of 63082 LinkedIn

Personalia BB 19-2020

Naar het ambt van burgemeester van Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd, onder wie 20 vrouwen. Van deze kandidaten hebben 42 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben een functie daarbuiten.

Bas Verkerk
Bas Verkerk

Bas Verkerk
Met ingang van 1 oktober 2020 is Bas Verkerk (VVD, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester van Rijswijk. Hij neemt waar voor Michel Bezuijen (VVD, 54), die burgemeester van Rijswijk is geworden. Verkerk was eerder 12 jaar burgemeester van Delft, waarna hij als waarnemend burgemeester werkte in De Bilt, Ommen en Beekdaelen. Voorafgaand aan het burgemeesterschap was Verkerk wethouder in Den Haag. 

Emile Roemer
Met ingang van 1 oktober is Emile Roemer (SP, 58) benoemd tot waarnemend burgemeester in Alkmaar. Burgemeester Piet Bruinooge stopte op eigen verzoek per 1 oktober als burgemeester van Alkmaar. Roemer is sinds 2018 waarnemend burgemeester van Heerlen en was van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamer. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder in Boxmeer.

Asje van Dijk
Asje van Dijk stopt op 1 februari 2021 als burgemeester van Barneveld. Van Dijk wordt met ingang van 1 oktober 2020 voorzitter van de landelijke Huurcommissie. Tot zijn vertrek uit Barneveld combineert hij deze functie met het burgemeesterschap in Barneveld. Van Dijk was van 2003 tot 2011 gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor is hij werkzaam geweest als organisatieadviseur. Ook heeft hij diverse functies in de wetenschap vervuld.

Ilma Merx
In Den Haag is Ilma Merx benoemd tot gemeentesecretaris. Merx is sinds 15 februari 2020 interim- gemeentesecretaris. Zij volgde op dat moment Peter Hennephof op die in juni 2019 vertrok. Voordat zij interim- gemeentesecretaris werd, was Merx algemeen directeur Stadsbeheer bij de gemeente Den Haag. Van 2012 tot 2016 was zij directeur Onderwijs en Jeugd/Maatschappelijke coöperatie.

Bauke Dam
In Súdwest-Fryslân is Bauke Dam (CDA, 36) geïnstalleerd als wethouder. Hij volgt zijn partijgenoot Maarten Offinga op die burgemeester is geworden van Hardenberg. Tot zijn benoeming was hij werkzaam als accountmanager bij Afvalsturing Friesland, beter bekend onder de handelsnaam Omrin.

Erik van Wattingen
Erik van Wattingen is de nieuwe gemeentesecretaris van Koggenland. Hij is de opvolger van Answerd Beuker, die na ruim 8 jaar als gemeentesecretaris op eigen verzoek zijn functie neerlegt. Beuker blijft op parttime basis werkzaam in Koggenland als strategisch adviseur. Van Wattingen was hiervoor algemeen directeur bij OVER-gemeenten, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oostzaan en Wormerland.


Komen & gaan:
Hanan Khairouni
In Bunnik is Hanan Khairouni benoemd tot griffier. Sinds 2003 werkte zij in verschillende functies in IJsselstein en per 2013 was zij werkzaam als plaatsvervangend griffier bij dezelfde gemeente.

Geert Post
Wethouder Geert Post (SGP) van Urk heeft bekendgemaakt dat hij opstapt. Post was in opspraak geraakt toen zijn zoon werd gearresteerd, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto had gevonden. Post was sinds 2010 wethouder in Urk.


Leon Busschops
Met ingang van 1 december 2020 is Leon Busschops de nieuwe gemeentesecretaris van Tiel. Hij volgt Igor van der Valk op. Busschops is nu nog gemeentesecretaris van Alphen- Chaam en directeur van de ambtelijke werkorganisatie ABG. Eerder was hij werkzaam in Veldhoven en de regio Arnhem- Nijmegen.

Hans van der Pas
De gemeenteraad van Rhenen heeft besloten Hans van der Pas (PvdA, 56) voor te dragen voor herbenoeming tot burgemeester. De tweede termijn van burgemeester Van der Pas eindigt op 28 januari 2021; de herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar. Van der Pas was eerder al waarnemend burgmeester van Rhenen en wethouder van Bernheze.

Wendy de Wild
Wendy de Wild is de nieuwe directer van het verenigingsbureau van de NVRD. De Wild is nu nog directeur ProRail regio Zuid. Ze volgt Olaf Prinsen op. De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

Pieter-Jan Van Zanten
Pieter-Jan van Zanten is de nieuwe voorzitter van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Hij volgt Gérard Bouman op. Van Zanten is sinds 2017 secretaris- directeur van de Omgevingsdienst IJsselland. Omgevingsdienst NL is de vereniging van directeuren van de 29 omgevingsdiensten in Nederland.

Aart Jochem
Met ingang van 1 november 2020 wordt Aart Jochem Chief Information Security Officer (CISO) Rijk bij de directie CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Jochem is op dit moment CISO en hoofd Security & Quality Office bij pensioenfonds PGGM. Daarvoor was hij van 2012 tot 2016 DT-lid en hoofd Monitoring and Response bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Henk Veldhuizen
Henk Veldhuizen is benoemd tot heemraad bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Veldhuizen volgt Dirk-Siert Schoonman op, die dijkgraaf werd bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Veldhuizen is een derde generatie boer in Maarsbergen en was eerder wethouder in Utrechtste Heuvelrug.

Mirjam Clermonts
De gemeenteraad van Meerssen heeft besloten burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz (VVD, 64) voor te dragen tot herbenoeming. Haar huidige ambtstermijn loopt op 1 maart 2021 af. Clermonts was eerder burgemeester in Onderbanken en wethouder in Landgraaf.

Ruud Maarschall
Heemraad Ruud Maarschall vertrekt om persoonlijke redenen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Binnen het dagelijks bestuur is Maarschall verantwoordelijk voor de portefeuilles middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie. Maarschall is sinds 2015 hoogheemraad.

Rianne Donders
De gemeenteraad van Roermond heeft burgemeester Rianne Donders-de Leest (CDA, 60) voorgedragen voor herbenoeming. Donders is sinds 2015 burgemeester van Roermond. Daarvoor was ze burgemeester van Geldrop-Mierlo en wethouder in Etten-Leur.

Marcel Meijs
In Tilburg stopt gemeentesecretaris Marcel Meijs per februari 2021. Hij wil een nieuwe start maken in de wereld van strategisch advies en wetenschap. Meijs was eerder gemeentesecretaris in Sittard-Geleen, Enschede en Tilburg.

Ciska de Jong
In Heiloo is Ciska de Jong de nieuwe gemeentesecretaris. Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring bij die gemeente (en de werkorganisatie BUCH) in diverse functies, waaronder afdelingshoofd en gebiedsregisseur. Daarnaast was zij de afgelopen jaren locosecretaris. De Jong volgt Guy Heemskerk op die naar Hoorn vertrekt.

Lisette Wolbers
In Voorst is Lisette Wolbers benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt daar Eric van Leeuwen op. Wolbers werkt al sinds 1994 bij de gemeente Voorst, in verschillende managementfuncties. Daarvoor was zij manager bij het advies- en ingenieursbureau Tauw.

Barbara Joziasse
Barbara Joziasse is voorgedragen als lid van de Algemene Rekenkamer. Ze gaat Francine Giskes opvolgen als collegelid. Joziasse is nu nog Nederlands ambassadeur in Amman, Jordanië. Het college is het bestuur van de Algemene Rekenkamer, dat uit 3 personen bestaat. Naast Giskes is dat momenteel Arno Visser (president) en Ewout Irrgang.

Theo Kemper
Theo Kemper is benoemd als interim- directeur van de Werkorganisatie Duivenvoorde, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De colleges van Wassenaar en Voorschoten hebben onlangs besloten om anders te gaan willen gaan werken met aparte ambtelijke organisaties voor beide gemeenten. Als interim- directeur gaat Kemper zorgdragen voor een juiste taakoverdracht naar beide gemeenten.

Waalre
Waalre zit zonder burgemeester en wethouders. Nadat burgemeester Jan Brenninkmeijer had aangekondigd zijn ambt neer te leggen, lieten ook de wethouders weten op te stappen. In een toelichting zeggen de wethouders Arno Uijlenhoet, Alexander van Holstein, Lianne Smit-Volkers en Loek Kruip ‘te moeten constateren dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor ons als wethouders’. Wel zijn ze bereid lopende zaken af te handelen tot de opvolging geregeld is. Brenninkmeijer had al eerder een stap terugggedaan. Jan Boelhouwer is op dit moment waarnemend burgemeester.

Ann-Marie Kühler
Met ingang van 1 oktober 2020 is Ann-Marie Kühler hoofd van het Expertisecentrum Europees recht (ECER) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ECER bevordert de expertise over het Europese recht bij de rijksoverheid, mede ten behoeve van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken. Kühler was 14 jaar werkzaam bij het Kenniscentrum Europa decentraal. Daarvoor werkte zij bij de VNG en de gemeenten Amsterdam en Hilversum.

Floris Alkemade
Floris Alkemade blijft Rijksbouwmeester tot 1 september 2021. Alkemade is door de bewindspersonen van BZK gevraagd om langer aan te blijven vanwege een aantal projecten waarbij de continuïteit van belang is, zoals een aantal studies naar woningbouw en verdere concretisering van projecten als Panorama Nederland, Groningen en de renovatie van het Binnenhof. Alkemade is sinds september 2015 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijkadviseurs.

Suzanne Dormans
Raadsgriffier Suzanne Dormans verlaat Voerendaal. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Brunssum waar zij adviseur Juridische Zaken wordt. Voor Dormans naar Voerendaal kwam, werkte ze al in Brunssum als plaatsvervangend raadsgriffier. Tot er een opvolger is gevonden, neemt plaatsvervangend griffier Anita Hoven de functie in Voerendaal waar.