of 63946 LinkedIn

Wie wordt de beste lokale bestuurder van 2012?

 

AfbeeldingStem nu op uw favoriete bestuurder!

Wie was de beste bestuurder van 2012? Sommigen haalden het nieuws met kordaat optreden, anderen werkten doortastend maar in stilte aan een beter lokaal en regionaal bestuur. Wie blonk uit? U mag het zeggen, in de Binnenlands Bestuurverkiezing Beste Lokale Bestuurder van het Jaar.

 

 

Naar aanleiding van uw inzendingen en suggesties vanuit de redactie zijn er tien bestuurders genomineerd. Stem nu op uw favoriete bestuurder en misschien wordt hij/zij wel de Beste Bestuurder van 2012. 

  • Stemmen kan tot donderdag 7 februari 12.00 uur
  • Uitslag bekend op donderdag 14 februari

Afbeelding 

Henk Aalderink
Afbeelding

Henk Aalderink is burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Hij kwam in het nieuws vanwege het verbod dat de rechter hem oplegde om tijdens de dodenherdenking ook langs Duitse graven te lopen. Aalderink wordt vooral geprezen omdat hij de specifieke situatie van een plattelandsgemeente goed onder de aandacht weet te brengen van Den Haag en mogelijkheden ziet om over grenzen – ook landsgrenzen – heen te denken. Aalderink is voorzitter van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland. Stem>>

 

Arthur van Dijk

Afbeelding

 Arthur van Dijk, 

wethouder in Haarlemmermeer, wordt gezien als een echte bruggenbouwer. Hij is een belangrijke motor achter het Platform Bedrijven en Kantoren, dat aan een beter evenwicht tussen aanbod en vraag naar werklocaties werkt. Weet draagvlak te creeëren voor nieuwe initiatieven binnen de regionale samenwerking en verbindingen te leggen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven, met name rondom Schiphol. Van Dijk wordt geroemd om zijn charisma, intelligentie en dossierkennis. Stem>>Saskia Boelema
AfbeeldingSaskia Boelema is wethouder in de gemeente Breda. Heeft zich name sterk gemaakt voor Breda model voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarbij positief opvoeden centraal staat. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de probleemjeugd, maar naar alle jeugd. Wethouder Boelema heeft dit op alle terreinen doorgevoerd en legt daarmee een stevige basis voor de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente. Stem>> 


Cees de Jong
Afbeelding

Cees de Jong, wethouder in de gemeente Waddinxveen heeft een doorslaggevende rol gespeeld om bij economische tegenwind toch een nieuwe wijk met 2700 woningen in Waddinxveen te laten ontwikkelen en een nieuw centrum in de gemeente tot stand te laten brengen. Hij wordt gezien als toegankelijk, vakkundig en daadkrachtig, wars van wollig taalgebruik en integer. Stem>>


 

 Arno Brok 
Afbeelding

Arno Brok is burgemeester van de gemeente Dordrecht. Hij wordt genomineerd vanwege de vakkundige manier waarop hij in staat is te verbinden en te overbruggen. Van hem wordt gezegd dat hij naast bestuurlijke gedrevenheid een groot inlevingsvermogen heeft. Brok was regelmatig in het nieuws in verband met de zaak Milly Boele en de Moerdijkbrand. Stem>>

 

Jantine Kriens
AfbeeldingJantine Kriens, wethouder van Rotterdam, wordt onder meer genoemd door haar aandeel als voorzitter van het College voor Arbeidszaken in de Cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren. Ondanks de slechte economische omstandigheden zou ze er toch nog een toereikende CAO eruit hebben weten te slepen. Verder wordt ze geprezen om haar dossierkennis, daadkracht en creativiteit.  Stem>>


Jacob Bruintjes
AfbeeldingJacob Bruintjes is wethouder Borger-Odoorn. Van hem wordt gezegd dat hij ‘daadkrachtig op een innovatieve en creatieve manier, samen met inwoners, het nadeel van krimp weet

om te zetten in een voordeel. In Borger-Odoorn is zijn bijnaam ‘Koning Krimp’.
Bruintjes wordt geprezen voor zijn activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te behouden door het samengaan van scholen te stimuleren, het leefklimaat in vergrijzende wijken op peil te houden, het minimabeleid in stand te houden en de economische ontwikkeling van Borger-Odoorn te verbeteren. Stem>>

 

Eberhard van der Laan
AfbeeldingEberhard van der Laan gaat geruisloos zijn derde jaar in als burgemeester van de hoofdstad. Men is lovend over zijn menselijkheid, bijvoorbeeld hoe hij met protesterende uitgeprocedeerde asielzoekers omging. Maar ook zijn voortvarendheid bij impopulaire doch noodzakelijke maatregelen bij verschillende evenementen wordt gewaardeerd. In een jaar waarin er veel geweldsincidenten onder criminelen waren, nam hij het openlijk op tegen onder meer motorclubs, louche taxi-chauffeurs en foute vechtsportgala’s. Stem>>
Clemens Cornielje
Afbeelding

Clemens Cornielje is sinds 2005 Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland. Hij is lid van de VVD. In 2010 werd bij hem een kwaadaardige tumor geconstateerd. Na behandelingen kon hij weer aan het werk. In 2012 werd echter opnieuw kanker vastgesteld. Ondanks de strijd tegen zijn ziekte wordt Cornielje geprezen dat hij zijn werkzaamheden nog steeds weet voort te zetten en altijd optimistisch en toegankelijk is. Hij zet zich met name in voor een transparante provinciale overheid, voor acceptatie van homoseksualiteit en tegen een (te) harde lijn wat betreft integratie. Stem>>

 Onno van Veldhuizen
Afbeelding

Onno van Veldhuizen, burgemeester van de gemeente Hoorn. Bij uitstek een verbinder en een groot communicator, zeggen de mensen die hem hebben voorgedragen als Beste Lokale Bestuurder 2012. Met name zijn strijd tegen alcoholmisbruik onder de West-Friese jeugd wordt geprezen. Van Veldhuizen was in het nieuws toen in mei 2011 een vechtsportgala eindigde in een massale vechtpartij, waarbij werd geschoten. Hij kreeg ook de andere Noord-Hollandse gemeenten achter een plan om de gala’s in de toekomst sportief en veilig te laten verlopen. Stem>>
 

Verstuur dit artikel naar Google+