of 63082 LinkedIn

Personalia BB 18-2020

Er hebben 27 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Utrecht, onder wie 11 vrouwen. Zes kandidaten zijn van de VVD, 6 van D66, 5 PvdA’ers en 4 CDA’ers. 4 kandidaten zijn partijloos en van 2 kandidaten is het onbekend.

Monique Bonsen-Lemmers
Monique Bonsen-Lemmers

Monique Bonsenlemmers
Met ingang van 23 september is Monique Bonsen-Lemmers benoemd tot burgemeester van Koggenland. Bonsen- Lemmers (D66, 55) was advocaat arbeidsrecht en managing partner bij FrankfortSluis advocaten. Ze volgt burgemeester Rob Posthumus (VVD) op, die in april 2019 stopte vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op dit moment is Jan Franx (VVD) waarnemend burgemeester van Koggenland.

Bernd Roks
Met ingang van 17 september is Bernd Roks benoemd tot burgemeester van Halderberge. Roks (43) is lid van de VVD. Hij was wethouder in IJsselstein. Roks volgt Jobke Vonk-Vedder (CDA), die in november 2019 haar functie neerlegde. Daarna is Heleen van Rijnbach-de Groot (CDA) waarnemend burgemeester van Halderberge geworden.

Fred van Trigt
Fred van Trigt is benoemd tot burgemeester van Zoeterwoude. De benoeming gaat in op 7 oktober 2020. Van Trigt (58) is lid van het CDA. Op dit moment is hij wethouder te Hillegom. Momenteel is Liesbeth Bloemen (CDA) burgemeester van Zoeterwoude.

Cees van den Bos
Met ingang van 1 oktober is Cees van den Bos benoemd tot burgemeester van Urk. Van den Bos (39) is lid van de SGP. Op dit moment is hij wethouder te Schouwen-Duiveland. Hij volgt burgemeester Pieter van Maaren (CDA) op, die in september 2019 burgemeester werd van Zaltbommel. Momenteel is Ineke Bakker (VVD) waarnemend burgemeester.

Hans Teunissen
In Gennep is Hans Teunissen benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 5 oktober 2020. Teunissen (57) is lid van D66. Voorheen was hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Hij volgt Peter de Koning (VVD) op. Momenteel is Willibrord van Beek (VVD) waarnemend burgemeester van Gennep.

Jeffrey Rouwenhorst
In Wierden wordt Jeffrey Rouwenhorst (28) benoemd tot tijdelijk wethouder. Rouwenhorst is nu nog fractievoorzitter van DJW in Haaksbergen, en stapt over naar Nieuw Enter Wierden. Hij zal wethouder Eric Braamhaar tijdelijk opvolgen.


Komen & gaan:
Reinette Kiès
Reinette Kiès is de nieuwe griffier van Koggenland. Zij is de opvolger van Petra Trump die aan de slag ging als raadsadviseur in Alkmaar. Guda Kager nam sinds het vertrek van Trump de functie waar. Kiès was werkzaam voor het IPO als coördinerend bestuursadviseur.

Tineke Schokker
Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland vertrekt. Schokker (CDA) is sinds oktober 2017 burgemeester van Vlieland. Van april 2015 tot oktober 2017 was zij waarnemend burgemeester van Vlieland. Voordat ze op het eiland aan de slag ging, was Schokker gedeputeerde in Friesland.


Barometer: Ziekteverzuim bij provincies

Het ziekteverzuim (korter van 1 jaar) was in 2019 3,6 procent, iets lager dan in 2018 (3,9 procent). Het totale ziekteverzuimpercentage lag in 2019 op 4,4 procent, iets lager dan in 2018 (4,7 procent).
Bron: Personeelsmonitor provincies 2019


Eveline Schell
In IJsselstein wordt Eveline Schell voorgedragen als opvolger van wethouder Bernd Roks. Roks (VVD) wordt burgemeester van Halderberge. Schell was eerder raadslid in Utrecht. Van 2015 tot 2019 was ze voorzitter van Stichting Leergeld in Utrecht.

Simone Steendijk
Met ingang van 1 september is Simone Steendijk de nieuwe secretarisdirecteur van waterschap Hollandse Delta. Steendijk was 14 jaar werkzaam bij de politie. Ze volgt Eric Jongmans op, die vanaf 1 april 2019 bereid was in te springen als secretaris-directeur.

Nicole Collombon
Vanaf 17 augustus 2020 is Nicole Collombon de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Heumen. Ze was tot voor kort griffier in Vught en daarvoor in Mill en Sint Hubert. Eerder was ze onder meer beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning in ’s-Hertogenbosch, plaatsvervangend griffier in Best en griffier in Maasdonk. In Heumen volgt zij Yanne Weijers op, die statenadviseur wordt van provinciale staten van Noord-Brabant.

José van Aken
In Roermond is José van Aken benoemd tot gemeentesecretaris. Ze was tot voorkort gemeentesecretaris in Cranendonck. Daarnaast was ze voorzitter van de directieraad van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten, een samenwerkingsverband tussen Cranendonck, Heeze- Leende en Valkenswaard. Daarvoor was zij onder andere directeur bedrijfsvoering in Leudal en afdelingshoofd strategie en innovatie bij de provincie Limburg. Van Aken volgt Han Geraedts op.

Boele Boelens
Boele Boelens is de nieuwe gemeentesecretaris in Rozendaal. Hij was tot eind 2019 manager Bestuur, Strategie en Projecten en l ocosecretaris bij de werkorganisatie Druten Wijchen. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris in Schiermonnikoog. Boelens wordt in Rozendaal de opvolger van Willeke Pieterse- Pook, die met pensioen gaat. Ze was 18 jaar lang gemeente secretaris.

Hans Berends
Met ingang van 1 september 2020 is Hans Berends gestopt als gemeentesecretaris van Dalfsen. Hij wordt in dezelfde gemeente programmamanager en strategisch adviseur duurzaamheid. Henry van der Woude is voorlopig de waarnemend gemeentesecretaris.


Burgemeesters vacature
Landsmeer

Het burgemeesterschap van Landsmeer is vacant sinds 17 januari 2018. De gemeente heeft circa 11.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.222,66 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 22 oktober 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 30 september op www.officielebekendmakingen. nl/ Staatscourant.


Piet Buijtels
Piet Buijtels is gestart als interim gemeentesecretaris in Breda. Hij vervangt Cees Vermeer. Buijtels heeft een ruime ervaring als gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten: Boxtel, Schiedam, Amersfoort en Haarlemmermeer. De laatste zeven jaar, tot aan zijn pensioen in 2019, was hij gemeentesecretaris in Maastricht.

Marc Knaapen
Met ingang van 1 september is Marc Knaapen interim gemeentesecretaris in Oisterwijk. Hij vervangt Ineke Depmann (65) die haar pensioen heeft aangekondigd. Knaapen heeft 18 jaar ervaring als (ad interim) gemeentesecretaris. Hij was o.a. interim gemeentesecretaris in Overbetuwe en Reusel-De Mierden en gemeentesecretaris in Weert.


Overleden:
Els Veder-Smit is op 98-jarige leeftijd overleden. Veder-Smit was betrokken bij de oprichting van de VVD. Ze was lid van Provinciale Staten in Utrecht, wethouder in Zeist en lid van de Eerste en Tweede Kamer. In het kabinet- Van Agt I was ze staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Oud-burgemeester Hielke Nauta van de voormalige gemeente Beilen is op 88-jarige leeftijd overleden. Nauta werd in 1983 burgemeester van Beilen nadat hij namens het CDA wethouder was van Tietjerksteradeel. Nauta begon zijn ambtelijke loopbaan bij de gemeente Leeuwarden. Hij is ook gemeentesecretaris geweest in Dokkum.

Gewezen advocaat, politicus en bestuurder van Fortuna Sittard Frans Heuts is op 79-jarige leeftijd overleden. Heuts was in de jaren 70 en 80 gedurende vier raadsperiodes actief in Sittard, waar hij ook wethouder is geweest.


Leon Anink
Met ingang van 1 september is Leon Anink begonnen als directeur bedrijfsvoering in Molenlanden. Met gemeentesecretaris Femmy Jonker vormt hij de tweekoppige directie van Molenlanden. Anink werkte al voor Molenlanden als change manager bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond.

Marina Eckenhausen
Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Marina Eckenhausen benoemd tot inspecteur- generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Eckenhausen is op dit moment hoofdinspecteur en tevens waarnemend inspecteur- generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Thomas Zwiers
Bij de Omgevingstafel Moerdijk wordt Thomas Zwiers voorzitter. De Omgevingstafel Moerdijk is opgericht om de relatie tussen het haven- en industriegebied en de burgers en bedrijven in de regio te bevorderen. Zwiers was de afgelopen zes jaar wethouder van Moerdijk.

Mark Pol
Oud-wethouder uit Almere Mark Pol is per 1 september in dienst getreden als senior adviseur bij Lysias Advies, na twee jaar in het bedrijfsleven gewerkt te hebben. Pol werkte de afgelopen twee jaar als directeur projectontwikkeling bij projectontwikkelaar BUN in Almere.

Menno Snel
Menno Snel treedt per 1 september 2020 toe tot het ABP-bestuur. Hij maakt deel uit van de werkgeversdelegatie en is voorgedragen door de Staat der Nederlanden als werkgever van de sectoren Rijk, Politie, Defensie en Rechterlijke macht. Hij vervult de positie die vacant komt door het vertrek van Carel van Eykelenburg.

Martijn Dadema
De gemeenteraad van Raalte heeft burgemeester Martijn Dadema voorgedragen voor herbenoeming. Dadema begon in december 2014 als burgemeester van Raalte. Hij is lid van GroenLinks. Voor zijn carrière in het lokaal bestuur werkte hij als diplomaat in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bauke Dam
Bauke Dam (36) is voorgedragen als wethouder van Súdwest-Fryslân. Dam wordt de opvolger van Maarten Offinga, die burgemeester in Hardenberg wordt. Dam is raadslid voor het CDA sinds 1 februari 2018. Momenteel is hij accountmanager bij Afvalsturing Friesland in Heerenveen.

Lelystad
In Lelystad zijn Jack Schoone van Leefbaar Lelystad, Luc Baaten van de InwonersPartij en Madelon van Noort namens Mooi Lelystad/Forum voor de Ouderen, geïnstalleerd als wethouder. David de Vreede is namens de SP voorgedragen als opvolger van de overleden John van den Heuvel. Daarnaast blijft Janneke Sparreboom wethouder. Met de installatie van de drie wethouders is een einde gekomen aan de bestuurscrisis.

Shah Sheikkarriem
In Altena is Shah Sheikkarriem benoemd tot wethouder. Hij volgt Peter van der Ven (Altena- Lokaal) op, die ontslag heeft gevraagd. Sheikkariem was eerder wethouder voor Ideaalburg in de (voormalige) gemeente Aalburg.

Ellen van Selm
De gemeenteraad van Opsterland heeft burgemeester Ellen van Selm (D’66, 56) voorgedragen voor een tweede termijn. Haar eerste termijn van zes jaar als burgemeester van Opsterland loopt in december af. Eerder was Van Selm raadslid in Lelystad.

Smallingerland
In Smallingerland zijn vier nieuwe wethouders benoemd: Maria le Roy, Felix van Beek, Bert Westerink en Robin Hartogh Heys van de Lier. Le Roy (66) is actief geweest als statenlid en gedeputeerde in Zeeland. Ook was zij wethouder in Sluis en Harlingen. Van Beek (62) was raadsgriffier in Alkmaar. Daarvoor was hij onder meer griffier in Leeuwarden, wethouder in Boarnsterhim, Littenseradiel en Skarsterlân. Hartogh Heys van de Lier (63) was eerder wethouder in Arnhem en Deventer. Westerink (62) is zelfstandig organisatieadviseur. Eerder was hij wethouder in Groningen, Delfzijl, Woerden en Winsum.

Jan Batelaan
Jan Batelaan is door de VVD naar voren geschoven als nieuwe wethouder in Midden-Drenthe. De VVD’er komt over van Waterschap Hunze en Aa’s, waar hij in het dagelijks bestuur zit. Batelaan volgt partijgenoot Anique Snijders op. Batelaan was tussen 2010 en 2015 wethouder in Menterwolde.

Lia Roefs
PK-wethouder Lia Roefs (65) van Bergen (Limburg) legt haar werk neer om gezondheidsredenen. Ze blijft aan tot er een opvolger is. Roefs was al eerder wethouder in Bergen. Zij zat daarna een tijd in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten namens de Partij voor de Arbeid, maar keerde in 2014 terug als wethouder van Bergen.

Anita Bastiaans
Anita Bastiaans is door vijf lokale fracties voorgedragen als wethouder in Maastricht. Bastiaans (partijloos) volgt de in juni opgestapte wethouder Mara de Graaf van de SP. Haar partij besloot uit de Maastrichtse coalitie te stappen. Bastiaans werkte voor haar benoeming tot wethouder als sociaal ondernemer.

Ton de Vree
Ton de Vree stopt per 1 december als wethouder van West Maas en Waal. Als reden geeft de politicus dat zijn balans tussen werk en privé niet meer in evenwicht is. De politicus van lokale partij FD Dreumel was twaalf jaar actief als raadslid en de afgelopen zes jaar als wethouder.

Werner Damman
Werner Damman is gestopt als griffier van Noordenveld. Hij vervulde die functie sinds 1 oktober 2003. Damman wordt nu projectleider binnen de gemeente. De griffiersfunctie wordt waargenomen door interim-griffier Cees Vos.

Jules Vullings
Jules Vullings is gestart als interim- griffier van de gemeenteraad van Zutphen. Hij is gedetacheerd en werkte eerder in soortgelijke functies in Wormerland, Culemborg, Dronten, Bloemendaal, Heerhugowaard, Hollands Kroon en Noordwijk. Vullings is de tijdelijke opvolger van Göran Winters, die sinds 2013 griffier was.

Toon Cornelissen
Toon Cornelissen is aan de slag gegaan als interim-griffier in Dongen. Hij vervangt Charlotte Visser, die vanaf 1 september 2020 raadsgriffier in Houten is. Cornelissen ging in juli 2019 met pensioen, hij was toen raadsgriffier in Boxmeer.

Ariëtte Goslings
In Moerdijk is Ariëtte Goslings gestart als nieuwe griffier. Sinds 2017 werkte ze als plaatsvervangend griffier in Capelle aan den IJssel, daarvoor werkte ze als griffier in Korendijk. In Moerdijk volgt ze Ricus Tiekstra op, die in februari vervroegd met pensioen is gegaan. Na zijn vertrek nam interim-secretaris Ery Kooi de functie tijdelijk waar.

Martin Frensel
Martin Frensel is benoemd tot interim- griffier van de gemeenteraad van Coevorden. Frensel vervangt in ieder geval voor een half jaar de huidige griffier Tineke Kuipers die met ziekteverlof is. Frensel was eerder interim-griffier in onder andere Westerveld, Meppel, Weesp, Leek en Beverwijk.

Maud Dupont
In Simpelveld stopt Maud Dupont na vijf jaar als griffier van de gemeenteraad. Vanaf 2 oktober 2020 gaat ze in die gemeente aan de slag als manager Leefomgeving. Voor zij raadsgriffier werd, was Dupont adviseur omgevingsrecht.

Erich Dijk
In Waterland is Erich Dijk begonnen als gemeentesecretaris. Van 2006 tot 2019 was hij al griffier van de gemeenteraad in die gemeente. Eerder was Dijk griffier Zeevang. Hij volgt Nico van Ginkel op, die regiosecretaris voor de regio Alkmaar is geworden.

René Thedinga
René Thedinga is vanaf 1 september 2020 de nieuwe gemeentesecretaris van Schiermonnikoog. Hij was strategisch adviseur in Westerkwartier en werkte eerder in verschillende functies bij de gemeente Leek. Op Schiermonnikoog volgt hij Peter Küppers die manager bestuurlijke en juridische zaken werd bij de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Sinds die tijd fungeert Hanneke op den Buijsch als interim-gemeentesecretaris.

Joost Ansems
In Papendrecht is Joost Ansems benoemd tot gemeentesecretaris. Hij is de opvolger van Roelof van Netten, die gemeentesecretaris werd van De Bilt. Ansems was waarnemend gemeentesecretaris van Oisterwijk. Daarvoor werkte hij onder andere voor de gemeenten Bergen op Zoom en Goirle en ingenieursbureau Oranjewoud.

Sjoerd Wannet
In Mill en Sint Hubert is Sjoerd Wannet benoemd tot griffier. Hij gaat deze functie op interim-basis vervullen tot de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 met de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Wannet werkt momenteel als raadsadviseur bij bureau Necker van Naem. Hij heeft ervaring als interim- raadsadviseur bij de gemeenten Groningen, Hilversum en Vijfheerenlanden.

Henry Meijdam
Met ingang van 1 oktober 2020 is Henry Meijdam (VVD, 59) benoemd tot waarnemend burgemeester van Lelystad. Meijdam is sinds 2015 directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Eerder was hij onder andere gedeputeerde in de provincie Noord-Holland en burgemeester van Zaanstad. Hij volgt tijdelijk Ina Adema op, die benoemd is tot commissaris van de koning in Noord-Brabant.