of 62812 LinkedIn

Personalia BB 12-2020

Naar de vacature burgemeester van Heerlen hebben 20 kandidaten gesolliciteerd, onder wie 3 vrouwen. 4 zijn er lid van het CDA, 4 van de VVD, 2 van een lokale partij, 1 van 50plus. 9 kandidaten zijn partijloos of de politieke voorkeur is onbekend. 

Ina Leppink
Ina Leppink

Ina Leppink 
Ina Leppink-Schuitema (VVD) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Weert. Zij gaat aan de slag als opvolger van Jos Heijmans (D66), die zich ziek meldde en aankondigde op te stappen. Leppink was eerder burgemeester van Montferland (2005-2017) en een jaar lang waarnemend burgemeester in Horst aan de Maas. Daarvoor was ze wethouder in Venlo.

Jan van Zanen
De gemeenteraad van Den Haag heeft Jan van Zanen voorgedragen als burgemeester. Van Zanen (VVD, 58) is nu nog burgemeester in Utrecht. Hij volgt Pauline Krikke op, die in oktober vorig jaar opstapte. Sinds die tijd is Johan Remkes (VVD) waarnemend burgemeester. Van Zanen was eerder burgemeester van Amstelveen, voorzitter van de VVD, wethouder in Utrecht en lid van de gemeenteraad in Utrecht. Van Zanen is voorzitter van de VNG.

Marco Out
De gemeenteraad van Assen beveelt huidige burgemeester Marco Out aan voor herbenoeming voor een nieuwe periode van zes jaar. Op 16 december 2020 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar en burgemeester Marco Out heeft aangegeven zijn ambtstermijn te willen verlengen. Out was eerder burgemeester in Borger- Odoorn.

Eef van Ooijen
Eef van Ooijen (PvdA) heeft bekendgemaakt dat hij met ingang van 1 juli terugtreedt als wethouder van Brummen. Hij laat weten dat hij dit doet om ‘persoonlijke redenen’. Van Ooijen was veertien jaar wethouder, eerst van 2002 tot 2010, daarna vanaf 2014 tot heden. Cathy Sjerps is voorgedragen als zijn opvolger.

Sjoerd Feitsma
Sjoerd Feitsma stopt als wethouder in Leeuwarden. Hij wordt directeur van Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector. Feitsma was sinds maart 2006 politiek actief. Eerst als raadslid voor de PvdA, later als fractievoorzitter en sinds februari 2014 als wethouder.

Gert Engelkens
In Oldambt is Gert Engelkens (PvdA) benoemd tot wethouder. Hij vervangt Laura Broekhuizen (PvdA) die per 1 juli directeur wordt van Woonstichting Groninger Huis. Engelkens was eerder raadslid in Winchoten, en vrij snel na de herindeling, waarin Winschoten met Scheemda en Reiderland opging in Oldambt, wordt Engelkens fractievoorzitter namens de PvdA. Hij is Statenlid in de provincie Groningen.


Komen & gaan
Erik ten Brink
In Oisterwijk is Eric ten Brink benoemd tot wethouder. Hij volgt Peter Smit als wethouder op voor Algemeen Belang in Oisterwijk. Smit is gedeputeerde in Noord-Brabant geworden. 

Robèrt Smits
Robèrt Smits (GroenLinks) is opgestapt als wethouder in Bodegraven- Reeuwijk. Reden daarvoor zijn de stijgende uitgaven voor de jeugdzorg en het feit dat hij het tij niet heeft weten te keren en dat ook op korte termijn ook niet kan. Smits is twee jaar wethouder en zeven jaar raadslid geweest.


Barometer: werken bij de gemeente
Toename bezetting
In 2019 waren er 168.500 mensen in dienst bij gemeenten. De bezetting steeg met 3% ten opzicht van 2018. Ook in 2016 en 2017 nam de bezetting toe. Bron: Personeelsmonitor 2019 


Carla Breuer
De gemeenteraad van Teylingen heeft burgemeester Carla Breuer voorgedragen voor een tweede termijn. Breuer is sinds september 2014 in functie in Teylingen. Daarvoor was de CDA’er burgemeester van Werkendam en wethouder in Nieuwegein.

Arno Brok
Arno Brok, commissaris van de koning in Friesland, is benoemd tot voorzitter van Het Genootschap Onze Taal. Brok is de opvolger van Carel Jansen. Brok was eerder onder andere burgemeester van Sneek en Dordrecht.

Leo Maat
Leo Maat is afgetreden als wethouder van Alphen aan den Rijn. De bestuurder van GroenLinks legt zijn functie neer vanwege gezondheidsredenen. Maat was sinds mei 2018 wethouder in Alphen aan den Rijn.

Theo Hoex
Theo Hoex is benoemd als interim gemeentesecretaris van Grave. Hoex gaat de functie van gemeentesecretaris tijdelijk vervullen, voor een periode van drie tot zes maanden. Hij volgt Jeroen Heerkens op, die gemeentesecretaris in Oost Gelre is geworden. Eerder werkte Hoex als gemeentesecretaris bij de gemeenten Papendrecht en Overbetuwe en op interim basis in Landerd.

Rob Toet
In Haaksbergen is Rob Toet benoemd tot gemeentesecretaris. Hij volgt Harold Lindeboom op, die de functie de afgelopen maanden tijdelijk vervulde na het vertrek van Marianne Kragting. Zij werd eerder dit jaar gemeentesecretaris van Staphorst. Toet was de afgelopen jaren directeur van Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en daarvoor directeur van de ambtelijke organisatie van Tubbergen.

Erwin Stolk
Met ingang van 1 juli is Erwin Stolk benoemd tot gemeentesecretaris van Vlaardingen. Hij is op dit moment programmamanager bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij volgt Gerrit van Hofwegen op, die na het vertrek van Anneke Knol interim gemeentesecretaris is. Stolk was eerder plaatsvervangend algemeen-directeur bij Logius en gemeentesecretaris van Katwijk.


Burgemeestersvacature Terschelling
Het burgemeesterschap van Terschelling is vacant sinds 1 april 2020. De gemeente heeft circa 4.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.222,66 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 23 juni 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 2 juni op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Anko Postma
Bij FUMO is Anko Postma benoemd tot voorzitter. Postma is wethouder in Opsterland en lid van het dagelijks bestuur van de FUMO. Hij neemt het voorzitterschap over van Marga Waanders. De FUMO is een gemeenschappelijk regeling van de 18 Friese gemeenten, de provincie Friesland en het Wetterskip Fryslân.

Wessel Rothstegge
Wessel Rothstegge is gestart als waterregisseur noordelijke waterketen. De Groningse en Noord- Drenthse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de waterbedrijven werken samen in de noordelijke waterketen. Rothstegge werkte hiervoor bij de gemeente Groningen.


Overleden:
Op 93-jarige leeftijd is Fré Vooys-Bosma overleden. Vooys-Bosma werd in 1982 de eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag voor de PvdA. Ze was wethouder van 1982 tot 1990. Daarvoor was ze vanaf 1974 tot haar benoeming als wethouder raadslid.

Op 66-jarige leeftijd is Andries Ekhart overleden. Ekhart (PvdA) was jarenlang wethouder in Sneek (later Súdwest-Fryslân) en Leeuwarden. Na de herindelingsverkiezingen eind 2017, maakte hij zijn entree in de Leeuwarder raad. Sinds eind maart was de PvdA’er fractievoorzitter als opvolger van Lutz Jacobi.

Oud-wethouder Jan Platschorre is op 75-jarige leeftijd overleden. Platschorre werkte naast zijn deeltijd-wethouderschap voor de PvdA als boekhouder bij een bouwbedrijf in Terneuzen. Hij begon in 1983 als wethouder. Zijn politieke carrière eindigde in 1998.

Op 71-jarige leeftijd is Ing Yoe Tan overleden. Ze was van 1999 tot juni 2011 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Tan was eerder plaatsvervangend hoofd en later hoofd van de Bestuursorganisatie en beleidsonderzoek van de gemeente Amsterdam. Ook werkte Tan als plaatsvervangend hoofd Overheidspersoneelszaken en tweede secretaris van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.


Emiel Reiding
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft met Emiel Reiding een nieuwe secretaris- directeur. De afgelopen jaren werkte Reiding als directeur van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nathan Ducastel
Nathan Ducastel neemt vanaf 15 juni de functie van directeur- bestuur van VNG Realisatie voor zijn rekening. Hij volgt Hugo Aalders op. Ducastel combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige rol als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij PBLQ.

Lidewijde Ongering
Met ingang van 1 september 2020 wordt Lidewijde Ongering secretarisgeneraal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ongering is sinds 2015 secretaris- generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Peter Smink
Peter Smink wordt directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De benoeming gaat in op 1 juni 2020. Smink vervulde de afgelopen jaren diverse functies bij Nuon en het moederbedrijf Vattenfall.

Ditte Hak
Met ingang van 1 augustus 2020 wordt Ditte Hak directeur- generaal Toeslagen bij het ministerie van Financien. Hak is op dit moment directeur Operations bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis en lid van de raad van toezicht van Stichting Geldfit Nederland. Daarvoor was ze bij Zilveren Kruis interim-directeur Klantcontact.

Nanette van Schelven
Bij het ministerie van Financiën wordt Nanette van Schelven directeur-generaal Douane. De benoeming gaat in op 25 mei 2020. Van Schelven is sinds 2018 algemeen directeur Douane bij de Belastingdienst. Daarvoor was zij onder andere waarnemend hoofddirecteur en directeur Juridische Zaken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Alida Oppers
Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Oppers is sinds 2014 directeur- generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Rob van Lint
Rob van Lint wordt interim-voorzitter van het bestuur van de Huurcommissie. Gezien het vertrek van Jacques Niederer naar de Raad van State en vanwege het feit dat de werving voor een voorzitter nog loopt, zal hij de functie van voorzitter tijdelijk vervullen. Van Lint is van 1 juli 2017 tot 1 mei 2020 inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (MVWA) geweest.

Pauline Bieringa
Na ruim 16 jaar heeft Pauline Bieringa, Managing Director Public Finance, besloten de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) te verlaten.

Pieter Tops
Per 1 juni 2020 is Pieter Tops de nieuwe directeur van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV). Hij volgt Ingrid de Jong op. Tops is tevens lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie en heeft veel onderzoek gedaan naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit.

Arno Spekschoor
In Borne is Arno Spekschoor (CDA) voorgedragen als wethouder. Hij is de beoogd opvolger van Herman Mulder, die om persoonlijke redenen stopt als wethouder. Spekschoor is momenteel CDA-raadslid en demissionair wethouder in Bronckhorst.

Helga de Valk
Met ingang van 1 november 2020 is Helga de Valk benoemd tot directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) van de KNAW. De Valk neemt het stokje over van Leo van Wissen. De Valk is themagroepleider Migration and Migrants bij het NIDI en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Marcel van Brouwershaven
Marcel van Brouwershaven is in dienst getreden bij Lysias Advies. Eerder werkte hij als directeur sociaal domein in Dordrecht. Daarvoor was hij onder andere concerncontroller in Westland en bij de provincie Noord-Brabant.

José Meijer
José Meijer is benoemd tot lid raad van commissarissen van APG, een pensioenuitvoerder. Ze volgt Edith Snoeij op. Meijer heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs) functies vervuld bij de vakbond, overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Sinds 2013 is Meijer vicevoorzitter van pensioenfonds ABP.