of 63082 LinkedIn

Personalia BB 21-2020

Naar het ambt van burgemeester van Landsmeer hebben 24 personen gesolliciteerd, onder wie 11 vrouwen. Van deze kandidaten hebben 14 personen een functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 10 personen hebben of hadden een functie daarbuiten.

Gerhard van den Top
Gerhard van den Top

Gerhard van den Top
Gerhard van den Top is herbenoemd tot dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij begint aan zijn tweede termijn als dijkgraaf. Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij de Universiteit Leiden, als directeur bij Vitens Evides International en als directeur Natuurbescherming bij het Wereld Natuurfonds. Ook werkte Van den Top een periode als adviseur bij Shell.

Anke van Extel
De gemeenteraad van Asten heeft Anke van Extel-van Katwijk (CDA, 42) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Extel is nu nog wethouder in Gemert-Bakel. Eerder was ze raadslid en fractievoorzitter in Gemert-Bakel. Ook was ze lid van provinciale staten van Noord-Brabant. In Asten zal zij Hubert Vos (CDA) opvolgen, die in januari 2021 met pensioen gaat.

André Baars
André Baars is opgestapt als burgemeester van Ermelo. Aanleiding was de politiek-bestuurlijke situatie van de gemeente. Baars (CDA) constateerde dat hij geen draagvlak meer had waarmee de basis om verder te gaan, wegviel. Hij was bijna negen jaar burgemeester van Ermelo, sinds 16 december 2011.

Marijn Ornstein
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten om Marijn Ornstein aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Ornstein (49) is werkzaam bij Royal Schiphol Group. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op.

Gerben van Duin
In Nieuwkoop is Gerben van Duin benoemd tot wethouder. Hij volgt hiermee wethouder Bernadette Wolters op die vanwege gezondheidsredenen haar functie moest neerleggen. Van Duin werd in 1994 raadslid in Noordwijk. Na een periode als raadslid en fractievoorzitter maakt hij in 2002 de stap naar wethouder. Door de fusie met Noordwijkerhout kwam er na 18 jaar een einde aan het wethouderschap in Noordwijk.

Lex Hoefsloot
Wethouder Lex Hoefsloot heeft in overleg met de GroenLinks-fractie zijn functie neergelegd. De fractie en de wethouder lieten weten dat ‘zijn stijl en werkwijze niet goed genoeg aansluiten op die van de fractie en op die van de Edese raad.’ Eerder vertrok wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA). Wethouder Hester Veltman (VVD) heeft haar werkzaamheden tijdelijk neergelegd in verband met haar gezondheid.


Komen & gaan

Jasper de Wit
Jasper de Wit wordt met ingang van 1 januari de nieuwe gemeentesecretaris van Wageningen. De Wit is nu nog partner en directeur bij BMC Advies. Hij volgt Ron van der Gijp op, die met pensioen gaat. Van der Gijp was sinds 2017 gemeentesecretaris van Wageningen.

Wilma Atsma
Wilma Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal, neemt na ruim vijf jaar afscheid van de gemeente. Eerder was Atsma gemeentesecretaris in Wassenaar en Voorschoten. Ze vervolgt haar carrière bij adviesbureau Zeelenberg.


Ruth Clabbers
Met ingang van 1 november 2020 is Ruth Clabbers benoemd tot directeur- generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) directeurgeneraal Mobiliteit.

Reiny Weernekers
In Westerveld is Reiny Weernekers de nieuwe griffier. Zij volgde Roelof van der Veen op die eerder dit jaar met pensioen ging. Weernekers was plaatsvervangend raadsgriffier in Deventer.

Arjen Gerritsen
Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, is gekozen tot nieuwe eerste vicevoorzitter van het Stedennetwerk G40. Gerritsen volgt hiermee Ina Adema op, die onlangs aantrad als commissaris van de koning van Noord-Brabant.

Marcel de Jong
Met ingang van 1 januari 2021 wordt Marcel de Jong gemeentesecretaris van Achtkarspelen. De Jong werkt nu nog als senior projectcoördinator in Smallingerland. Hij volgt in Achtkarspelen Erik van der Laan op, die in maart vertrok. Sindsdien bekleedt Jaap Wijma de functie tijdelijk.


Meerssen
In Meerssen zijn twee nieuwe wethouders voorgedragen: Gerard IJff (PvdA, 64) en Rein Dupont (CDA, 62). Zij zijn beiden nog lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg. Dat lidmaatschap leggen beiden neer. IJff was van 2002 tot 2018 wethouder in Roermond. Dupont was raadslid in Venray en lid van het dagelijks bestuur eerst van het Waterschap Peel en Maasvallei en later van het fusiewaterschap Waterschap Limburg.


Erik van Steden
Erik van Steden stopt per 31 december 2020 als gemeentesecretaris van Barneveld. Hij heeft die functie dan precies drie jaar vervuld. Van Steden wil minder gaan werken. Voor hij in Barneveld gemeentesecretaris werd, was hij griffier in Barneveld en gemeentesecretaris van Laren.

Frank Simons
In Simpelveld is Frank Simons benoemd tot griffier. Simons was tot zijn benoeming wethouder in Heerlen. In die functie begon hij in 2014. Daarvoor was hij raadslid in diezelfde gemeente en werkte hij bij de gemeente Eijsden-Margraten. Simons volgt in Simpelveld Maud Dupont op, die in diezelfde gemeente aan de slag gaat als manager Leefomgeving.

Wim Peijs
In Hoeksche Waard is Wim Peijs raadsadviseur en plaatsvervangend griffier geworden. Hiervoor was hij sinds maart 2019 griffier in Reimerswaal. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij de gemeenten Papendrecht, Alphen-Chaam, Steenbergen en Capelle aan den IJssel.

Cynthia Creveld
Cynthia Creveld begint op 1 december als gemeentesecretaris in Baarn. Creveld was de afgelopen vijf jaar loco-gemeentesecretaris in Velsen. Die functie bekleedde ze daarvoor in Vianen. Ze volgt in Baarn Abdou Najib op, die met pensioen gaat. Hij werkte de afgelopen twaalf jaar als gemeentesecretaris en algemeen directeur.

Erik Luchtenburg
Erik Luchtenburg stopt op 31 december 2020 als gemeentesecretaris van IJsselstein. Hij wordt per 1 januari 2021 directeur crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Utrecht. Luchtenburg begon op 1 september 2017 als secretaris van IJsselstein en algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van Leusden en directeur in Nieuwegein.


Burgemeesters vacature

Harlingen
Het burgemeesterschap van Harlingen is vacant per 28 mei 2021. De gemeente heeft circa 15.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.874,98 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 17 november 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 oktober op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.

Alkmaar
Het burgemeesterschap van Alkmaar is vacant sinds 1 oktober 2020. De gemeente heeft circa 109.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.668,75 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 24 november 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 2 november op www.officielebekendmakingen. nl/ Staatscourant.

Terneuzen
Het burgemeesterschap van Terneuzen is vacant per 1 mei 2021. De gemeente heeft circa 54.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.280,73 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 23 november 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 2 november op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Nanne Kramer
Nanne Kramer, algemeen directeur van het samenwerkingsverband van De Wolden en Hoogeveen en vanuit die functie ook gemeentesecretaris in beide gemeenten, vertrekt per 1 november. Hij was sinds 2016 in functie bij beide Drentse gemeenten, maar gaat werken bij adviesbureau Zeelenberg.

Cindy Heusingveld
Cindy Heusingveld wordt met ingang van 25 november de nieuwe griffier van Baarn. Zij volgt Nelleke Both op, die dan na ruim zeven jaar met pensioen gaat. Heusingveld is nu interim-raadsadviseur in Gouda. Eerder was zij onder meer raadsgriffier in Noordwijkerhout en Landsmeer.


Overleden:
Oud-wethouder van Kessel, Jo Dings, is overleden. Dings was 24 jaar wethouder. Daarvoor zat hij in de gemeenteraad van Kessel en was hij staffunctionaris bij het Landbouwbelang. Jo Dings is 94 jaar geworden.

Oud-wethouder Johanna Eernst-Riemsdijk van Losser is op 85-jarige leeftijd overleden. Eernst-Riemsdijk, roepnaam Hans, was van 1992 tot en met 1994 voor het CDA wethouder en daarmee de eerste vrouw in het college van B en W in die gemeente.


Barbara Joziasse
Met ingang van 1 januari 2021 wordt Barbara Joziasse benoemd tot collegelid van de Algemene Rekenkamer. Ze volgt Francine Giskes op. Joziasse is nu nog Nederlands ambassadeur in Amman, Jordanië. Eerder was zij onder meer ambassadeur in Oman en Zimbabwe.

Ans Hoenderdos
Ans Hoenderdos- Metselaar is met ingang van 1 november 2020 herbenoemd als bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer. De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt het gevoerde bestuur van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Lenneke van der Meer
Lenneke van der Meer is de nieuwe griffier in Bergen op Zoom. Ze was hiervoor griffier in Steenbergen. Daarvoor was ze onder meer actief als raadslid en wethouder in Rozenburg en lid van provinciale staten van Zuid-Holland. Van der Meer volgde Kees Terstappen op, die sinds 2012 griffier was.