of 59082 LinkedIn

Amsterdam heeft weinig zicht op cultuursubsidies

Reageer
De gemeente Amsterdam heeft te weinig zicht op de besteding van culturele subsidies. Bijna de helft van de culturele instellingen houdt zich niet aan de gemaakte prestatie-afspraken met de gemeente.

Minder voorstellingen dan afgesproken, minder dan het aantal beoogde bezoekers of deelnemers. En subsidiegeld dat terechtkomt bij ‘te rijke’ instellingen of juist bij instellingen die financiële problemen hebben, waarvan de gemeente dan weer niet tijdig op de hoogte is.

 

Kritiek
Die kritiek uit de Rekenkamer Amsterdam, na een onderzoek naar de doeltreffendheid van het cultuurbeleid en de wijze waarop de gemeente subsidies aan culturele instellingen controleert. Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media over – ondermeer - dreigende faillissementen, extra kredieten en kwijtgescholden leningen in de culturele sector van Amsterdam.

 

Abstract
Er werden in totaal 30 culturele instellingen bij het onderzoek betrokken. De Rekenkamer nam de situatie in 2006 in ogenschouw. Vijf van de onderzochte instellingen beschikten in die periode over een te hoge reserve, zes verkeerden er juist in financiële problemen. De rekenkamer concludeert ook dat de 25 doelstellingen van het cultuurbeleid die de gemeente heeft vastgesteld in het Kunstenplan 2005-2008, veel te abstract zijn geformuleerd en daardoor geen houvast bieden bij de vaststelling van subsidies.

 

Onduidelijkheid
De gemeente Amsterdam verstrekt in de periode 2005-2008 jaarlijks ruim 76 miljoen euro subsidie, aan 121 culturele instellingen. Dat gebeurt sinds 1993 volgens de zogeheten kunstenplansystematiek. De Amsterdamse Kunstraad stelt eens in de vier jaar adviezen op, waarna de gemeenteraad het subsidiebedrag per instelling vaststelt. Volgens de rekenkamer is die verordening vaak strijdig met de algemene subsidieverordening van de gemeente en ontstaat daardoor onduidelijkheid.

 

Verbeteringen
De gemeente blijkt wel veel gegevens over de financiële positie van culturele instellingen binnen te krijgen, maar die informatie vervolgens niet te gebruiken om subsidies of prestatie-afspraken bij te sturen, aldus de rekenkamer. De rekenkamer deed 14 aanbevelingen.Volgens de gemeente zijn een aantal verbeteringen al in gang gezet.

 

Lees ook:
Buiten de boot (12/09/2008)
Grote vier hekelen systeem cultuursubsidies (11/09/2008)
'Gemeenten moeten gat kunstsubsidies dichten' (25/08/2008)
Eindhoven breekt met routine cultuursubsidies (22/08/2008)
'Plasterk maakt culturele ambities niet waar' (05/08/2008)


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.