of 62284 LinkedIn

Personalia BB 16-2020

Opmeer heeft een nieuw college. Rabella Wiersma (Gemeentebelangen) en Herman ter Veen (PvdA) zijn nieuwkomers in het ambt. Robert Tesselaar (CDA) was ook in het vorige college wethouder. Dat college van CDA, DSV en VVD viel in mei uiteen.

Ina Adema
Ina Adema

Ina Adema
Met ingang van 1 oktober 2020 is Ina Adema benoemd tot commissaris van de koning in de provincie Noord-Brabant. Adema is 52 jaar en lid van de VVD. Zij is op dit moment burgemeester van de gemeente Lelystad. Eerder was ze burgemeester van Veghel en wethouder in Deventer. Ze volgt Wim van de Donk op.

Marleen Sanderse
De gemeenteraad van Hattem heeft Marleen Sanderse voorgedragen als burgemeester. Sanderse (CDA, 43) is lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en adjunct afdelingsmanager Stedelijk beleid bij de gemeente Almere. Eerder was ze wethouder in Naarden (later Gooise Meren). Sanderse is gekozen uit 63 kandidaten.

Jeroen Tomassen
Jeroen Tomassen wordt per 1 oktober gemeentesecretaris van Teylingen en directeur van HLTsamen, de ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen. Hij volgt Juul Covers op. Tomassen werkte jarenlang bij de gemeente Zoetermeer. Sinds 2012 is hij daar mededirecteur en loco- gemeentesecretaris. Sinds 2018 is Tomassen burgerraadslid voor Groen- Links in de gemeenteraad van Teylingen. Die nevenfunctie legt hij per direct neer.

Jan Hendrik Dronkers
Jan Hendrik Dronkers wordt per 1 september secretaris- generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dronkers is momenteel directeur- generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en plaatsvervangend secretaris- generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder meer directeur- generaal Rijkswaterstaat en hoofdingenieur- directeur van de directie Noord-Holland.

Riëtte Wollerich
De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) heeft een nieuwe procescoördinator. Per 1 september begint Riëtte Wollerich. Wollerich was recentelijk werkzaam als beleidsadviseur bij LTO-Noord. Daarvoor was ze actief als fractievoorzitter in Provinciale Staten in de provincie Drenthe en senior beleidsmedewerker landbouw, natuur en voedselkwaliteit bij de CDA Tweede Kamerfractie.

René van Kuilenburg
René van Kuilenburg wordt per 1 oktober de nieuwe algemeen directeur dienst publiekszaken (DPZ) van Den Haag. Hij volgt Steven Broers op. Van Kuilenburg werkte jarenlang bij de gemeenten Dordrecht en Enschede in verschillende directeursfuncties. Ook werkte hij tien jaar bij twee ministeries. Op dit moment is hij lid van het College van Bestuur bij het Zone.college, een scholengroep met vmbo en mbo.


Komen & gaan:
Hedwich Rinkes
In Heerenveen volgt Hedwick Rinkes (CDA, 42) Hans Broekhuizen als wethouder op. Broekhuizen wordt de nieuwe burgemeester van Twenterand. Rinkes is sinds 2014 raadslid voor het CDA. Ze is momenteel programmamanager bij ziekenhuis Tjongerschans.

Dineke Ten Hoorn
In Den Haag stopt Dineke ten Hoorn als algemeen directeur dienst SZW. Ze was ruim zes jaar algemeen directeur. Afgelopen jaar werd de sociale werkvoorziening de Haeghe Groep onderdeel van de dienst SZW. De integratie leidde tot de nieuwe directie ‘Den Haag Werkt’.


Barometer: medewerkers bij provincies: lichte stijging
Het aandeel vrouwen dat bij de provincies werkt, is gegroeid naar 44 procent. Dit was in 2018 nog 42,5 procent.
Bron: Personeelsmonitor Provincies 2019


Charlotte Visser
In Houten is Charlotte Visser per 1 september benoemd tot griffier. Ze volgt William van Zanen op. Visser werkte onder andere als nieuwsredacteur bij Omroep Brabant en plaatsvervangend griffier in Capelle aan den IJssel. Momenteel is Visser griffier in Dongen.

Christiaan de Vries
De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg heeft Christiaan de Vries aangewezen als haar nieuwe griffier. Hj volgt griffier Gerard van Egmond op. De Vries is griffier van de Statencommissie bereikbaarheid en energie bij de provincie Zuid-Holland.

Krimpen aan den IJssel
Het college van Krimpen aan den IJssel is weer compleet. Begin juli werden drie wethouder beëdigd. Het gaat om Hugo van der Wal (SGP), Coen Derickx (PvdA) en Wubbo Tempel (CDA). Samen met wethouder Anthon Timm (VVD) en burgemeester Martijn Vroom is er een vijfkoppig college. Eind vorig jaar ontstond een politieke crisis toen Leefbaar Krimpen en de Stem van Krimpen het vertrouwen in de coalitie hadden opgezegd.

Bas Nootenboom
In Brielle is Bas Nootenboom benoemd tot nieuwe raadsgriffier. Hij volgt Leo van Steijn op. Nootenboom zal tot de bestuurlijke fusie per 1 januari 2023 de functie van raadsgriffier bekleden. Nootenboom was eerder raadsgriffier en gemeentesecretaris in Molenwaard.

Guy Heemskerk
Op 1 oktober gaat Guy Heemskerk aan de slag als gemeentesecretaris van Hoorn. Hij volgt Frans Mencke die na een loopbaan van meer dan 40 jaar in de publieke sector afscheid van de gemeente neemt. Heemskerk is momenteel gemeentesecretaris in Heiloo en voorzitter van de Raad van Secretarissen van de BUCH werkorganisatie, voorheen algemeen directeur. Van 2003 tot 2016 werkte Heemskerk in Hoorn, waarvan acht jaar als directeur bedrijfsvoering.

Jan van Halteren
Jan van Halteren is vanaf 10 september de nieuwe wethouder van Montferland. Hij volgt Wim Sinderdinck op, die begin mei aftrad vanwege gezondheidsredenen. Van Halteren (76) is lid van Lokaal Belang Montferland. Hij was eerder wethouder in de voormalige gemeente Bergh.

Hein Kuiken
In Leeuwarden is Hein Kuiken benoemd tot wethouder. Kuiken (PvdA, 36) volgt Sjoerd Feitsma op, die is gestart als directeur bij het platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Kuiken was hiervoor zes jaar wethouder in Harlingen.

Martijn van der Putten
Martijn van der Putten (D66) is gestopt als wethouder van Venray. Vanaf 1 augustus is hij de nieuwe directeur Bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen. Van der Putten volgde in 2015 tussentijds D66-collega Hans Teunissen op, na diens vertrek naar Gedupeerde Staten van de provincie Limburg. Van der Putten was met zijn 26 jaar de jongste wethouder in de geschiedenis van de gemeente. Na de verkiezingen van 2018 kwam hij opnieuw in het college.

Stan Kaatee
Op 1 oktober gaat Stan Kaatee aan de slag als directeur- generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Katee is nu directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor vervulde hij de functie van raadadviseur voor financiën en sociale zekerheid bij het ministerie van Algemene Zaken.

Linda Hennink
De Waarderingskamer heeft Linda Hennink benoemd tot nieuwe secretaris- directeur. Als secretaris- directeur geeft zij leiding aan de organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de WOZ-waarden die jaarlijks door gemeenten voor alle woningen en andere onroerende zaken worden vastgesteld. Hennink volgt Jan Gieskes op.

Bernard ter Haar
Op 1 juli is Bernard ter Haar begonnen als consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ter Haar was Buitengewoon Adviseur bij de Algemene Bestuursdienst. Van 2012 tot 2019 was hij directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Harmen Harmsma
Harmen Harmsma wordt directeur-generaal DUO bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Harmsma is op dit moment algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland( RVO). Daarvoor was hij hoofdinspecteur Divisie Landbouw en Natuur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Marjolijn Sonnema
Met ingang van 20 juli is Marjolijn Sonnema benoemd tot directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sonnema was hiervoor directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Apeldoorn
Per 15 september 2020 treedt bij de gemeente Apeldoorn een vrijwel nieuw directieteam aan. Naast gemeentesecretaris Theo Berben bestaat de directie uit vier nieuwe themadirecteuren. Frans Jorna (Interne en Externe Dienstverlening), Iris Leene (Maatschappelijke Ontwikkeling), Symone de Bruin (Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) en Giuseppe Raaphorst (Stedelijke Ontwikkeling; tijdelijke functie).

Niels Obbink
Niels Obbink is benoemd tot programma- directeur-generaal COVID-19. Hij vervult deze functie als consultant van ABDTOPConsult. Obbink was hoofddirecteur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij directeur Financieel- Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken.

Geert Post
In Urk legt SGP-wethouder Geert Post zijn bestuurstaken neer, zolang er een onderzoek loopt naar zijn integriteit. Post heeft verzwegen dat hij een nevenfunctie heeft als vervoersmanager bij het transportbedrijf van zijn zoon. De zoon is gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond. Post is sinds 2010 wethouder in Urk.

Annemieke Van Dam
Met ingang van 1 september wordt Annemieke van Dam programma directeur- generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij op dit moment plaatsvervangend directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving en tevens directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie.

Anne Mulder
De VVD in Den Haag draagt Anne Mulder voor als nieuwe wethouder. Mulder zit nu nog voor de VVD in de Tweede Kamer. Mulder gaat Boudewijn Revis gaan opvolgen, die na de zomer naar Staatsbosbeheer vertrekt. Mulder was eerder van 2002 tot 2010 raadslid in Den Haag. De laatste vier jaar was hij fractievoorzitter.

Renske Helmer
Renske Helmer- Englebert stopt als wethouder voor de SP in Nijmegen. Afgelopen winter werd zij behandeld voor borstkanker. Het herstel blijkt langer te duren dan voorzien. Hierom heeft zij besloten het wethouderschap vroegtijdig te beëindigen. Helmer- Englebert (50) is sinds 2014 wethouder voor de SP in Nijmegen.

Anne de Baat
Gemeentesecretaris Anne de Baat treedt per 1 januari 2021 terug bij de gemeente Capelle aan den IJssel. De Baat is sinds 2016 gemeentesecretaris en algemeen directeur. Daarvoor vervulde hij 12 jaar dezelfde functie in Rijswijk. In zijn carrière werkte hij in totaal bijna 40 jaar bij de rijksoverheid en lokale overheden. De Baat blijft in dienst van de gemeente.