of 59318 LinkedIn

Personalia BB 14/2012

Burgemeester Elisabeth Tuijnman van Overbetuwe heeft aangekondigd per 1 november te stoppen. Vanaf de samenvoeging van de voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg op 1 januari 2001 is Tuijnman burgemeester van Overbetuwe. Daarvoor was zij burgemeester van Norg en Papendrecht.

Elisabeth Tuijnman
Elisabeth Tuijnman

Charlie Aptroot (VVD, 61) wordt op 3 september 2012 benoemd tot burgemeester van Zoetermeer. Aptroot is vanaf 2003 lid van de Tweede Kamer. Eerder was hij onder meer raadslid en wethouder van Wassenaar en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij volgt Jan Waaijer (CDA) op.

Met ingang van 27 juni 2012 is Pieter Verhoeve (SGP, 30) benoemd tot burgemeester van Oudewater. Verhoeve is advocaat. Daarnaast is hij werkzaam als docent Recht. Hij volgt Marianne Ruigrok-Verreijt (PvdA) op, die per 1 juni 2012 met pensioen is ­gegaan.

In Geldermalsen zijn drie wethouders benoemd, nadat het college van burgemeester en wethouders in april was gevallen. Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen) keert terug in het college. De afgelopen twee jaar was hij wethouder in Geldermalsen. Niko Wiendels (CDA) was eerder van 2002 tot 2010 wethouder in Zevenaar. Wim Hompe (PvdA) is directeur van de Gelderland Media Groep.

Met ingang van 3 september 2012 is Hans van Brummen (PvdA) benoemd tot waarnemend burgemeester van Boxtel. Hij volgt Frank van Beers op, die benoemd is tot voorzitter van de raad van bestuur van Cello. Van Brummen was onder meer burgemeester van Terheijden en Dongen. Ook is hij wethouder geweest in Oosterhout en Drimmelen.

Bert van Alphen (GroenLinks) is benoemd tot wethouder in Pijn­acker-Nootdorp. Hij volgt Francine van der Jagt op, die eind april is afgetreden. Van Alphen was eerder wethouder in Den Haag.

Marije Eleveld is benoemd tot wethouder in Ede. Eleveld volgt Simon van de Pol op, die met pensioen gaat. Eleveld was sinds 2010 fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Ede. Vanaf 2007 was zij in dienst bij DLG (Dienst Landelijk Gebied), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en ­Innovatie.

Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA, 52) is voorgedragen als burgemeester van Helmond. Sinds 2006 is zij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zij vervulde 25 jaar diverse managementfuncties bij de Rabobank en was in de periode 1987-1995 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Henk ten Brinke is per 13 augustus benoemd tot gemeentesecretaris in Heeze-Leende. Momenteel is hij directeur realisatie en beheer in Hoogeveen.

Pieter Jeroense is door de colleges van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude benoemd als beoogd gemeentesecretaris van de fusiegemeente die op 1 januari 2014 ontstaat. Per 1 september 2012 start Jeroense als gemeentesecretaris van Alphen aan den Rijn en als kwartiermaker voor de nieuwe gemeente ABR.

In Lingewaal is per 1 september 2012 Kees Verweij benoemd tot gemeentesecretaris. Hij werkt op dit moment in Zaltbommel als afdelingshoofd bestuur, vergunning en handhaving en is tevens loco-secretaris.

Frank Droste wordt griffier van de gemeenteraad Hardenberg. Hij is nu nog griffier in Tubbergen. Hij neemt de taken over van Jolanda Waaijer, die sinds 1 juli gemeentesecretaris in ­Hardenberg is.

Felix van Beek wordt per 1 oktober 2012 griffier in Leeuwarden. Hij is nu nog wethouder in Boarnsterhim. Van Beek volgt in Leeuwarden ­Baudewijn Franssen op, die de functie van griffier tien jaar vervulde.

Ad Houtman is benoemd tot directeur van de nieuwe Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Houtman is nu nog directeur Publieke Gezondheid Midden- en West-Brabant van de GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant.

Han Noten is benoemd tot voorzitter van de NVRD. Hij volgt Govert Veldhuijzen op. De NVRD, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement, vertegenwoordigt gemeenten en hun bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor dagelijkse afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Noten is namens de PvdA lid van de Eerste Kamer. Sinds 2011 is hij tevens burgemeester van Dalfsen.

Hans van der Vlist is vanaf 1 juli als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage). Daarmee is de vacature ingevuld die is ontstaan door het vertrek van Maus van Loon. Van der Vlist was in zijn vorige functies als onder andere secretaris-generaal bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, als directeur-generaal bij datzelfde ministerie en als dijkgraaf direct betrokken bij de inzet van de m.e.r.

Philip Eijlander is voor een tweede termijn benoemd tot rector magnificus van Tilburg University. Eijlander is sinds november 2008 rector magnificus van Tilburg University.

De Brabantse commissaris van de koningin, Wim van de Donk, is benoemd tot voorzitter van de begeleidingscommissie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Willem van Dijk is benoemd tot stadsdichter van Elburg. Hij neemt daarmee de pen over van Hans Lambrechts, die was aangesteld als tijdelijke stadsdichter

Wiebe Draijer volgt vanaf 1 september 2012 Alexander Rinnooy Kan op als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Draijer is momenteel managing partner van McKinsey Benelux.

Harald Bergmann (VVD, 46) is door de gemeenteraad van Middelburg aanbevolen als ­nieuwe burgemeester. Bergmann is sinds november 2005 burgemeester van Albrandswaard. Daarvoor was hij voorzitter van het dagelijks bestuur en van de centrumraad in Rotterdam. Eerder was hij werkzaam in verschillende functies bij de gemeente Rotterdam en in het ­bedrijfsleven.

Onlangs is er een aantal benoemingen geweest binnen de orga­nisatie van de Kwartiermaker Nationale Politie (KNP). Marjo ­Lamers begint per 1 juli 2012 als deelkwartiermaker Financiën bij de Kwartiermakerorganisatie Nationale Politie. Zij is op dit moment nog directeur Managementinformatie en Beheer bij het Ministerie van Defensie. Peter Jägers is ­begonnen als programmamanager Politiedienstencentrum. Jägers was sinds 2004 directeur-­generaal van de Rijksgebouwendienst, onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Pieter Cloo en Jo van den Hanenberg zijn aangesteld als interim-CIO (chief information officers) voor een periode van drie tot zes maanden. Het tweetal volgt Aad Meijboom op, die eind april zijn functie neerlegde.

Han Bekkers is benoemd tot gemeentesecretaris van Amersfoort. Sinds begin 2012 vervulde hij die functie al op interim-basis. Bekkers was werkzaam bij de gemeentelijke- en rijksoverheid, onder meer in Rotterdam en Nijmegen en bij het ministerie van VROM. Ook was Bekkers voorzitter van de Vereniging van gemeentesecretarissen.

Jeroen Vrijburg is benoemd tot Statengriffier van Provinciale Staten van Noord-Holland. Vrijburg nam sinds oktober 2011 deze functie al waar. Hiervoor was hij plaatsvervangend griffier en senior statenadviseur bij de Statengriffie.

VOORDRACHT

De gemeenteraad van Smallingerland draagt Tjeerd van Bekkum (VVD, 45) voor als nieuwe burgemeester. Van Bekkum is sinds 1 september 2005 burgemeester van Marum. Daarvoor was hij onder andere wethouder in ­Berkel en Rodenrijs en politiek adviseur in Den Haag.

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft Jaap Nawijn (VVD, 60) aanbevolen als nieuwe burgemeester. Hij is daarmee de beoogde opvolger van Theo van Eijk, die nu waarnemend burgemeester van Hollands Kroon is. Nawijn is nu nog burgemeester van Heemskerk. Eerder was hij raadslid in Heemstede, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en burgemeester van Ouder-Amstel.

F.C. Bakker is voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad voor de Rechtspraak. De benoeming gaat in per 1 juli 2012. Bakker is nu voorzitter van het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn zes nieuwe leden voorgedragen. De benoemingen gaan in per 1 augustus 2012. Het gaat om de volgende personen: W.C.E. Winfield, F.J. Lourens, I.H. Lips-Mokkenstorm, I.W.M. Laurijssens, T.A.M. Tijhuis en M. Schoemaker. A.N.G.N.E. Mijnssen is voor gedragen voor herbenoeming tot plaatsvervangend lid per 1 juli 2012.

VERTREK

Burgemeester Hans Schmidt van Woerden stopt er mee. Schmidt wil dichter bij zijn vrouw en zoontje zijn die in Maastricht wonen. Zijn vrouw werd in 2011 hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en vertrok met hun zoontje naar Limburg. Schmidt is sinds december 2005 burgemeester van Woerden. Daarvoor was hij burgemeester in Eijsden.

De burgemeester van Landerd, Willy Doorn-van der Houwen, heeft besloten om per 1 april 2013 te stoppen als burgemeester. Op dat moment is ze bijna 10 jaar burgemeester in Landerd, nadat ze 7 jaar burgemeester is geweest in het Utrechtse Amerongen en daarvoor 6 jaar voorzitter van de deel­gemeenteraad Hoek van Holland.

In Oldebroek is de derde wethouder binnen een half jaar opgestapt. De Oldenbroekse wethouder Nicolet Hoorn (CDA) krijgt onvoldoende vertrouwen van haar eigen fractie door een verschil in rolopvatting. Eerder moest wethouder Albert Kok (CU) opstappen. Eind februari volgde wethouder Jan ten Hove (SGP) die de hoge werkdruk als reden gaf.

In Best is wethouder Ine Meeuwis-van Langen (D66) afgetreden. Aanleiding is het besluit van de gemeenteraad een motie over het kerkje Tejaterke te ondersteunen, zodat het voorlopig niet gesloopt zal worden.

Rik Schaafstal, wethouder sociale zaken in Kollumerland, heeft ontslag genomen. Schaafstal heeft het gevoel dat er onvoldoende draagvlak is voor zijn beleid. Hij was vanaf 2002 wethouder in Kollumerland.

De Zoetermeerse wethouder Frank Speel (CDA) heeft zijn ontslag ingediend. De CDA-fractie in de gemeenteraad had het vertrouwen in hem opgezegd. Hij zou de raad onvoldoende geïnformeerd hebben over de financiële problemen van de GGD. Speel moest begin 2010 ook al het veld ruimen als wethouder van Zoetermeer. Toen was dat vanwege falend toezicht op het bedrijf Sterigenics.

OVERLEDEN

Hans Klepper is op 64-jarige leeftijd overleden. Klepper was heemraad en loco-dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta. Hij was eerder lange tijd raadslid en wethouder van Goede­reede.

Albertus baron van Harinxma thoe Slooten is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was burgemeester van Doorn en De Bilt.