of 62812 LinkedIn

Antillianenaanpak onder de maat

Ondanks alle inspanningen en de 44 miljoen euro die erin zijn gestoken, vallen de resultaten van het Bestuurlijk Arrangement Antillianengemeenten 2005-2008 tegen. De oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren bij criminaliteit en voortijdig schoolverlaten is niet gedaald, maar juist gestegen, blijkt uit een evaluatie van het ministerie van WWI.
Brigit Kooijman 6 reacties
Ondanks alle inspanningen en de 44 miljoen euro die erin zijn gestoken, vallen de resultaten van het Bestuurlijk Arrangement Antillianengemeenten 2005-2008 tegen. De oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren bij criminaliteit en voortijdig schoolverlaten is niet gedaald, maar juist gestegen, blijkt uit een evaluatie van het ministerie van WWI.

In 2005 besloten de 21 Antillianengemeenten (gemeenten met meer dan 2 procent Antillianen) samen met het Rijk om een grootschalig actieprogramma te ontwikkelen om de situatie van Antilliaanse jongeren te verbeteren. Deze jongeren zijn sterk oververtegenwoordigd in de statistieken als het gaat om criminaliteit, werkloosheid en voortijdig schoolverlaten. Gemeenten konden rijkssubsidie aanvragen en zetten ook flink wat eigen middelen in voor projecten.

 

De afgesproken doelstellingen waren: vermindering van de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren op de terreinen voortijdig schoolverlaten (50 procent), criminaliteit en werkloosheid (beide 30 procent). Deze doelstellingen zijn niet gehaald.

 

De evaluatie van het ministerie - uitgevoerd door onderzoeksinstituut Risbo - toont aan dat het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk gezien onder Antilliaanse jongeren weliswaar is afgenomen, maar veel minder dan onder andere groepen.

 

Daardoor is de oververtegenwoordiging niet afgenomen, maar juist gestegen: in het voortgezet onderwijs met 32 procent, in het middelbaar beroepsonderwijs met met maar liefst 60 procent. In de Antillianengemeenten is de oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren in de verdachtenregistraties toegenomen, van 138 procent in 2004 naar 142 procent in 2008.

 

Alleen wat betreft werkloosheid is de doelstelling in zicht gekomen: 13 van de 21 gemeenten zijn erin geslaagd om in 2008 de oververtegenwoordiging van de werkloosheid onder Antilliaanse jongeren te reduceren ten opzichte van 2004. Maar die cijfers zijn nauwelijks nog actueel te noemen, omdat daarna de economische crisis uitbrak.

 

Hardnekkig

 

Het rapport schetst de geschiedenis van het Antillianenbeleid - dat al stamt uit de jaren 80 - en het wekt de indruk dat er bar weinig geleerd is van fouten uit het verleden. Volgens Tomislav Tudjman, een van de onderzoekers, klopt dit beeld wel.

 

‘Er is nog altijd gebrek aan regie en samenwerking in de aanpak, iedereen vindt telkens opnieuw weer het wiel uit. En het feit dat kortlopende projecten weinig zin hebben is al jaren bekend, toch gaat daar nog steeds een flink deel van het geld naar toe. Ook is de Antilliaanse gemeenschap na al die jaren nog altijd niet voldoende betrokken bij het beleid.

 

'Anderzijds wordt er door veel mensen hard gewerkt en gebeurt er van alles. Alles bij elkaar genomen wordt er echt wel wat bereikt. We moeten niet vergeten dat het om uiterst hardnekkige problematiek gaat. Het Antillianenprobleem is taaier dan het Marokkanenprobleem. Antillianen steken er in de criminaliteitscijfers met kop en schouders bovenuit. Criminaliteit lijkt in bepaalde Antilliaanse kringen een geaccepteerde leefwijze, en dat geldt niet of in mindere mate voor de Marokkaanse gemeenschap.’

 

Lastig

 

Tot frustratie van de onderzoekers hebben ze moeten werken met gebrekkig cijfermateriaal, zodat het meten van de resultaten maar beperkt mogelijk was. Tudjman: ‘Veel gemeenten konden onvoldoende actuele gegevens overleggen, zodat we geen volledig beeld hebben van de effecten van het gevoerde beleid op gemeentelijk niveau. Ook vergelijkingen tussen gemeenten onderling waren daardoor lastig te maken.

 

Wel is duidelijk dat een aantal gemeenten het in elk geval ten opzichte van zichzelf heel goed gedaan heeft. Zo heeft Zoetermeer het klaargespeeld om jaarlijks 85 procent van de Antilliaanse voortijdig schoolverlaters weer terug naar school te krijgen, dan wel aan het werk te helpen. Ondanks de beperkingen waar ze mee te maken hadden, wisten de onderzoekers, onder meer door 34 projecten te bestuderen, een goed beeld te krijgen van de succes- en faalfactoren van het Antillianenbeleid.

 

‘Wat werkt is een intensieve, laagdrempelige en individuele benadering, waarbij er voldoende tijd is om vertrouwen te winnen’, zegt Tudjman. ‘Langlopende projecten dus, die bij voorkeur worden ingebed in het gemeentelijk beleid. Ook is duidelijk dat het vrijwel altijd gaat om meervoudige problematiek, zodat meerdere leefvelden tegelijkertijd moeten worden aangepakt.’

 

Opnieuw budget

 

Het totale budget van de zogeheten Bestuurlijke Arrangementen Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008 bedroeg 44 miljoen euro, waarvan een kleine 20 miljoen rijksgeld. Voor de periode 2010-2013 is 36 miljoen gereserveerd, waarvan de helft afkomstig van het Rijk. Relatief een groot bedrag; naar de 22 Marokkanengemeenten gaat in dezelfde periode 27,5 miljoen rijksgeld, terwijl het aantal Marokkanen in Nederland ruim tweeënhalf keer groter is dan het aantal Antillianen.

 

Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008, Marion van San e.a. Risbo, Rotterdam; www.risbo.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.