of 58952 LinkedIn

Personalia BB 05-2019

Naar het ambt van burgemeester in Wierden solliciteerden 28 mannen en 11 vrouwen. De politieke voorkeur: 11 VVD; 6 CDA; 4 ChristenUnie; 4 D66; 4 GroenLinks; 4 PvdA, 3 een lokale partij en 1 SGP. Van 2 is de politieke voorkeur onbekend.

Petra Dassen-Housen
Petra Dassen-Housen

Petra Dassen-Housen
De gemeenteraad van Kerkrade heeft Petra Dassen-Housen voorgedragen als burgemeester. Dassen (CDA, 46) is nu nog burgemeester van Beesel. Die functie bekleedt ze acht jaar. Ze werkte voorheen op de universiteit van Aken. Ze volgt Jos Som (CDA, 67) op, die met pensioen gaat.  

Rob Welten
De gemeenteraad van Haaksbergen heeft Rob Welten (CDA, 58) voorgedragen als burgemeester. Hij volgt Gerrit Jan Kok (VVD, 59) op, die waarnemend burgemeester was nadat Hans Gerritsen (PvdA, 61) in mei 2015 vertrok vanwege zijn rol bij het monstertruckdrama. Welten is nu nog burgemeester van Borne. Eerder was hij wethouder in Oldenzaal.

Patricia Hoytink-Roubos
De gemeenteraad van Overbetuwe heeft Patricia Hoytink- Roubos voorgedragen als burgemeester. Hoytink (CDA, 46) is sinds 2014 wethouder in Berkelland. Daarnaast is ze onder meer vice-voorzitter van het bestuur van VNG Gelderland en vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Ze volgt Toon van Asseldonk (D66, 65) op, die na zes jaar burgemeesterschap in april afscheid neemt.

Hubert Vos
Hubert Vos (CDA, 64) is gestart met zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van Asten. Voordat Vos daar in 2012 aantrad, was hij onder meer wethouder in Maasdriel, waarnemend burgemeester in Sevenum en Nederweert en burgemeester in Meijel, Zundert en Nuth.

Ellen Nauta
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel voorgedragen voor herbenoeming. Nauta (CDA, 58) is burgemeester van Hof van Twente sinds mei 2013. Daarvoor was ze onder andere raadslid in Oegstgeest en directeur van het CDA-partijbureau.

Gerard Doornbos
Bij het waterschap Hollandse Delta is Gerard Doornbos met ingang 1 maart 2019 benoemd tot tijdelijk dijkgraaf. Doornbos volgt Ingrid de Bondt op die eerder deze maand haar functie neerlegde. Doornbos was van 2005 tot 2017 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland en gedurende die periode 7 jaar lang vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.


Komen & gaan:

Toon van der Klugt
Toon van der Klugt is voorgedragen als dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij volgt Hans Oosters op, die 1 februari commissaris van de koning is geworden in Utrecht. Van der Klugt is nu al hoogheemraad van hetzelfde hoogheemraadschap.

Arja ten Thije
In Haaksbergen heeft wethouder Arja ten Thije (PvdA) haar ontslag ingediend. De coalitie heeft kritiek op haar bestuursstijl en manier van communiceren met de gemeenteraad. Ten Thije geeft aan dat ze onvoldoende draagvlak heeft om als wethouder te functioneren.


Marie-Louise van Schaijk
Bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord is Marie-Louise van Schaijk benoemd tot algemeen directeur. Ze volgt Paul Verlaan op, die met pensioen gaat. Van Schaijk was tot voor kort gemeentesecretaris van Oss.

Petra van Wingerden- Boers
In Apeldoorn is Petra van Wingerden- Boers benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij vervangt John Berends die commissaris van de koning in de provincie Gelderland is geworden. Van Wingerden (VVD, 64) was ruim 13 jaar burgemeester van Rheden. Daarvoor was zij burgemeester van Groenlo.

Leny Poppe-de Looff
In Zundert is Leny Poppe-de Looff (CDA, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester. Na 12 jaar eindigde op 1 maart de kroonbenoeming van Poppe- de Looff als burgemeester van Zundert. Ze blijft aan als waarnemer tot er een opvolger is benoemd. Poppe was voor haar burgemeesterschap onder andere wethouder in Vlissingen.


Overleden:
Nico Molhoek
is op 88-jarige leeftijd overleden. Molhoek was gemeentesecretaris in Geertruidenberg en burgmeester van Limmen en Zundert. Van oorsprong was Molhoek van KVP huize, wat later overging in het CDA.
Pieter Kruiswijk, dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is op 57-jarige leeftijd overleden. Kruiswijk was dagelijks bestuurder bij het waterschap sinds 2008.


Jeroen Mimpen
Jeroen Mimpen is benoemd tot griffier in Vlaardingen. Hij is daar op 1 maart 2019 aan de slag gegaan. Mimpen was hiervoor raadsgriffier in Goeree- Overflakkee. In Vlaardingen volgt hij Etienne Hesen op, die in september 2018 vertrok. Sindsdien wordt de functie waargenomen door interim-griffier Will van der Vlies.

Monique de Boer-Beerta
De gemeenteraad van Roerdalen heeft besloten burgemeester Monique de Boer-Beerta voor te dragen voor herbenoeming. De ambtstermijn van de Boer (VVD) eindigt op 1 juli 2019. Ze begint daarna aan haar tweede ambtstermijn. De Boer-Beerta was eerder onder andere zelfstandig ondernemer en wethouder van Buren.


Burgemeestersvacatures:
Zandvoort
Het burgemeesterschap van Zandvoort is vacant per 15 september 2019. De gemeente heeft circa 17.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 26 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 maart 2019 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Roosendaal
Het burgemeesterschap van Roosendaal is vacant per 1 oktober 2019. De gemeente heeft circa 77.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.671,86 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 27 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 maart 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Oldebroek
Het burgemeesterschap van Oldebroek is vacant per 9 juli 2018. De gemeente heeft circa 23.500 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 28 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 maart 2019 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Haarlemmermeer
Het burgemeesterschap van Haarlemmermeer is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 153.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.987,80 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 8 maart 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Laren
Het burgemeesterschap van Laren is vacant per 6 september 2017. De gemeente heeft circa 11.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 6.942,20 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 8 maart 2019 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Zuidplas
Het burgemeesterschap van Zuidplas is vacant per 10 januari 2019. De gemeente heeft circa 41.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.920,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 30 maart 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 8 maart 2019 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Hans van der Hoeve
De burgemeester van Epe, Hans van der Hoeve, stopt. Hij gaat eind september met pensioen. Van der Hoeve (VVD, 66) is dan bijna negen jaar burgemeester van Epe, sinds 17 december 2010. Daarvoor werkte hij voor de provincie Gelderland en bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Yves de Boer
In Haaren is Yves de Boer (VVD, 67) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij neemt waar voor VVD-burgemeester Jeannette Zwijnenburg. De Boer was eerder wethouder in Oosterhout en gedeputeerde in Noord-Brabant. Vanaf 2016 was hij bijna drie jaar waarnemend burgemeester in Werkendam.

Pieter-Jaap Aalbersberg
Met ingang van 1 februari 2019 is Pieter-Jaap Aalbersberg benoemd tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aalbersberg was politiechef van de regionale eenheid Amsterdam. Daarvoor was hij achtereenvolgens korpschef politie Amsterdam- Amstelland en korpschef politie IJsselland.

Theo Berben
Theo Berben is per 1 februari 2019 gemeentesecretaris van Apeldoorn. Berben was eerder werkzaam bij onder andere de SER (Sociaal Economische Raad) en de gemeenten Ede en Rotterdam. Hij is sinds 2000 in diverse functies werkzaam in Apeldoorn.

Jeroen van Delden
In Ooststellingwerf is Jeroen van Delden interim gemeentesecretaris. Eerder was hij gemeentesecretaris in Ede en IJsselstein. Van Delden neemt de taken over van Sander Kastelein, die gemeentesecretaris in Meppel is geworden.

Leendert Maarleveld
In Drechterland is Leendert Maarleveld benoemd tot gemeentesecretaris ad interim en algemeen directeur van SED-organisatie, de samengevoegde ambtelijke organisatie van de gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland. Eerder was Maarleveld interim secretaris van de provincie Drenthe.

Jolanda Honcoop
De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft Jolanda Honcoop- van der Wulp benoemd tot griffier. Ze was tot 1 maart werkzaam bij de griffie van Hendrik- Ido-Ambacht, waar zij sinds 2006 de taken raadsadviseur, plaatsvervangend griffier en secretaris van de rekenkamercommissie vervult. Honcoop volgt raadsgriffier Michel Luijben op die gebruik maakt van de pensioenregeling. Hij is sinds 1 mei 2005 raadsgriffier van Alphen- Chaam.

Ralf Krewinkel
Ralf Krewinkel stapt op als burgemeester van Heerlen. Aanleiding is het uitlekken van zijn sollicitatie naar de burgemeesterspost in Kerkrade. In de Heerlense politiek ontstond over die sollicitatie veel beroering omdat Krewinkel al een jaar ziek thuiszit en in die tijd solliciteerde. Krewinkel stond tweede op de voordrachtslijst. Krewinkel meldde zich een jaar geleden ziek om zijn ernstig zieke zoontje te kunnen bijstaan. Hij wilde op 1 april weer aan het werk te gaan.

Gerard Renkema
De gemeenteraad van Nijkerk heeft besloten Gerard Renkema voor te dragen voor herbenoeming tot burgemeester. De tweede ambtstermijn van burgemeester Renkema (CDA, 59) eindigt per 1 april 2019. De burgemeester had aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Renkema is sinds 1 april 2007 burgemeester van Nijkerk. Daarvoor was hij onder andere burgemeester van Eemsmond en wethouder in de gemeente Assen.

Christien Bronda
Met ingang van 1 maart is Christien Bronda de nieuwe directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Bronda is nu nog directeur participatie en decentrale voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was zij bij de gemeente Amsterdam directeur Dienst Werk en Inkomen en later directeur Basisinformatie. Zij volgt Eise van der Sluis op.

Herman van Loo
Bij het Havenbedrijf Port of Zwolle is Herman van Loo benoemd tot directeur ad-interim. Van Loo was eerder directeur bedrijfsvoering in Kampen. Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel en is sinds eind 2015 in bedrijf.

Wim van der Meeren
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben Wim van der Meeren benoemd tot voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid (PRG) en lid van het College van Overleg BrabantAdvies. Van der Meeren neemt de taken over van Frank Petter. Van der Meeren is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ. 

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!