/ Blog

Energietransitie als banenmotor

Energietransitie als banenmotor. Concrete CO2-reductiedoelen versneld realiseren

12 mei 2020

In het klimaatakkoord stellen we concrete CO2-reductiedoelen. Laten we die versneld realiseren en zo de economische gevolgen van de coronacrisis aanpakken! Hoe!? Hieronder schets ik vijf concrete maatregelen. Dit is de derde blog in een serie van vier waarin ik inga op duurzame maatregelen voor na de ‘first response’ op de corona crisis. Hoe pakken we dat samen aan... In mijn eerste blogs riep ik het kabinet op om de economische crisis te bestrijden met CO2-uitstoot verlagende investeringen en met concrete investeringsmaatregelen en suggesties te komen.

Afbeelding


#1 Investeer in de groene energiesector

De Volkskrant kopte in september 2019 dat de subsidie voor fossiele energie twee keer zo hoog is dan voor duurzame energie. Volgens het IMF daalt de CO2-uitstoot als we wereldwijd de subsidies voor fossiele energie afschaffen. Willen we duurzame energie echt een kans geven, moeten we deze concurrerender maken ten opzichte van de grijze energiesector. Bijvoorbeeld door een CO2-beprijzing die ook echt een prikkel geeft om over te stappen op duurzame energie. Of de heffing Opslag Duurzame Energie op groene energie verlagen en die op grijze energie verhogen. Zo stijgt de vraag naar groene energie, investeren we in groene energie en stijgt de werkgelegenheid in deze groene sector. Win-win-win dus.


#2 Investeer in hernieuwbare energie

Veel energie-transitieprojecten leiden tot een hogere werkgelegenheid per kW dan fossiele energie. Voor iedere verloren baan in de fossiele industrie, komen er zeven terug in de duurzame energiesector, aldus ECN en TNO. Investeer dus in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door de regeling SDE++ op te rekken. Projecten moeten nu binnen drie jaar na toekenning van de SDE-subsidie operationeel zijn. Dat lukt nu in veel gevallen niet. Groene energieprojecten liggen nu stil door het coronavirus. Maar ook in ‘normale tijden’ is de termijn van drie jaar lastig te halen vanwege omgevingsprocessen, procedures en benodigde netverzwaringen. Deze mismatch is makkelijk op te lossen door de verplichting binnen drie jaar operationeel te zijn te verhogen naar vijf.


#3 Investeer in energietransitie workforce

Investeer in (om)scholing van technisch personeel voor de installatie- en energiebranche om de energie infrastructuur te verzwaren of bestaande bouw energieneutraal te krijgen. Mensen zonder baan zetten we zo in om de energietransitie te versnellen. Regelingen voor aftrekbaarheid van studiekosten (of zelfs subsidiëren) helpen daarbij. De installatie-branche en ook onze netwerkbedrijven staan te springen om mensen. De vraag naar geschikt personeel wordt steeds problematischer, aldus Techniek Nederland in haar vooruitzicht 2020.


#4 Stimuleer verduurzaming van (bestaande) bouw

De meest eenvoudige stap naar verduurzaming is uiteraard besparen! Creëer meer investeringsruimte voor verduurzaming van woningen door maatregelen die leiden tot een label A woning (of beter) hypothecair te financieren tot 105 tot 110 procent van de woningwaarde. Daarnaast zou je arbeid én producten die nodig zijn voor verduurzaming van gebouwen (bijvoorbeeld isolatie materiaal) kunnen scharen onder het lage BTW tarief.
Zet in op prikkels die mensen stimuleren zo duurzaam mogelijk te wonen. Beloon verduurzaming van woningen met een lagere OZB. Nu betaal je meer omdat duurzame woningen meer waard zijn. Maak de hoogte van de OZB dan ook afhankelijk van het energielabel. Hetzelfde geldt voor vergunningen: versnel vergunningprocedures voor duurzame woningen en maak de hoogte van de leges afhankelijk van het woninglabel. Maak het verwijderen van gasaansluitingen gratis. Nu kost dat tussen de 400 en 775 euro. Je hoeft toch ook niet te betalen voor het stopzetten van een abonnement…??.
Geef duidelijkheid over de salderingsregeling voor zonnepanelen op het eigen dak. De huidige regeling bestaat in ieder geval tot 2023, wat er daarna komt is onduidelijk, wat veel mensen weerhoudt om nu te investeren. Mensen investeren in zonnepanelen voor langere periode. Het oprekken van de regeling tot bijvoorbeeld 2030 geeft zekerheid en trekt dan nieuwe investeringen los. Met al deze maatregelen stimuleer je duurzame investeringen in gebouwen die direct leiden tot extra banen in de bouwsector.


#5 Overheid; lead by example

Geef als overheid het goede voorbeeld en maak je eigen bedrijfsvoering en gebouwen versneld CO2-/ energieneutraal. Dit levert banen én een lagere energierekening voor de overheid op. Dit geldt natuurlijk ook voor andere assets zoals bruggen, sluizen, wegen en tunnels.


Conclusie

De energietransitie leidt tot extra werkgelegenheid. Voor iedere verloren baan in de fossiele industrie, komen er zeven terug in de groene energiesector! Laten we in deze tijden van banen-creëren dus versneld overstappen op hernieuwbare energie. Leid de juiste mensen op, stimuleer de juiste investeringen en neem als overheid (landelijk en lokaal) de leiding en geef het goede voorbeeld.

 

Yoeri Schenau

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Koos / Beleidsadviseur
Dat mag ook wel wat banen opleveren, want een investering (lees subsidie/lastenverlichting) van zeker 1.000 miljard euro mag wel heel wat banen opleveren. Hopelijk kan de economie zo'n mega-investering wel aan en loopt het door die (vele JFK's kostende) uitgave/ afgenomen inkomsten niet zó veel schade op dat er flinke bezuinigingen op bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg nodig worden.....

Ik vertrouw het allemaal voor geen sikkepit, en dan heb ik het nog niet over het doel; beperken door mensen veroorzaakte klimaatverandering met een getal vér achter de komma; feitelijk onmeetbaar resultaat dus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.