of 59925 LinkedIn

Personalia BB 17-2019

Met ingang van 24 september is Gert Meijer benoemd tot griffier in Schagen. Meijer volgt Els Zwagerman op, die met pensioen gaat. Meijer is reeds bekend bij de gemeenteraad. Hij was vanaf 2013 teamleider Financiën en Belastingen in Schagen.

Désirée Schmalschläger
Désirée Schmalschläger

Désirée Schmalschläger
Met ingang van 3 september is Désirée Schmalschläger benoemd tot burgemeester van Leudal. Schmalschläger (54) is lid van Groen- Links. Zij was waarnemend burgemeester van Geldrop-Mierlo. Daarvoor was ze burgemeester van Nuth, maar die gemeente is per 1 januari 2019 opgegaan in de gemeente Beekdaelen. Schmalschläger volgt Arno Verhoeven (partijloos, 67) op, die met pensioen gaat.

Nanning Mol
Nanning Mol is benoemd tot burgemeester van Laren. De benoeming gaat in op 30 september 2019. Mol (39) is lid van de VVD. Momenteel is hij wethouder in Voorschoten. Op dit moment is Rinske Kruisinga (CDA) waarnemend burgemeester van Laren. Zij is dat sinds september 2017. De toenmalige burgemeester Elbert Roest (D66) werd in 2017 burgemeester van Bloemendaal.

David Moolenburgh
In Zandvoort is David Moolenburgh benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 19 september 2019. Moolenburgh (51) is lid van het CDA. Hij was eerder wethouder in De Ronde Venen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur. Op dit moment is Niek Meijer (VVD, 60) burgemeester van Zandvoort.

Ard van der Tuuk
Met ingang van 2 oktober is Ard van der Tuuk benoemd tot burgemeester van Westerkwartier. Van der Tuuk (PvdA, 50) was eerder waarnemend burgemeester van Grootegast en lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Op dit moment is Koos Wiersma (CDA) waarnemend burgemeester van Westerkwartier. De gemeente Westerkwartier is per 1 januari 2019 ontstaan.

Joost van Oostrum
Per 1 september is Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland, onafhankelijk voorzitter van Stichting RIONED. Van Oostrum volgt Hans Gaillard, burgemeester van Son en Breugel, op. Het bestuur van Stichting RIONED bestaat verder uit: Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), Hans Mascini (directeur Kijlstra Beton), Robbert Loos (directeur Vereniging Afvalbedrijven) en Jan Busstra, ministerie van I en W.

Peter Snijders
Peter Snijders wordt de nieuwe burgemeester van Zwolle. De benoeming gaat in op 16 september 2019. Peter Snijders (53) is lid van de VVD. Hij is momenteel burgemeester van Hardenberg. Eerder was hij wethouder in Coevorden en burgemeester in De Wolden. Op dit moment is Henk Jan Meijer (VVD) burgemeester van Zwolle.


Komen en gaan:

Bert Jan Urban
Per 1 september heeft Voorschoten een nieuwe griffier: Bert Jan Urban. Urban werkte hiervoor bij de gemeente Capelle aan den IJssel en eerder onder meer als fractiemedewerker bij de Tweede Kamer en bestuursadviseur in Rotterdam. Urban

volgt Hans van der Does op die met pensioen is gegaan.

Hetty Hafkamp
Burgemeester Hetty Hafkamp (GroenLinks, 66) is niet beschikbaar voor een derde ambtstermijn als burgemeester van Bergen. Hafkamp werd 3 maart 2008 benoemd tot burgemeester in Bergen. Eerder was ze raadslid en wethouder in Leeuwarden.


Marjan van Kampen
Burgemeester Marjan van Kampen- Nouwen (CDA, 56) is herbenoemd tot burgemeester van Schagen. Het wordt haar tweede termijn in Schagen. Eerder was ze (waarnemend) burgemeester in Wieringen, Langedijk en Teylingen.

Ineke Bakker
In Urk is Ineke Bakker (VVD, 65) benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij volgt Pieter van Maaren op. Van Maaren (CDA, 55), die burgemeester van Zaltbommel wordt. Bakker was van 2016 tot 2018 waarnemend burgemeester in Dinkelland en later in Dronten. Tussen 2011 en 2015 was Bakker gedeputeerde in Overijssel.

Bas Tammes
Met ingang van 1 september is Bas Tammes de nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Noorderzijlvest. Tammes was tot 1 september hoofd Bedrijfsvoering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij volgt Wim Brenkman op, die nu directeur- secretaris van de provincie Drenthe is.

Albert Vermuë
Albert Vermuë wordt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beleidsdirecteur Leefomgeving. Hij neemt hiermee afscheid van de Unie van Waterschappen, waar hij de afgelopen tijd actief is geweest als algemeen directeur. Vermuë volgt bij de VNG Edward Stigter op, die in juni gedeputeerde is geworden bij de provincie Noord-Holland.


Overleden:
Op 80-jarige leeftijd is Jack Patijn overleden. Patijn (PvdA) was onder meer burgemeester van Dodewaard. Van 1980 tot 1991 was hij burgemeester van Doesburg en daarna was Patijn tot zijn pensionering in 2004 burgemeester van Naarden.


Abigail Norville
Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt Abigail Norville plaatsvervangend secretaris-generaal. Norville is sinds 2016 directeur human resources, ontwikkeling, communicatie en juridische zaken in Rotterdam. Daarvoor was zij onder andere directeur bedrijf in Vlaardingen.


Burgemeesters vacature
Stichtse Vecht
Het burgemeesterschap van Stichtse Vecht is vacant sinds 24 december 2018. De gemeente heeft circa 64.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.865,30 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 25 september 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 september op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Kapelle
Het burgemeesterschap van Kapelle is vacant sinds 22 december 2017. De gemeente heeft circa 12.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 27 september 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 september op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant. Het betreft een hernieuwde openstelling.

Borne
Het burgemeesterschap van Borne is vacant sinds 17 april 2019. De gemeente heeft circa 23.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.720,57 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 4 oktober 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 september op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Nieuwkoop
Het burgemeesterschap van Nieuwkoop is vacant per 15 december 2019. De gemeente heeft circa 28.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.392,70 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 27 september 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 september op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Burgemeesters kandidaten vacature
Het Hogeland
Er hebben 24 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Het Hogeland. Hoeveel mannen en vrouwen het zijn en van welke politiek partij, wil commissaris van de koning René Paas niet bekend maken. Hij wil speculaties voorkomen. De vacature is ontstaan door de vorming van deze gemeente op 1 januari 2019. Het Hogeland is ontstaan door de samenvoeging van Bedum, De Marne, Eemsmond en een deel van de gemeente Winsum. Sinds 1 januari 2019 is Henk Jan Bolding waarnemend burgemeester, totdat in de vacature is voorzien.

Venray
Naar de vacature burgemeester van Venray hebben 17 kandidaten gesolliciteerd, vier vrouwelijke en dertien mannelijke. Zes sollicitanten zijn lid van het CDA, vier van de VVD, twee van D66, één van de PvdA, één van een lokale partij en drie sollicitanten zijn partijloos. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.


Johan Remkes
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De voorzitter is Johan Remkes. Remkes was van 2010 tot januari 2019 commissaris van de koning in Noord-Holland. Eerder was hij minister van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris van Volkshuisvesting en Stedenbeleid.

Anita van den Ende
Anita van den Ende wordt directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019. Van den Ende is momenteel directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier- generaal bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was zij directeur Klimaat, Lucht en Geluid en plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jan Willem Wiggers
In Hardenberg is Jan Willem Wiggers (CDA, 63) benoemd tot waarnemend burgemeester. Wiggers is sinds 2008 burgemeester van Hattem, daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zwartewaterland. In Hardenberg ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester Peter Snijders naar Zwolle.  

Bas van Delden
Bas van Delden start per 1 oktober 2019 als associé bij WagenaarHoes. Van Delden werkte sinds 2017 als directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de SVB en was daarvoor bij de gemeente Amsterdam onder meer directeur Werk en Inkomen en Hoofd Bureau Integriteit.

Daniëlle van der Vliet
Daniëlle van der Vliet wordt per 1 september 2019 bestuursvoorzitter van het CAK. De afgelopen periode was ze waarnemend bestuursvoorzitter. Van der Vliet is sinds september 2018 lid van de raad van het bestuur van het CAK. Daarvoor vervulde zij verschillende bestuurlijke rollen bij de Rabobank.

Rein ter Horst
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt met ingang 16 september Rein te Horst directeur Financieel-Economische Zaken. Ter Horst is sinds 2015 afdelingshoofd Besturing, Bekostiging en Beheer EU-middelen (BBE) bij de directie Begrotingszaken en daarnaast sinds 2017 plaatsvervangend directeur Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën.