of 58952 LinkedIn

Personalia BB 10-2019

Dertien personen hebben hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Zwolle. Het gaat om 2 vrouwen en 11 mannen, in de leeftijd van 36 tot 62 jaar. Elf kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. 

Ron König
Ron König

Ron König 
Met ingang van 6 juni 2019 wordt Ron Köning benoemd tot burgemeester van Deventer. König (54) is lid van D66. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van Deventer. Eerder was hij wethouder in Rheden en Arnhem. In Deventer neemt König waar sinds Andries Heidema (ChristenUnie, 57) benoemd is tot commissaris van de koning in Overijssel. 

Tjapko Poppens
Met ingang van 28 mei wordt Tjapko Poppens benoemd tot burgemeester van Amstelveen. Poppens (48) is lid van de VVD. Hij is op dit moment burgemeester van Wijk bij Duurstede. Op dit moment is Bas Eenhoorn (VVD, 72) waarnemend burgemeester van Amstelveen. Hij neemt waar voor Mirjam van ’t Veld (CDA, 49), die voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is geworden.

Joyce Vermue
De gemeenteraad van Zundert heeft Joyce Vermue voorgedragen als burgemeester. Vermue (PvdA) wordt met haar 33 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Ze wordt draagster van de Rode Lantaarn, die Hanne van Aart (34), burgemeester van Loon op Zand, nu nog heeft. Vermue deed politieke ervaring op als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze wordt de opvolgster van Leny Poppe-De Looff (CDA, 69).

Birgit op de Laak
De gemeenteraad van Nederweert heeft Birgit Op de Laak voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op de Laak (PvdA, 57) volgt Henk Evers (PvdA, 66) op, die op 1 augustus 2019 met pensioen gaat. Op de Laak is sinds 2010 wethouder in Horst aan de Maas. Ook was zij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Horst en werkzaam als leidinggevende in het sociaal cultureel werk in Hoekse Waard, Rotterdam en Noord-Limburg.

Sybrand Buma
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft Sybrand Buma (CDA, 53) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Buma wordt eind augustus de opvolger van Ferd Crone (PvdA, 64), die sinds 2007 burgemeester is in Leeuwarden. Buma is Kamerlid voor het CDA sinds 2002 en fractievoorzitter sinds 2010. Bij de parlementsverkiezingen van 2012 en 2017 was Buma de lijsttrekker voor de christendemocraten.

Anno Wietze Hiemstra
De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft Anno Wietze Hiemstra (CDA, 41) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hiemstra was eerder raadslid en wethouder in Hoogeveen. Op dit moment is hij waarnemend burgemeester in Appingedam. Hij volgt Piet van Dijk (VVD, 56) op.


Komen & gaan:
Jolanda de Witte
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft besloten Jolanda de Witte (D66, 61) voor te dragen als nieuwe burgemeester. Zij volgt Hans Wagner (PvdA, 56) op, die in juni 2018 aankondigde niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Witte is momenteel wethouder in Zwijndrecht.

Bas Brekelmans
Bas Brekelmans (VVD) stopt als wethouder in de Teylingen. Hij wil meer balans tussen werk en zijn privéleven. De in Sassenheim woonachtige wethouder en loco- burgemeester stopt in principe op11 juli, tijdens de laatste vergadering.


Erik de Rridder
Met ingang van 9 mei is Erik de Ridder benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. Hij volgt Peter Glas op. Ridder is sinds 2010 wethouder in Tilburg voor het CDA. Hij begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij ministeries en management consultant bij Ordina Public Management Consulting.

Piet Zoon
Piet Zoon is per 1 mei benoemd tot waarnemend dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij neemt de taken over van dijkgraaf Herman Dijk, die ziek is. Zoon is voormalig burgemeester van Hattem en Raalte en is de afgelopen jaren waarnemend burgemeester geweest in Reimerswaal en tot in januari 2019 in Veenendaal.

Moana van IJsseldijk
In Bronckhorst is Moana van IJsseldijk voorgedragen als de nieuwe griffier van de gemeenteraad. Op dit moment werkt zij nog bij Necker van Naem als adviseur en via hen is zij sinds oktober 2018 gedetacheerd als interim plaatsvervangend griffier in Bronckhorst. Daarnaast is zij algemeen bestuurslid voor Waterschap Rivierenland.

Henk Lubberdink
Staatsraad Henk Lubberdink wordt benoemd in de Afdeling advisering van de Raad van State. Lubberdink (67) is sinds 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarvoor was hij al vanaf 2001 lid van de Afdeling bestuursrechtspraak. De benoeming gaat in op 1 mei 2019.

Cora van Vliet
Wethouder Cora van Vliet (Echt voor Ridderkerk) in Ridderkerk heeft haar functie neergelegd. Een ‘lopende privézaak’ zou de aanleiding zijn. Door haar ontslag aan te bieden wil ze voorkomen dat die privékwestie haar functioneren als wethouder kan beïnvloeden.

Sjraar Cox
Burgemeester Sjraar Cox (PvdA, 65) van Sittard-Geleen stopt per 15 maart 2020. Cox is sinds oktober 2006 burgemeester van Sittard-Geleen. De functie van burgemeester bekleedt hij echter al sinds 1992. Vóór Sittard- Geleen is hij burgemeester geweest van respectievelijk Diever, Nuth en Veldhoven.


Burgemeesters vacature
Hilvarenbeek
Het burgemeesterschap van Hilvarenbeek is vacant per 1 april 2019. De gemeente heeft circa 15.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.720,57 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 6 juni 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 16 mei op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Vijfheerenlanden
Het burgemeesterschap van Vijfheerenlanden is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 54.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 7 juni 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 mei op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Venray
Het burgemeesterschap van Venray is vacant per 1 januari 2020. De gemeente heeft circa 43.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.098,75 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 11 juni 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 mei op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Voorschoten
Het burgemeesterschap van Voorschoten is vacant per 1 september 2016. De gemeente heeft circa 25.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.392,70 bruto per maand (per 1 juli 2019). U kunt solliciteren tot 13 juni 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 22 mei op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Han Weber
Han Weber, gedeputeerde in Zuid-Holland, heeft zijn ontslag aangeboden. Weber (D66) rekent het zichzelf zwaar aan dat hij informatie over een groot warmteproject heeft achtergehouden. Hij kon de informatie niet met zijn mede-gedeputeerden en Provinciale Staten delen omdat ambtenaren dit rapport niet aan hem hadden doorgespeeld.

Jeroen Dijsselbloem
Voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dijsselbloem volgt Tjibbe Joustra op. Dijsselbloem was in het vorige kabinet minister van Financiën. Daarnaast was hij voorzitter van de Eurogroep.

Rolph Dols
Na negen jaar heeft Rolph Dols (CDA, 56) afscheid genomen als wethouder van Gilze en Rijen. Hij is benoemd tot wethouder in Tilburg, als opvolger van Erik de Ridder die dijkgraaf van het Waterschap de Dommel is geworden.

Petra Lepolder
In Dongen is Petra Lepolder (VVD, 47) benoemd tot wethouder. Ze neemt het stokje over van de afgetreden Rolf Vullings. Lepolder was tot voor kort wethouder in Steenbergen. Daar heeft ze ontslag gevraagd, nadat de VVD uit de coalitie was gestapt.

Carsten Herstel
Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt Carsten Herstel directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie. De benoeming gaat in op 1 juni 2019. Herstel is momenteel directeur Sanctietoepassing en Jeugd, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Leon Busschops
In Alphen-Chaam is Leon Busschops benoemd tot gemeentesecretaris. Tevens wordt hij directeur van de ABG-organisatie, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Busschops is sinds 2009 werkzaam in Veldhoven. Hij volgt in beide functies Esther Delissen op.

Kees Meijer
Vanaf 1 augustus is Kees Meijer benoemd tot gemeentesecretaris van Enschede. Hij volgt Marcel Meijs op, die in 2017 vertrok. Jan Willem Kradolfer is sinds die tijd interim- gemeentesecretaris. Meijer is momenteel directeur van het Orkest van het Oosten.

Willem Mutter
Met ingang van 7 mei is Willem Mutter benoemd tot gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. Mutter volgt Jeroen van Delden op die vanaf december de functie tijdelijk vervulde. Mutter start op 1 oktober 2019. Hij is op dit moment manager bij Waterschap Noorderzijlvest. Eerder werkte hij als manager en locogemeentesecretaris in Harlingen.

José Lazeroms
Bij Binnenlandse Zaken wordt José Lazeroms met ingang van 1 september 2019 consultant. Lazeroms is sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarvoor was zij directeurgeneraal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Marieke Vrisou Van Eck
Met ingang van 1 juni 2019 is Marieke Vrisou van Eck benoemd tot directeur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Vrisou van Eck is op dit moment directeur bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Daar worden de belastingen van 11 Brabantse gemeenten en het waterschap Aa en Maas verzorgd.


Overleden:
Op 85-jarige leeftijd is Ton Leenders overleden. Tussen 1966 en 1990 was Leenders afwisselend raadslid en wethouder in Eindhoven. Hij was wethouder (CDA) van 1974 tot 1987, in eerste instantie met de portefeuille cultuur en onderwijs. Vanaf 1982 werd dat economische zaken.

Op 70-jarige leeftijd is Roland Janssen overleden. In zijn politieke loopbaan was hij raadslid en vervolgens wethouder in Mierlo. De laatste jaren was hij voorzitter van het CDA Geldrop-Mierlo.

Oud-wethouder Hans Nijhof is op 60-jarige leeftijd overleden. Nijhof was wethouder in Utrechtse Heuvelrug. Hij nam vorig jaar mei afscheid als wethouder vanwege zijn ziekte. Hij zat sinds 2014 in het college voor Open (PvdA/ GroenLinks)


Geerten Boogaard
Met ingang van 1 mei is Geerten Boogaard benoemd tot bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden. De benoeming als Thorbecke-hoogleraar geldt voor vijf jaar. Boogaard is momenteel werkzaam als docent bij de afdeling Staatsen Bestuursrecht en sinds 2014 als Thorbecke-fellow verbonden aan de leerstoel. Hij volgt Job Cohen op.

Larissa Zegveld
Bij het Forum Standaardisatie is Larissa Zegveld benoemd tot nieuwe voorzitter. Zegveld is momenteel eveneens directeur van Wigo4it, de ICT-dienstverlener van en voor het sociale domein van de G4. Ze neemt het voorzitterschap over van Nico Westpalm van Hoorn die de afgelopen 12 jaar de voorzitter van Forum Standaardisatie was.

Son en Breugel
In Son en Breugel zijn Paul van Liempd (fractie PvdA/Groen- Links) en Jos de Bruin (DorpsVISIE) benoemd tot wethouders. Beide heren volgen Tom van den Nieuwenhuijzen op, die in januari zijn functie als wethouder neerlegde.

Dina Boonstra
Dina Boonstra is benoemd tot interim- bestuurder van Jeugdhulp Friesland. Zij volgt Selie Weistra op, die sinds 16 mei 2018 bestuurlijk eindverantwoordelijk was nadat bestuurder Jeroen van Oijen wegens ziekte plotseling uitviel. Boonstra was van 2014 tot 2018 algemeen directeur van NDC mediagroep.

Ellen Mulder
In Doesburg is wethouder Ellen Mulder (VVD) afgetreden. Dat doet zij omdat er een groot tekort is ontstaan voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Het gaat om ruim 375.000 euro. Dat zou de komende tien jaar oplopen tot anderhalf miljoen euro.

Jan van Baal
In Overbetuwe heeft wethouder Jan van Baal (CDA, 71) zijn vertrek aangekondigd. Hij geeft aan het na een lange politieke carrière, waarvan ruim zeven jaar als wethouder van Overbetuwe, tijd te vinden om een stapje terug te doen. Totdat het CDA een vervanger heeft gevonden, blijft hij zijn taken vervullen.


Burgemeesters kandidaten

Westerkwartier
Negen kandidaten hebben zich gemeld voor het burgemeestersambt van de gemeente Westerkwartier. De vacature is ontstaan door de vorming van deze gemeente op 1 januari 2019. Westerkwartier is ontstaan door de samenvoeging van Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. Vanaf 1 januari 2019 is Koos Wiersma waarnemend burgemeester. Hij blijft aan tot dat er een kroonbenoemde burgemeester is geïnstalleerd.

Wijdemeren
Er hebben 25 kandidaten gesolliciteerd voor het burgemeestersambt van Wijdemeren: 17 mannen en 8 vrouwen. Van de kandidaten hebben/hadden 20 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in november 2019 worden benoemd.

Boxtel
In totaal reageerden 13 vrouwen en 20 mannen op de vacature van burgemeester in Boxtel. Van de 33 sollicitanten zijn er 21 (oud-) burgemeester, (oud-)wethouder of afkomstig uit de overige overheden of politiek. Twaalf sollicitanten zijn afkomstig uit de particuliere sector of vrije beroepen. Boxtel is op zoek naar een nieuwe burgemeester, omdat Mark Buijs burgemeester in Oosterhout is geworden. Fons Naterop neemt op dit moment waar.

Gouda
Voor het burgemeesterschap van Gouda hebben 23 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten, 19 mannen en 4 vrouwen, variëren in de leeftijd van 37 tot 63 jaar. Van de 23 sollicitanten hebben 16 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker per 15 januari 2019, in verband met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vanaf die datum is Mirjam Salet waarnemend burgemeester.


Anneke Knol-van Leeuwen
In de provincie Utrecht gaat Anneke Knol-van Leeuwen op 16 juni beginnen als algemeen directeur/ secretaris. Zij volgt interim-directeur Jan Herman de Baas op, die dan ruim een jaar leiding heeft gegeven aan de ambtelijke organisatie. Knol is nu algemeen directeur/ gemeentesecretaris van Vlaardingen.

Jaap Lodders
Wethouder Jaap Lodders (VVD) is met ingang van 15 mei gestopt als wethouder van Almere. Hij geeft aan dat hieraan persoonlijke motieven ten grondslag liggen. Na Tjeerd Herrema (PvdA) is Lodders de tweede wethouder die dit college verlaat. Lodders gaat per 1 juni aan het werk als bestuurssecretaris en coördinator belangenbehartiging van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Meierijstad
Na de splitsing van de partij ‘Team Meierijstad’ en het vertrek van de wethouders Eus Witlox en Eric van den Boogaard is er in Meierijstad een nieuwe coalitie gevormd. De nieuwe coalitie bestaat uit CDA, VVD en PvdA en HIER. De nieuwe taakverdeling gaat 1 juni in. Vanaf dat moment start Rik Compagne (HIER) als nieuwe wethouder. Eric van den Bogaard (Lokaal Meierijstad) treedt op dat moment terug.

Eefke Meijerink
Bij het van Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland wordt Eefke Meijerink de nieuwe directeur. Ze volgt Peter de Vreede op die met pensioen gaat. Meijerink start half augustus met haar werkzaamheden. Ze wat tot juni 2018 wethouder in Zwolle. Voorafgaand aan haar wethouderschap was Meijerink directeur van de Creatieve Coöperatie in Zwolle. Ze adviseert momenteel in Kampen over de oprichting van een bewonerscoöperatie en denkt mee over de toekomst van Eureka in de Zwolse wijk Assendorp.

Kike Groenewoud
Kike Groenewoud is per 1 juli 2019 de nieuwe griffier van de gemeenteraad van Boxmeer. Zij is in die gemeente nu nog plaatsvervangend raadsgriffier. Groenewoud volgt Toon Cornelissen op die met pensioen gaat.

Astrid Jonker
Bij VNO-NCW Rotterdam is Astrid Jonker de nieuwe voorzitter HR Adviesraad. Ze volgt Peter Bakker op. Jonker werkt als directeur Human Resources voor het Havenbedrijf Rotterdam en is al enkele jaren lid van de HR Adviesraad van VNO-NCW Rotterdam. 

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!