of 59903 LinkedIn

Personalia BB 15-2019

Er zijn 23 sollicitanten voor het ambt van burgemeester in Geldrop-Mierlo: 11 vrouwen en 12 mannen. Onder hen zijn 11(oud)burgemeesters of (oud)wethouders. Twaalf sollicitanten hebben een baan in de particuliere sector of een vrij beroep.

Kees van der Burg
Kees van der Burg

Kees van der Burg
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt Kees van der Burg directeur-generaal Mobiliteit. De benoeming gaat in op 1 september 2019. Van der Burg is sinds 2014 directeur- generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij daar onder andere directeur Langdurige Zorg, directeur aatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken.

Peter van Lieshout
Peter van Lieshout is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van organisatieadviesbureau Berenschot. Hij volgt Ab Pasman op. Van Lieshout is actief als zelfstandig bestuursadviseur en daarnaast als hoogleraar algemeen sociale wetenschappen in deeltijd verbonden aan Universiteit Utrecht. Eerder was hij onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Dennis Straat
Met ingang van 12 augustus 2019 is Dennis Straat (VVD, 48) benoemd tot waarnemend burgemeester van Landsmeer. Huidig waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel (VVD) is per 1 augustus 2019 niet meer beschikbaar. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland bezinnen zich op de toekomst. Daarom wordt de burgemeestersvacature vooralsnog niet opengesteld en treedt een waarnemend burgemeester aan.

Herman Havekes
Per 1 september 2019 begint Herman Havekes als hoogleraar decentraal waterbeheer. Deze nieuwe leerstoel is gericht op de institutionele aspecten van het waterbeheer en in het bijzonder de publieke organisatie ervan. Havekes was werkzaam als strategisch adviseur van het bestuur en de directie van de Unie van Waterschappen. Ook bekleedde hij diverse functies bij Rijkswaterstaat.

Lourens Visser
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken begint Lourens Visser op 1 september 2019 als chief information officer rijk. Visser volgt Wanders op, die in november 2018 opstapte. Visser komt van Dienst Justitiële Inrichtingen vandaan waar hij sinds 2014 ook chief information officer was. Eerder was Visser cio bij het Havenbedrijf Rotterdam en werkte hij onder meer voor IBM, Accenture en Logica.

Ronald de Meij
Zwijndrecht heeft met Ronald de Meij (D66, 53) een nieuwe wethouder met de portefeuille sociaal domein, onderwijs, cultuur en sport. Hij volgt vanaf 9 juli Jolanda de Witte op die onlangs is geïnstalleerd als burgemeester van Albrandswaard. De Meij was directeur publieke gezondheid in Zeeland en eerder directeur van Veilig Thuis Zeeland.


Komen en gaan
Ron Jeltema
In Urk is Ron Jeltema per september benoemd tot interim- gemeentesecretaris. Sinds november vorig jaar vervulde Jeltema diezelfde functie in Zutphen. Hij werkte eerder als gemeentesecretaris voor onder meer de gemeenten Heemskerk, Oude IJsselstreek en Wageningen.

Herman Zwart
Na een dienstverband van nog geen jaar vertrekt Herman Zwart als gemeentesecretaris van Urk. Volgens de gemeente kwamen de verwachtingen over en weer niet meer overeen. Zwart volgde Rien Bogerd op, die ruim dertig jaar gemeentesecretaris van Urk was.


Barometer: Meeste ambtenaren zijn vrouw
Balans slaat door
Het aandeel vrouwen in dienst van gemeenten is in 2018 licht gestegen. Daarmee lijkt volgens de Personeelsmonitor Gemeenten 2018 de balans definitief te zijn doorgeslagen in het voordeel van vrouwen.


Hein Pieper
Dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel Hein Pieper is als expert gekozen in de Horizon Mission Board over klimaatverandering en sociale transformatie. De board adviseert de EU over besteding van onderzoeksgeld voor innovatieve projecten. Pieper is ook vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen.

Jolien Houtman
Met ingang van 2 september begint- Jolien Houtman in Amsterdam als raadsgriffier. Zij is nu raadsgriffier in Nieuwegein, maar werkte al eerder voor de gemeente Amsterdam. Houtman volgt Marijke Pe op, die na vijftien jaar als griffier te hebben gewerkt per 1 augustus vertrok.

Ron Voskuilen
Voormalig algemeen directeur stadsontwikkeling van Rotterdam Ron Voskuilen wordt per 1 september 2019 de nieuwe algemeen directeur van het concours hippique CHIO Rotterdam. Voskuilen was eerder ook tweeënhalf jaar interimdirecteur van Rotterdam Partners.

Mike Hacking
De nieuwe gemeentesecretaris van Midden-Drenthe is Mike Hacking. Hij volgt Aline Pruntel op, die vertrok na een kritisch rapport over de angstcultuur binnen de gemeente. Hacking is op dit moment directeur bedrijfsvoering bij de provincie Drenthe. Hij begint per 1 oktober. 

Monique Stouten
In Zutphen is Monique Stouten vanaf 1 september 2019 de nieuwe gemeentesecretaris. Tot die tijd werkt ze als directeur bedrijfsvoering bij de provincie Overijssel. Ze was eerder onder meer regiodirecteur en directeur gebiedsontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Ook bekleedde ze diverse functies bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Stouten volgt in Zutphen Ron Jeltema op, die naar Urk vertrekt.

Jan Scholten
In Haarlem stopt Jan Scholten (62) per 1 december als gemeentesecretaris. Hij begon in 2000 bij de gemeente als hoofd sociale zaken en werkgelegenheid. Sinds 2013 was hij er gemeentesecretaris. Scholten werkte eerder in diverse functies voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Burgemeesters vacature Brunssum
Het burgemeesterschap van Brunssum is vacant sinds 1 januari 2018. De gemeente heeft circa 28.100 inwoners. De bezoldiging bedraagt ¤ 8.392,70 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 10 september 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 19 augustus 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Robert Lanting
Robert Lanting wordt vanaf 1 september programmamanager bij de Provinsje Fryslân. Sinds 2016 werkte hij op Vlieland als gemeentesecretaris. Voor die tijd werkte Lanting op het eiland onder meer als medewerker bestuurlijk- juridische zaken en als griffier.

Geertje de Schipper
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft Geertje de Schipper-Tinga per 1 september 2019 benoemd tot raadsgriffier. Zij was eerder werkzaam als raadsgriffier in Wassenaar en als concernadviseur, plaatsvervangend griffier en raadsadviseur bij de gemeente Westland. Ze volgt interim-griffier Etienne Hesen op.

Marlies Dreissen
In Landgraaf is wethouder Marlies Dreissen (volkshuisvesting, CDA) opgestapt. In de gemeente ontstond discussie over een verleende bouwvergunning voor een nieuwe woning voor Dreissen en haar gezin. Dreissen was bij de gemeenteraadsverkiezingen in de raad gekozen. Of ze die zetel nu gaat innemen is nog niet bekend.

Niels Kuiper
De nieuwe gemeentesecretaris van Sliedrecht is Niels Kuiper. Hij begint per 1 oktober. Kuiper is op dit moment hoofd bestuursadvisering en public affairs bij de concernstaf van de gemeente Rotterdam. Hij werkte eerder bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij de gemeente Ridderkerk.

Gerben Karssenberg
In Doetinchem begint Gerben Karssenberg per 9 september als gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede. Eerder was hij onder meer wethouder in Hilversum, concernadviseur van de gemeente Lelystad en directeur in Woerden.

Pauline Bouvy
Waarnemend burgemeester Pauline Bouvy (VVD, 60) wordt de vaste burgemeester van Voorschoten. De gemeenteraad draagt haar voor bij de minister. Bouvy kwam in september 2016 naar Voorschoten als opvolger van Jeroen Staatsen die naar Zevenaar is vertrokken.