of 59903 LinkedIn

Personalia BB 14-2019

In Altena hebben 13 mensen gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester, onder wie één vrouw. Twaalf sollicitanten hebben of hadden een politieke functie. Marcel Fränzel is nu waarnemend burgemeester.

Marianne Schuurmans
Marianne Schuurmans

Marianne Schuurmans
Marianne Schuurmans- Wijdeven is met ingang van 10 juli benoemd tot burgemeester van Haarlemmermeer. Schuurmans (VVD, 58) is op dit moment burgemeester van Lingewaard. Onno Hoes (VVD, 58) was waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Han van Midden
Met ingang van 3 oktober 2019 is Han van Midden benoemd tot burgemeester van Roosendaal. Van Midden (42) is lid van de VVD. Hij is momenteel griffier van Rotterdam. Op dit moment is Jacques Niederer (VVD, 59) burgemeester van Roosendaal.

Leendert Dde Lange
In Wassenaar is Leendert de Lange (VVD, 46) met ingang van 18 juli benoemd tot burgemeester. De Lange was tot zijn benoeming lid van de Tweede Kamer. Frank Koen (CDA, 63) was tot de benoeming waarnemend burgemeester van Wassenaar. Daarvoor was Charlie Aptroot (VVD, 68) waarnemend burgemeester. Jan Hoekema (D66, 67) was tot januari 2017 burgemeester in Wassenaar.

Koen Schuiling
Met ingang van 30 september 2019 wordt Koen Schuiling benoemd tot burgemeester van Groningen. Schuiling (60) is lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Den Helder. Momenteel is Peter den Oudsten (PvdA, 67) waarnemend burgemeester van Groningen. De gemeente Groningen is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

Tanja Haseloop
De gemeenteraad van Oldebroek heeft Tanja Haseloop-Amsing (VVD, 52) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze wordt de opvolger van Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie, 61), die burgemeester van Midden-Groningen werd. Haseloop is momenteel fractievoorzitter voor de VVD in Westerkwartier. Eerder was ze wethouder in de toenmalige gemeente Leek. Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD, 66) is waarnemend burgemeester in Oldebroek.

David Moolenburgh
De gemeenteraad van Zandvoort heeft David Moolenburgh voorgedragen als nieuwe burgemeester. Moolenburgh (CDA, 50) heeft onder meer gewerkt als bestuursadviseur in Den Haag en als plaatsvervangend directeur van Zeeland Ports. Vervolgens was hij wethouder in Ronde Venen. Hij is vanaf juni 2018 zelfstandig adviseur en interim- bestuurder.


Komen en gaan
Hilde Berning-Everlo
In Tubbergen is Hilde Berning-Everlo (CDA, 33) benoemd tot wethouder. Ze volgt Roy de Witte op, die gedeputeerde in de provincie Overijssel is geworden. Berning is sinds 2014 raadslid in Tubbergen.

Peter De Koning
In Gennep legt burgemeester Peter de Koning zijn ambt neer. Als reden noemt hij de recente veranderingen in het bestuursklimaat en de bestuurscultuur. De Koning (VVD, 65) is sinds 2012 burgemeester van Gennep. Daarvoor was hij onder meer wethouder in Ridderkerk en Steenbergen.


Peter Snijders
In Zwolle heeft de gemeenteraad Peter Snijders (VVD, 53) voorgedragen als burgemeester. Hij is nu burgemeester van Hardenberg. Eerder was hij wethouder in Coevorden en burgemeester in De Wolden. Snijders volgt Henk Jan Meijer (VVD) op. Meijer is sinds kort lid van de Eerste Kamer.

Pieter van Maaren
De gemeenteraad van Zaltbommel heeft Pieter van Maaren voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Maaren (CDA, 55) is nu burgemeester van Urk. Peter Rehwinkel (PvdA, 55) is sinds 2017 waarnemend burgemeester in Zaltbommel. Albert van den Bosch (VVD) was tot maart 2017 burgemeester van Zaltbommel.

Raad voor het Openbaar Bestuur
Caspar van den Berg, Martiene Branderhorst en Peter Verheij worden benoemd als lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De benoemingen zijn voor vier jaar en zijn ingegaan op 1 juli 2019. Van den Berg is hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Branderhorst is gemeentesecretaris in Gouda en Verheij is wethouder in Alblasserdam.

Josan Meijers
Josan Meijers (PvdA,63) is benoemd tot waarnemend burgemeester in Lingewaard. Zij volgt tijdelijk Marianne Schuurmans (VVD) op die burgemeester in Haarlemmermeer wordt. Meijers is jarenlang gedeputeerde in de provincie Gelderland geweest.


Burgemeesters vacature

Het Hogeland
Het burgemeesterschap van Het Hogeland is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Derhalve is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 47.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 27 augustus 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 8 juli 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Noordwijk
Het burgemeesterschap van Noordwijk is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Derhalve is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 43.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 8 augustus 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 10 juli op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Beesel
Het burgemeesterschap van Beesel is vacant sinds 11 juni 2019. De gemeente heeft circa 13.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 26 augustus 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 juli op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Vaals
Het burgemeesterschap van Vaals is vacant sinds 15 december 2018. De gemeente heeft circa 9.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.081,04 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 26 augustus 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 15 juli op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Barometer:
Externe inhuur provincies
In 2018 hebben provincies voor gemiddeld 20,8 procent van de loonsom uitgegeven aan externe inhuur. Dat is een fractie lager dan vorig jaar, toen het 21,1 procent was.
Bron: Monitor Provincies 2018


Ard van der Tuuk
De gemeenteraad van Westerkwartier heeft Ard van der Tuuk (PvdA, 50) voorgedragen als burgemeester. Westerkwartier is per 1 januari 2019 ontstaan uit Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Koos Wiersma (CDA) is nu waarnemend burgemeester. Van der Tuuk was eerder gedeputeerde in Drenthe en waarnemend burgemeester in Grootegast.

Nanning Mol
De gemeenteraad van Laren heeft Nanning Mol voorgedragen als burgemeester. Mol (VVD, 38) is wethouder in Voorschoten. Hij volgt Rinske Kruisinga (CDA, 69) op, die sinds september 2017 waarnemend burgemeester is in Laren. De toenmalige burgemeester Elbert Roest (D66) werd in 2017 burgemeester van Bloemendaal.

Ingrid Hoogstrate
Ingrid Hoogstrate is per 1 september de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hoogstrate werkt al sinds 2010 in verschillende functies bij VNG Realisatie. Op dit moment is zij daar adjunct-directeur.

Koos Wiersma
In Appingedam is Koos Wiersma benoemd tot waarnemend burgemeester. Wiersma (CDA, 64) is sinds 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van Westerkwartier. Daarvoor was hij burgemeester van De Marne en wethouder in Zuidhorn. De vacature in Appingedam is ontstaan vanwege het vertrek van burgemeester Anno Wietze Hiemstra (CDA, 41), die benoemd is tot burgemeester van Aa en Hunze.

Han Weber
De gemeenteraad van Zuidplas heeft besloten om Han Weber (D66, 52) aan te bevelen als nieuwe burgemeester van de gemeente. Tot begin mei was Weber gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De functie van burgemeester kwam begin dit jaar vrij door het vertrek van Gert- Jan Kats (SGP), die burgemeester van Veenendaal werd. Sinds januari is Servaas Stoop (SGP) waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas.

Jack Jansen
Met ingang van 15 juli is Jack Jansen benoemd tot gemeentesecretaris van Borsele. Jansen, voorheen hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij Borsele, nam al enige tijd waar nadat Ko van de Berge vanwege aanhoudende gezondheidsklachten een andere functie accepteerde binnen de organisatie.

Engbert van Esch
In Noardeast-Fryslân draagt het CDA Engbert van Esch (61) voor als tijdelijk vervanger wegens ziekte van wethouder Esther Hanemaaijer. De vervanging gaat in per 4 september. Van Esch heeft 12 jaar ervaring als wethouder opgedaan in Ooststellingwerf. Hij zal de portefeuille van Esther Hanemaaijer volledig overnemen.

Philip Bosman
Philip Bosman start op 1 september in West Betuwe als algemeen directeur en loco-gemeentesecretaris. Hij volgt Christian van den Berg op die deze functie ad interim vervulde. Bosman verlaat de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel waar hij het afgelopen jaar directeur was van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Nathalie van Berkel
Per 1 september 2019 treedt Nathalie van Berkel toe tot de raad van bestuur van UWV. Ze volgt José Lazeroms op. Momenteel is Van Berkel stedelijk directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Amsterdam. Eerder vervulde zij diverse functies bij de gemeente Rotterdam en Amsterdam, met name op het gebied van organisatieontwikkeling.

Mieke Baltus
Mieke Baltus is herbenoemd als burgemeester van Heemskerk. Baltus (CDA, 51) gaat met de herbenoeming op voor haar tweede termijn als burgemeester van de gemeente Heemskerk. Eerder was ze wethouder in Heemskerk en burgemeester in Uitgeest.

Marianne Besselink
Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst is benoemd tot voorzitter van de Vereniging NOV. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Ze combineert het voorzitterschap met haar dagelijks werk als burgemeester.

Katja Verhulst
Per 1 september treedt Katja Verhulst in dienst bij Berenschot. Verhulst was sinds april 2016 plaatsvervangend directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor gaf ze leiding aan de directie Bedrijfsvoering en Financiën. Eerder was ze onder meer plaatsvervangend en waarnemend directeur Concernondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Daan Hoefsmit
Met ingang van 1 september wordt Daan Hoefsmit programmadirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoefsmit was sinds maart 2018 bestuursvoorzitter van het CAK, waar hij sinds januari 2017 lid was van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Marian Witte
De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft Marian Witte voorgedragen als burgemeester. Witte (43) is daarmee de verwachte opvolger van Willemijn van Hees (VVD, 41). Jan Luteijn (SGP) is op dit moment waarnemend burgemeester. Witte is sinds 2010 wethouder in Oosterhout voor de lokale partij Gemeentebelangen Oosterhout.

Ronald de Meij
In Zwijndrecht is Ronald de Meij benoemd tot wethouder. De Meij (D66, 53) volgt Jolanda de Witte op. Zij is burgemeester van Albrandswaard geworden. De Meij was tot zijn benoeming directeur Publieke Gezondheid Zeeland, waar hij sinds 2010 eindverantwoordelijk is voor de GGD Zeeland.