of 62812 LinkedIn

Personalia BB 13-2020

Berlinda Aukema is de nieuwe gemeentesecretaris van Oldambt. Zij volgt Herman Groothuis op, die met pensioen gaat. Aukema werkte in managementfuncties in de jeugdzorg, energievoorziening en welzijn.

Jan van Zanen
Jan van Zanen

Jan van Zanen
Met ingang van 1 juli wordt Jan van Zanen benoemd tot burgemeester van Den Haag. Van Zanen (58) is lid van de VVD. Hij is sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Hij volgt Pauline Krikke (VVD, 59) op, die in oktober vorig jaar opstapte. Op dit moment is Johan Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag. Van Zanen was eerder burgemeester van Amstelveen, voorzitter van de VVD en wethouder in Utrecht.

Michel Bezuijen
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is daarmee de opvolger van Charlie Aptroot (VVD, 69). Bezuijen (VVD, 54) is sinds 2013 burgemeester van Rijswijk. Eerder was hij wethouder en raadslid in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij geruime tijd werkzaam bij het Crisis Onderzoeks Team (COT). Tot de installatie blijft burgemeester Jan Pieter Lokker (CDA, 71) de taken waarnemen.

Yvonne van Mastrigt
In Stadskanaal wordt Yvonne van Mastrigt benoemd tot waarnemend burgemeester. Van Mastrigt (PvdA, 54) was burgemeester in Winsum en Hoogezand-Sappemeer, gedeputeerde in Groningen en waarnemend burgemeester in Hoorn en Stichtse Vecht. Froukje de Jonge (CDA, 54) stopte onlangs als waarnemend burgemeester omdat ze wethouder in Almere werd. Daarvoor was Baukje Galama burgemeester.

Peter den Oudsten
Per 1 juli wordt Peter den Oudsten (PvdA, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester van Utrecht. Den Oudsten was tot oktober 2019 burgemeester van Groningen. Eerder was hij wethouder in Leeuwarden, burgemeester van Meppel en Enschede. Zowel in Groningen als in Enschede was den Oudsten voorzitter van de Veiligheidsregio. In Utrecht neemt hij waar door het vertrek van Jan van Zanen naar Den Haag.

Stefan Kuks
Stefan Kuks is herbenoemd tot watergraaf van waterschap Vechtstromen. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar. Sinds 1 januari 2014 is hij watergraaf van Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van waterschap Regge en Dinkel. Landelijk is hij daarnaast voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Kuks is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Giovanni Wouters
Met ingang van 1 september is Giovanni Wouters benoemd tot gemeentesecretaris in Gemert-Bakel. Wouters werkte hiervoor onder andere als directeur en loco-secretaris in Helmond en Horst aan de Maas, bij de provincie Noord-Brabant en bij met ministerie van Algemene Zaken. In Gemert-Bakel volgt hij Ad van Oudheusden op.


Komen & gaan:
Jan Pieter van der Schans
In Ede is Jan Pieter van der Schans (CDA, 28) benoemd tot wethouder. Van der Schans was zes jaar gemeenteraadslid voor het CDA waarvan bijna vijf jaar fractievoorzitter. Hij volgt Willemien Vreugdenhil op die vertrok als wethouder.

Miranda De Ruiter
Miranda de Ruiter-van Hoof is gestopt als CDA-wethouder in Gemert- Bakel. Ze doet dat omdat ‘de thuissituatie daar om vraagt’. Ze was sinds 2014 wethouder. Daarvoor werkte ze in de financiële sector en bij het Bernhovenziekenhuis in Uden. De overgebleven wethouders verdelen haar taken.


Barometer: instroom jongeren
Door het vergrijzende personeelsbestand van gemeenten is instroom van jongeren nog altijd belangrijk. In 2019 bestond 40 procent van de instroom uit jongeren (tot 35 jaar). Bron: Personeelsmonitor 2019


Lian Veenstra
Lian Veenstra heeft ontslag genomen als wethouder van Stadskanaal. Als gevolg daarvan is de SP opgestapt uit de coalitie. Veenstra verwacht forse bezuinigingen en vindt dit de schuld van de rijksoverheid, die steeds meer taken naar de gemeenten schuift, zonder de benodigde financiële middelen.

Siwart Mackintosh
Siwart Mackintosh (CDA) is benoemd tot wethouder van Kapelle. Hij volgt Evert Damen op. Mackintosh heeft al wat ervaring als wethouder in Kapelle, hij verving Damen vorig jaar een paar maanden. Damen was sinds 2010 wethouder.


Raad van State
Judith Boeree en Dineke de Groot worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boeree is sinds februari 2020 rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep. De Groot is sinds 2012 raadsheer bij de Hoge Raad. Zij is momenteel vice- president in de belastingkamer en per 1 november 2020 beoogd president van de Hoge Raad. De Groot is daarnaast bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.


Kirsten Jaarsma
In Krimpen aan den IJssel heeft wethouder Kirsten Jaarsma ontslag genomen. Zij geeft aan dat ze op het punt is gekomen dat ze haar gezondheid prioriteit moet geven. Jaarsma is onder andere portefeuillehouder van jeugd, cultuur, afvalinzameling, volksgezondheid en wonen.

Gertjan Rozendom
Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt op 1 juli 2020 bij de gemeente Borne. Hij bekleedt de functie sinds 2014, maar werkt al sinds 1989 bij de gemeente. Rozendom kwam eind 1989 in dienst in Borne. Bij de invoering van het dualisme in 2002 werd hij de eerste Bornse raadsgriffier.

Frank ten Have
Frank ten Have (CDA, 60) volgt de aan corona overleden wethouder Hans Horlings op als wethouder van Midden- Delfland. Ten Have was eerder raadslid en wethouder in Voorschoten. Hij was tot voor kort partner bij Deloitte.


Burgemeestersvacature Asten
Het burgemeesterschap van Asten is vacant per 15 januari 2021. De gemeente heeft circa 16.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.874,98 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 8 juli 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 juni op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Igor van der Valk
Met ingang van 1 september is Igor van der Valk benoemd tot gemeentesecretaris in Lingewaard. Van der Valk is nu nog gemeentesecretaris in Tiel. Hij volgt in Lingewaard Jan Wijnia op, die met pensioen is gegaan.

Will Scheepens
Will Scheepens verlaat het openbaar bestuur. Scheepens werkte in Boxmeer. Sinds 1997 heeft hij interimwerk verricht, overwegend als raadsgriffier en griffier in de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant. Zijn laatste functie was die van waarnemend gemeentesecretaris in Bergen.


Mijnbouwschade
Oud-rechter Rian Vogels gaat de nieuwe Commissie Mijnbouwschade leiden. Die commissie moet het loket vormen voor mensen die schade hebben geleden als gevolg van mijnbouw in Nederland. De andere leden van de commissie zijn Margriet Drijver, die bij woningcorporaties veel ervaring heeft opgedaan met sociaal- maatschappelijke vraagstukken, Siefko Slob en Piet van Staalduinen. Slob is expert op het gebied van bouwconstructies en de ondergrond, Van Staalduinen is expert op het gebied van bouwconstructies en bodembeweging.


Onno Vliegenthart
Onno Vliegenthart is de nieuwe griffier van Krimpen aan den IJssel. Hij was raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier in Woerden. Daarvoor was hij waarnemend griffier in Nederlek en beleidsadviseur sociaal domein in verschillende gemeenten. In Krimpen aan den IJssel volgt hij Marianne Verhoev op.

Annemie Burger
Annemie Burger is benoemd tot één van de nieuwe plaatsvervangend voorzitters van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Burger is werkzaam als voorzitter van het Audit Committee van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Zij was eerder onder meer provinciesecretaris van Noord-Brabant.

Angelique Berg
Met ingang van 1 september wordt Angelique Berg directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze volgt Tjark Tjin-ATsoi op. Hij maakte de overstap naar bloedbank Sanquin. Berg is sinds 2015 directeur-generaal voor Volksgezondheid op het ministerie van VWS.