of 62812 LinkedIn

Personalia BB 11-2020

In Houten zijn Sander Bos (VVD) en Jan Overweg (ChristenUnie) benoemd tot wethouder. Bos was hiervoor wethouder in West Maas en Waal. Overweg was eerder wethouder in Leusden en landelijk projectleider beschermd wonen.

Hubert Vos
Hubert Vos

Hubert Vos
Hubert Vos (CDA) legt in januari 2021 zijn functie als burgemeester van Asten neer. Hij gaat met pensioen. Vos is sinds 2012 burgemeester van Asten, in december 2018 werd hij nog herbenoemd voor een tweede termijn. Voor hij naar Asten kwam, was hij onder meer wethouder in Maasdriel, waarnemend burgemeester in Sevenum en Nederweert en burgemeester in Meijel, Zundert en Nuth.

Carla Dieteren
De fractie JAN (Jongeren Akkoord Nederweert) draagt Carla Dieteren voor als opvolger van de recent overleden wethouder Henk Cuijpers. Dieteren was van 2002 tot en met september 2015 raadslid en fractievoorzitter voor JAN. Daarnaast werkt ze als interimHR manager en procesmanager voor de Omgevingswet bij de provincie Limburg.

Robert Bakker
Wethouder Robert Bakker van Smallingerland is per direct opgestapt. Een groeiend wantrouwen vanuit de raad ten opzichte van het college is de directe aanleiding. Bakker is de vierde wethouder die binnen het bestaande college opstapt. Eerder gebeurde dat door Roel Haverkort (PvdA, 2018), Eric ter Keurs (VVD, 2019) en Cor Trompetter (PvdA, 2020). Dat laatste besluit leidde tot een breuk in de coalitie.

Ronnie van Diemen
Met ingang van 1 juni is Ronnie van DiemenSteenvoorde benoemd tot directeurgeneraal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Diemen is sinds eind 2012 inspecteurgeneraal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarvoor vervulde zij diverse bestuursfuncties in de curatieve zorg, gezondheidszorgopleiding en in de GGZ.

Jan Houtenbos
In Beemster is Jan Houtenbos (VVD) benoemd tot wethouder voor de periode waarin wethouder Dick Butter met ziekteverlof is. Butter heeft een medische ingreep ondergaan en zijn herstel zal naar verwachting langere tijd duren. Houtenbos was eerder wethouder in Egmond en Bergen, waar hij in december vorig jaar opstapte.

Raymond Gradus
Raymond Gradus wordt per 1 juli 2020 voor een periode van drie jaar herbenoemd als voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht. Gradus is vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de drie Colleges.

Komen & gaan:
Carla Swart
Carla Swart is de nieuwe gemeentesecretaris van Urk. Swart volgt Herman Zwart op, die vorig jaar na negen maanden opstapte. Ron Jeltema werd aangesteld als interim-gemeentesecretaris. Swart heeft twaalf jaar in Koggenland gewerkt als afdelingsmanager van het sociaal domein.

Juul Covers
Juul Covers stopt na de zomer als gemeentesecretaris van Teylingen en tevens als directeur van de werkorganisatie HLTsamen. Hij is sedert 2013 gemeentesecretaris van Teylingen en kiest ervoor zijn carrière elders voort te zetten.

Henry Meijdam
Op 15 mei is Henry Meijdam benoemd tot voorzitter van de NVRD. Hij volgt Han Noten op. Meijdam is algemeen directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Eerder was hij onder andere wethouder in Huizen, gedeputeerde in NoordHolland en burgemeester van Zaanstad. De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

Peter Heij
Met ingang van 1 september 2020 wordt Peter Heij consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heij is op dit moment directeurgeneraal Water en Bodem, voorheen directeurgeneraal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Otto Eussen
Met ingang van 1 mei is Otto Eussen benoemd tot gemeentesecretaris van Brunssum. Hij was interim algemeen directeur in Bergen. Eerder was hij onder meer hoofd bedrijfsvoering bij onderwijsstichting Movare en directeur van het Citaverde College in Maastricht. Ook vervulde hij eerder functies bij de gemeenten Heerlen en Meerssen.

Jeroen Deneer
Jeroen Deneer is met ingang van 1 april 2020 de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Vught. Hij volgt daar Nicole Collombon op die in november 2019 stopte. Deneer was hiervoor locogriffier van provinciale staten van Noord-Brabant.

Rekenkamer Sint Eustatius
Het bestuurscollege van de Caribisch-Nederlandse gemeente Sint Eustatius heeft de Rekenkamer Rotterdam verzocht om voor het eiland een afzonderlijke rekenkamer te operationaliseren. Met de beëdiging van Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) en Rolf Willemse (bureauhoofd Rekenkamer Rotterdam) is de Rekenkamer Sint Eustatius operationeel geworden.

Wim Geboers
Wim Geboers is benoemd tot griffier van GeldropMierlo. Hij is in die gemeente al plaatsvervangend griffier sinds 1 oktober 2018. Die functie combineerde hij met die van senior medewerker bestuursondersteuning. Geboers volgt Gerard van Luijn op die na 16 jaar met pensioen gaat.

Burgemeesters vacature
Deurne
Het burgemeesterschap van Deurne is vacant per 1 februari 2021. De gemeente heeft circa 32.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.560,55 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 16 juni 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 mei op www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.

Eva den Dunnen
Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt Eva den DunnenHeijblom plaatsvervangend secretarisgeneraal. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.

Gert-Jan Buitendijk
Met ingang van 1 september 2020 wordt GertJan Buitendijk secretarisgeneraal bij het ministerie van Algemene Zaken. Buitendijk is op dit moment directeurgeneraal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arend Jan van den Beld
De VVD in Bergen heeft Arend Jan van den Beld voorgedragen als wethouder. Van den Beld is nu fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Hij volgt partijgenoot Jan Houtenbos op, die na onenigheid met de fractie opstapte.

Johan de Jonge
In Assen is Johan de Jonge benoemd tot raadsgriffier. Hij volgt Inge Rozema op. De Jonge is sinds 1 januari 2017 al plaatsvervangend griffier in Assen. Daarvoor werkte hij als beleidsadviseur en als jurist arbeidszaken bij dezelfde gemeente.

Han Geraedts
Gemeentesecretaris Han Geraedts vertrekt bij de gemeente Roermond. Geraedts is sinds oktober 2011 in dienst bij de gemeente. Eerder was hij gemeentesecretaris van Maasdonk en hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de provincie Noord-Brabant.