of 63082 LinkedIn

Personalia BB 24-2020

Henk Huttinga wordt griffier van Noordenveld. Hij volgt Werner Damman op. Huttinga is sinds 1994 raadslid en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Emmen en voorzitter van het presidium.

Anke van Extel-van Katwijk
Anke van Extel-van Katwijk

Anke van Extel-van Katwijk
Met ingang van 20 januari is Anke van Extel-van Katwijk benoemd tot burgemeester van Asten. Van Extel-van Katwijk (42) is lid van het CDA. Zij is momenteel nog wethouder in Gemert-Bakel. Ze volgt Hubert Vos (CDA) op.

Sharon Dijksma
Met ingang van 17 december is Sharon Dijksma (PvdA, 49) benoemd tot burgemeester van de gemeente Utrecht. Dijksma was tot haar benoeming wethouder in Amsterdam. Op dit moment is Peter den Oudsten (PvdA) waarnemend burgemeester van Utrecht. Hij neemt waar sinds Jan van Zanen (VVD) benoemd werd tot burgemeester van Den Haag.

Jan de Boer
De gemeenteraad van Den Helder draagt Jan de Boer (D66, 51) voor als nieuwe burgemeester. De Boer is nu nog burgemeester in Buren. Daarvoor was hij wethouder in de gemeenten Hoorn, Harlingen en Landsmeer. De Boer volgt burgemeester Koen Schuiling (VVD) op, die in september 2019 burgmeester van Groningen werd. Sinds die tijd is Jeroen Nobel (PvdA) waarnemend burgemeester.

Gerard Beukema
Met ingang van 1 januari 2021 is Gerard Beukema (PvdA, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester van Eemsdelta. Beukema is sinds oktober 2015 waarnemend burgemeester van Delfzijl. Voor 2015 was Beukema onder andere algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg en gedeputeerde in Groningen. De gemeente Eemsdelta ontstaat op 1 januari 2021 en bestaat uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Henny van Kooten
Burgemeester Henny van Kooten (SGP, 59) is herbenoemd tot burgemeester van Maasdriel. Van Kooten is sinds november 2014 burgemeester van Maasdriel. Daarvoor was hij burgemeester van Noord-Beveland en wethouder in Sliedrecht.

Marian Jager-Wöltgens
In Ooststellingwerf is Marian Jager-Wöltgens (PvdA) voorgedragen als wethouder. Jager was al eerder wethouder in Ooststellingwerf en Boarnsterhim. In 2014 is ze enkele maanden waarnemend burgemeester van Opsterland geweest. De komst van een vierde wethouder is het gevolg van het uiteenvallen van vooral Ooststellingwerfs Belang, waardoor het college niet meer gesteund wordt door een meerderheid in de raad.


Komen en gaan:

Marieke van Bijnen
In Pijnacker-Nootdorp is Marieke van Bijnen (Progressief Pijnacker- Nootdorp) benoemd tot wethouder. Zij volgt de afgetreden wethouder Hanneke van de Gevel op. Van Bijnen was hiervoor werkzaam als beleidsmedewerker bij Stichting Piëzo, een sociaal maatschappelijke organisatie.

Guus Kocken
In Waalwijk vertrekt raadsgriffier Guus Kocken op 1 februari 2021. Hij gaat met pensioen en neemt dan afscheid van de gemeente, waar hij 45 jaar diverse functies heeft vervuld. In 2002 werd hij griffier van de gemeenteraad.


Lieke Hendrix
In Breda is Lieke Hendrix met ingang van 8 februari benoemd tot gemeentesecretaris. Hendrix is op dit moment nog werkzaam als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) van het ministerie van LNV. Eerder werkte ze bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, AT Osborne en bij het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Erik Luchtenburg
Erik Luchtenburg stopt op 31 december als gemeentesecretaris van IJsselstein. Hij wordt per 1 januari 2021 directeur crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Utrecht. Luchtenburg begon in 2017 als secretaris van IJsselstein en algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van Leusden en directeur van Nieuwegein.

Debby de Heus
In Amstelveen wordt Debby de Heus de nieuwe griffier. Ze volgt Marnix Philips op, die griffier in Haarlem werd. Op dit moment is Bert Schouten interim griffier. De Heus werkt nu als griffier in Wijdemeren. Daarvoor was zij plaatsvervangend en interim-griffier in Wijdemeren, Druten en Mook & Middelaar.

Vera Hornstra
De gemeenteraad van Alkmaar heeft Vera Hornstra voorgedragen als nieuwe griffier. Ze begint op 1 januari 2021. Hornstra was griffier in Castricum. Eerder was ze fiscalist bij PriceWaterhouseCoopers. Hornstra volgt in Alkmaar Felix van Beek op, die afgelopen zomer vertrok. Lubbo Blaauw is nu nog interim-griffier.

Lucia Ling Ket On
Op 18 januari 2020 start Lucia Ling Ket On als directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam. Ling Ket On is momenteel hoofd van de afdeling Justitie en Veiligheid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en bij de NAVO in Brussel. Daarvoor was zij Coordinerend juridisch adviseur bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Brigitte Van Eck
Per 15 maart 2021 wordt Brigitte van Eck directeur van Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Zij volgt interim-directeur Jean Boelen op. In haar huidige functie is Van Eck als directeur-bestuurder verbonden aan het Munttheater in Weert. Daarvoor was zij onder andere zakelijk directeur-bestuurder van Toneelgroep Maastricht.


Burgemeesters vacature
Noordoostpolder
Het burgemeesterschap van Noordoostpolder is vacant sinds 31 oktober 2019. De gemeente heeft circa 47.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.345,69 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 4 januari 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 december op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.

Rijswijk
Het burgemeesterschap van Rijswijk is vacant sinds 1 oktober 2020. De gemeente heeft circa 54.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.345,69 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 13 januari 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 december op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Burgemeesters vacature - kandidaten
Alkmaar
Naar het ambt van burgemeester van Alkmaar hebben 25 personen gesolliciteerd: 14 mannelijke en 11 vrouwelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 7 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juni 2021 worden benoemd.

Harlingen
Op de vacature van burgemeester van Harlingen hebben 25 mensen gesolliciteerd. Het gaat om zestien mannen en negen vrouwen. Acht van hen zijn tussen de 40 en 50 jaar oud, twaalf tussen de 50 en 60 en vijf zijn ouder dan zestig jaar. Van de 25 gegadigden zijn er 23 lid van een politieke partij, twee kandidaten zijn partijloos. De burgemeesterspost van Harlingen komt in mei beschikbaar wanneer de ambtstermijn van de huidige burgemeester Roel Sluiter afloopt.

Terneuzen
Dertien kandidaten willen de nieuwe burgemeester van de gemeente Terneuzen worden. Zij hopen in de voetsporen te tr eden van vertrekkend burgemeester Jan Lonink. Twee vrouwen en elf mannen hebben een brief geschreven. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 24 en 58 jaar. Tien kandidaten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. De kandidaten zijn (voor zover bekend) lid van het CDA (3), D66 (3), PvdA (3), ChristenUnie (1) en VVD (1).


Gert-Willem van Weel
Gert-Willem van Weel is per 1 januari benoemd tot gemeentesecretaris van Alphen-Chaam en directeur van de ABG-organisatie. Van Weel is momenteel manager Bedrijfsvoering en plaatsvervangend directeur van werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill (CGM) en loco-secretaris van de gemeente Grave. Hij was nauw betrokken bij de opstart van de werkorganisatie CGM in 2014.

Simone Boogaard
Simone Boogaard wordt per 1 januari 2021 de nieuwe directeur Water bij Rijnland. Boogaard werkte de afgelopen ruim drie jaar bij de gemeente Amsterdam als directeur Projectencentrum metro en tram. Daarvoor werkte ze bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in diverse managementfuncties.

Donna Landa
Donna Landa start per 18 januari 2021 als afdelingshoofd Advies, tevens plaatsvervangend directeur bestuursondersteuning, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Landa is op dit moment afdelingshoofd Strategie en Staf bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Eerder was zij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als organisatieadviseur in de private sector.

Els Boers
Voor de Drechtsteden zal Els Boers als interim-regiogriffier Joke Heijmans vervangen, die half januari 2021 met pensioen gaat. Boers was eerder dit jaar interim-griffier in Montferland en daarvoor in meerdere gemeenten onder andere in Heumen en Duiven.

Miranda Diependaal
In Heerhugowaard is Miranda Diependaal benoemd tot gemeentesecretaris. Ze volgt Alexander Meijer op, die overstapt naar de Dienst Justitiële Inrichtingen. De aanstelling van de nieuwe secretaris is in ieder geval tot 1 januari 2022.

Erik Boog
De gemeenteraad van Diemen heeft besloten burgemeester Erik Boog (D66, 48) aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. De eerste termijn van de burgemeester loopt op 18 mei 2021 af.