of 59345 LinkedIn

Personalia BB 03-2019

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft na ruim 16 jaar afscheid genomen van zijn griffier Tineke Zantingh. Zij ging met pensioen. In 2002, toen het dualisme werd ingevoerd, werd zij de eerste raadsgriffier van Leiderdorp. 

Jacqueline Koops
Jacqueline Koops

Jacqueline Koops
Met ingang van 1 februari 2019 is Jacqueline Koops (ChristenUnie, 49) benoemd tot burgemeester van Heerde. Koops was eerder wethouder in Amstelveen. De afgelopen drie jaar was ze wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is ze vijf jaar gemeenteraadslid geweest in Amstelveen. In Heerde volgt ze waarnemend burgemeester Fred de Graaf (VVD) op, die vorig jaar oktober aantrad na het vertrek van Inez Pijnenburg (VVD).

Pieter van Veen
Burgemeester Pieter van Veen (VVD, 71) is per 1 januari 2019 gestopt als waarnemend burgemeester van Haren. Hij vervulde deze positie sinds 1 mei 2015. Haren werd samen met Ten Boer onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen. Van Veen was eerder burgemeester van Rozendaal, Eelde en Warnsveld. Daarnaast was hij waarnemend burgemeester van Ruurlo, Aalten, Epe, Raalte, Rijssen-Holten en Haaksbergen.

Robert Strijk
Met ingang van 1 februari 2019 is Robert Strijk (D66, 54) benoemd tot waarnemend burgemeester van Zwijndrecht. Hij neemt waar voor Dominic Schrijer (PvdA, 52), die per 1 februari 2019 benoemd is tot voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Strijk was eerder wethouder in Leiden en directeur van het landelijk bureau van D66.

Harry de Vries
In Scherpenzeel is Harry de Vries (CDA, 62) benoemd tot waarnemend burgemeester. Hij vervangt Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA, 62) die benoemd is tot waarnemend burgemeester van Druten. De Vries was tot 1 januari waarnemend burgemeester van Neerijnen. Neerijnen is per 1 januari 2019 samengegaan met Geldermalsen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Eerder was De Vries burgemeester in Lingewaard.

Hayo Apotheker
In de nieuwe gemeente Noardeast- Fryslân is Hayo Apotheker (D66, 68) benoemd tot waarnemend burgemeester. De gemeente is ontstaan door het samengaan van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. Apotheker was eerder waarnemend burgemeester van Waadhoeke en burgemeester van Muntendam, Veendam, Leeuwarden, Steenwijk, Steenwijkerland, Sneek en Súdwest-Fryslân.

Piet van Dijk
Burgemeester Piet van Dijk heeft zijn ontslag ingediend. Hij stopt als burgemeester van Aa en Hunze. Hij dient zijn ontslag in, ‘omdat de klik er niet is’. Van Dijk zat sinds eind mei ziek thuis. De 56-jarige Van Dijk (VVD) werd in september 2017 burgemeester van Aa en Hunze. Daarvoor was hij wethouder in Opsterland voor de lokale partij Opsterlands Belang.


Komen & gaan

Carin Bodewes
In Midden-Drenthe is Carin Bodewes de nieuwe griffier. Zij volgt Ina Middelkamp op. De functie van griffier werd de afgelopen periode op interim-basis vervuld door Cees Vos. Bodewes was eerder plaatsvervangend raadsgriffier in Loppersum en griffier in Hoogezand- Sappemeer.

Huri Sahin
Wethouder Huri Sahin (Progressief Oegstgeest) heeft haar functie neergelegd. Zij noemt de norm voor het aandeel sociale huurwoningen bij bouwprojecten als reden voor haar vertrek.


Barometer:
AOW-leeftijd
Tot en met 2020 bereikt bij het rijk 4% van het huidige personeelsbestand de AOW-leeftijd. In 2025 bereikt 13% van het huidige personeelsbestand de AOW-leeftijd. Bron: Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2015


Bertholt Leeftink
Bertholt Leeftink wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 28 januari 2019. Leeftink was directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en interim directeur bij het Nederlands Investeringsagentschap.

Nico Versteeg
Vanaf maart 2019 is Nico Versteeg de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Overijssel. Hij volgt Johan Osinga op. Versteeg vormt samen met Bart Parmet, de directeur Strategie, de directie van de provincie Overijssel. Versteeg is nu nog werkzaam als gemeentesecretaris in Lelystad.


Overleden
Oud-burgemeester Ger Baris is op 88-jarige leeftijd overleden. Baris was politicus voor de Christelijk-Historische Unie. Hij werkte als ambtenaar voor de gemeenten Schiedam, Rijswijk, Amstelveen en Utrecht. Zijn eerste burgemeesterspost bezette hij in 1969 toen hij burgemeester werd van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. In februari 1978 werd hij burgemeester van Geldermalsen, waar hij in 1993 afscheid nam en met pensioen ging.

Wethouder Cees Lodder van Middelburg is op 61-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was wethouder namens de Lokale Partij Middelburg (LPM).

Op 88-jarige leeftijd is Wil Velders-Vlasblom overleden. De ras-PvdA’er werd in 1974 de eerste vrouwelijke wethouder in Utrecht. Later werd ze burgemeester van Beverwijk.

Op 72-jarige leeftijd is Hans Heres overleden. Heres was raadslid en wethouder in Beerta en Reiderland en was lid van de Communistische Partij van Nederland (CPN) en de daaruit voortgekomen Nieuwe Communistische Partij (NCPN).


Arnold Geytenbeek
De 16 gemeentelijke leden van de Coöperatie Parkeer- Service hebben ingestemd met de benoeming van Arnold Geytenbeek als hun nieuwe directeur- bestuurder. Hij volgt interim directeur Jan Dirk Nijkamp op. Geytenbeek is sinds de vorming in 2013 directeur- bestuurder van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een belastingsamenwerking waar naast Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden acht gemeenten uit de regio Utrecht in deelnemen.


Burgemeesters vacature
Wierden

Het burgemeesterschap van Wierden is vacant per 1 juni 2019. De gemeente heeft circa 24.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.228,14 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 22 februari 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 31 januari 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Beekdaelen
Het burgemeesterschap van Beekdaelen is vacant. Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2019 vacant. De gemeente heeft circa 36.300 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.228,14 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 26 februari 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 4 februari 2019 op www.overheid. nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Kandidaten burgemeesters vacature
Albrandswaard

Voor het burgemeesterschap van Albrandswaard hebben 12 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt, onder wie twee vrouwen. De sollicitanten variëren in de leeftijd van 38 tot 61 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. Hans Wagner blijft tot 17 juni 2019 burgemeester van Albrandswaard.


Margo Meijer
Margo Meijer start als senior adviseur integrale gebiedsontwikkeling bij Over Morgen. Hiervoor werkte zij onder andere als directeur bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en als afdelingsmanager grondzaken en vastgoed bij de gemeente Ede.

Frans Buijserd
Frans Buijserd heeft aangekondigd dat hij op 15 december 2019 stopt als burgemeester van Nieuwkoop. Hij gaat dan met pensioen. Buijserd (CDA) is sinds 17 december 2007 burgemeester van Nieuwkoop, daarvoor was hij onder meer burgemeester van Aalburg.

Irma Woestenberg
Irma Woestenberg, gemeentesecretaris van Den Bosch, heeft aangekondigd in april met pensioen te gaan. Zij gaat na vijftien jaar Den Bosch, 45 jaar werk en op 65-jarige leeftijd met pensioen. Woestenberg werkte voorheen in Arnhem en Tilburg.

Raad van State
Aldo Kuijer, Aaldert ten Veen, Peter Knol, Sandra Lange, Hans Venema en Dana Baldinger worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ten Veen is advocaat bij Stibbe in Amsterdam, Kuijer is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, Knol is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam, Lange is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep, Venema is staatsraad in buitengewone dienst en rechterlijk bestuurslid van de Centrale Raad van Beroep en Baldinger is senior rechter bij de rechtbank Amsterdam.