of 63606 LinkedIn

Personalia BB 02-2021

Jos Penninx (PvdA, 66) neemt in augustus afscheid als burgemeester van Voorst. Penninx gaat met pensioen. Sinds 2006 is hij burgemeester van Voorst. Daarvoor was hij wethouder in Zaltbommel. 

Marian van der Weele
Marian van der Weele

Marian van der Weele
De gemeenteraad van Waterland heeft Marian van der Weele voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Van der Weele (D66, 57) is nu nog wethouder in Ouder-Amstel. Ze volgt Luzette Kroon (CDA) op, die begin 2020 dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân werd. Sicko Heldoorn (PvdA) is nu nog waarnemend burgemeester.

Klaas Sloots
In Stadskanaal is Klaas Sloots benoemd tot burgemeester. Sloots (49) is lid van Groen- Links. Hij was tot zijn benoeming tot burgemeester wethouder in Zwolle. Hij volgt Baukje Galama (VVD) op, die begin 2018 vertrok. In afwachting van een eventuele herindeling werd in Stadskanaal in de afgelopen periode twee keer een waarnemend burgemeester benoemd: eerst Froukje de Jonge (CDA) en later Yvonne van Mastrigt (PvdA).

Jan Luteijn
Jan Luteijn begint op 1 februari 2021 als waarnemend burgemeester in Barneveld. Luteijn (SGP, 60) volgt Asje van Dijk (CDA) op, die met pensioen gaat. Luteijn heeft een lang cv in het openbaar bestuur. Hij begon in de jaren negentig als raadslid in Werkendam, waar hij vanaf 1999 twaalf jaar wethouder was. Tussen 2003 en 2007 was hij lid van provinciale staten in Noord-Brabant. Hij was burgemeester van Cromstrijen en waarnemend burgemeester van Geertruidenberg.

Eppie Klein
Eppie Klein is per 18 januari 2021 benoemd tot waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Klein (SGP, 66) was eerder waarnemend burgemeester van Lingewaard en Renkum. Eerder zat hij zestien jaar in de gemeenteraad, eerst van Nunspeet en daarna van Elburg. Ook was hij vijftien jaar lid van provinciale staten in Gelderland. De afgelopen jaren werkte hij onder meer als organisatieadviseur.

Marco Out
In Assen is Marco Out (50) herbenoemd tot burgemeester. Out is sinds 2014 burgemeester van Assen. Sinds twee jaar is Out partijloos. Hij was 25 jaar lid van de VVD, maar eind 2018 zegde hij zijn lidmaatschap op omdat hij niet te spreken was over de koers van de partij. Eerder was Out burgemeester van Borger-Odoorn (2008-2014).

Simone Visser-Botman
In Drechterland is Simone Visser-Botman (CDA) is per 14 december 2020 benoemd tot wethouder. Zij volgt in deze functie Dirk te Grotenhuis op. Voor haar benoeming was ze projectleider welzijn en sociaal domein bij de gemeente Medemblik, daarvoor is ze werkzaam geweest bij diverse maatschappelijke organisaties.


Komen & gaan
Greet Buter
Met ingang van 1 februari 2021 is Greet Buter benoemd tot burgemeester van Deurne. Buter (53) is lid van de PvdA. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Laarbeek. Ze volgt burgemeester Hilko Mak (CDA) op, die met pensioen gaat.


Janneke Sparreboom
Wethouder Janneke Sparreboom is gestopt als wethouder van Lelystad. In haar ontslagbrief geeft zij aan dat het afgelopen jaar ‘heftig en ingewikkeld’ is geweest. Met de sporen die dat heeft achtergelaten, acht zij de tijd gekomen om de functie van wethouder neer te leggen en een andere weg in te slaan.

Frank Deij
In Terneuzen is Frank Deij (TOP/ Gemeentebelangen) benoemd tot wethouder. Deij vervangt Paula Stoker die eind oktober haar functie als wethouder neerlegde vanwege een meningsverschil over het salaris van de directeur van welzijnsorganisatie aan-z. Deij (67) was van 2014 tot 2018 ook al wethouder in Terneuzen.

Gerda ter Denge
In Berkelland is Gerda ter Denge (CDA) benoemd tot wethouder. Ze volgt Marijke van Haaren op. Van Haaren gaf eind vorig jaar aan wegens privé-omstandigheden tussentijds afscheid te willen nemen. Ter Denge was eerder o.a. statenlid in Overijssel en fractievoorzitter en wethouder in Losser.

Michel Rog
Michel Rog (CDA) is benoemd tot wethouder in Haarlem. Hij volgt CDA’er Merijn Snoek op, die in november vorig jaar opstapte. Rog was tot voor kort lid van de Tweede Kamer. Eerder was hij onder andere fractievoorzitter van D66 in de Amsterdamse stadsdeelraad De Baarsjes.

Sabine van Geffen
Sabine van Geffen wordt op 1 maart 2021 de nieuwe gemeentesecretaris van Dalfsen. Ze is nu nog gemeentesecretaris in Landsmeer. Eerder werkte ze als manager in Maasdriel. Daarvoor was zij onder meer kwartiermaker in Oss en loco-gemeentesecretaris in Reusel-De Mierden. Van Geffen is de opvolger van Hans Berends.


Overleden:
Op 66-jarige leeftijd is Coert van Ee overleden. Van Ee was lid van de gemeenteraad in Nieuwegein en lid van de Provinciale Staten van Utrecht voor het CDA. In 2011 werd hij benoemd tot burgemeester van Zederik.

Oud-burgemeester Ad Verheijden is op 82-jarige leeftijd overleden. Verheijden (CDA) was van 1987 tot 1997 burgemeester van Hooge en Lage Mierde en van 1993-1997 waarnemend burgemeester van Reusel. Daarna was hij nog enige tijd actief als ombudsman van Tilburg en enkele Zeeuwse gemeenten.


Dagmar van Deurzen
Dagmar van Deurzen wordt kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Maashorst. Die ontstaat op 1 januari 2022 na een fusie van Landerd en Uden. Van Deurzen is nu al gemeentesecretaris van Uden, waar ze in april 2018 begon.


Burgemeesters vacature
Moerdijk
Het burgemeesterschap van Moerdijk is vacant per 1 juni 2021. De gemeente heeft circa 37.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.620,48 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 9 februari 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 19 januari op www.officielebekendmakingen. nl/Staatscourant.

Heiloo
Het burgemeesterschap van Heiloo is vacant per 1 juni 2021. De gemeente heeft circa 24.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.930,11 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 16 februari 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 25 januari op www.officielebekendmakingen. nl/Staatscourant.


Burgemeesters vacature - kandidaten
Lelystad
Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Lelystad hebben 16 personen hun belangstelling getoond, onder wie 4 vrouwen. Naar politieke kleur zijn de kandidaten als volgt verdeeld: 7 kandidaten zijn lid van de VVD, 3 van de PvdA, 1 van D66, 1 van het CDA en 4 kandidaten zijn geen lid zijn van een politieke partij. Het burgemeestersambt in Lelystad is sinds 1 oktober 2020 vacant door het vertrek van Ina Adema. Sindsdien neemt Henry Meijdam het ambt waar.

Noordoostpolder
Twaalf mannen en vijf vrouwen willen burgemeester worden van de gemeente Noordoostpolder. Negen sollicitanten hebben een VVD-achtergrond. Vier sollicitanten hebben het CDA als politieke kleur, twee zijn lid van de ChristenUnie, één van D66 en één van de SGP. De nieuwe burgemeester volgt Jan Westmaas op, die het ambt sinds oktober 2019 waarneemt, na het plotselinge vertrek van Harald Bouman.

Oostzaan
Naar het ambt van burgemeester van Oostzaan hebben 13 personen gesolliciteerd, onder wie vijf vrouwen. Van deze kandidaten hebben/hadden 7 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 6 personen hebben/hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juni 2021 worden benoemd.

Pekela
Er hebben zeven personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Pekela. Het is niet bekend hoeveel daarvan man en vrouw zijn, ook zijn de bijbehorende partijen onbekend. In juni 2020 heeft de raad van Pekela aangegeven zelfstandig te willen blijven. Vervolgens is gestart met de kroonbenoemingsprocedure. Het ambt van burgemeester wordt sinds november 2015 waargenomen door Jaap Kuin (PvdA).

Rijswijk
Voor het burgemeesterschap van Rijswijk hebben 11 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt. De sollicitanten, 7 mannen en 4 vrouwen, variëren in de leeftijd van 36 tot 60 jaar. Van de 11 sollicitanten zijn 8 sollicitanten wethouder dan wel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Valkenburg aan de Geul
Naar de vacature burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben 30 kandidaten gesolliciteerd, onder wie 10 vrouwen. Elf kandidaten zijn lid van de VVD, 5 van het CDA, 3 van de PvdA, 2 van D66, 1 van PvdA/GroenLinks, 4 van een lokale partij. Vier kandidaten zijn partijloos. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond.


Jethro Michel
Jethro Michel is benoemd tot gemeentesecretaris van Oudewater. Michel was de afgelopen jaren al locosecretaris en vervulde de functie van gemeentesecretaris de laatste zeven maanden als waarnemer vanwege het vertrek van Wubbo Tempel. Tempel werd wethouder in Krimpen aan den IJssel.

Luc Kohsiek
Dijkgraaf Luc Kohsiek is herbenoemd tot dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Kohsiek is sinds 2009 dijkgraaf. Van 2002 tot 2009 was hij plaatsvervangend directeur generaal bij Rijkswaterstaat. In 2009 volgde hij Monique de Vries op als dijkgraaf.


Overleden:
Henk Busemann, wethouder namens de PvdA in Pekela, is overleden. Busemann was al langer ernstig ziek. Busemann was van 2002 tot en met 2018 raadslid voor de PvdA in Pekela. In 2018 werd hij wethouder namens de partij. Busemann is 60 jaar geworden.

Adrienne Verschuren is kort voor zij zou worden geïnstalleerd als raadslid in Oisterwijk, overleden. Zij was tot 1 januari 2021 wethouder in Haaren namens Progressief ‘96. Haaren ging met ingang van dit jaar op in Boxtel, Vught, Tilburg en Oisterwijk. In die laatste gemeente werd Verschuren bij de herindelingsverkiezingen voor de lokale partij PRO gekozen in de nieuwe gemeenteraad.

Oud-wethouder Jan van Lith is in de leeftijd van 73 jaar overleden. Van Lith was wethouder in Geertruidenberg.

Oud-wethouder Heleen Visser uit Almere is overleden. Visser was vanaf 1990 gemeenteraadslid van Almere en was van 2002 tot 2006 wethouder voor Groen- Links. In 2008 werd Visser waarnemend burgemeester in de gemeente Hattem. Visser is 68 jaar geworden.

Oud-wethouder Wim van Velzen is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij startte zijn politieke carrière als PvdA-raadslid en later wethouder in Huizen. Hij was vanaf 1979 partijsecretaris van de PvdA onder Joop den Uyl en Wim Kok. In 1989 maakt hij de overstap naar het Europees Parlement, waar hij tien jaar zou blijven.


Rosanne Slootweg
De gemeenteraad van Castricum wijst Rosanne Slootweg aan als nieuwe griffier. Slootweg is politicoloog en werkt sinds 2015 als plaatsvervangend griffier in Castricum. Ze is op 1 januari 2021 begonnen in haar nieuwe functie. Ze volgt Vera Hornstra op, die griffier in Alkmaar is geworden.

Frans Meijerink
Frans Meijerink is benoemd tot griffier van Voerendaal. Hij was eerder griffier in Het Bildt. Daarna begon hij een hotel in Limburg. Hij volgt in Voerendaal Suzanne Dormans op, die op 1 augustus 2020 naar Brunssum vertrok. Sindsdien neemt plaatsvervangend griffier Anita Hoven de functie in Voerendaal waar.

Mavis Carrilho
Mavis Carrilho is de nieuwe directeur Bestuursadvisering en Strategie in Amsterdam. Carrilho heeft als zelfstandig ondernemer een ruime ervaring binnen de gemeentelijke overheid. Ze werkte onder andere in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Ook was ze werkzaam het Bureau Algemene Bestuursdienst van het rijk.

Jan-Willem Flohil
Jan-Willem Flohil is op 1 januari 2021 begonnen als de nieuwe directeur Economische Zaken en Kunst & Cultuur in Amsterdam. De twee directies gaan vanaf die datum samen verder als één directie. Flohil was hiervoor plaatsvervangend directeur Middelen en Control in Rotterdam.

Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb is beëdigd voor een derde termijn als burgemeester van Rotterdam. Zijn derde termijn is ingegaan op 5 januari. Aboutaleb (PvdA, 59) was eerder onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder van Amsterdam.

Marina van der Velde
Marina van der Velde (VVD, 67), burgemeester van Kaag en Braassem, stopt in het najaar. Ze gaat dan met pensioen. Eerder was Van der Velde onder andere wethouder in Bunnik en projectsecretaris van de Noord-Zuidlijn.

Lex Roolvink
Lex Roolvink (VVD, 63) vertrekt op 1 april als burgemeester van Grave. Roolvink is sinds 2013 burgemeester in Grave. Voor zijn burgemeesterschap was hij gemeentesecretaris in verschillende gemeenten.

Bort Koelewijn
Ook burgemeester Bort Koelewijn van Kampen heeft zijn vertrek aangekondigd. Koelewijn (CU, 67) was eerder burgemeester in Holten-Rijssen en Liesveld en gemeentesecretaris van Bunschoten en De Bilt.