of 63998 LinkedIn

Assen investeert miljard in infrastructuur

Reageer
De gemeente Assen wil bijna een miljard euro investeren in grootscheepse verbeteringen in de stad. Het plan, dat deels wordt betaald met 220 miljoen euro uit de compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn, bestaat onder meer uit een nieuw station, een nieuw industrieterrein, verdubbeling van de N33 en het beter bevaarbaar maken van het Noord Willemskanaal.

 ‘De 220 miljoen die wij krijgen als compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeelijn moet als een hefboom werken voor het hele plan,’ zegt Maarten Ton, gemeentevoorlichter van Assen. ‘De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben er al vijftig miljoen euro bij gelegd. Verder willen wij een beroep doen op het Regionaal Economisch Programma. En wij denken dat de investering via publiek-private-samenwerking kan oplopen tot een kleine miljard euro tussen nu en 2020.’

 

Groei
Assen wil met de grote investeringen de verwachte groei naar 80.000 inwoners in 2030 opvangen, een stijging van 15.000 ten opzichte van nu. En Assen verwacht dat ook de bedrijvigheid groeit, van 34.000 arbeidsplaatsen naar 45 duizend. Uitgangspunt is dat de ruimte voor die groei binnen de bestaande stad wordt gezocht, zodat uitbreiding van de stadsgrenzen niet nodig is.

 

Extra station
Assen houdt er rekening mee dat niet het gehele plan in een keer wordt uitgevoerd. Op dit moment is het evenemententerrein al uitgebreid, dat is volgens de gemeente nu een ‘nationaal evenemententerrein’. En met de NS is Assen ‘ver’ in de onderhandelingen over een nieuw extra station in de buurt van dat evenemententerrein,  Assen Zuid.

 

Masterplan
Ook kan het Noord Willemskanaal volgens Ton misschien al volgend jaar beter bevaarbaar worden gemaakt zodat het geschikt wordt voor grotere binnenvaart. ‘Maar om het industrieterrein in de stad naar de rand van de stad te verplaatsen kost meer tijd,’ zegt Ton. De precieze invulling van het ‘masterplan’ moet volgend jaar klaar zijn.

 

Lees verder:
Assen komt op voor mensenrechten in China (21/04/2008)
Miljardencompensatie Noorden voor Zuiderzeelijn (19/03/2008)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.