of 65101 LinkedIn

Hoe valt grote afwijking rente Bbz-lening te verklaren?

Tonny Meulensteen 3 reacties

In 2004 is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen ingesteld om zelfstandigen uit de Algemene bijstandswet te houden. Het vangnet is onder andere bedoeld voor ondernemers die (tijdelijk) in financiële problemen verkeren. Verschuldigde rente over de Bbz-lening: 8 procent, looptijd maximaal 10 jaar. Wat?

De hoogte van dit rentepercentage houdt mij al geruime tijd bezig. De afgelopen jaren heeft een aantal ondernemers in onze gemeente zich gemeld en een beroep gedaan op de Bbz. Zij kozen ervoor dichtbij huis, lokaal, hun zaken op te lossen. Tot mijn niet-geringe verbazing blijkt dat zij hiervoor een rente dienen te betalen van 8 procent over het geleende bedrag.

 

Als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, dan is er sprake van een enorme daling van de marktrente. De huidige marktrente bedraagt zo’n 3 procent. In plaats van de landelijke trend te volgen, vindt in 2009 zelfs een omgekeerde beweging plaats en is de rente over de Bbz-lening verhoogd. Dat is opvallend want gezien de marktontwikkeling had er toen op zijn minst een verlaging moeten of kunnen plaatsvinden. Dit is echter niet gebeurd. Ook niet in de jaren daaropvolgend. Anno 2020 zou de rente over de Bbz-lening logischerwijs dienen te bestaan uit een combinatie van de huidige marktrente plus geldend percentage voor opslag. De optelsom komt dan alleen bij lange na niet uit op 8 procent.

 

Ik schaam mij als bestuurder en ben verbaasd dat het niet anders is. Ik heb de afgelopen jaren de landelijke (en lokale) politiek benaderd en bevraagd om antwoord te krijgen op de vraag waarom de Bbz-rente zo ver afwijkt van de trend maar de conclusie is; er is geen ‘markt’ voor dit onderwerp. Als wethouder Economie maak ik me hard voor ondernemers en blijf ik alle wegen bewandelen om deze woekerrente aan de orde te stellen.”

 

Tonny Meulensteen, wethouder Economie, gemeente Laarbeek

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carel Pabon op
In mijn geval heb ik de BBZ lening gebruikt om uit de bijstand te komen en mijn schulden te saneren.
Zelf heb ik de hoge rente ook nooit begrepen. De gemeente doen heel erg barmhartig, maar de realiteit is dat ik door het ondernemersrisico aan te gaan ik de gemeente een hoop bespaar. Ze hoeven mij tenslotte geen uitkering meer te betalen.
En zelfs nu met corona is dit een goudmijn voor de gemeente. Want ik kom niet in aanmerking voor de TOZO, maar ik wel gewoon blijven afbetalen onder de druk dat ze anders de hele lening terug vorderen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Voor zakelijke leningen geldt over het algemeen in het rechtsverkeer een percentage van 8% voor (zeer) risicovolle leningen, ook bij banken. Ondernemers kunnen nu dus beter gebruik maken van de niet marktconforme rente van de Tozo-lening (2%).
Door Tonny Tuerlings (bedrijfsadviseur / docent ondernemersregelingen) op
De rente op Bbz-leningen was tot medio 2007 4,5%. Daarna is de rente gestegen naar 6% (medio 2007), 7% (medio 2008) en vanaf medio 2009 8%. Belangrijke oorzaak van de rentestijging was eind 'jaren 00' de start van Qredits (Stichting Microkrediet Nederland) en de Tijdelijke SZW-Borgstellingsregeling. Bij deze kredieten werd een rente ingevoerd van 7 en later 8%. Microfinanciering (Qredits) en de SZW-Borgstellingsregeling werden als mogelijk alternatief voor het Bbz 2004 gezien. Om een mogelijke 'vlucht' naar een lagere rente te voorkomen is de rente in het Bbz verhoogd en afgestemd op Qredits en de Tijdelijke SZW-Borgstellingsregeling. Sindsdien neemt SZW het standpunt in dat de in het Bbz gehanteerde rente marktconform is. (Qredits hanteert nu een rente voor Micorkrediet van 8,75% en brengt daarnaast behandelkosten in rekening).
De Tozo-regeling is in belangrijke mate gebaseerd op het Bbz 2004. Belangrijk verschil ten opzichte van het Bbz 2004 is echter dat SZW in deze regeling het standpunt van 'marktconforme rente' heeft losgelaten. De renteverplichting op een Tozo-lening is 2% per jaar.