of 63606 LinkedIn

Personalia BB 04-2021

In Rozendaal is Simon Warmerdam benoemd tot wethouder. Hij volgt Marieke Albricht op. Warmerdam (Rosendael’74) was voor zijn pensioen rijksambtenaar. Hij was onder meer actief bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Mario Jacobs
Mario Jacobs

Mario Jacobs
Mario Jacobs wordt de nieuwe dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas. Hij volgt per 23 april Lambert Verheijen op. Jacobs (Groen- Links) is sinds april 2014 wethouder in Tilburg. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie en Cultuur bij de gemeente Helmond.

Mieke Baltus
De gemeenteraad van Lelystad heeft Mieke Baltus (CDA, 53) voorgedragen als burgemeester. Ze wordt de opvolger van Ina Adema, die commissaris van de koning in Brabant werd. Baltus is sinds 2013 burgemeester in Heemskerk. Daarvoor was ze burgemeester in Uitgeest.

Daan Prevoo
De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft Daan Prevoo voorgedragen als burgemeester. Hij volgt Jan Schrijen (partijloos, 68) op, die stopt. Prevoo is partijloos. Voorheen was hij lid van de SP. Van 2007 tot 2015 was hij Statenlid. Daarna was hij tot 2018 gedeputeerde.

Michiel Schrier
Michiel Schrier (48) wordt is voorgedragen als burgemeester van Vlieland. Schrier is momenteel fractievoorzitter van de SP in provinciale staten van Fryslân en fractievoorzitter in de raad van Smallingerland. Eerder was hij gedeputeerde in Fryslân. Hij volgt Tineke Schokker (CDA) op.

Marieke van Dijk
In Waterland is Marieke van Dijk (D66) benoemd tot wethouder. Van Dijk was tot voor kort wethouder in Heemskerk. In Waterland volgt ze wethouder Bas ten Have op, die in oktober vorig jaar opstapte.

Dorrit de Jong
Dorrit de Jong (GroenLinks) is benoemd tot wethouder van Zwolle. Ze volgt Klaas Sloots op. Hiervoor was De Jong politiek secretaris en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Daarnaast was zij raadslid in Amsterdam.

Erik Peters
In West Maas en Waal is Erik Peters (Federatie dorpsbelangen West Maas en Waal) benoemd tot wethouder. Hij volgt Ton de Vree op. Peters was zeven jaar raadslid in de gemeente. Daarnaast is hij voorzitter geweest van diverse plaatselijke verenigingen.

Egbert van Dijk
In De Wolden is Egbert van Dijk (Gemeentebelangen) benoemd tot wethouder. Hij volgt Jan van ’t Zand op, die met pensioen is gegaan. Van Dijk was van 2006 tot 2010 wethouder in Meppel en bekleedde een groot aantal facties binnen bedrijven.

Peter van Diepen
In Heiloo is Peter van Diepen benoemd tot wethouder. Hij volgt de opgestapte Fred Dellemijn op. Van Diepen was tot zijn benoeming tot wethouder fractievoorzitter van D66 in Alkmaar. Daarnaast is hij registeraccountant.

Egbert de Vries
In Amsterdam is Egbert de Vries (PvdA) benoemd tot wethouder. Hij volgt Sharon Dijksma op. De Vries was directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en lid van het bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Jurrie Nieboer
In Oldambt is Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden) benoemd tot wethouder. Hij volgt Bard Boon op, die de politiek verlaat. Nieboer was tot zijn benoeming communicatieadviseur bij werkleerbedrijf Afeer en sinds 2010 raadslid in Oldambt.

Michel Graef
Michel Graef is benoemd tot wethouder in Leudal. Hij neemt het wethouderschap over van Arno Walraven, die vanwege gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Graef was tot voor kort fractievoorzitter van Samen Verder.

Robert te Beest
In Alkmaar is Robert te Beest (CDA) benoemd tot wethouder. De afgelopen periode nam hij deze functie al waar, omdat wethouder Marcel van Zon afwezig was door persoonlijke omstandigheden. Van Zon heeft nu ontslag genomen. Te Beest was eerder wethouder in Velsen.

Philip Greep
Philip Greep is benoemd tot griffier in Waterland. Greep was jarenlang raadsgriffier, plaatsvervangend griffier en raadsadviseur in Lingewaard. Hij volgt Lia Randsdorp op, die interim raadsgriffier was als vervanger van Elske Hörchner, die vanwege ziekte uitviel.

Frank Halsema
Met ingang van 1 maart is Frank Halsema benoemd tot gemeentesecretaris van Stichtse Vecht. Halsema was al sinds september 2019 waarnemend gemeentesecretaris. Voor hij naar Stichtse Vecht kwam, was hij directeur financiën bij de gemeente Utrecht en bekleedde hij diverse managementfuncties bij de overheid.

Raph Stijns
In Kerkrade is Raph Stijns benoemd tot gemeentesecretaris. Hij was directeur van de Bestuursdienst en locosecretaris in dezelfde gemeente. Ook is hij directeur van het Parkstad Limburg Stadion, op voordracht van de gemeente. Eerder was hij directeur Werk en Inkomen. Hij volgt Harry Coumans op die met pensioen ging.


Overleden:
Jan Mans is op 80-jarige leeftijd overleden. Mans (PvdA) was burgemeester in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp. Mans was ook burgemeester van Meerssen en Kerkrade en waarnemend burgemeester in Venlo, Zaanstad, Maastricht, Moerdijk en Gouda.

Gert-Jan Nijpels
Burgemeester Gert- Jan Nijpels van Opmeer is plotseling overleden. Nijpels (VVD) was bijna 17 jaar burgemeester van Opmeer, sinds 15 juni 2004. Eerder was hij wethouder in Den Helder. Nijpels zou per 1 juli 2021 met pensioen gaan. Hij werd 69 jaar oud. 


Thomas Oosterhaven
Thomas Oosterhaven is met ingang van 1 februari 2021 de nieuwe griffier van Opsterland. Daarvoor werkte hij onder meer als directiesecretaris in Waadhoeke en als raadsgriffier op Vlieland.

Johan Rutten
In Bergen op Zoom is Johan Rutten aangesteld als interim gemeentesecretaris. Hij neemt daarmee de taken over van Theo Wingens, die zijn werk bij de gemeente Bergen op Zoom heeft neergelegd. Vanaf mei vorig jaar werkt Rutten al als directeur Financiën & Bedrijfsvoering a.i. bij de gemeente. Hij werd samen met de drie nieuwe wethouders aangesteld om orde op zaken te stellen als het gaat om de financiën van Bergen op Zoom.

Jan van Belzen
Burgemeester Jan van Belzen (SGP) van Barendrecht gaat op 1 oktober met pensioen. Hij wordt in augustus 67 jaar. Van Belzen begon in 2005 als burgemeester van Barendrecht. Eerder was hij wethouder in Werkendam.

Harry Oosterman
Burgemeester Harry Oosterman (CDA, 64) van Ooststellingwerf beëindigt op 1 augustus zijn burgemeesterschap. Hij is dan bijna zestien jaar burgemeester geweest van de gemeente. Daarvoor was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Friesland en lid van de gemeenteraad van Littenseradeel.


Rectificatie:
In de tekst bij Tineke Kramer in Binnenlands Bestuur 3 zijn wat slordigheden geslopen. Bij deze de juiste tekst: Tineke Kramer-Klein is benoemd tot griffier van Eemsdelta. De gemeente Eemsdelta ontstond per 1 januari 2021 door de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Kramer was van mei 2020 beoogd griffier van de gemeente. Daarvoor was zij raadsgriffier in Appingedam en bestuursadviseur bij het Waterschap Noorderzijlvest.

In de personalia van de editie 3 van BB staat aangegeven dat Ton Schoenmakers benoemd is tot griffier van de gemeente Steenbergen. Dit is niet juist. Begin januari is de voordracht ingetrokken door de werkgeverscommissie. Tot er een nieuwe griffier benoemd wordt, zal Robert Defilet het griffierschap blijven waarnemen.