of 63082 LinkedIn

Personalia BB 20-2020

Naar het ambt van burgemeester van Den Helder hebben 22 mensen gesolliciteerd, onder wie 2 vrouwen. Van deze kandidaten hebben 13 personen een functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 9 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

Caroline van de Pol
Caroline van de Pol

Caroline van de Pol
Caroline van de Pol is benoemd tot burgemeester van de gemeente Terschelling. De benoeming gaat in op 28 oktober 2020. Van de Pol (58) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in Koggenland. Van de Pol volgt Bert Wassink (Groen- Links, 63) op, die wethouder in Leeuwarden werd. Op dit moment is Jon Hermans- Vloedbeld (VVD, 66) waarnemend burgemeester van Terschelling.

Danny de Vries
De gemeenteraad van Oudewater heeft Danny de Vries (CDA, 46) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is daarmee de opvolger van Pieter Verhoeve, die op 13 november 2019 burgemeester werd van Gouda. Sinds dat moment is Wim Groeneweg actief als waarnemend burgemeester. De Vries is communicatiedeskundige en gespecialiseerd in reputatie, strategie en lobby. Hij was daarvoor jarenlang actief als journalist.

Greet Buter
De gemeenteraad van Deurne heeft Greet Buter aanbevolen als nieuwe burgemeester. Buter (PvdA, 53) is sinds 2014 wethouder in Laarbeek, daarvoor was ze lid van de gemeenteraad in die gemeente. Eerder werkte ze als communicatieadviseur bij diverse organisaties, waaronder de gemeente Veghel en een woningcorporatie. Ze begint op 1 februari 2021 in Deurne. Dan gaat de huidige burgemeester Hilko Mak (CDA) met pensioen.

Marleen Sijbers
De gemeenteraad van Tholen heeft Marleen Sijbers voorgedragen als burgemeester. Sijbers (VVD, 55) was tot vorig jaar burgemeester van Sint Anthonis, waar ze in 2010 begon. Daarvoor was ze vier jaar wethouder in Neerijnen. Sijbers volgt in Tholen partijgenote Ger van de Velde-De Wilde op, die vorig jaar al aankondigde geen tweede termijn te ambiëren. Van de Velde begon in 2014 in Tholen.  

Jan Willem Wiggers
Jan Willem Wiggers (CDA, 64) begint op 1 november 2020 als waarnemend burgemeester van Heerde. Hij volgt daar Jacqueline Koops is, die nog herstellende is van haar coronabesmetting en daarom besloot terug te treden. Wiggers was tussen 2008 en 2019 burgemeester van Hattem, en werkte daarna een jaar als waarnemer in Hardenberg.


Eveline Schell
In IJsselstein is Eveline Schell (VVD) benoemd tot wethouder. Schell volgt Bernd Roks op, die benoemd werd tot burgemeester van Halderberge. Scheel was eerder raadslid in Utrecht. Van 2015 tot 2019 was ze voorzitter van Stichting Leergeld in Utrecht.

Leen Vermeij
In Tholen is Leen Vermeij met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot griffier. Hij volgt in die functie Wilma Antes op die met pensioen gaat. Vermeij was eerder raadsadviseur, plaatsvervangend griffier en bestuurlijk- juridisch beleidsmedewerker bij dezelfde gemeente.

Wil Houben
De gemeenteraad van Voerendaal heeft besloten om burgemeester Wil Houben (VVD, 65) aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente. De herbenoeming gaat dan in op 1 december 2020. Houben was eerder raadslid en wethouder in Heerlen.

Pierre Bos
Pierre Bos (CDA, 67) stopt als burgemeester van Boekel. Op 1 juni 2021 gaat hij met pensioen. Bos is oud-wethouder van Sint Anthonis en werd in 2008 burgemeester in Boekel. Daar volgde hij Driek van de Vondervoort op.

Hans Romeyn
Hans Romeyn (CDA, 67) heeft zijn ontslag aangeboden als burgemeester van Heiloo. Hij vertrekt per 1 juni 2021. Dan is hij bijna 16 jaar burgemeester van Heiloo. Voor hij in juni 2005 in Heiloo werd benoemd, was hij wethouder in Velsen.


Hoogeveen
Het zakencollege dat samen met burgemeester Karel Loohuis Hoogeveen gaat besturen is bekend. Janita Tabak, Werner ten Kate, Derk Reneman en Jan Zwiers zijn de nieuwe wethouders. Tabak heeft een eigen bedrijf waarin zij bedrijven adviseert op het gebied van organisatie ontwikkeling. Ze was eerder wethouder in Kampen. Ten Kate was eerder wethouder in Lansingerland en waarnemend burgemeester van Giessenlanden. Ten Kate werkte hiervoor als programmamanager energie bij de provincie Drenthe. Reneman was eerder wethouder in Haarlemmermeer. Zwiers stopt als algemeen directeur bij FC Emmen. Eerder was hij wethouder in Coevorden.


Paula Schot
In Schouwen-Duiveland is Paula Schot (SGP) voorgedragen als wethouder. De gemeente krijgt met de 27-jarige onderwijskundige Paula Schot de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP. Ze volgt Cees van den Bos op die burgemeester van Urk wordt.

Ron de Louw
Gemeentesecretaris Ron de Louw gaat met ingang van 1 december 2020 met pensioen. Hij is sinds 1991 in meer functies werkzaam bij de gemeente Beek, waarvan de laatste 15 jaar als gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Sjef van Elk
Wethouder Sjef van Elk van Druten stopt als wethouder. Hij is bijna 15 jaar wethouder geweest en daarvoor een lange periode raadslid. Gérard de Wildt is voorgedragen als nieuwe wethouder.

Joop Crucq
Joop Crucq is benoemd tot gemeentesecretaris in Beek. Hij volgt Ron de Louw op. Crucq is nu nog werkzaam bij de Universiteit Maastricht. Eerder vervulde hij diverse functies bij de provincie Limburg, zoals kabinetschef van de commissaris van de koning.

Marcel van Dam
De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Marcel van Dam benoemd als interim secretaris-directeur. Van Dam is zelfstandig politiek-bestuurlijk adviseur en was eerder onder meer interim-griffier in Haarlem en Rotterdam en lid van de Rekenkamer van Nijmegen en van de toenmalige Rekenkamercommissie van Utrecht.


Burgemeesters vacature
Valkenburg aan de Geul
Het burgemeesterschap van Valkenburg aan de Geul is vacant per 1 maart 2021. De gemeente heeft circa 16.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.874,98 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 13 november 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 22 oktober op www.officielebekendmakingen. nl/ Staatscourant.