Merel Copier

Advocaat Merel Copier is werkzaam binnen de sectie Overheid& Vastgoed en houdt zich voornamelijk en het liefst bezig met het omgevingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht en het algemeen bestuursrecht. Het bestuursrecht is veelzijdig; het is voortdurend in beweging, iedere zaak is anders. Juist daarom kan het bestuursrecht op haar enthousiasme en toewijding rekenen. Merel behandelt iedere zaak met precisie en probeert altijd een stap vooruit te denken. Naast haar werkzaamheden als advocaat publiceert Merel ook op regelmatige basis in juridische tijdschriften en geeft ze als docent colleges bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.   Nevenfuncties Junior-docent bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen Opleiding Radboud Universiteit Nijmegen   024 - 382 84 95 / 06 - 10 19 25 43 / m.copier@hekkelman.nl