of 59903 LinkedIn

Personalia BB 16-2019

Ageeth Ouwehand en Erik Dannenberg zijn de nieuwe leden voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ouwehand is voorzitter van de raad van bestuur bij Beweging 3.0. Dannenberg is voorzitter van Divosa.

Marja Roza-de Pijper
Marja Roza-de Pijper

Marja Roza
Wethouder Marja Roza-de Pijper van Westvoorne is opgestapt na een reeks botsingen met de VVD-fractie. Roza besloot na een aantal gesprekken met haar fractie over de verschillen van inzicht op te stappen. Roza blijft tot 20 september aan tenzij de VVD eerder een nieuwe wethouder vindt.

Eric Geurts
Met ingang van 22 augustus 2019 is Eric Geurts benoemd tot burgemeester van Beekdaelen. Geurts (49) is lid van de PvdA. Hij was tot voor kort lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Bas Verkerk (VVD) was tot de benoeming van Geurts (VVD) waarnemend burgemeester van Beekdaelen. De gemeente Beekdaelen is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen.

Jeroen Haan
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe dijkgraaf. Met ingang van 1 september volgt Jeroen Haan Patrick Poelmann op die na twaalf jaar stopt als dijkgraaf. Haan is nu nog bestuurder bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. Daarnaast is hij actief voor de Partij van de Arbeid.

Herman Dijk
Herman Dijk, dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dijk werd in februari 2010 beedigd als dijkgraaf van het toenmalige Waterschap Groot Salland. Op 1 januari 2016 zette hij deze functie voort bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Eerder was hij o.a. werkzaam als directeur Economie en Mobiliteit in Noord-Brabant.

Jouke Jongsma
Wethouder Jouke Jongsma van Ooststellingwerf is gestopt als wethouder. Jongsma gaat op zoek naar een andere baan. Hij geeft aan dat het wethoudersvak niet bij hem past. Jongsma zat tussen 2010 en 2014 voor Ooststellingwerfs Belang in de gemeenteraad. In 2017 werd hij door de partij naar voren geschoven als lijsttrekker en wethouderskandidaat.

Jacob van der Heide
Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) is de opvolger van Jan Steenbergen als wethouder in Hoogeveen. Steenbergen zette twee maanden geleden een punt achter zijn werkzaamheden als wethouder. Volgens hem was er een vertrouwensbreuk ontstaan met de eigen fractie. Steenbergen was sinds 1998 raadslid voor Gemeentebelangen in Hoogeveen en in 2014 werd hij wethouder. Van der Heide is nu nog fractievoorzitter van Gemeentebelangen.


Komen en gaan
Frank Halsema
In Stichtse Vecht is Frank Halsema benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris. Halsema wordt gedetacheerd door de gemeente Utrecht, waar hij directeur financien en control was. Eerder was hij directeur financiën, control en ICT in Arnhem en hoofd bestuurs- en concernstaf in Zutphen.

Annette van Hussel
Gemeentesecretaris Annette van Hussel verlaat Stichtse Vecht. Ze wordt directeur bij het projectmanagementbureau van Amsterdam. Van Hussel was eerder manager ontwikkeling in Stichtse Vecht, hoofd samenleving in Maarssen en hoofd maatschappelijke ontwikkeling in Zeist.


Barometer: Nieuwe gedeputeerden
De provincies hebben nieuwe colleges. Er zijn in totaal voor de nieuwe regeringsperiode 2019-2023 70 gedeputeerden. 51 van de 70 gedeputeerden zijn man (73 procent), 19 van hen zijn vrouw (27 procent).


Ria van der Zanden
In Laarbeek is wethouder Ria van der Zanden van de Partij Nieuw Laarbeek (PNL) opgestapt als wethouder financien. Van der Zanden voelde een vertrouwensbreuk met haar partij, die niet instemde met de kadernota.

Jan Klopstra
Met ingang van 2 september begint Jan Klopstra in Hollands Kroon als raadsgriffier. Hij is op dit moment werkzaam in de organisatie van Hollands Kroon en volgt Guda Kager op die, na het vertrek van Annemieke Verburg per 1 oktober 2018, de functie van raadsgriffier op interim-basis heeft vervuld.

Lidewijde Ongering
De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2019 worden dit jaar door een jury onder voorzitterschap van Lidewijde Ongering beoordeeld op hun vernieuwende, duurzame en baanbrekende karakter. Ongering is secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten.

Tom Schulpen
Met ingang van 16 september wordt Tom Schulpen directeur bedrijfsvoering in Limburg. Schulpen is de opvolger van Joyce Nelissen. Schulpen is sinds 2013 directeur Europese Programma’s van Noord-Brabant. Daarvoor was hij directeur bedrijfsvoering en financiën van Noord-Brabant.


Burgemeestersvacature kandidaten
Voor het burgemeesterschap van Molenlanden hebben 13 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin januari 2020 in functie treden. De sollicitanten – 10 mannen en 3 vrouwen – variëren in de leeftijd van 37 tot 61 jaar. Onder hen heeft het merendeel ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. Dirk van der Borg blijft tot januari 2020 waarnemend burgemeester van Molenlanden.

Er zijn 36 sollicitanten voor het ambt van burgemeester in Noord-Beveland, onder wie 13 vrouwen. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 30 en 62 jaar. 27 sollicitanten zijn werkzaam of hebben ervaring in een politiek-bestuurlijke functie. 25 sollicitanten hebben op dit moment (tevens) een betrekking in het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld. De politieke overtuiging van de sollicitanten is (voor zover bekend) als volgt: VVD: 8; CDA: 5; GroenLinks: 4; D66: 3; ChristenUnie: 3; lokale partij: 2; SGP: 1; 50+: 1; PvdA: 1.

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben 34 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 21 vrouwen en 13 mannen. Onder hen bevinden zich 16 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur. Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD: 13, CDA: 5, D66: 5, GroenLinks: 4, PvdA: 4 en ChristenUnie: 1. Daarnaast is een kandidaat lid van twee politieke partijen en een kandidaat is geen lid van een politieke partij.


Carlo Post
Carlo Post wordt per 1 oktober 2019 algemeen directeur en regiosecretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Post volgt Paul van den Wijngaart op die deze functie tijdelijk heeft vervuld na het vertrek van Marcel van Bijnen. Van Bijnen werd provinciesecretaris in Brabant. Post is op dit moment directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Pierre van Rossum
In Amsterdam wordt Pierre van Rossum directeur van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De benoeming is ingegaan op 12 augustus 2019. Van Rossum is sinds 2014 directeur Grond en Ontwikkeling en daarvoor was hij directeur Project Management Bureau bij de gemeente.

Diana Starmans
Diana Starmans treedt toe tot de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Momenteel is zij interim-gemeentesecretaris in Groningen. Starmansvervulde diverse functies in Amsterdam, onder andere als directeur bestuuradvisering en strategie en loco-gemeentesecretaris. Daarvoor werkte ze in Capelle aan den IJssel en Schiedam.

Onno Beljaars
Onno Beljaars wordt per 1 oktober benoemd tot directeur voor de nieuwe directie Bedrijfsvoering bij de Sociale Verzekeringsbank. Op dit moment is Beljaars directeur Concernzaken in Noord-Holland. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeenten Rotterdam en Leiden.

Piet-Hein Daverveldt
Het Waterschapshuis (HWH) heeft een nieuwe voorzitter: Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van Delfland. Hij volgt Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen en dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland, op. Daverveldt is sinds 2018 dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland.


Overleden
Oud-wethouder van Weert Harrie Steeghs is op 80-jarige leeftijd overleden. Steeghs werd in 1974 voor de eerste keer gekozen tot raadslid voor de toenmalige partij Lijst 5. Later ging die partij op in het CDA. In 1982 werd Steeghs wethouder. Hij bleef wethouder tot maart 1994.

Oud-wethouder Wim Mateman is op 74-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1970 was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland en lid van de gemeenteraad in Aalten namens de Christelijk- Historische Unie (CHU). Tevens werd hij wethouder in Aalten. Namens het Christen- Democratisch Appèl (CDA) was hij van 1979 tot 1998 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarna was Mateman van 2003 tot 2018 wethouder, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Rijswijk.

Oud-CDA-politicus en voormalig voorzitter van NEC Henk Bergamin is overleden. Bergamin was onder meer wethouder in Nijmegen, gedeputeerde in Gelderland en burgemeester van Bemmel en de latere fusiegemeente Lingewaard. Bergamin is 83 jaar geworden.