of 60715 LinkedIn

Personalia BB 23-2019

Naar de vacature burgemeester van Sittard-Geleen hebben elf kandidaten gesolliciteerd, onder wie één vrouw. Zes kandidaten zijn lid van het CDA, twee van de VVD, één van GroenLinks, één van de PvdA en één kandidaat is partijloos.

Annemieke van de Ven
Annemieke van de Ven

Annemieke van de Ven 
Annemieke van de Ven is benoemd tot de nieuwe burgemeester van Reusel- De Mierden. De benoeming gaat in op 10 december 2019. Van de Ven (CDA, 61) is executive coach voor bestuurders. Eerder was ze wethouder in Oss en Veghel. Vanwege gezondheidsproblemen van burgemeester Harrie Tuerlings (CDA) werd Harrie Nuijten (PvdA, 69) in januari 2016 waarnemend burgemeester, een jaar later gevold door Jetty Eugster-van Bergeijk (CDA, 64).


Egbert Lichtenberg
Egbert Lichtenberg (CDA, 52) is benoemd tot burgemeester van Altena. De benoeming gaat in op 9 december 2019. Lichtenberg is momenteel directeur van de gemeenschappelijke regeling WAVA/MidZuid. De gemeente Altena is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari 2019. Op dit moment is Marcel Fränzel (D66) waarnemend burgemeester van Altena.

Ton Heerts
Met ingang van 18 december 2019 is Ton Heerts benoemd tot burgemeester van Apeldoorn. Heerts (PvdA, 52) is momenteel voorzitter van de MBO Raad. Daarvoor was hij onder meer lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de FNV. Op dit moment is Petra van Wingerden- Boers (VVD) waarnemend burgemeester van Apeldoorn. Zij neemt waar sinds John Berends (CDA) commissaris van de Koning in de provincie Gelderland werd.

Loes Meeuwisse
In Noord-Beveland is Loes Meeuwisse benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 18 december 2019. Meeuwisse (60) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in Goes. Meeuwisse volgt Marcel Delhez (D66) op, die burgemeester van Veldhoven is geworden. Op dit moment is Letty Demmersvan der Geest (D66) waarnemend burgemeester in Noord- Beveland.

Johannes Kramer
Met ingang van 6 januari 2020 is Johannes Kramer benoemd tot burgemeester van Noardeast-Fryslân. Kramer (52) is lid van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij is momenteel lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Hayo Apotheker (D66) is op dit moment nog waarnemend burgemeester. Noardeast-Fryslân is ontstaan per 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland.

Carolien Schippers
Carolien Schippers is gestart als nieuwe directeur Grond en Ontwikkeling in Amsterdam. Schippers werkte sinds november 2017 bij de directie als adjunct- directeur Gebiedsontwikkeling en transformatie. De laatste maanden was ze tevens waarnemend directeur. Voor haar komst naar Amsterdam was ze onder andere manager Huisvesting bij het COA en waarnemend directeur Ontwikkeling bij de Rijksvastgoeddienst.


Komen & gaan:
Iris Meerts
De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft Iris Meerts (PvdA, 47) voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Meerts is managing director van het Centre of Expertise Cyber Security. Ze volgt Tjapko Poppens (VVD) op. Albertine van Vliet-Kuiper (D66) is waarnemend burgemeester.

Guus van der Put
Guus van der Put (67) stopt als wethouder in Hilvarenbeek. Van der Put stopt ‘vanwege persoonlijke omstandigheden’. Hij was sinds juni 2018 wethouder in Hilvarenbeek. Eerder was hij wethouder in Goirle.


Barometer: Instroom waterschappen
Bij de waterschappen stijgt de instroom van nieuwe medewerkers van 5,5% in 2016 naar 9,3% in 2018.
Bron: AenO fonds waterschappen


Gerard Rabelink
Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland gaat in mei 2020 met pensioen. Rabelink is sinds 2009 burgemeester. Eerder was hij burgemeester van de voormalige gemeente Maasbree, wethouder van Halderberge en raadslid in de voormalige gemeente Oud en Nieuw Gastel en Halderberge.

Charlie Aptroot
Burgemeester Charlie Aptroot (VVD, 69) legt in maart 2020 het burgemeesterschap van Zoetermeer neer. Hij neemt na 7,5 jaar afscheid van Zoetermeer. Aptroot was eerder onder meer lid van de Tweede Kamer, wethouder in Wassenaar en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Siebe Riedstra
Siebe Riedstra wordt consultant bij ABD-TOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2020. Na de zomer zal hij het directeurschap van ABD-TOPConsult overnemen. Riedstra is sinds 2015 secretaris- generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij onder andere secretaris-generaal bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Henk Jan Bolding
De gemeenteraad van Het Hogeland heeft Henk Jan Bolding voorgedragen als burgemeester. Bolding, die op dit moment ook al waarnemend burgemeester van Het Hogeland is, mag zijn ambtsketen dus houden in de fusiegemeente. Het Hogeland is begin dit jaar ontstaan na een fusie tussen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Bolding was eerder secretaris van de provincie Groningen en gemeentesecretaris van Lelystad.  

Bea van Beers
In Dongen is wethouder Bea van Beers gestopt. Ze keert na haar zwangerschapsverlof niet meer terug in het college. Van Beers (PvdA) start volgend jaar als manager bij ContourdeTwern, een organisatie voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk. Van Beers kwam na de gemeenteraadsvergadering van maart 2014 in het college.

Martine de Bas
In Leiderdorp is Martine de Bas benoemd tot wethouder voor de Lokale Partij Leiderdorp. Ze volgt Angelique Beekhuizen op. De Bas werkte als teamleider bij de gemeente Culemborg en stond als tweede op de kieslijst voor Code Oranje tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Eerder was ze raadslid voor D66 in Oud-Beijerland.


Burgemeesters vacature
Koggenland

Het burgemeesterschap van Koggenland is vacant sinds 1 april 2019. De gemeente heeft circa 22.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € € 7.874,98 bruto per maand (per 1 januari 2020). U kunt solliciteren tot 17 december 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 25 november op www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.


Catrien Lenstra
Met ingang van 1 februari is Catrien Lenstra de nieuwe gemeentesecretaris van Haarlem. Zij volgt Jan Scholten op. Op dit moment werkt zij nog bij de gemeente Amsterdam als directeur Juridische Zaken en waarnemend directeur Bestuursadvisering en Strategie. Ook is zij loco-gemeentesecretaris van Amsterdam.

René Groen
Ede krijgt per 1 februari 2020 een nieuwe gemeentesecretaris: René Groen. Groen is momenteel directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit bij de gemeente Utrecht. Tot 1 februari blijft de huidige interim- gemeentesecretaris Piet van Elteren in functie.

Marcel Fränzel
In Sint Anthonis is Marcel Fränzel benoemd tot waarnemend burgemeester. Fränzel (D66, 59) volgt burgemeester Marleen Sijbers op. Als burgemeester heeft Fränzel ruime ervaring met herindelingen. Hij was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht, extern voorzitter fusie Aalburg, Werkendam en Woudrichem en nadien waarnemend burgemeester in Veghel, dat opging in de nieuwe gemeente Meierijstad. Ook van Meierijstad was Marcel Fränzel waarnemend burgemeester, daarna volgden Oosterhout en tot december 2019 de gemeente Altena.

Vincent van Arkel
Vincent van Arkel, concerncontroller van de gemeente Amersfoort, is benoemd tot voorzitter van het netwerk van directeuren Financiën/ Concerncontrollers van de 100.000+ -gemeenten. Hij volgt Frank Halsema op die gemeentesecretaris is geworden van Stichtse Vecht.

Leo Pieter Stoel
Met ingang van 16 januari is Leo Pieter Stoel benoemd tot burgemeester van Ameland. Stoel (57) is lid van de VVD. Hij is momenteel werkzaam bij Aegon Asset Management. Hij was eerder wethouder gemeente Súdwest- Fryslân. Stoel volgt Albert de Hoop (D66) op, die in juli 2018 vertrok. Op dit moment is Gerard van Klaveren (VVD) waarnemend burgemeester van Ameland.

Gerben Huisman
Gerben Huisman start per 1 januari 2020 als directeur van het Waddenfonds. Huisman was griffier van de provinciale Staten van Fryslân. Hij volgt Marre Walter op. Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Bert Timmermans
In Bergen wordt Bert Timmermans de nieuwe gemeentesecretaris. Hij is nu gemeentesecretaris in Voerendaal. Timmermans is daarnaast ook voorzitter van IGOM, een samenwerkingsverband van 33 organisaties in Midden- en Zuid Limburg. Hij volgt Will Scheepens op, de huidige waarnemend secretaris.

Monique van der Velden
Bij Ergon is Monique van der Velden gestart als directeur participatie en innovatie. Ergon is het werkbedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit doet het bedrijf voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Paul de Bruijn
In Voorschoten is Paul de Bruijn (VVD) voorgedragen als wethouder. Hij volgt Nanning Mol op, die benoemd is tot burgemeester van Laren. De Bruijn is nu nog raadslid in Voorschoten.

Willem Weeterings
In Valkenswaard is Willem Weeterings benoemd tot gemeentesecretaris. Weeterings is momenteel adjunctdirecteur in Valkenswaard. Daarvoor vervulde hij vanaf 1990 diverse managementposities binnen verschillende gemeenten. Hij volgt Rob van Eijck op.

Jobke Vonk-Vedder
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder (CDA, 55) legt om gezondheidsredenen per direct haar ambt als burgemeester van Halderberge neer. Vonk-Vedder was drie jaar burgemeester van Halderberge. Eerder was ze burgemeester van Aalsmeer en wethouder van Abcoude.

Wendy Verkleij
De gemeenteraad in Noordwijk heeft Wendy Verkleij-Eimers (VVD, 56) voorgedragen als burgemeester. Ze is nu burgemeester van Uitgeest. De vacature is ontstaan door de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Jon Hermans- Vloedbeld (VVD, 65) is waarnemend burgemeester.