of 65101 LinkedIn

Boudewijn Steur

Reageer
Boudewijn Steur wordt met ingang van 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat.

Daarbij wordt van de directeur gevraagd om voor de beleidsterreinen van het ministerie van BZK voor zowel de korte als langere termijn (meerdere) bestuurlijke perspectieven te ontwikkelen en deze verder te brengen

Nieuwe functie: Directeur Kennis, Internationaal, Europa, Macro-economie (KIEM)

Nieuwe werkgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum in dienst treding: 01 nov 2021

Oude functie: Programmadirecteur Strategie en Kennis Covid-19

Oude werkgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid

https://www.linkedin.com/in/boudewijnsteur/
Boudewijn Steur wordt met ingang van 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat. Daarbij wordt van de directeur gevraagd om voor de beleidsterreinen van het ministerie van BZK voor zowel de korte als langere termijn (meerdere) bestuurlijke perspectieven te ontwikkelen en deze verder te brengen

Reageren
Even geduld a.u.b.