of 60715 LinkedIn

Personalia BB 06-2020

Naar de functie van burgemeester in Halderberge hebben 28 mensen gesolliciteerd, waaronder 12 vrouwen. Veel sollicitanten zijn afkomstig uit het openbaar bestuur.

Karen Heerschop
Karen Heerschop

Karen Heerschop
Met ingang van 1 april 2020 is Karen Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester van Beemster. De huidige burgemeester Joyce van Beek heeft aangegeven haar functie te beeindigen. Voor de gemeenten Beemster en Purmerend is de procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarom wordt de burgemeestersvacature niet open gesteld. Heerschop was waarnemend burgemeester van Zeevang en daarvoor van Wijdemeren.

Tjeerd van der Zwan
De gemeenteraad van Heerenveen heeft besloten om burgemeester Tjeerd van der Zwan (PvdA, 66) aan te bevelen voor herbenoeming. Van der Zwan is sinds 2011 burgemeester van Heerenveen. Daarvoor was hij burgemeester van Achtkarspelen en wethouder in Lelystad.

Henk Jan Tannemaat
In Winterswijk is Henk Jan Tannemaat (Winterswijks Belang, 54) benoemd tot wethouder. Hij volgt Wim Aalderink op, die door gezondheidsproblemen gedwongen was zijn baan op te geven. Tannemaat zit sinds 14 jaar in de gemeenteraad.

Tineke Kramer
Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is Tineke Kramer- Klein voorgedragen als beoogd griffier. Kramer is nu griffier in Appingedam. De beoogd griffier komt tot de herindeling in dienst bij de gemeente Delfzijl. De nieuwe gemeente Eemsdelta zal per 1 januari 2021 ontstaan door een herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Sietze Van Hemmen
In Ooststellingwerf is Sietze van Hemmen benoemd tot raadsgriffier. Van Hemmen werkt sinds begin 2018 als commissiegriffier bij de griffie en is door middel van een detachering tevens werkzaam als griffer (ad interim) in Loppersum. Hij is ook werkzaam als adviseur en projectleider bij Thorbecke BV. Daarvoor is hij in 2018 raadsgriffier (ad interim) in Winsum geweest.

Roelof van Netten
Met ingang van 1 mei wordt Roelof van Netten gemeentesecretaris in De Bilt. Hij is sinds november 2015 gemeentesecretaris van Papendrecht. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als secretaris bij Holland Rijnland, een samenwerkingsorgaan van gemeenten in het hart van de Randstad. In De Bilt volgt hij Erik Wietses op, die in oktober 2019 zijn taken neerlegde. In de tussentijd is Esselien de Leeuw- Bosch waarnemend gemeentesecretaris.


Komen en gaan
Marien Klein
In Neder-Betuwe is Marien Klein (SGP) benoemd tot wethouder. Hij volgt Hans Keuken op, die hr-manager bij een grote onderneming is geworden. Klein was tot voor kort werkzaam bij Rabobank Gelderland- Zuid.

Francine Giskes
Omdat de wettelijke termijn voor haar afloopt, heeft collegelid Francine Giskes besloten per 15 oktober 2020 haar werkzaamheden voor de Algemene Rekenkamer te beëindigen. Giskes (dan 69) zal daarmee precies 5 jaar deel hebben uitgemaakt van dit Hoog College van Staat.


Mattias Gijsbertsen
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt Jan-Dirk Sprokkereef op. Gijsbertsen (GroenLinks) is sinds 2014 wethouder in Groningen. Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid in Groningen.

Vanessa Gosselink
Met ingang van 1 maart 2020 is Vanessa Gosselink de nieuwe directeur van Tribuut, het samenwerkingsverband voor belastingen voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Zij volgt Guido Eggermont op. Gosselink was hiervoor interim gemeentesecretaris in Hardenberg.

Maarten Camps
Maarten Camps wordt per 1 juni 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Hij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Camps volgt Fred Paling op. Camps is op dit moment secretaris- generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Harmen van Wijnen
Het bestuur van ABP benoemt per 1 mei 2020 Harmen van Wijnen tot algemeen directeur. Hij volgt Nicole Beuken op. De directie van ABP bestaat vanaf 1 mei 2020 weer uit twee personen met, naast Harmen van Wijnen als algemeen directeur, Rob Verjans als directeur bedrijfsvoering.


Overleden
Voormalig wethouder en gemeenteraadslid Frank de Graaff is op 72-jarige leeftijd overleden. De Graaff was van 2011 tot 2014 wethouder in Leerdam. Voor deze periode was hij jarenlang actief als gemeenteraadslid voor de VVD.

Op 72-jarige leeftijd is Bert van Dijk overleden. Tussen 1990 en 2010 was Van Dijk afwisselend gemeenteraadslid voor de PvdA en wethouder in Vianen. Van 1996 tot 2002 en van 2006 tot 2010 was hij wethouder.


Jan Jaap de Graeff
Bij Lysias advies is Jan Jaap de Graeff geassocieerd adviseur geworden. De Graeff is onder andere voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Eerder was hij onder meer algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten en dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland.

Herman Mulder
Wethouder Herman Mulder van Borne stopt. Hij is tien jaar wethouder geweest voor het CDA. Mulder stopt om persoonlijke redenen.

Staf Depla
Staf Depla (PvdA), oud-Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Eindhoven, is benoemd tot voorzitter van stichting Start Foundation. Hij volgt Han Noten op. Daarnaast is Depla onder meer voorzitter van de Mijnraad.

Claudio Bruggink
Correctie: Bij de benoeming van Claudio Bruggink tot nieuw lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente is per abuis de verkeerde foto geplaatst.

Gerard Stoffels
Gerard Stoffels stopt als wethouder van Cuijk. Met ingang van 12 mei gaat hij met pensioen. Stoffels was tien jaar wethouder in Cuijk. Volgens zijn partij ABC had Stoffels al eerder te kennen gegeven op zijn pensioengerechtigde leeftijd te willen stoppen. Stoffels wordt opgevolgd door David Solez. Solez is ondernemer in de juridische sector.


Burgemeesters vacature
Zoeterwoude
Het burgemeesterschap van Zoeterwoude is vacant per 31 maart 2020. De gemeente heeft circa 8.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.222,66 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 3 april 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 12 maart op www. officielebekendmakingen.nl/Staatscourant.


Gerbert Priem
Gerbert Priem legt zijn functie als wethouder van Putten neer. Priem is van mening dat hij er niet in voldoende mate in is geslaagd om de belangen van de inwoners van Putten te dienen. In zijn ontslagbrief geeft Priem aan dat er tal van factoren zijn te benoemen die zijn functioneren niet vergemakkelijken. Hij wijst daarbij op de omvang van de portefeuille, de stapeling van veranderingen binnen het sociale domein en de aanzienlijke ambities op het gebied van duurzaamheid.

Meryem Kilic
Meryem Kilic-Karaaslan treedt per 1 april als partner toe tot Twynstra Gudde Interim Management met de focus op directie en managementvraagstukken van gemeenten. Kilic is gemeentesecretaris van Blaricum en directeur van de gezamenlijke organisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, de BEL Combinatie. Ook is zij bestuurslid bij de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG).


Overleden
Oud-burgemeester Jan Jonkers van Appingedam is overleden. Hij werd tachtig jaar. Jonkers (PvdA) begon zijn politieke carrière als wethouder in Meppel, waarna hij burgemeester werd van het Zweeloo. In januari 1990 werd hij burgemeester van Appingedam, tot oktober 2000. In 2001 was hij nog een paar maanden waarnemend burgemeester van de toenmalige gemeente Reiderland. 


Peter Schuit
Peter Schuit is per 3 maart benoemd tot gemeentesecretaris van Rijswijk. Hij volgt Mariël Middendorp op. Hiervoor was hij waarnemend gemeentesecretaris en manager Bestuurlijk Domein in Rijswijk.

Johan Postma
Johan Postma wordt met ingang van 1 april de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Land van Cuijk ontstaat uit de herindeling van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Postma is directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Heleen Hooij
In Teylingen is Heleen Hooij benoemd tot wethouder namens Trilokaal. Ze volgt Rob ten Boden op, die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde. Hooij was eerder raadslid en wethouder in Heemstede. Daarvoor was zij secretaris bij de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en bloemenveiling Royal Flora-Holland.