of 59318 LinkedIn

Amstelveen zet oud-dienders in tegen inbraak

De gemeente Amstelveen schakelt oud-politieagenten in om de toename van inbraken in de stad in te dammen. De gemeente kiest voor deze onorthodoxe aanpak, omdat de middelen van het rijk en de gemeente wel zijn benut, maar onvoldoende zijn gebleken.

De middelen van rijks- en gemeentewege zijn benut, maar zijn onvoldoende gebleken in de aanpak van inbraken in Amstelveen. De gemeente gaat oud-politieagenten inschakelen om de toename van deze huisinvasies in te dammen.

Onorthodoxe maatregel
‘We koersen erop vier ex-politieagenten aan te nemen’, zegt wethouder handhaving Herbert Raat die van de gemeenteraad drie ton tot zijn beschikking kreeg om de komende drie jaar inbraken tegen te gaan. Zij komen in dienst van de gemeente en hebben één opdracht: het tegenhouden en betrappen van inbrekers en het inbraakcijfer naar beneden krijgen. Raat en burgemeester Bas Eenhoorn besloten tot deze onorthodoxe maatregel toen zij constateerden dat het politiekorps qua capaciteit en prioriteiten aan haar grenzen zit en alle middelen vanuit het rijk en de gemeente waren benut. ‘Als de politie niet meer agenten kan leveren, zijn we zelf aan zet. We hebben meer ogen en oren nodig. De ex-agenten proberen we als ondersteuning te gebruiken.’

Toename van 40 procent
De inbraakoverlast speelt al jaren, vertel Raat. Het is zelfs een van de grootste problemen van de gemeente. 1 procent van de huishoudens krijgt te maken met inbraak. Vorig jaar vonden 402 inbraken plaats, een toename van 40 procent met het jaar daarvoor, blijkt uit de regionale Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland. ‘We zijn goed bereikbaar, maar dus ook voor kwade bedoelingen.’ WhatsApp-buurtpreventiegroepen, subsidies voor hang- en sluitwerk en kosteloos schouwen laten uitvoeren zetten te weinig zoden aan de dijk. De vier extra oud-politieagenten worden gekozen op expertise en kennis. Welke bevoegdheden zij krijgen moet npg worden bepaald naar wat mogelijk is in wet- en regelgeving.

Meest effectieve inzet
Volgens Raat bepaalt de gemeente niet waar en wanneer het team wordt ingezet. ‘Laat ze samen met de politie een plan maken en kijken wat het meest effectief is. Wij zeggen: dit is de opdracht, zoek de meest effectieve vorm. Acteer op basis van wat nodig is.’ Het team moet vanaf maart 2019 operationeel zijn. Dat is pas na de donkere wintermaanden en heeft te maken met de duur van het selectieproces. Volgens Raat zit de gemeente in de tussentijd niet stil. ‘We zitten er met handhaving en samen met de politie bovenop.’ Nu rijdt er ’s nachts één surveillancewagen door Amstelveen, op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht zijn het er twee. Raat wil niet om dat feit heen draaien. ‘De capaciteit is wat hij is. Soms krijgen we versterking uit Amsterdam. Ter vergelijking: in andere gemeenten is vaak helemaal geen surveillancewagen. Wie wil inbreken, moet niet in Amstelveen zijn.’

Gated communities voorkomen
Een zorg van Raat is dat als de overheid de veiligheid niet kan garanderen mensen zelf hun beveiliging gaan regelen en er gated communities ontstaan. ‘Dat betekent dat de mensen die het zich kunnen veroorloven dit kunnen regelen en anderen niet. En dat wil ik niet. Voor ons als overheid is het belangrijk dat mensen vertrouwen houden in dat wij het regelen. En we zitten niet vast in het systeem, we laten zien dat het anders kan, zodat Amstelveners weten dat we niet Gods water over Gods akker laten lopen. We doen alles om de inbraken te verminderen.’

Verstuur dit artikel naar Google+