of 63946 LinkedIn

Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2017

10 genomineerden Beste Bestuurder 2017

AfbeeldingBurgemeester Arjen Gerritsen, Almelo

In zijn eerste jaar als burgemeester van Almelo heeft Gerritsen zowel binnen als buiten het gemeentehuis al een hoop bewerkstelligd. Een powerburgemeester, kopt Tubantia een artikel over deze burgervader. Het feit dat Gerritsen crises niet uit de weg gaat maar strijdende partijen juist om tafel probeert te krijgen, wordt gewaardeerd. Met name zijn inspanningen op het gebied van criminaliteit worden genoemd. Binnen korte tijd heeft Gerritsen zich tot ware ambassadeur van de stad opgeworpen: rechtvaardig, respectvol maar bovenal met hart voor de stad en haar inwoners.

 

Afbeelding

Wethouder Eelco Eerenberg, Enschede
In 2015 werd hij al verkozen tot Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar. Eerenberg wordt door collega's geprezen om zijn heldere en transparante manier van communiceren, zijn kennis van dossiers, de snelheid waarmee hij tot een oplossing komt én zijn fotografisch geheugen. Dit jaar wordt vooral zijn werk voor de duurzaamheidscampagne 'Enschede Wekt Op' aangehaald. Maar ook schuwt hij een ingewikkeld onderwerp als jeugdzorg niet. De wijze waarop hij proactief landelijke en lokale spelers aan elkaar weet te verbinden, levert hem veel waardering op.

Afbeelding

Wethouder Paul Smeulders, Helmond
Net als in 2016, bereikt Smeulders ook in 2017 de top 10 van Beste Lokale Bestuurders. 'Een geboren netwerker', aldus één van de stemmers. Smeulders schreef geschiedenis toen hij de gemeentebegroting unaniem door de raad kreeg in Helmond, iets wat geen van zijn voorgangers is gelukt. Daarnaast wist hij afgelopen bestuursperiode ook tot een ambitieuze duurzaamheidsaanpak te komen; Smeulders maakte afspraken om Helmond onder andere aardgasvrij te maken. Hij wordt gewaardeerd vanwege de wijze waarop hij ondernemers, bewoners en het maatschappelijk middenveld weet samen te brengen én om zijn gebruik van sociale media. Dit maakt hem tot een toegankelijke wethouder voor burgers.

 

Afbeelding

Wethouder Claudio Bruggink, Hengelo
Het was geen eenvoudig jaar voor Bruggink, die te kampen had met het lastige dossier Schouwburg Hengelo. Tegelijk de reden veel velen om Bruggink aan te dragen voor de titel Beste Lokale Bestuurder van 2017: 'De wijze waarop hij telkens opnieuw in overleg is gegaan [..] om voor Hengelo het beste resultaat te bereiken'. Hij wist de verstandhouding tussen het bestuur van Schouwburg Hengelo en het college te normaliseren en alle partijen weer met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dit past volgens collega's goed bij zijn persoonlijkheid: oprecht geïnteresseerd, geïnformeerd, respectvol en resultaatgericht.
  

AfbeeldingDijkgraaf Hans Oosters, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Oosters, dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen weet het maar al te goed: klimaatveranderingen hebben grote invloed op het waterbeheer in Nederland. Maar, de gemiddelde Nederlander heeft hier (nog) geen weet van. Oosters weet dit onderwerp in heldere en eenvoudige taal aan het voetlicht te brengen en zet klimaatbeleid om in een concreet pakket van maatregelen. Hij wordt beschreven als iemand die binnen de organisatie van hoog tot laag communiceert, belangstelling toont, meeleeft en meevoelt. Als voorzitter laat hij voldoende ruime voor opvattingen maar weet hij ook snel tot de kern van een onderwerp te komen, daarbij geholpen door zijn grondige waterschapskennis.

Afbeelding

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje, provincie Gelderland
Driemaal is scheepsrecht: wederom bereikt Cornielje de top 10 van Beste Lokale Bestuurders. Zijn bescheidenheid siert hem. 'Ik doe gewoon mijn werk, met heel veel plezier', is zijn reactie op de nominatie. Ongetwijfeld is dat een van de redenen dat de meest genoemde competentie bij Cornielje ‘integer’ is. Hij wordt geroemd vanwege de wijze waarop hij zijn corps van burgemeesters coacht en door zijn begeleiding van herindelingsdiscussies. In persoonlijk contact is hij oprecht geïnteresseerd en betrokken en bij publieke aangelegenheden heeft hij altijd een gepaste toespraak gereed.

Afbeelding

Commissaris van de Koning Wim van de Donk, provincie Noord-Brabant
Een commissaris in hart en nieren, dat bewees Van de Donk te zijn nadat hij in oktober 2017 aangaf geen minister te worden in kabinet Rutte III. Hij wilde, in zijn eigen woorden, 'doorgaan om de provincie mooier te maken'. Net als in 2016 worden de onderwerpen opvang van asielzoekers en georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant aan zijn naam verbonden. Maar ook wordt hij 'hoeder van integriteit' genoemd. Zijn daadkracht en betrokkenheid zijn dan ook niet van vandaag of gisteren. Collega's typeren deze bestuurder van de provincie Noord-Brabant als scherp, concreet, deskundig en zichtbaar. Een onvermoeibare netwerker!
 

Afbeelding

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, Rotterdam
Aboutaleb is een constante factor in de top 10 van deze verkiezing, vooral aangehaald vanwege zijn lef, oprechtheid en gedrevenheid. Hij zegt waar het op staat en zijn uitspraken liggen met regelmaat onder vuur in de media. Maar dat is ook wat collega's in hem waarderen. Resultaatgericht is de competentie die het meest in één adem met de naam Aboutaleb wordt genoemd. Hiervan getuigt zijn optreden tegen de Turkse overheidsfunctionarissen die in maart van dit jaar zijn stad bezochten. Nationaal en internationaal was de blik op hem gericht en hij heeft opgetreden op een wijze waar we als Nederland trots op mogen zijn, aldus één van de stemmers.
 

Afbeelding

Wethouder Victor Everhardt, Utrecht
Tegenwoordig combineert Everhardt zijn pak met een stropdag. Want, zo vindt de politicus, 'de ambtsketen kan niet zónder gedragen worden.' De D66-wethouder is tijdelijk burgemeester van Utrecht, een taak die hij onvermoeibaar vervult. Zo ontving hij in één week Sinterklaas, sloot een illegale shisha lounge en een zaalverhuurbedrijf én ontving 80 ambassadeurs van over de hele wereld. In Utrecht en daarbuiten geldt Everhardt als een creatieve geest die eenvoudig meebeweegt in het politieke spel en bovendien zijn dossiers grondig kent. In de nominatie van dit jaar worden daarnaast ook zijn vernieuwende ideeën en zijn eerlijkheid geroemd.
 

Afbeelding

Burgemeester Koos Janssen, Zeist
What you see is what you get. Zo kunnen de open commentaren bij de nominatie van Janssen worden samengevat. En dat predicaat komt bepaald niet uit de lucht vallen. Janssen staat midden in de samenleving, blijft altijd zichzelf en is buitengewoon betrokken bij zijn inwoners. Zo heeft deze burgemeester een actieve rol gehad in de zaak Anne Faber in Den Dolder, waarbij hij duidelijk wist waar zijn verantwoordelijkheden lagen en waar zij ophielden. Dat hij scoort op kwaliteiten als bewogen, rustig en betrokken werkt dan ook geen verbazing. 'Hij weet wat hij zegt en hij meent wat hij zegt', aldus één van de stemmers.


Top 3 genomineerden Beste Bestuurder kleine gemeente (<35.000) 2017


Afbeelding

Burgemeester Petra Dassen-Housen, Beesel
Al bijna zeven jaar is burgemeester Dassen-Housen voor het gemeentebestuur van Beesel een belangrijke, stabiele factor. Typerend voor haar aanpak is haar open houding en de wijze waarop ze de raad aanmoedigt naar buiten te treden. Ze is benaderbaar, open, transparant en eerlijk. En, niet onbelangrijk in deze tijd, 'een bestuurder die de burger vertrouwen geeft', aldus één van de stemmers.

Afbeelding

Wethouder Odile Rasch, Bergen (N.H.)
Een dossier dat al meer dan 40 jaar op de plank lag tot een succesvol einde te brengen; dat kan niet iedereen. Maar het lukte Rasch dit jaar toen zij een plan voor de herinrichting van het centrum door de raad heen loodste. Openheid, creativiteit, een luisterende houding en heldere communicatie zijn kwaliteiten die eruit springen bij haar nominatie. In 2017 was Rasch koersvast en dat leverde haar een plek in de top 3 van beste bestuurders van een kleine gemeente op.

Afbeelding

Wethouder Floris Schoonderwoerd, Kaag en Braassem
Vorig jaar werd Schoonderwoerd al geëerd met de nominatie voor beste bestuurder jonger dan 40 jaar. Tel daar de nominatie voor beste bestuurder van een kleine gemeente bij op, en de enige slotsom kan zijn dat de kwaliteiten van deze wethouder van Kaag en Braassem door collega's worden herkend. Schoonderwoerd scoort in deze verkiezing met name op betrokkenheid en toegankelijkheid. Hij deinst er niet voor terug bestaande structuren op de schop te nemen en inwoners te betrekken bij hun eigen omgeving. 


Top 3 genomineerden Jonge Bestuurder (<40) 2017

Afbeelding

Wethouder Robbert-Jan van Duijn, Aalsmeer
Met 23 jaar werd Van Duijn raadslid en zes jaar later begon hij als wethouder in Aalsmeer. Hij beet zich vast in diverse onderwerpen, waaronder burgerparticipatie. En daarin geeft hij zelf graag het goede voorbeeld, door als vrijwilliger actief aan de slag te gaan bij diverse activiteiten in de gemeente. Aan de onderhandelingstafel komt hij graag goed voorbereid ten dag. Hij heeft dan ook het talent ingewikkelde dossiers in korte tijd zich goed eigen te maken. In het bijzonder wordt zijn optreden bij kwesties rondom Schiphol gewaardeerd.

Afbeelding

Gedeputeerde Floor Vermeulen, provincie Zuid-Holland
Denk je aan Vermeulen, dan denk je aan verkeer en bereikbaarheid. Deze harde werker heeft zichzelf ten doel gesteld de provincie Zuid-Holland slimmer, sterker en schoner te maken. En die inspanning wordt gewaardeerd! Vermeulen kent de provincie, haar kansen en haar uitdagingen als geen ander en het is dan ook niet vreemd dat hij - in vergelijking met andere bestuurders - bijzonder hoog scoort op de competentie 'oplossingsgerichtheid'. Hiervan getuigt zijn optreden voor publiek bij de discussies rondom de N207: 'Hij geeft een heldere boodschap, ook als toehoorders liever iets anders hadden gehoord', aldus één van de commentatoren.

Afbeelding

Wethouder Lot van Hooijdonk, Utrecht
'Focus is her middle name', luidt één van de comments. Het is duidelijk dat Van Hooijdonk één stip op de horizon heeft: een duurzaam Utrecht. Daarbij valt vooral haar eindeloos enthousiasme voor haar vak op. Van deze vernieuwer wordt gezegd dat ze écht alles over energietransitie weet. Van Hooijdonk is oplossingsgericht en slim, kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en helder communiceren over consequenties van bepaalde keuzes. Tel daar haar aanpak van de verkeersproblematiek in Utrecht bij op en je hebt een nominatie voor de titel beste bestuurder jonger dan 40!


Top 5 genomineerden Best Bestuurde decentrale overheid 2017

Zwolle
In Zwolle is het glas eerder halfvol dan halfleeg. Deze professionele gemeente toont veel energie om de werkgelegenheid te vergroten en boekt duidelijk vooruitgang in het verder ontwikkelen van de gemeente. En dat wordt gewaardeerd, zowel door ondernemers als door burgers. Ook is het gelukt de stad Zwolle op de kaart te zetten, mede door goede voorzieningen en opvallend goede fietsverbindingen.

Utrecht
Utrecht wordt geprezen vanwege haar enorme aantrekkingskracht op nieuwe inwoners, nieuwe bedrijven en nieuwe toeristen. En dat is niet gek want ze loopt in veel opzichten voorop, met name op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Het Utrechtse college wordt getypeerd als daadkrachtig en innovatief, zonder de belangen van de burger uit het oog te verliezen. Deze provinciale studentenstad verandert meer en meer in een volwaardig stedelijke omgeving waar men graag wil wonen, ook na de studententijd.

De Wolden
Gemeente De Wolden laat zien hoe het ook kan: nieuw en oud gaan hier hand in hand. Geen bureaucratische wet- en regelgeving maar snelle procedures voor burgers. Ruimte voor bestaande én nieuwe initiatieven vanuit de samenleving. Goed georganiseerde zorg- en participatietrajecten én maatwerk. Enkele voorbeelden die door respondenten worden aangedragen om hun nominatie te onderstrepen. De Wolden weet innovatief te zijn zonder de voordelen van een kleine gemeenschap te verliezen.

Waterschap Vallei en Veluwe
In 2016 werd Waterschap Vallei en Veluwe al omschreven als ‘communicatief en betrokken’, toen zij eveneens een nominatie voor de titel Beste Bestuurder decentrale overheid ontving. Dit jaar werd daar nog aan toegevoegd dat zij een 'uitstekende samenwerkingspartner, deskundig, betrouwbaar én innovatief' is. De inzet waarmee het waterschap betrokkenheid van bewoners, recreanten, ondernemers en andere stakeholders stimuleert, wordt geprezen. Maar ook zoekt Waterschap Vallei en Veluwe de verbinding met andere waterschappen, kennis mag immers gedeeld worden!

Provincie Noord-Brabant
Deze provincie heeft niet alleen een sterke duurzaamheidsagenda maar staat hier ook daadwerkelijk voor! Zo heeft zij recent werk gemaakt van de aanpak van intensieve landbouw ter bescherming van de bodem- en luchtkwaliteit in de provincie en trok zij geld uit voor het stimuleren van zonnepanelen in diverse gemeenten. En dat was niet eenvoudig want de belangen lopen op dit gebied sterk uiteen. Toch wordt over de provincie gezegd dat zij 'klaar staat voor alle inwoners en gemeenten echt ondersteunt', aldus één van de respondenten. Niet het minste compliment!


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Komt u ook naar de uitreiking?

Afbeelding

 

Wanneer: donderdag 18 januari 2018

Waar: Provinciehuis Noord-Brabant

Tijd: vanaf 12:30 uur


Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

Gratis toegang voor ambtenaren en bestuurders 

 

Afbeelding

 

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding

Afbeelding

U kunt helaas niet meer stemmen.