of 59925 LinkedIn

Personalia BB 20-2019

Pepijn Baneke (GroenLinks) keert tijdelijk terug als wethouders in Mook en Middelaar. Hij vervangt Susan Doorenbos, die ziek is. Eerder was Baneke ook al een periode wethouder in Mook en Middelaar.

Marion Leurs-Mordang
Marion Leurs-Mordang

Marion Leurs
Burgemeester Marion Leurs-Mordang is beëdigd voor haar tweede ambtstermijn in Stein. De herbenoeming is voor een periode van zes jaar. Leurs kwam in 2013 naar Stein. Daarvoor was ze onder meer raadslid en wethouder voor de lokale partij Balans in Gulpen-Wittem.

Servaas Stoop
De gemeenteraad van West Betuwe wil Servaas Stoop (SGP, 57) als burgemeester. Hij is waarnemend burgemeester van Zuidplas. Eerder was hij waarnemend burgemeester in Korendijk en burgemeester van Dirksland. De gemeente West Betuwe bestaat sinds 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Harry Keereweer (PvdA, 70) is nu nog waarnemend burgemeester.

Egbert Lichtenberg
De gemeenteraad van Altena heeft Egbert Lichtenberg (CDA, 52) voorgedragen als burgemeester. Hij volgt Marcel Fränzel (D66) op, die sinds 1 januari waarnemend burgemeester is. Altena ontstond op 1 januari uit de samenvoeging van Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Lichtenberg is raadslid in Papendrecht. Hij is directeur bij MidZuid, het sociaal werkbedrijf van Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

Sjors Fröhlich
De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft Sjors Fröhlich (partijloos, 52) voorgedragen als burgemeester. Fröhlich stopt als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Voor BNR werkte Fröhlich onder meer voor de NOS en de NCRV. De gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Op dit moment is Jan Pieter Lokker (CDA, 70) waarnemend burgemeester.

Crys Larson
Crys Larson (VVD, 52) is door de gemeenteraad van Wijdemeren voorgedragen als burgemeester. Zij wordt de opvolger van Freek Ossel (PvdA, 65), die sinds juni 2017 waarnemer is, omdat aanvankelijk een fusie met Hilversum in de verwachting lag. Larson is momenteel Statenlid van de provincie Noord-Holland. Eerder was zij wethouder van de gemeente Ouder- Amstel (2010-2014).

Harald Bouman
Harald Bouman, de burgemeester Noordoostpolder, stapt op. In december vorig jaar werd Bouman benoemd als burgemeester. Hij was daarvoor raadslid en wethouder in Eemsmond. De officiële reden is dat er volgens Bouman ‘een te groot verschil van inzicht is met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop hij de gemeente wil besturen’.


Komen & gaan:

Peggy Hurkmans
Met ingang van 1 december 2019 wordt Peggy Hurkmans de nieuwe gemeentesecretaris van Bernheze. Ze volgt Noud Bex op, die in juli in Heerlen is begonnen als gemeentesecretaris. Hurkmans is nu nog gemeentesecretaris in Heeze-Leende.

Ben Tap
Wethouder Ben Tap van Hoorn stapt op. Hij legt per 1 november zijn functie neer. Tap laat weten dat hij altijd met veel enthousiasme voor de stad heeft gewerkt, maar dat het werkplezier de laatste tijd afneemt. Tap is sinds 2014 namens D66 wethouder in Hoorn.


Barometer: leidinggevende vrouwen
Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden stijgt in de sector waterschappen. In 2018 is 28 procent van de leidinggevenden vrouw. In 2016 was dit percentage 24 procent en in 2014 21 procent.
Bron: AenO fonds waterschappen


Johannes Kramer
De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft Johannes Kramer voorgedragen als burgemeester. Kramer (52) is nu nog gedeputeerde in Fryslân voor de FNP. Noardeast-Fryslân werd sinds het ontstaan van de gemeente op 1 januari 2019 bestuurd door Hayo Apotheker. Kramer werd in 2011 gedeputeerde voor de FNP nadat hij jarenlang gemeentesecretaris in Menameradiel was.

Johan Remkes
In Den Haag is Johan Remkes (VVD, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester. Remkes volgt Pauline Krikke op. Remkes was commissaris van de Koning in Noord- Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vicepremier en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid. Recent bracht Remkes als voorzitter van het Adviescollege aanpak stikstofproblematiek advies uit aan het kabinet.

Ernst van Koesveld
Ernst van Koesveld wordt directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming is ingegaan op 1 oktober 2019. Hij is sinds 2014 directeur Zorgverzekeringen en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Daarvoor was hij directeur Algemene Financiële en Economische Politiek bij het ministerie van Financiën.

Willibrord van Beek
Vanaf 14 oktober is Willibrord van Beek (VVD, 70) benoemd tot waarnemend burgemeester van Gennep. Van Beek vervangt de huidige burgemeester, Peter de Koning, die officieel per 1 november opstapt maar zijn taken begin september al heeft neergelegd. Er zou sprake zijn geweest van verstoorde verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders. Van Beek was commissaris van de Koning in Utrecht. Daarvoor was hij onder andere waarnemend burgemeester in Bernheze en wethouder in Maarheeze.


Burgemeesters vacature
Wormerland
Het burgemeesterschap van Wormerland is vacant per 15 maart 2020. De gemeente heeft circa 16.400 inwoners. De bezoldiging bedraagt € € 7.874,98 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 9 november 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 oktober op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Burgemeesters vacature kandidaten
Borne

14 mannen en 7 vrouwen willen burgemeester van Borne worden. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar. 13 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 8 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Het burgemeestersambt in Borne is sinds 17 april 2019 vacant door het vertrek van burgemeester Rob Welten. Sindsdien neemt Gerard van den Hengel het ambt waar.


Jan Westmaas
Jan Westmaas (CDA, 65) is per 15 oktober 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van Noordoostpolder. Hij vervangt daar Harald Bouman. Als waarnemer moet Westmaas de verhoudingen in het gemeentebestuur helpen normaliseren. Westmaas was eerder burgemeester van Meppel en wethouder in Dronten.

Henk de Graad
In Westvoorne is Henk de Graad benoemd tot wethouder. De Graad (VVD) volgt Marja Roza op. Hij is adviseur en projectmanagers. Eerder was hij wethouder in Nissewaard.

Alice Muller
Alice Muller is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Kredietbank Nederland. Kredietbank Nederland is een landelijk werkende kredietbank, die in 120 gemeenten sociaal krediet verleent en voor 70 gemeenten de schulddienstverlening verzorgt. Muller was eerder directeur sociaal domein in Leeuwarden. Daarvoor werkt ze bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dennis Gudden
Wethouder Dennis Gudden (D66) verlaat de Wageningse politiek definitief. Hij volgt zijn vrouw, die tijdelijk vanwege haar werk naar Nieuw-Zeeland gaat. Gudden trad in 2016 aan als wethouder.

Angelique Beekhuizen
Angelique Beekhuizen- Wesseling, sinds oktober 2016 wethouder namens de Lokale Partij Leiderdorp (LPL), heeft haar functie neergelegd. De reden is dat ze een verschil van inzicht ervaart met de fractie van de LPL over de wijze waarop ze als wethouder invulling geeft aan het beleid.

Victor Everhardt
D66 draagt Victor Everhardt voor als nieuwe wethouder financiën in Amsterdam. Hij moet Udo Kock opvolgen, die onlangs opstapte vanwege problemen met het Afval Energie Bedrijf (AEB). Everhardt is nu nog wethouder in Utrecht.

Tjibbe Joustra
Per 1 oktober 2019 is Tjibbe Joustra de nieuwe voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). Joustra volgt Pieter van Vollenhoven op. Eerder was Joustra onder andere voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en secretaris-generaal op het ministerie van Landbouw.

Sylvia Bronmans
Met ingang van 1 oktober is Sylvia Bronmans directeur Concernzaken ad interim bij de provincie Noord-Holland. Zij is daarmee de opvolgster van Onno Beljaars, die per 1 oktober directeur Bedrijfsvoering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt. Bronmans werkt momenteel als directeur voor ABD Interim en ABD Topconsultants.

Rob van Eijck
Met ingang van 1 januari 2020 legt Rob van Eijck zijn functie als gemeentesecretaris van Valkenswaard neer. Hij heeft een functie aanvaard als directeur van het OMO-bureau bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Van Eijck is sinds 15 november 2009 gemeentesecretaris van Valkenswaard. Daarvoor was hij werkzaam in Maastricht.

Guda Kager
De gemeenteraad van Koggenland heeft Guda Kager per 1 oktober benoemd tot interim- griffier. Zij was eerder interim-griffier van onder andere Hollands Kroon, Noordwijk, De Bilt, Langedijk, en Stede Broec. Kager volgt Petra Tromp op die haar loopbaan vervolgt als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier in Alkmaar.


Expertiseteam
Het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen is onlangs van start gegaan. Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van onder meer Groningen, is de voorzitter. Verder bestaat het team uit: Geerten Boogaard (hoogleraar Thorbeckeleerstoel), Richard van Oevelen (advocaat en oud-raadslid Pijnacker-Nootdorp), Merel van Hall (griffier Utrecht), Wim van Sluis (oud-wethouder Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam), Sophie van de Meeberg (raadslid Haarlemmermeer HAP), Gerard Rabelink (burgemeester Schouwen-Duiveland), Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG), Joep Severens (adviseur namens het ministerie van BZK) en Marion Veerbeek (ondersteunt het expertiseteam namens de VNG).


Martien van der Kraan
Martien van der Kraan, sinds maart 2012 gemeentesecretaris van Dordrecht, vertrekt naar Delft. Hij volgt Hans Krul op. Van der Kraan was eerder onder andere waarnemend provinciesecretaris in Zuid- Holland en wethouder in Nootdorp.

Ad Anthonissen
Ad Anthonissen is vanaf 19 september 2019 interim griffier in Bunnik. Anthonissen is in veel gemeenten interim griffier geweest, laatstelijk in de gemeente Veere. Hij vervangt Heleen Hofland die tijdelijk actief is op de griffie in Nieuwegein.

Erik Wietses
Erik Wietses legt zijn taken als gemeentesecretaris van De Bilt neer. Tussen het college van B en W en de gemeentesecretaris is verschil van inzicht ontstaan over de besturing van de organisatie. Wietses was sinds 1 mei 2014 gemeentesecretaris in De Bilt.


Overleden
Oud-wethouder Simon Steltenpool van de voormalige gemeente Harenkarspel is overleden. Hij werd 76 jaar. In de periode 2008-2010 was Simon Steltenpool wethouder in Harenkarspel. Oud-wethouder Jozef Lousberg is op 95- jarige leeftijd overleden. Lousberg was voor het CDA wethouder in Maastricht. Hij kwam in 1974 voor het eerst in de gemeenteraad.


Arthur Helling
De fractie van D66 Hoorn draagt Arthur Helling voor als nieuwe wethouder en opvolger van Ben Tap. Helling maakte al op jonge leeftijd in 1994 zijn debuut als raadslid voor D66. Die taak heeft hij met een enkele onderbreking tot 2018 uitgevoerd. Van 2002 tot 2006 was hij al een periode wethouder.

Henk van der Goot
In Westerwolde is Henk van der Goot benoemd tot wethouder. Hij volgt Harrie Brunen op, die in mei vanwege gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. Van der Goot is raadslid voor Gemeentebelangen Westerwolde. Tot voor kort was hij werkzaam als opsporingsambtenaar bij politie Noord- Nederland.