of 59082 LinkedIn

De overheid in 2025 is een Barbapapa

Larissa Zegveld Reageer

Aansluiten bij de informatiesamenleving, dat is waar gemeenten druk mee bezig zijn. Met klantreizen, toptaken, digitale voorzieningen en tal van andere voorbeelden. De horizon van al deze inspanningen is 2020, als je uitgaat van de Digitale Agenda 2020. Maar wat gebeurt er daarna? De veranderingen in de samenleving en technologie gaan door, dus laten we nadenken over hoe onze dienstverlening er straks uit zal zien.

In juni verscheen het pamflet ‘Dienstverlening 2025: Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving’. Het is een verkenning door een groep ‘dienstverleners’ in hart en nieren en een initiatief van Jos Maessen (directeur Dienstverlening gemeente Amsterdam) en Raymond Alexander (hoofd ICT gemeente ’s-Hertogenbosch). Het geeft stof tot nadenken over de vraag wat de gemeente in de toekomst doet als het gaat over dienstverlening. Het pamflet schetst een wenkend perspectief waar we in mijn optiek naartoe moeten; naar een vraaggestuurde, flexibele en op de samenleving gerichte organisatie. Niet omdat de overheid dat wil, maar omdat de samenleving er om vraagt.

Wat moeten en kunnen we nu al doen om in 2025 hier uit te komen? Hoe organiseren we samen, met gemeenten en burgers, op strategische wijze onze dienstverlening? En vanuit welke visie doen we dat? Ik doe een voorzet. Ik denk dat dienstverlening en wendbaarheid in 2025 in de haarvaten van de organisatie zit. Het is geen loket meer van de ‘fabriek’ erachter, maar een integraal onderdeel van het primaire proces. Een zelfde ontwikkeling zie ik bij informatiemanagement. Ooit het domein van de IT-afdeling, nu steeds meer een vast onderdeel van de hele organisatie. Omdat het te belangrijk is geworden om binnen de muren van één afdeling te blijven. Hetzelfde zie ik gebeuren met dienstverlening.

In 2025 is de overheid zo georganiseerd dat deze optimaal aansluit bij de kracht van de samenleving. De overheid zal veel meer fluïde zijn en zich voegen naar de belangrijkste vragen van burgers aan de overheid. Als een Barbapapa die van kleur en vorm verschiet naarmate de behoefte van de samenleving verandert. Die goed observeert en luistert en een weliswaar veelvormige, maar altijd dienende oplossing creëert. Als je er op die manier naar kijkt, dan kom je uit bij heel andere dienstverleningsconcepten en manieren van werken. Dan is bijvoorbeeld de digitale ondersteuning van de Omgevingswet geen ordening van informatie volgens de traditionele overheidsdomeinen, maar een die is toegesneden op de situatie van mensen. Daarbij is de vraag legitiem welke dienstverlening er vanuit de overheid in 2025 nog bestaat. De samenleving organiseert immers steeds meer zelf, dus de rol van de overheid wordt anders. Hoogstwaarschijnlijk kleiner. Dat vind ik niet erg, zolang we als overheid wel dat blijven doen wat echt nodig is in onze samenleving. Wat is dat en hoe doen we dat het beste? Denkt u mee?

Larissa Zegveld, directeur KING

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.