of 65101 LinkedIn

Avondklok Rotterdamse jongeren ‘onwettig’

Reageer
De avondklok voor een groep kinderen in de Rotterdamse wijk Katendrecht mist elk wettelijk fundament. Volgens Reinier Feiner, advocaat van een van de betreffende gezinnen, is het eigenmachtige optreden van burgemeester Ivo Opstelten bedoeld voor de bühne. 

Onlangs troffen de advocaat en het gemeentebestuur elkaar in de Bezwaarcommissie, die moet uitmaken of Opstelten buiten zijn boekje is gegaan. De commissie brengt hierover binnenkort advies uit aan de burgemeester.

 

Volgens de gemeente behoort Feiners cliënt tot een groep van negen tot elf baldadige jongeren. Ze mogen gedurende drie maanden niet na negen uur ’s avonds op straat komen zonder volwassene, anders kunnen ze worden opgepakt door de politie en thuisgebracht. Daarvan komt een melding aan Bureau Jeugdzorg. Een van de kinderen is volgens Feiner al met spoed uit huis geplaatst wegen het ongeoorloofd op straat zijn.

 

Bevoegdheid
De brief van Opstelten aan het gezin van zijn cliënt is volgens Feiner ‘een concrete beschikking met rechtsgevolg die de mogelijkheden van de moeder om beslissingen te nemen over haar kinderen en het gezin beperkt. Maar de vraag is: op grond van welke bevoegdheid? De Tweede Kamer debatteert over de mogelijkheid de avondklok op te nemen in de Gemeentewet, maar zover is het nu nog niet.’

 

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de brief aan het gezin daarentegen een ‘vriendelijk verzoek’. Ze wijst erop dat Rotterdam de term avondklok nooit heeft genoemd, dat zouden de media hebben gedaan. Feiner: ‘Maar Rotterdam heeft dat predicaat ook nooit weersproken. Over de rug van de kinderen wordt zogenaamd hard opgetreden. Dat is puur voor de bühne.’

 

Onbehoorlijk
Feiner is niet te spreken over de pogingen van het gemeentebestuur om nu te zeggen dat de brief geen beschikking met rechtsgevolg is, maar om een verzoek aan de ouders. ‘Zo probeert Opstelten te voorkomen dat de rechter zich hierover uit kan spreken. Dat vind ik onbehoorlijk bestuur. Rotterdam doet iets wat volgens de wet niet kan. Maar in dit land heeft de wetgevende macht het primaat, niet het bestuur.’

 

Een gedragsaanwijzing is een bevoegdheid van Bureau Jeugdzorg (BJZ), niet van de burgemeester. BJZ kan als het niet goed gaat met een kind een gezinscoach toewijzen die aanwijzingen kan geven. ‘Opstelten heeft dus een bevoegdheid gecreëerd die in de wet is voorbehouden aan BJZ’, zegt Feiner.

 

‘Daarom was de hulpverlening, die bezig was met twee  kinderen uit het gezin, dan ook volslagen verrast. Een van de kinderen is verstandelijk beperkt en zit om die reden nota bene in een jeugdinrichting’, aldus de advocaat.
Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.