of 60715 LinkedIn

Personalia BB 05-2020

Wethouder Wimar Jaeger van Hilversum stopt ermee. Hij vindt het tijd voor een nieuwe horizon. Ook benoemt hij de wissel die het wethouderschap heeft getrokken op zijn privéleven. Jaeger was sinds mei 2014 wethouder in Hilversum.

Bram van Hemmen
Bram van Hemmen

Bram van Hemmen
De gemeenteraad van Hoeksche Waard heeft Bram van Hemmen aanbevolen als burgemeester. Van Hemmen (CDA, 46) is burgemeester van Sliedrecht. Hij wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Hoeksche Waard. De gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Afgelopen tijd zijn Peter van der Velden (PvdA), Govert Veldhuijzen (CDA) en Jan Pieter Lokker (CDA) waarnemend burgemeester geweest.

Sicko Heldoorn
In Waterland is Sicko Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester. Burgemeester Luzette Kroon is per 4 februari 2020 benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Wetterskip Fryslân. Heldoorn (PvdA, 63) was waarnemend burgemeester van Huizen en van Dantumadiel. Hij was burgemeester van Assen en Opsterland en gedeputeerde van de provincie Fryslân.

Annette Bronsvoort
De gemeenteraad van Oost Gelre heeft besloten om burgemeester Annette Bronsvoort (PvdA, 60) aan te bevelen voor een herbenoeming als burgemeester van deze gemeente. Burgemeester Bronsvoort is op 3 april 2014 benoemd. Bronsvoort had zelf al aangegeven graag nog een tweede termijn te willen vervullen.

Geert van Rumund
Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen heeft zijn vertrek aangekondigd. Van Rumund (PvdA, 64) stopt op 1 november. Hij is bij zijn vertrek 15 jaar burgemeester van Wageningen geweest. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Nijmegen.

Bart Duursema
Raadsgriffier Bart Duursema van Olst-Wijhe is met pensioen. Hij is sinds 2005 raadsgriffier in deze gemeente. Eerder was hij gemeentesecretaris in Losser en in de voormalige gemeente Hoevelaken. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1971 in de voormalige gemeente Slochteren. In 1987 werd hij secretaris in de voormalige gemeente Hoevelaken en in 1993 in Losser.

Hanneke Wiersema
Hanneke Wiersema (CDA) is in de raad van Tynaarlo beëdigd als wethouder. De 62-jarige Wiersema volgt Henk Lammers op die met pensioen is gegaan. Wiersema is bijna tien jaar raadslid voor het CDA in Tynaarlo, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Ze runt al ruim 27 jaar een piano-academie en muziekschool in Eelde.


Komen en gaan
Eric Balemans
In Wijk bij Duurstede is Eric Balemans benoemd tot wethouder. Balemans (VVD, 58) volgt Willem Joustra op, die begin januari opstapte. Balemans was eerder wethouder in Stichtse Vecht. Daarvoor was hij Statenlid in de provincie Utrecht en lid van de Tweede Kamer.

Henk Lammers
CDA-wethouder Henk Lammers van Tynaarlo gaat met pensioen. Hij is 66 jaar oud en wil tijd vrijmaken voor andere zaken in het leven. Hij benadrukt dat er geen enkele politieke reden is om zijn functie neer te leggen en dat hij altijd met veel plezier in Tynaarlo heeft gewerkt.


Annette Stinenbosch
In Bergen op Zoom heeft wethouder Annette Stinenbosch (CDA) ontslag genomen. Aanleiding is het dossier zwembad De Schelp. Stinenbosch vindt dat ze voor de aanpak ervan politiek verantwoordelijk is en neemt daarom ontslag.

Jannes Bos
Per 1 maart heeft kabinetschef Jannes Bos afscheid genomen van het Drentse provinciehuis. Bos was tien jaar kabinetschef, waarvan de laatste twee jaar als adviseur van commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Romy Ossel is de nieuwe kabinetschef voor provincie Drenthe.

Michiel van Dalen
Michiel van Dalen is benoemd tot gemeentesecretaris in Buren. Hij werkt sinds februari 2018 bij de gemeente als adjunct-directeur. Van Dalen is in Buren de opvolger van Ilona van Wamel, die in november 2019 interim-manager bij GrowWork Group werd.

Freek Compagne
Freek Compagne begint op 1 april 2020 als gemeentesecretaris in Zundert. Hij was 6,5 jaar gemeentesecretaris in Waalre. Hij volgt Frank Priem op. Interim- secretaris Guus Broos nam de functie tijdelijk over tussen augustus 2016 en december 2019. Catherine Verberne is sindsdien waarnemend gemeentesecretaris.


Overleden:
Jan Entius is op 77-jarige leeftijd overleden. Entius was wethouder in Nibbixwoud en de latere fusiegemeenten Wognum en Medemblik.


Ingrid Geveke
Ingrid Geveke is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Geveke is sinds 2016 gemeentesecretaris van Zwolle en heeft ruim twintig jaar ervaring in het lokaal bestuur. Ze volgt als VGS-voorzitter gemeentesecretaris Herke Elbers van Amersfoort op.

Han Bekkers
Han Bekkers is gestopt als gemeentesecretaris van Leudal. Hij bekleedde deze functie vanaf april 2017, eerst als waarnemer en vanaf mei 2018 als gemeentesecretaris. Bekkers was eerder gemeentesecretaris in Dordrecht, Nijmegen en Amersfoort en interim-secretaris in onder meer Haarlemmermeer, Leiden en Heerlen.

Gerrit den Uyl
Gerrit den Uyl is benoemd tot directeur van de Politieacademie. Den Uyl is sinds 2015 directeur van het Politiedienstencentrum (PDC). Daarvoor was hij diensthoofd Facilitair Management van het PDC en plaatsvervangend korpschef van de politie Zuid-Holland-Zuid. Van 2000-2007 was hij werkzaam bij de provincie Utrecht als directeur en loco-provinciesecretaris.

Claudio Bruggink
Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft Claudio Bruggink gekozen als nieuw lid van het dagelijks bestuur van Regio Twente. Hij volgt Arjen Gerritsen op. Bruggink is wethouder in Hengelo. Met de zittende bestuursleden Benno Brand en Onno van Veldhuizen (voorzitter) is het dagelijks bestuur nu weer compleet.

Niki Vintcent
In Beesel is Niki Vintcent geïnstalleerd als griffier. Hij is per 1 maart 2020 de opvolger van Esther Apeldoorn, die sinds 1 oktober 2019 bestuursadviseur in Venlo is. Sindsdien wordt het griffierschap waargenomen door Peter-Paul Moors. Vintcent was tot voor kort bestuurlijk adviseur en plaatsvervangend raadsgriffier in Deurne.


Burgemeesters vacature
Zoetermeer
Het burgemeesterschap van Zoetermeer is vacant per 31 maart 2020. De gemeente heeft circa 125.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.668,75 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 19 maart 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 26 februari op www.officielebekendmakingen. nl/Staatscourant.

Uitgeest
Het burgemeesterschap van Uitgeest is vacant sinds 27 januari 2020. De gemeente heeft circa 13.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.222, 66 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 24 maart 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 2 maart 2020 op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Monique Vogelzang
Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt Monique Vogelzang directeurgeneraal Politie en Veiligheidsregio’s. De benoeming gaat in op 1 april 2020. Vogelzang is sinds 2015 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Erik Akerboom
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt Erik Akerboom directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De benoeming gaat in op 1 mei 2020. Akerboom is sinds 2016 korpschef van de politie.

Mariël Middendorp
Mariël Middendorp gaat aan de slag als secretaris/algemeen directeur bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Nu is zij nog werkzaam als gemeentesecretaris in Rijswijk. Middendorp volgt Caroline van de Wiel op, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Sabrina van Miltenburg
Sabrina van Miltenburg is adviseur bij adviesbureau PBLQ geworden. Ze was tot haar overstap manager participatie en werk in de gemeente Den Haag. Daarvoor was ze lange tijd werkzaam in verschillende functies bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hans van der Stelt
Hans van der Stelt wordt met ingang van 15 maart 2020 directeur Concernzaken in Noord-Holland. Hij volgt Sylvia Bronmans op, die sinds 1 oktober 2019 directeur Concernzaken ad interim is. Van der Stelt is programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse eilanden bij het ministerie van BZK.

Addie Stehouwer
Vanaf 1 januari is Addie Stehouwer de gemeentelijke ombudsman van Den Haag en Leidschendam- Voorburg. Ze volgt Peter Heskes op. Stehouwer is sinds 2016 senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Daarvoor was ze van 2007 tot 2016 substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman.