of 59250 LinkedIn

Cameron geen uitkeringen, wij geen belastingplicht

Jan Jager Reageer

Mag het Verenigd Koninkrijk in z’n eentje beslissen of het burgers uit andere EU-landen een sociale uitkering weigert? Ook als deze burgers er geen premie voor hebben betaald?

Afgelopen zaterdag volgde ik met veel interesse een discussie op Radio 1 over dit voor Cameron heikele thema. De Britten dreigen uit de EU te stappen als ze hun zin niet krijgen. Ik begrijp de Britten wel. En ze verdienen meer steun voor hun standpunt, ook van onze regering. Als het niet om de inhoud is, dan wel om het principe. Europa is niet in staat haar buitengrenzen te bewaken, maar bemoeit zich met zaken die beter nationaal afgehandeld kunnen worden.

 

Ook gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers worden dagelijks in de uitvoering van hun werkzaamheden belemmerd door onnodige Europese regeldrift. Sterker: de Europese regeldrift druist diametraal tegen onze moderne bestuursfilosofie in. Sinds de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe Waterwet hanteert de Rijksoverheid het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. Een belangrijke motivatie: de omgevingsfactoren op plek a zijn niet gelijk aan de omgevingsfactoren op plek b. Dan kun je de invulling van beleid maar beter aan regionale en lokale overheden overlaten, zolang dit het nationale belang niet schaadt. Onder de nieuwe Omgevingswet worden om die reden harde normen vervangen door lokale afwegingskaders.

 

Maar geheel tegen de decentralisatietrend in, dringt Europa zich juist steeds meer op aan onze eigen decentrale werkpraktijk. En wat me nog het meeste tegenstaat, is dat onze beslissers in Den Haag de bevelen uit Brussel als gewillige soldaten gehoorzamen. Zo mogen onze woningcorporaties zich na tussenkomst van Europa niet meer bezighouden met commerciële activiteiten (niet-DAEB, voor kenners), omdat er sprake zou zij van oneerlijke concurrentie met private aanbieders. Maar er wordt geen rekening mee gehouden dat corporaties sinds het verbreken van de subsidierelatie met het Rijk voor de bouw van onrendabele huurwoningen afhankelijk waren van commerciële inkomsten.

 

Op woensdag 3 februari berichtte Het Parool dat de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot een voormalige VOC-werf die ze in 2008 aankocht om te transformeren tot nieuwe stadswijk, weer in de winkel zet. Volgens de door de Europese Commissie gedicteerde Woningwet uit 2015, mag alleen een private ontwikkelaar de geplande herontwikkeling voor haar rekening nemen.

 

Om aan voldoende middelen te komen – ook om Bloks schandalige verhuurderheffing te kunnen betalen – verkopen sommige corporaties nu zelfs delen van hun bezit aan investeringsfondsen met illustere namen als Round Hill Capital. Ik begrijp niet dat we zoiets laten gebeuren.

 

Na de woningcorporaties zijn nu de gemeenten aan de beurt. Over boekjaar 2016 moeten zij vennootschapsbelasting betalen over winstgevende activiteiten zoals grondverkoop, omdat de Europese Commissie dat wil. Maar er is geen rekening gehouden met ons unieke stelsel van gebiedsontwikkeling, waarbij gemeenten grondopbrengsten inzetten voor het aanleggen van bovenwijkse voorzieningen en ook andere maatschappelijke uitgaven bekostigen uit de winst van het ontwikkelbedrijf: een vorm van kruissubsidiëring dus.

 

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, kwam op 2 februari 2016 deels tegemoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee staat de weg open voor de Britten om kortingen te hanteren op uitkeringen voor niet-Britten.

 

Als de Britten een eigen koers mogen varen, morgen wij dan onze gemeenten korting geven op de vennootschapsbelasting, als zij winsten inzetten om maatschappelijke investeringen af te dekken die de markt verzuimd te doen? En mogen onze woningcorporaties iets meer ondernemen, als dit goed is voor de stad, en zij opbrengsten inzetten voor de bouw van meer sociale huurwoningen?

 

Je kan kritiek hebben op ons corporatiebestel en de financiering van maatschappelijke investeringen uit grondbaten, zeker als de opbrengsten tegenvallen, maar het was wel ónze manier. Europa heeft daar niets mee te maken. Daarom zeg ik: Europa, bemoei je met je eigen zaken. Centraal wat moet, decentraal wat kan. Belastingplicht voor gemeenten: weg ermee!

 

Jan Jager, hoofdredacteur Elba-Rec/ Stadszaken.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.