of 60249 LinkedIn

Personalia BB 12-2019

Vijftien mensen hebben gesolliciteerd naar het burgemeestersambt in West-Betuwe, onder wie 1 vrouw. 4 kandidaten zijn lid van het CDA, 3 van SGP, 3 van D66, 2 van VVD, 1 van GroenLinks en 1 van 50Plus. Van 1 persoon is de politieke kleur onbekend. 

Jolanda de Witte
Jolanda de Witte

Jolanda de Witte
In Albrandswaard is Jolanda de Witte (D66, 61) benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 1 juli 2019. Zij volgt Hans Wagner (PvdA, 56) op, die in juni 2018 aankondigde niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Witte is momenteel wethouder in Zwijndrecht

Anno Wietze Hiemstra
Met ingang van 12 september 2019 is Anno Wietze Hiemstra benoemd tot burgemeester van Aa en Hunze. Hiemsta (41) is lid van het CDA. Hij was eerder raadslid en wethouder in Hoogeveen. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester in Appingedam. Hij volgt Piet van Dijk (VVD, 56) op, die op 1 januari 2019 stopte als burgemeester vanwege ziekte. Op dit moment is Ton Baas (VVD,72) waarnemend burgemeester van Aa en Hunze.

Sybrand van Haersma Buma
Met ingang van 26 augustus 2019 is Sybrand van Haersma Buma benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Van Haersma Buma (53) is lid van het CDA. Hij was tot 29 mei 2019 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie en politiek leider van het CDA. Hij volgt Ferd Crone (PvdA, 64) op.

Gilbert Isabella
De gemeenteraad van Houten heeft besloten om Gilbert Isabella voor te dragen als nieuwe burgemeester. Isabella (PvdA, 58) was eerder wethouder in Utrecht en van 2014 tot 2018 rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Nol Kleijngeld
Burgemeester Nol Kleijngeld heeft de ambtseed voor zijn derde termijn als burgemeester van Waalwijk afgelegd. Kleingeld (PvdA, 65) was docent geschiedenis. Hij was gemeenteraadslid en wethouder in Waalwijk. In 2000 volgde een benoeming tot burgemeester van de voormalige gemeente Helden-Panningen in Limburg. In 2007 werd hij burgemeester van Waalwijk.

Myriam Meertens
In Weert is Myriam Meertens benoemd tot gemeentesecretaris. In september 2019 volgt zij Bertus Brinkman op. Meertens was eerder onder andere afdelingshoofd bij de gemeenten Gouda en Geldrop. In 2002 startte zij in Weert als hoofd van de afdeling planrealisatie. Van 2007 tot 2015 is zij in Weert werkzaam geweest als directeur in de sector stadsontwikkeling en de sector ruimte. Sinds 2015 is Meertens gemeentesecretaris in Laarbeek.


Komen en gaan:


Han van Midden
De gemeenteraad van Roosendaal heeft Han van Midden (VVD, 42) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van Midden is op dit moment nog raadsgriffier in Rotterdam. Hij wordt de opvolger van Jacques Niederer (VVD, 59).

Rik Janssen
Gedeputeerde Rik Janssen heeft zijn benoeming als lid van de Eerste Kamer aanvaard en is op 11 juni 2019 geïnstalleerd. Per die datum heeft hij ontslag genomen als gedeputeerde van Zuid-Holland. Janssen (SP) is 8 jaar gedeputeerde voor Zuid-Holland geweest.


Jantien Fröling
Jantien Fröling-Kok is met ingang van 1 mei griffier van Veere. Zij is van 2002 tot aan de gemeentelijke herindeling griffier geweest van Bernisse. Aansluitend is zij in Nissewaard als adviseur werkzaam geweest. Daarnaast is ze lid van het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta. Zij volgt Ad Anthonisse op, die de functie van griffier in Veere tijdelijk waarnam.

Ella Croonenberg
Ella Croonenberg- Borst wordt per 1 juli de nieuwe gemeentesecretaris van Zwijndrecht. Croonenberg was de afgelopen acht jaar werkzaam als concern-directeur en eerste loco-secretaris van Weert. Ze volgt Gerrit van Hofwegen op, die twee jaar als tijdelijk gemeentesecretaris in Zwijndrecht werkzaam is geweest.

Saskia van der Haagen
Saskia van der Haagen is benoemd als bestuurslid van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zij volgt Bea Vlieger op. Daarnaast is zij concerncontroller bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Voorburg- Leidschendam en Oegstgeest.

Jeroen van Gool
Het bestuur van de Wethoudersvereniging heeft besloten Jeroen van Gool aan te stellen als nieuwe directeur. Hij was er sinds 2015 plaatsvervangend directeur. Hij neemt het directeurschap van Ton Roerig over. Eerder werkte Van Gool bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken.


Overleden:
Oud-wethouder Wim Mateman is op 74-jarige leeftijd overleden. Namens het Christen-Democratisch Appèl (CDA) was hij van 1979 tot 1998 lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Mateman was van 2003 tot 2018 wethouder, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor het CDA in Rijswijk.


Koos Karssen
Bij het Keurmerk Leegstandbeheer zal Koos Karssen de voorzittershamer overnemen van Hamit Karakus. Karssen heeft veel bestuurlijke ervaring, hij was wethouder van Bodegraven, burgemeester van Maassluis en waarnemend burgemeester van Waddinxveen.


Burgemeesters vacature

Noardeast-Fryslân
Het burgemeesterschap van Noardeast-Fryslân is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Derhalve is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 45.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 5 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 13 juni op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Epe
Het burgemeesterschap van Epe is vacant per 1 oktober 2019. De gemeente heeft circa 32.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.392,70 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 12 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 juni op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Molenlanden
Het burgemeesterschap van Molenlanden is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Derhalve is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 43.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 9 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 juni op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Geldrop-Mierlo
Het burgemeesterschap van Geldrop-Mierlo is vacant sinds 22 maart 2019. De gemeente heeft circa 39.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.392,70 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 9 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 18 juni op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Wijk bij Duurstede
Het burgemeesterschap van Wijk bij Duurstede is vacant sinds 28 mei 2019. De gemeente heeft circa 23.800 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.720,57 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 10 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 19 juni op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Ameland
Het burgemeesterschap van Ameland is vacant sinds 1 juli 2018. De gemeente heeft circa 3.700 inwoners. De gemeente Ameland is opgeclassificeerd tot 1 januari 2024. Dat houdt in voor de bezoldiging van de burgemeester van Ameland dat deze is ingedeeld in inwonersklasse 2 (8.001 tot 14.000 inwoners) met als bezoldiging € 7.081,04 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 26 juli 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 27 juni op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Leendert de Lange
De gemeenteraad van Wassenaar heeft Leendert de Lange voorgedragen als nieuwe burgemeester. De Lange (VVD, 46) is momenteel Tweede Kamerlid. Eerder was hij wethouder in Noordwijk en Wassenaar. Op dit moment is Frank Koen (CDA) waarnemend burgemeester in Wassenaar. Voor Koen was Charlie Aptroot (VVD) waarnemend burgemeester. Jan Hoekema (D66) was tot januari 2017 burgemeester van Wassenaar.

Koen Schuiling
De gemeenteraad van Groningen heeft Koen Schuiling (VVD, 60) voorgedragen als burgemeester. Schuiling is nu nog burgemeester in Den Helder en was in Groningen eerder wethouder en gemeenteraadslid. Schuiling wordt de opvolger van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten (PvdA, 67). Hij is sinds 2015 burgemeester van Groningen.

Sittard-Geleen
De SP is verdwenen uit het bestuur van Sittard-Geleen. Raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij zijn overgestapt van de SP naar de PvdA. Van Ballegooij blijft wethouder, maar vanaf nu namens de PvdA. Baars wordt raadslid voor de PvdA. Eerder stapte raadslid Ivo Tillie al uit de SP om als eenmansfractie verder te gaan. Hij blijft achter wethouder Felix van Ballegooij staan.

Jan van Zanen
Bij de VNG is Jan van Zanen herbenoemd tot voorzitter. Hiermee gaat Van Zanen zijn tweede ambtstermijn in als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van Zanen is sinds januari 2014 burgemeester van Utrecht.


Adriaan Visser
Adriaan Visser wordt voorgedragen voor benoeming tot directievoorzitter van Brink Groep, als opvolger van Hans de Jonge. Visser werkte eerder onder andere als algemeen directeur van het Ontwikkelingsbedrijf, lid van de concerndirectie en directielid Stadsontwikkeling van Rotterdam. Vanaf 2013 was hij algemeen directeur van Platform 31. Van 2014 tot 2019 was hij wethouder in Rotterdam.

Karelien Druijff
Per 1 juni is cultuurmakelaar Karelien Druijff gestart in Barneveld. Als cultuurmakelaar zorgt zij voor meer samenwerking en zichtbaarheid van de culturele sector in de gemeente Barneveld. Druijff is acht jaar centrummanager van Barneveld geweest, heeft een breed netwerk en kent het bedrijfsleven en het culturele veld.

Irene Makelaar
Irene Makelaar vertrekt na ruim vier jaar als directeur Halte Werk. Halte Werk is de sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Als kwartiermaker heeft Makelaar in 2014 de fusie van de afdelingen sociale zaken van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk succesvol gerealiseerd. Eerder was Makelaar werkzaam in Heerhugowaard en bij de provincie Noord- Holland.

Vivienne de Leeuw
Per 1 juli 2019 is Vivienne de Leeuw benoemd tot nieuwe Chief Financial Officer van Havenbedrijf Rotterdam en lid van de algemene directie. De Leeuw volgt daarmee Paul Smits op, die na acht jaar afscheid heeft genomen als CFO van het Havenbedrijf. Ze was hiervoor onder meer CFO bij RTL Nederland en CFO bij KPN Consumer Residential.

Hein van Stokkom
Bij WagenaarHoes is Hein van Stokkom toegetreden als associé. Van Stokkom startte zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat waar hij diverse functies bekleedde, waaronder directeur Water bij directie Oost Nederland. In 2003 werd hij secretaris directeur bij Waterschap Brabantse Delta, die hij bijna 15 jaar vervulde. Sinds eind 2018 werkt hij parttime als directeur bijzondere projecten bij Waterschap Brabantse Delta.

Aaltje Emmens -Knol
Aaltje Emmens-Knol, oud-burgemeester, is na een lang ziekbed overleden. Emmens was burgemeester van Westerbork, Eibergen en Castricum en waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Zij begon haar carrière als wethouder in Naaldwijk. Ze is 73 jaar geworden.

Hilvarenbeek
Er zijn 42 sollicitanten naar het ambt van burgemeester van Hilvarenbeek. Het betreft 15 vrouwen en 27 mannen. Onder de sollicitanten zijn 37 kandidaten afkomstig uit de overheid, politieke functies of betreft het (oud) burgemeesters en (oud) wethouders. Vijf sollicitanten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven of de vrije beroepen.

Paul van Erkelens
Dijkgraaf Paul van Erkelens (66) gaat per 1 januari 2020 met pensioen. Van Erkelens is sinds 2004 voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij startte zijn loopbaan als dijkgraaf bij Waterschap Regge en Dinkel, nu Waterschap Vechtstromen, in Almelo.