of 60715 LinkedIn

Personalia BB 07-2020

De wethouders van de nieuwe coalitie in Veere zijn geïnstalleerd: Pieter Wisse (CDA), Adrie Roelse (Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV) en Chris Maas (PvdA/ GroenLinks) zijn tot wethouder werden benoemd.

Bram van Hemmen
Bram van Hemmen

Bram van Hemmen
Met ingang van 31 maart is Bram van Hemmen (CDA, 47) benoemd tot burgemeester van Hoeksche Waard. Hij is momenteel burgemeester van Sliedrecht. Op dit moment is Jan Pieter Lokker (CDA) waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard. De gemeente Hoeksche Waard is ontstaan per 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Dirk van der Borg
Met ingang van 31 maart 2020 is Dirk van der Borg (CDA, 64) benoemd tot waarnemend burgemeester van Sliedrecht. Van der Borg was waarnemend burgemeester van Molenlanden. Eerder was hij burgemeester van Molenwaard. Daarvoor was hij burgemeester van Graafstroom en waarnemend burgemeester van Molenwaard, waarin Graafstroom in 2013 werd opgenomen.

Jan Pieter Lokker
Met ingang van 31 maart 2020 is Jan Pieter Lokker (CDA, 71) benoemd tot waarnemend burgemeester van Zoetermeer. Hij neemt waar voor Charlie Aptroot (VVD, 69), die per die datum met pensioen gaat. Lokker was eerder (waarnemend) burgemeester van Hoeksche Waard, Bodegraven, Bodegraven- Reeuwijk, Noordwijk, Goeree- Overflakkee, Albrandswaard, Lopik en Vijfheerenlanden.

Jacqueline van Zwam
De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft Jacqueline van Zwam beëdigd als nieuwe griffier. Zij volgt hiermee Bart Duursema op die met pensioen is gegaan. Van Zwam is onder andere griffier geweest in Hattem en senior-statenadviseur van de griffie van Provinciale Staten van Flevoland.

Jaap Slootmaker
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt Jaap Slootmaker directeur-generaal Water en Bodem. De benoeming gaat in op 1 juli 2020. Slootmaker is sinds 2018 plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij Chief Financial Officer bij Rijkswaterstaat.

Meindert Smallenbroek
Meindert Smallenbroek wordt de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Smallenbroek is nu nog directeur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij begint op 1 juni 2020 bij de Unie van Waterschappen. Cathelijn Peters, die tijdelijk de functie van algemeen directeur waarnam sinds het vertrek van Albert Vermuë, zal dan haar rol als directeur weer oppakken.


Komen & gaan:
Annemiek van Bolhuis
Annemiek van Bolhuis wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Zij volgt Jan van den Heuvel op. Van Bolhuis is directeur Volksgezondheid en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Jan van den Heuvel
Jan van den Heuvel, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), gaat met pensioen. Hij heeft die functie in de afgelopen periode als eerste bestuursvoorzitter van de in 2015 opgerichte ANVS vervuld.


Ed Goverde
In Sliedrecht is Ed Goverde (PvdA, 62) benoemd tot wethouder. Hij volgt Ben van der Plas op. Na het aangekondigde vertrek van Ben van der Plas vertrok PRO Sliedrecht-wethouder Hanny Visser vanwegen gebrek aan vertrouwen. Goverde was jarenlang lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rotterdam-Charlois.

Bert Wassink
Burgemeester Bert Wassink verlaat Terschelling. Hij wordt wethouder in Leeuwarden. Eerder maakte Wassink al bekend dat hij geen tweede termijn ambieerde. Hij was eerder wethouder in Aa en Hunze en gemeentesecretaris in Veendam. Wassink (GroenLinks) volgt in Leeuwarden Herwil van Gelder (PAL GroenLinks) op.

IJzebrand Rijzebol
In de provincie Groningen is IJzebrand Rijzebol (CDA) benoemd tot gedeputeerde voor de provincie Groningen. Rijzebol was wethouder in Delfzijl en eerder in Loppersum. Hij volgt Patrick Brouns op.


Sittard-Geleen
Er is een nieuwe coalitie in Sittard-Geleen. Er komen zes wethouders. Voor GOB blijven Pieter Meekels en Leon Geilen op hun post en voor GroenLinks Kim Schmitz. Nieuwe gezichten in het college zijn Andries Houtakkers en Judith Bühler van het CDA en Ton Raven van de Stadspartij.


Burgemeesters vacature kandidaten

Den Haag
Voor het burgemeesterschap van Den Haag hebben 23 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten, 19 mannen en 4 vrouwen, variëren in de leeftijd van 23 tot 63 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven. Aan de vorige kroonbenoemde burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke (VVD), is per 9 oktober 2019 ontslag verleend. Johan Remkes (VVD) is op dit moment waarnemend burgemeester.

Gennep
Naar de vacature burgemeester van Gennep hebben 41 kandidaten gesolliciteerd, waaronder veertien vrouwen. Negen kandidaten zijn lid van de VVD, 7 van het CDA, 4 van de PvdA, 3 van D66, 2 van GroenLinks, 1 van 50plus en 8 sollicitanten zijn lid van een lokale partij. Zeven kandidaten zijn partijloos of van hen is de politieke voorkeur onbekend. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.

Oudewater
Op de burgemeestersvacature in Oudewater hebben 45 kandidaten gereageerd, onder wie 17 vrouwen. Onder de sollicitanten bevinden zich dertien kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur. Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (14), CDA (10), D66 (3), GroenLinks (1), PvdA (4), ChristenUnie (4), SGP (1), Lokaal (3). Daarnaast is het van vijf kandidaten onbekend of zij lid zijn van een politieke partij.


Burgemeestersprocedures in de ijskast
In heel Nederland zijn lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken stilgelegd. De beperkende maatregelen rondom het coronavirus spelen commissarissen van de koning, vertrouwenscommissies en gemeenteraden parten. Vertrouwelijkheid kan digitaal niet worden gegarandeerd. In een aantal provincies wordt gekeken of de huidige waarnemend burgemeesters langer aan willen blijven. Het is nog ongewis wat de coronamaatregelen gaan betekenen voor de procedure voor een nieuwe commissaris van de koning. De profielschets voor de opvolger van Wim van de Donk zou in de Statenvergadering van begin april worden vastgesteld. Van de Donk wordt per 1 oktober de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.