of 63908 LinkedIn

Personalia BB 06-2021

In Goirle heeft wethouder Piet Poos (CDA, 64) vanwege gezondheidsredenen besloten om zijn functie per direct neer te leggen. Poos trad na de verkiezingen van 2018 voor het CDA toe tot het college. 

Raymond Vlecken
Raymond Vlecken

Raymond Vlecken
De gemeenteraad van Weert heeft Raymond Vlecken voorgedragen als nieuwe burgemeester. Vlecken (CDA, 54) is nu nog burgemeester in Landgraaf, waar hij in 2010 begon. Daarvoor werkte hij als advocaat. Vlecken is in Weert de opvolger van Jos Heijmans (D66), die in mei 2020 opstapte. Sindsdien neemt Ina Leppink (VVD) waar.

Marvin Polak
De gemeenteraad van Oostzaan draagt Marvin Polak voor als nieuwe burgemeester. Polak (VVD, 43) was eerder wethouder in Uithoorn. Hij is op dit moment directeur van een IT-bedrijf. In Oostzaan wordt hij de opvolger van Rob Meerhof (PvdA) die na zijn eerste termijn niet voor herbenoeming in aanmerking wenste te komen.

Josan Meijers
Josan Meijers (PvdA, 65)) is benoemd tot waarnemend burgemeester van Buren. Eerder was zij waarnemer in Lingewaard. Daarvoor was zij actief als lid van de Gelderse Provinciale Staten en zat ze als gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Meijers volgt Jan de Boer op die nu burgemeester van de gemeente Den Helder is geworden.

Marina Starmans
Burgemeester Marina Starmans-Gelijns van Dongen is begonnen aan haar tweede termijn. Starmans (VVD, 51) is sinds februari 2015 in functie als burgemeester van Dongen. Eerder was ze wethouder in achtereenvolgens Son en Breugel, Dongen en Waalre.

Alex van Hedel
Burgemeester Alex van Hedel is herbenoemd tot burgemeester. Van Hedel gaat daarmee zijn tweede ambtstermijn in als burgemeester van Brummen, waar hij sinds 2015 burgemeester is. Eerder was hij onder meer wethouder in Valkenswaard en burgemeester van Neerijnen. In 2014 werd hij waarnemend burgemeester in Brummen, een jaar later werd dat een definitieve benoeming.

Anneke Raven
Anneke Raven stopt in december 2021 als burgemeester van Hellendoorn. Dat heeft zij de gemeenteraad laten weten; zij bereikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Komende zomer is zij tien jaar burgemeester. Voor zij in Hellendoorn werd benoemd, was Raven (CDA) onder meer Statenlid en gedeputeerde in de provincie Utrecht.


Komen & gaan
Carin Ogier
In Weesp is Carin Ogier (Groen- Links) benoemd tot wethouder. Ze volgt Maarten Miner op. Miner diende zijn ontslag in naar aanleiding van een verschil van opvatting over de zoeklocaties voor windmolens in Weesp. Ogier is raadslid in Weesp. Ze werkte als programmamanager in Almere.

Jan Berkhoff
Jan Berkhoff (CDA) is gestopt als wethouder van Heerde. De wethouder heeft besloten om het ambt neer te leggen, omdat hij merkte dat de intensiteit van het ambt een steeds grotere wissel op zijn veerkracht trekt. Hij was sinds 2015 wethouder in Heerde, daarvoor was hij 12 jaar wethouder in Epe.


Marcel Klos
In Wierden is Marcel Klos benoemd tot gemeentesecretaris. Hij is de opvolger van Bjørn van den Brink. Rita van Breugel was sinds april 2020 de interim-secretaris in Wierden. Klos was tot zijn benoeming in Wierden gemeentesecretaris in Brummen.

Peter van Dijk
In Blaricum is Peter van Dijk benoemd tot gemeentesecretaris. Hij was al interim-gemeentesecretaris. Hij werkt sinds 2008 voor de BEL Combinatie, waarvan de laatste jaren als strategisch adviseur bestuur en beleid. Ook in Eemnes en Laren was Van Dijk eerder interim-gemeentesecretaris

Eric Dammingh
Eric Dammingh is de nieuwe griffier van Dongen. Hij is de opvolger van Charlotte Visser die naar Houten vertrok. De functie werd sindsdien waargenomen door Toon Cornelissen. Dammingh was de afgelopen vier jaar raadsgriffier in Haaren dat per 1 januari 2021 opging in omliggende gemeenten.

Rinda den Besten
Rinda den Besten wordt per 1 april de nieuwe bestuurder van de personele unie Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Ze volgt René Meuwissen op, die met pensioen gaat. Den Besten is sinds 2013 voorzitter van de PO-Raad. Eerder was ze wethouder in Utrecht.


Overleden:
Oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann van Oisterwijk is op 66-jarige leeftijd overleden. Zij werd in 2019 ziek en nam in de zomer van 2020 haar resterende verlof op; half februari 2021 zou zij met pensioen gaan. Sinds 1 september 2020 werd haar functie waargenomen door Marc Knaapen. Depmann was twaalf jaar gemeentesecretaris. Daarvoor was zij directeur bij de gemeente Roermond. In Oisterwijk zat ze ook 11 jaar in de gemeenteraad en was 3 jaar wethouder.


Dagmar Oudshoorn
Dagmar Oudshoorn-Tinga wordt de nieuwe voorzitter van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Ze volgt Frits Goedgedrag op. Oudshoorn is directeur Amnesty International Nederland. Hiervoor was ze onder meer burgemeester van Uithoorn.

Jaap Kuin
De gemeenteraad van Pekela heeft Jaap Kuin (PvdA, 51) voorgedragen als burgemeester. Kuin is al ruim vijf jaar waarnemend burgemeester van Pekela, omdat een gemeentelijke fusie met Veendam en Stadskanaal boven de markt hing. Hij volgde Meindert Schollema op, die met pensioen ging. In 2020 werd duidelijk dat de herindeling niet doorging. Voor Kuin in 2015 naar Pekela ging, was hij wethouder en raadslid/fractievoorzitter in Assen.

Nico van Mourik
Nico van Mourik is per 1 maart interim regiosecretaris en algemeen directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Hij volgt Marco Wilke op, die om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Van Mourik was eerder onder andere gemeentesecretaris in Breda en directeur van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant en de Omgevingsdienst in diezelfde regio.

Nicole van der Wekken
Nicole van der Wekken volgt per 1 maart 2021 Desiree Curfs op als directeur van Stroomopwaarts. Ze was directeur Bedrijfsvoering bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Eerder werkte ze bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bij de sociale dienst van de gemeente Den Haag. Stroomopwaarts zet zich met en namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in voor de realisatie van het sociale doel: Werk en Inkomen.


Burgemeesters vacature

Kaag en Braassem
Het burgemeesterschap van Kaag en Braassem is vacant per 3 november 2021. De gemeente heeft circa 27.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.620,48 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 15 april 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 24 maart op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.

Coevorden
Het burgemeesterschap van Coevorden is vacant per 1 oktober 2021. De gemeente heeft circa 35.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.620,48 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 16 april 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 25 maart op www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.


Burgemeestersvacature kandidaten

Bergen
Naar het ambt van burgemeester van Bergen hebben 38 personen gesolliciteerd, onder wie 13 vrouwen. Van deze kandidaten hebben of hadden 32 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur.

Vlaardingen
Voor het burgemeesterschap van Vlaardingen hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten – 12 mannen en 2 vrouwen – variëren in de leeftijd van 35 tot en met 60 jaar. Van de 14 sollicitanten zijn 9 sollicitanten (oud) wethouder dan wel (oud) burgemeester.


Hans van der Pas
In Rhenen is Hans van der Pas herbenoemd als burgemeester. Van der Pas (PvdA, 57) is benoemd voor zijn derde termijn. Hij was eerder al waarnemend burgemeester van Rhenen en wethouder van Bernheze.

Pieter van Dieperbeek
In Bernheze is Pieter van Dieperbeek (CDA) benoemd tot wethouder. Hij is de opvolger van Peter van Boekel, die vorige maand per direct stopte. Van Dieperbeek was van 1992 tot 2008 wethouder in Veghel. Hij was ook wethouder in Sint-Michielsgestel en Grave.

Hollandse Delta
De vijf dagelijkse bestuurders van het waterschap Hollandse Delta hebben hun functie neergelegd. Aanleiding is het rapport over de bestuurscultuur binnen het waterschap. Er zou sprake zijn van een verziekte bestuurscultuur. Het vertrek van de heemraden moet de weg vrijmaken voor een interim- college dat werkt aan verbetering van de verhoudingen binnen het waterschapsbestuur. De bestuurders Johan van Driel, Leo Stehouwer, Piet Kome, Petra van Nes en Marjo van Maurik maakten hun vertrek bekend in een extra vergadering van het algemeen bestuur.

Rosanne Franken
Rosanne Franken wordt op 1 mei 2021 de nieuwe gemeentesecretaris van Waalre. Franken is nu nog manager bestuur en communicatie bij Waterschap Brabantse Delta. Ze werkte eerder als bestuursadviseur bij de gemeente Tilburg.

Simone van der Marck
Gemeentesecretaris Simone van der Marck vertrekt eind april uit Woudenberg. Op 1 mei begint ze als directeur sociaal domein bij Meerinzicht, een samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Van der Marck werkte de afgelopen 21 jaar in Woudenberg, daar was ze sinds 2009 gemeentesecretaris.

Gert-Jan Broer
Gert-Jan Broer wordt de nieuwe griffier van Almere. Hij begint in mei 2021. Broer is in Almere nu raadsadviseur/ plaatsvervangend raadsgriffier. Daarvoor was hij onder meer (plaatsvervangend) griffier in Kaag en Braassem, Hardinxveld-Giessendam en Oegstgeest. In Almere wordt hij de opvolger van Jan Dirk Pruim, die met pensioen gaat.

Elske Hörchner
In Wijdemeren is Elske Hörchner op 1 maart 2021 begonnen als griffier van de gemeenteraad. Ze volgde Debby de Heus op, die per 1 februari 2021 griffier in Amstelveen werd. In de tussenliggende periode was Guda Kager interim-griffier. Hörchner was eerder griffier in Waterland.

Jessica Hammarlund Bergmann
Jessica Hammarlund Bergmann is Rob Hendriks opgevolgd als stadsbouwmeester in Enschede. Ze was eerder onder andere senior stedenbouwkundige in Zaanstad. Verder is ze actief als voorzitter voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Breda en lid van de welstandscommissie in Heerhugowaard en Langedijk.

Caroline Bos
Caroline Bos is per 1 april 2021 de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van Schiedam. Zij is dat nu nog in Gorinchem en daarvoor was zij onder meer gemeentesecretaris van Zuidplas. Zij wordt de opvolger van Karin Handstede die in oktober 2019 vertrok. Sindsdien wordt de functie waargenomen door Marlies van den Hende.

Gitta Luiten
Gitta Luiten stopt als wethouder van Hardenberg. De PvdApolitica stopt per 1 april en gaat aan de slag als partner cultuur en erfgoed bij het onderzoeks- en adviesbureau BMC. Voordat Luiten in 2018 aantrad als wethouder zat ze al vier jaar in de gemeenteraad voor de PvdA in Hardenberg.

Werner Damman
In Harlingen is Werner Damman benoemd tot interim- raadsgriffier. Hij vervangt Hanna Jansen die vertrok naar het Waterschap Zuiderzeeland. Damman was van 2003 tot september 2020 griffier van de gemeenteraad van Noordenveld.

Coen Boode
Coen Boode is per 1 mei 2021 benoemd tot gemeentesecretaris van Oisterwijk. Momenteel vervult hij deze functie in Landerd. Daarvoor was hij secretaris in Mill en Sint Hubert. Boode is in Oisterwijk de opvolger van de onlangs overleden Ineke Depmann. Sinds 1 september 2020 is Marc Knaapen interim-gemeentesecretaris.

Roos Vermeij
Roos Vermeij is benoemd tot wethouder in Rotterdam namens de PvdA. Eerder was Vermeij meer dan tien jaar lid van de Tweede Kamer. In Rotterdam volgt ze wethouder Barbara Kathmann op. Kathmann stopte als wethouder omdat ze zevende op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 staat.

Adri Bom-Lemstra
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vertrekt bij de provincie Zuid-Holland. Ze gaat vanaf mei aan de slag als voorzitter van Glastuinbouw Nederland, het netwerk van ondernemers in de glastuinbouw. Bom-Lemstra is sinds 2015 gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland.

Theo van Leeuwen
Gemeentesecretaris Theo van Leeuwen van Someren stopt per 1 mei 2021, dan gaat hij met vervroegd pensioen. Van Leeuwen werkt sinds 2007 in Someren waar hij als adjunct- directeur begon. Op 1 januari 2017 volgde hij de toenmalige gemeentesecretaris Ton de Kok op. Eerder in de tijd was Van Leeuwen onder meer hoofd van de afdeling beleid en uitvoering in Waalre.

Nico Middelbos
In Kampen is Nico Middelbos benoemd tot gemeentesecretaris. Middelbos is eerder werkzaam geweest bij de gemeenten Delft, Steenwijkerland en Zwolle en het ministerie van Justitie. In j 2019 is hij in Kampen begonnen als concernmanager en lid van de directie. Sinds november 2019 was hij waarnemend gemeentesecretaris in Kampen.

Leon Anink
Leon Anink is benoemd tot gemeentesecretaris van Molenlanden. Hij volgt Femmy Jonker op, die eerst kwartiermaker was en, sinds 2019, na de fusie van Giessenlanden en Molenwaard, gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente was. Anink was al die tijd haar rechterhand als directeur bedrijfsvoering en volgt haar nu op.

Theo Hoex
In Landerd is Theo Hoex benoemd tot interim gemeentesecretaris voor de periode tot aan de herindeling op 1 januari 2022. Hoex volgt de huidige gemeentesecretaris Coen Boode op. Hoex was al eerder interim gemeentesecretaris in Landerd. Hij was interim-secretaris in Grave en gemeentesecretaris bij de gemeenten Papendrecht en Overbetuwe.

Richard van der Weegen
Richard van der Weegen is benoemd tot kwartiermaker en beoogd griffier voor Land van Cuijk. De nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2022 door de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Van der Weegen is sinds februari 2011 raadsgriffier in Cuijk. Daarvoor was hij griffier in Meerlo-Wanssum.

Astrid van de Klift
Astrid van de Klift gaat op 1 april 2021 aan de slag als directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris in Nijmegen. Ze is nu nog gemeentesecretaris in Veenendaal. Van de Klift is in Nijmegen de opvolger van Marjolijn van de Zandschulp, die in op 1 januari 2021 begon als hoofdingenieur- directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Aly van Berckel
Aly van Berckel wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Tilburg. Zij begint daar op 1 april 2021, als opvolger van Marcel Meijs. Van Berckel is nu hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur Douane Nederland bij het ministerie van Financiën.

Erik Prins
Met ingang van 1 mei 2021 is Erik Prins de nieuwe gemeentesecretaris van Lisse. Hij volgt Boudewijn Marinussen op. Prins wordt ook lid van het directieteam van HLTsamen, de ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen. Hij is nu directeur en plaatsvervangend gemeentesecretaris in Nieuwegein. Daarvoor werkte hij in Zaanstad en de provincie Zuid-Holland.

José de Robles
In Uithoorn is José de Robles benoemd tot wethouder. Hij volgt Ria Zijlstra. De Robles heeft een professionele achtergrond als organisatieveranderaar. Hij was toezichthouder vanuit GroenLinks op hun delegatie in het Europese Parlement, een aantal jaar plaatsvervangend directeur van het partijbureau en raadslid in Uithoorn voor DUS!

Marcella van Esterik
In Soest is Marcella van Esterik benoemd tot griffier. Van Esterik is nu nog griffier in Wijk bij Duurstede. Daarvoor was ze plaatsvervangend raadsgriffier in De Bilt. Van Esterik volgt in Soest Rien van Vliet op. Van Vliet was raadsgriffier sinds het ontstaan van de functie in 2002.