of 58952 LinkedIn

Personalia BB 09-2019

Naar het ambt van burgemeester van Huizen hebben 19 personen gesolliciteerd: 15 mannen en 4 vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 17 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur. 

Janine Jongepier
Janine Jongepier

Janine Jongepier
Janine Jongepier is benoemd tot secretaris van het College voor Arbeidszaken, de werkgeversorganisatie van de VNG en cao-onderhandelaar. Zij volgt Sietske Pijpstra op. Jongepier was programmamanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor had zij verschillende leidinggevende functies bij Abvakabo FNV.

Eric Jongmans
Bij waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk is Eric Jongmans per 1 april benoemd tot secretaris- directeur. Tot die datum was Jongmans programmadirecteur van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en van het gebiedsprogramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bij waterschap Rivierenland.

Wim Wouters
De raad van Eersel heeft Wim Wouters (57) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is nu gemeentesecretaris in Bergeijk. Eerder was hij onder meer senior consultant bij Pink Roccade, sectorhoofd bij de gemeente Reusel-De Mierden en hoofd Planning en Control bij de gemeente Eindhoven. Wouters volgt Anja Thijs-Rademakers (CDA, 67) op, die in september 2017 met pensioen ging. Sinds oktober van dat jaar is Joseph Vos (CDA) waarnemer.

Hein van der Loo
De Zwijndrechtse gemeenteraad heeft Hein van der Loo (CDA, 48) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Van der Loo heeft 22 jaar in het bedrijfsleven gewerkt; voornamelijk in de internationale bankwereld. Hij is eigenaar van WHL advies & interim management en heeft tussen 1995 en 2017 diverse functies bekleed bij Rabobank en ABN AMRO. Momenteel is Robert Strijk tijdelijk burgemeester van Zwijndrecht. Hij volgde Dominic Schrijer op.

Chantal Minnaert
Per 1 april 2019 is Chantal Minnaert benoemd tot gemeentesecretaris van de gemeente Drechterland en als algemeen directeur van de SED organisatie. Minnaaert was hiervoor onder meer organisatiecoach/ projectmanager organisatie- ontwikkeltraject bij de gemeente Zuidplas, interim algemeen directeur Over-gemeenten en gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Noordoostpolder. Ze volgt de heer Maarleveld op.

Frank Petter
De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft burgemeester Frank Petter (CDA) aanbevolen voor herbenoeming. Dat heeft de raad op 17 april besloten. De huidige termijn van Petter loopt 1 september af.


Komen & gaan:
Maikel van der Neut
In Berkelland is Maikel van der Neut benoemd tot wethouder. Van der Neut (CDA) volgt Patricia Hoytink- Roubos op, die medio april is benoemd als burgemeester van Overbetuwe.

Ton Roerig
Directeur van de Wethoudersvereniging Ton Roerig vertrekt per 1 juni. Hij treedt in dienst bij de GradusGroep; een loopbaanbureau met specialisatie binnen de overheid. Roerig is ruim 7,5 jaar directeur geweest van de Wethoudersvereniging, waarvan zo’n 65 procent van alle wethouders lid is.


Barometer:
(On)tevreden met salaris: manager klaagt niet

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden vam CBS en TNO blijkt dat 3 op de 10 werknemers in 2018 ontevreden waren over hun salaris. Managers zijn het meest tevreden over hun salaris: 83 procent is (heel) tevreden.


Wil Rutten
Wil Rutten is benoemd tot waarnemend burgemeester van Beesel. Hij was onder andere gemeentesecretaris van Maastricht, algemeen directeur/ provinciesecretaris bij de provincie Noord-Brabant, algemeen directeur bij de provincie Drenthe en gemeentesecretaris/ algemeen directeur a.i. van Amsterdam.

Jeanine Vonk
Jeanine Vonk is aan de slag gegaan als gemeentesecretaris van Sint Anthonis. Tot voor kort vervulde zij dezelfde functie in Neerijnen; sinds 1 januari 2019 onderdeel van de nieuwe gemeente West Betuwe. Vonk is de opvolger van Piet Wanrooij, die sinds 1 maart 2019 gemeentesecretaris van Elburg is.

Petra Dassen-Housen
Met ingang van 11 juni 2019 is Petra Dassen-Housen benoemd tot burgemeester van Kerkrade. Dassen-Housen (46) is lid van het CDA. Zij is op dit moment burgemeester van Beesel. Ze volgt Jos Som (CDA, 67) op. Som gaat met pensioen.

Han Looijen
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft Han Looijen voorgedragen als nieuwe burgemeester. De VVD’er wordt de opvolger van Jan Pommer (CDA) die per 1 juli 2019 met pensioen gaat. Looijen (44) was van 2002-2010 raadslid in Zaltbommel, aansluitend was hij tot mei 2018 wethouder in die gemeente. 


Burgemeestersvacature
West-Betuwe
Het burgemeesterschap van West-Betuwe is vacant per 1 januari 2019. De gemeente heeft circa 50.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.920,34 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 28 mei 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 mei op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Burgemeesterskandidaten
Er hebben dertien personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Groningen, onder wie vijf vrouwen. De vacature is ontstaan door de vorming van de nieuwe gemeente Groningen op 1 januari 2019. Deze gemeente ontstond door de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Vanaf 1 januari 2019 is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester, totdat in de vacature is voorzien.

Er hebben twaalf mensen interesse in het burgemeesterschap van Leudal, onder wie negen mannelijke en drie vrouwelijke kandidaten. Tussen de kandidaten zit een partijloze en een kandidaat van een lokale partij. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Eveneens twaalf kandidaten hebben zich bij de Limburgse gouverneur Bovens gemeld voor de burgemeestersvacature voor Beekdaelen. Onder hen zijn ten mannen en twee vrouwen. Tussen de kandidaten zitten drie kandidaten van een lokale partij en een partijloze kandidaat. De meeste kandidaten hebben een ambtelijke en of politiek- bestuurlijke achtergrond.

Voor het burgemeesterschap van Gouda hebben 23 gegadigden zich gemeld bij de Zuidhollandse commissaris van de koning Jaap Smit: 19 mannen en 4 vrouwen. Zestien van de sollicitanten hebben ervaring in het openbaar bestuur.


Elmar Franken
In Roosendaal is Elmar Franken benoemd tot gemeentesecretaris. Franken werkt sinds 2009 in Roosendaal. In 2012 trad hij toe als directeur tot het directieteam van de gemeente Roosendaal. Na het vertrek van Ruud Kleijnen op 1 februari nam hij de taken van gemeentesecretaris waar.

Annemieke Gildhuis
De gemeente Aalten heeft een nieuwe gemeentesecretaris. Annemieke Gildhuis is op 15 april in haar nieuwe functie begonnen. Ze was lid van de Raad van Bestuur van de Active Health Group en directeur van de werkmaatschappij CS Works Employability in Barneveld. Daarvoor was zij zeven jaar directeur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Gildhuis volgt Jan Nobel op, die met pensioen is gegaan.

Jolande Scholten
Jolande Scholten begint op 15 juni als gemeentesecretaris van Tubbergen en algemeen directeur voor Noaberkracht. Ze volgt Gerard Mensink op. Scholten is momenteel directeur bij 1Stroom, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort en loco- secretaris van Duiven. Voordat ze in Duiven aan de slag ging als hoofd Beleidszaken, was ze hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Provincie Overijssel.

Ada Grootenboer
De gemeenteraad van Goeree- Overflakkee wil graag dat burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman (CDA) nog eens zes jaar blijft. De raad heeft haar voorgedragen voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Haar huidige benoemingstermijn loopt af op 3 september.

Femke van de Kolk
Meppel heeft een nieuwe griffier. In de raadsvergadering van 25 april is het voorstel tot benoeming van Femke van de Kolk aangenomen. Van de Kolk is nu nog bestuursadviseur van de gemeente Baarn. Ze begint op 1 juni. Van de Kolk volgt Gert- Jan Fokkema op, die tot begin dit jaar raadsgriffier van Meppel was.

Overleden:
De Hellendoornse wethouder Dennis op den Dries is op 35-jarige leeftijd overleden. Op den Dries had leukemie. Hij werd in 2014 raadslid voor GroenLinks in Hellendoorn en vorig jaar wethouder in dezelfde gemeente. 

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!