of 59925 LinkedIn

Personalia BB 19-2019

Wethouder Marja Becker (Seniorenpartij) van de Ronde Venen is gestopt als wethouder. Zij achtte de verhoudingen met de gemeenteraad ‘onwerkbaar’. De overgebleven coalitiepartijen CDA, VVD en D66 besloten daarop gewoon verder te gaan. 

Pieter Verhoeve
Pieter Verhoeve

Pieter Verhoeve
De gemeenteraad van Gouda heeft Pieter Verhoeve voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester. Verhoeve (SGP) is nu nog burgemeester van Oudewater. In Gouda volgt hij Milo Schoenmaker (VVD) op die sinds 15 januari 2019 bestuursvoorzitter van het COA is. Het burgemeesterschap wordt nu waargenomen door Mirjam Salet (PvdA).

Niek Meijer
Niek Meijer (VVD, 60) is door de gemeenteraad van Huizen voorgedragen als burgemeester. Meijer volgt Sicko Heldoorn (PvdA, 63) op, die sinds maart 2018 waarnemer is in Huizen. Meijer was eerder burgemeester van Zandvoort en Wognum en waarnemend burgemeester in Ouder-Amstel.

Steven Adriaansen
Burgemeester Steven Adriaansen (VVD, 47) is herbenoemd tot burgemeester van Woensdrecht. Hij is aan zijn tweede ambtstermijn begonnen. Eerder was Adriaansen werkzaam als consultant bij enkele adviesbureaus en wethouder in Roosendaal.

Pauline Krikke
Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag stapt op. Zij was onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht. Toen trok een regen van vonken over Scheveningen door uit de hand gelopen vreugdevuren. Eerder stapten twee wethouders op, Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen.

Jeroen Nobel
Met ingang van 30 september is Jeroen Nobel (PvdA, 59) benoemd tot waarnemend burgemeester van Den Helder. Hij volgt Koen Schuiling (VVD, 60) op, die benoemd is tot burgemeester van Groningen. Nobel was eerder onder andere waarnemend burgemeester van Aalsmeer en wethouder van Haarlemmermeer.

Henk Nijhof
Henk Nijhof (Groen- Links, 67) is voorgedragen als wethouder van Hellendoorn. Nijhof volgt Willem Joosten op, die in november vertrekt. Joosten was dit voorjaar de vervanger van de destijds al ernstige zieke wethouder Dennis op den Dries, die in april dit jaar overleed. Nijhof was eerder zes jaar landelijk voorzitter van GroenLinks en wethouder in Hengelo.


Komen en gaan:

Judith de Jonge
In Wijk bij Duurstede is Judith de Jonge benoemd tot gemeentesecretaris. Zij volgt Gerben Karssenberg op die begin september vertrok naar Doetinchem. De Jonge maakt al ruim een jaar deel uit van de directie. Eerder was ze onder andere werkzaam bij de gemeente Borsele.

Loes Ypma
Wethouder Loes Ypma (PvdA) van Almere heeft aangekondigd te stoppen als wethouder. Ze legt haar functie neer omdat ‘het op en neer reizen tussen Woerden en Almere haar flink opbreekt’. Eerder was Ypma wethouder in Woerden en lid van de Tweede Kamer. 


Barometer: 

Persoonlijk Ontwikkel Budget
Over een periode van 5 jaar hebben alle medewerkers van de provincies de beschikking over een budget om te investeren in hun ontwikkeling, In 2018 heeft 23% gebruikgemaakt van hun budget.
Bron: A&O-fonds provincies


Jaap Smit
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben commissaris van de koning Jaap Smit (CDA) voorgedragen voor herbenoeming. De eerste termijn van de commissaris loopt af op 1 januari 2020.

Judith Goossens
Per 1 januari 2020 stopt Judith Goossens als griffier van Maastricht. Goossens start dan als secretaris van het college van bestuur van Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Goossens was eerder onder andere werkzaam bij de gemeenten Haelen, Helden en Valkenswaard. Ook was ze eerder griffier in Nederweert.

Buren
In Buren hebben wethouders Gerdjan Keller en Daan Russchen hun functie als wethouder neergelegd. Aanleiding voor hun vertrek zijn de flinke botsingen met de gemeenteraad en het feit dat er geen constructieve samenwerking meer is tussen en met politieke partijen. De raad verwijt op zijn beurt de bestuurders dat ze te veel hun eigen gang gaan. De wethouders blijven voorlopig op hun post zodat de lopende zaken doorgang kunnen vinden.

Hans Tijl
In Flevoland is Hans Tijl per 1 januari 2020 benoemd tot provinciesecretaris. Tijl is directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Tijl volgt Tjeerd van der Wal op die na 19 jaar afscheid neemt van de provincie.

Jelle van der Wiel
In Bladel is Jelle van der Wiel per 6 januari 2020 benoemd tot griffier. Van der Wiel is momenteel nog raadsadviseur en loco-griffier in Veldhoven. Hij wordt de opvolger van Frans Dirks, die op 1 mei 2019 vertrok. Sindsdien is Sjors Verouden interimgriffier.

Jeffrey Versluis
In Oegstgeest wordt Jeffrey Versluis per 1 december de nieuwe gemeentesecretaris. Hij volgt Harro Leegstra op, die afgelopen juni manager Jeugd werd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Versluis werkt op dit moment nog in Waddinxveen. Wilma Huininga neemt de functie nog waar tot 1 december.


Burgemeesters
vacature

Gilze en Rijen
Het burgemeesterschap van Gilze en Rijen is vacant per 1 april 2020. De gemeente heeft circa 26.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € € 8.560,55 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 24 oktober 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 3 oktober op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.

Twenterand
Het burgemeesterschap van Twenterand is vacant sinds 18 mei 2017. De gemeente heeft circa 34.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € € 8.560,55 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 1 november 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 oktober op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant. 


Dick van Sluis
Na negen jaar stopt Dick van Sluis als wethouder van Capelle aan den IJssel. Van Sluis (Leefbaar Capelle) ruilt zijn plek in het college in voor een managementfunctie bij de RET, het Rotterdamse vervoerbedrijf.

Bart Smeets
In Landgraaf is Bart Smeets benoemd tot wethouder. Smeets was raadslid namens het CDA. Daarnaast was hij werkzaam voor een financieel dienstverlener. Hij volgt Marlies Dreissen op. Zij gaf haar wethouderszetel op nadat een privé-kwestie over een vergunning aanvraag tot politieke vragen leidde.


Overleden
Oud-wethouder Rob Schaeffer van Almere is overleden. Schaeffer was naast oud-wethouder ook oud-journalist. Hij werkte voor het NRC Handelsblad. Voor de PvdA kwam hij in de gemeenteraad van Almere, dat toen overigens nog niet zo heette, omdat Almere nog niet officieel een gemeente was. In 1984 werd Schaeffer wethouder. In 1990 verliet hij de Almeerse politiek en werd burgemeester van Raamsdonk en later waarnemend burgemeester in Diever.


Burgemeestersvacature
Kandidaten

Stichtse Vecht
Op de burgemeestersvacature van Stichtse Vecht hebben 17 kandidaten gereageerd, onder wie 5 vrouwen. Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (3), CDA (3), D66 (3), GroenLinks (1), PvdA (3), Lokaal (1). Daarnaast zijn twee kandidaten geen lid van een politieke partij en van één kandidaat is dat onbekend.

Nieuwkoop
26 mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Nieuwkoop. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in februari 2020 de ambtsketen overnemen van Frans Buijserd (67). De sollicitanten – 19 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 32 tot 62 jaar. Van de 26 gegadigden hebben 14 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Kapelle
Veertien personen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Kapelle, onder wie vier vrouwen. Hun leeftijden liggen tussen de 36 en 60 jaar. Negen sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. Twaalf sollicitanten hebben een functie in het bedrijfsleven of bij een maatschappelijke organisatie.