of 59082 LinkedIn

Beste Bestuurder 2013

AfbeeldingBinnenlands Bestuur wijst jaarlijks een lokale bestuurder aan die op grootse danwel bescheiden wijze uitblonk in zijn of haar métier. Voorgangers waren: Marco Florijn, Lodewijk Asscher, Bas Eenhoorn en vorig jaar burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst.

Shortlist Beste Lokale Bestuurder 2013

Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

Een goede bestuurder is een daadkrachtige bestuurder. Dat blijkt uit de lijst van aangedragen kandidaten. Bijna de helft van alle respondenten noemt daadkracht als belangrijkste kwaliteit van hun favoriet. Overige kwaliteiten (creativiteit, moed, toegankelijkheid en vakkundigheid) scoren ongeveer in gelijke mate veel lager.

De shortlist in alfabetische volgorde vindt u hier
 

Stembusstrijd open voor beste lokale bestuurder

Welke gemeente- of provinciebestuurder onderscheidde zich in 2013? Het antwoord is aan u, tijdens Binnenlands Bestuurs verkiezing Bestuurder van het Jaar. Ter inspiratie de wederwaardigheden van enkele bijzondere wethouders, burgemeesters en gedeputeerden.

 
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg, moest 2013 voor veel gemeentebestuurders het jaar van de oogst zijn. Want hoewel in de stembureaus op 19 maart geen colleges worden gevormd, hangt hun lot nu toch aan het korte lontje van de kiezer. Zijn beloften waargemaakt? Zo ja, zijn ze opgemerkt? Zo nee, lukt het dan om iemand anders de schuld te geven? Of maakt het allemaal niet uit, omdat de kiezer nog afkeriger is geworden van de politiek?

 

Het viel niet mee om in 2013 zichtbare resultaten te boeken in gemeenteland. De transities in het sociale domein gaan zorgen voor de grootste veranderingen sinds decennia. Maar vooralsnog zijn de kaders niet helder, om nog maar te zwijgen van de budgetten. De huidige gemeentebesturen kwamen daardoor niet verder dan politieke schermutselingen en provisorische ambtelijke voorbereidingen.

 

Het zijn hun opvolgers die straks verantwoordelijkheid gaan dragen voor jeugdzorg, langdurige zorg en Participatiewet. De portefeuillehouders  die dat goed voor elkaar krijgen, zullen ergens de komende vier jaar ongetwijfeld tot bestuurder van het jaar gekroond worden. Lees verder>>> 

Verstuur dit artikel naar Google+