of 58952 LinkedIn

Personalia BB 06-2019

Vierenveertig belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in Aa en Hunze, onder wie zes vrouwen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Piet van Dijk (VVD, 56).

Jean Paul Gebben
Jean Paul Gebben

Jean Paul Gebben
Met ingang van 14 juni 2019 is Jean Paul Gebben benoemd tot burgemeester van Dronten. Gebben (VVD, 54) was eerder burgemeester in Renkum en waarnemend burgemeester van Losser. Op dit moment is Ineke Bakker (VVD) waarnemend burgemeester van Dronten. Zij neemt waar nadat burgemeester Aat de Jonge (partijloos) in november vorig jaar ontslag nam.

Gerrit Jan Gorter
De burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter, is herbenoemd voor zijn derde termijn als burgemeester. Eerder was Gorter wethouder in Raalte. Hij startte zijn loopbaan bij het waterschap Salland en was werkzaam op de afdeling bestuurlijke- en juridische zaken van Deventer.

Victor Molkenboer
Burgemeester Victor Molkenboer (PvdA, 61) is herbenoemd tot burgemeester van Woerden. Eerder was hij onder meer wethouder in Leiderdorp en burgemeester van Leerdam.

Hetty Klavers
Het algemeen bestuur van waterschap Zuiderzeeland heeft dijkgraaf Hetty Klavers voorgedragen voor herbenoeming. De eerste ambtsperiode van Klavers loopt 1 oktober 2019 af. Voor haar benoeming tot dijkgraaf was zij programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied.

Michel Bezuijen
De gemeenteraad van Rijswijk heeft besloten om burgemeester Michel Bezuijen voor te dragen voor een tweede termijn van zes jaar. Bezuijen (VVD, 52) is sinds september 2013 burgemeester van Rijswijk. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Haarlemmermeer.

Berry Link
Burgemeester Berry Link (CDA, 53) van Geldrop-Mierlo treedt af. Dat is het gevolg van commotie over een vermeende affaire van de burgemeester. Link zou een affaire hebben gehad met een ambtenaar van de gemeente. Link was sinds juni 2015 burgemeester in Geldrop-Mierlo. Daarvoor was hij burgemeester in Schinnen.


Komen en gaan:
Jaap Vlaming
Op Texel is Jaap Vlaming (GroenLinks) benoemd tot wethouder. Hij volgt wethouder Sander van Knippenberg op. Van Knippenberg stopte als wethouder vanwege persoonlijke omstandigheden.

Jan van der Starre
Wethouder Jan van der Starre (Senioren Heerhugowaard, 69) treedt terug als wethouder van Heerhugowaard. Hij geeft aan dat het wethouderschap te veel energie vraagt. Hij maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 deel uit van het college en zit sinds 2010 in de raad van Heerhugowaard.


Peter van der Velden
Waarnemend burgemeester Peter van der Velden van Hoeksche Waard heeft gemeld dat hij zijn functie op medisch advies moet neerleggen. De PvdA’er Van der Velden (64) stopt per 1 april 2019. Hij begon op 1 januari 2019 als waarnemend burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Hoeksche Waard. Eerder was hij burgemeester in Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda. In 2017 was hij een half jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht.

Loek Sibbing
Loek Sibbing is toegetreden tot het ABP-bestuur. Hij maakt deel uit van de werkgeversdelegatie en is voorgedragen door VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid). Hij volgt Erik van Houwelingen op.

Arjan van Gils
In Rotterdam is Arjan van Gils (D66, 63) benoemd tot wethouder. Hij volgt de afgetreden Adriaan Visser op. Van Gils was eerder gemeentesecretaris in Rotterdam, Amsterdam en Enschede. Daarvoor was hij werkzaam bij de politie Rijnmond.

Jacques Niederer
Per 1 maart is Jacques Niederer gestart als voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. Hij volgt Anke van Heur op, die ruim acht jaar voorzitter is geweest. Niederer is nu ook nog burgemeester van Roosendaal. Per 1 oktober legt hij deze functie neer. Eerder was hij burgemeester van Weert en wethouder in Breda.


Overleden:
Oud-wethouder Gerben Struik is op 44-jarige leeftijd overleden. Struik was van 2011-2015 raadslid voor Groen Links en later fractievoorzitter in de gemeenteraad van Bussum. Na de gemeenteraadsverkiezingen eind 2015 werd hij in januari 2016 wethouder voor GroenLinks in het eerste college van Gooise Meren. Begin 2018 maakte hij bekend ernstig ziek te zijn.

Jaap Verkroost is op 68-jarige leeftijd overleden. Verkroost was voor het CDA wethouder in Stichtse Vecht. Daarvoor was hij tientallen jaren politiek actief als raadslid in Maarssen.


Piet Vat
De fractie van de SGP-ChristenUnie heeft Piet Vat voordragen als wethouder van Sliedrecht. Hij gaat de vacature opvullen die ontstaan is door het vertrek van Hans Tanis. Tanis is benoemd tot wethouder in de nieuwe gemeente Altena. Vat was eerder wethouder in Molenwaard en Nieuw-Lekkerland. Daarnaast had hij onder andere zitting in het algemeen bestuur van de regio Alblasserwaard- Vijfherenlanden.

Rob Brekelmans
In Reusel-De Mierden is Rob Brekelmans benoemd tot gemeentesecretaris. Brekelmans was eerder gemeentesecretaris in Lith, Goirle, Vught en Binnenmaas. Deze laatste gemeente maakt nu deel uit van de fusiegemeente Hoeksche Waard.

Maarten van Dijk
In Stichtse Vecht is Maarten van Dijk (PvdA) benoemd tot wethouder. Daarmee is het college weer compleet na het vertrek van Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal). Van Dijk was van 2003 tot en met 2010 raadslid in de toenmalige gemeente Maarssen. In Stichtse Vecht was hij raadslid en fractievoorzitter sinds 2014. Van Dijk was werkzaam als business controller bij de gemeente Amsterdam.


Burgemeesters vacature
Zwolle
Het burgemeesterschap van Zwolle is vacant per 1 september 2019. De gemeente heeft circa 126.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.254,47 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 4 april 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 13 maart 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Huizen
Het burgemeesterschap van Huizen is vacant per 1 november 2017. De gemeente heeft circa 41.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.920,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 11 april 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 20 maart 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Annemieke Gildhuis
Met ingang van 15 april 2019 is Annemieke Gildhuis benoemd tot gemeentesecretaris in Aalten. Ze is nu nog lid van de raad van bestuur van Active Health Group en directeur van de werkmaatschappij CS Works Employability. Daarvoor was ze zeven jaar directeur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Gildhuis is in Aalten de opvolger van Jan Nobel.

Siebren van der Berg
In Smallingerland is Siebren van der Berg benoemd tot concerndirecteur. Hiervoor was Van der Berg werkzaam in Leeuwarden, eerst als manager van de afdeling Personeel, Organisatie en Ontwikkeling en later als sectormanager Sociale Zaken.

Caspar Hermans
Met ingang van 1 april stopt Caspar Hermans als directeur van de Taskforce Brabant-Zeeland. Hermans is sinds 2013 directeur van de Taskforce. Daarvoor was hij onder ander hoofd van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit en Algemeen criminaliteitsbeleid en tevens plaatsvervangend directeur Rechtshandhaving- en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie.

Siem Jansen
Directeur Siem Jansen vertrekt als directeur van de NOM. Hij wordt per 1 juni programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen (NPG). De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid in Noord-Nederland. Het NPG is een programma waarin gemeenten, provincie en rijk samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen werken.

Jon Meijer
In Rotterdam is Jon Meijer concerndirecteur Werk & Inkomen geworden. Meijer was concerndirecteur Dienstverlening. Hij werkt sinds 2004 bij de gemeente in diverse functies. Meijer volgt Vincent Roozen op, die sinds oktober 2018 gemeentesecretaris van Rotterdam is.

Krista Nauta
Met ingang van 1 maart is Krista Nauta toegetreden tot het ABP-bestuur. Zij maakt deel uit van de werkgeversdelegatie en is voorgedragen door VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid). Nauta was een aantal jaren werkzaam in de pensioenconsultancy. Van 2013 tot maart 2019 was ze werkzaam bij PGGM als senior beleidsadviseur en strategisch productmanager. Sinds 2016 is Nauta tevens bestuurder bij pensioenfonds Horeca en Catering. 

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!