of 61441 LinkedIn

Personalia BB 02-2020

Naar het ambt van burgemeester in Hoeksche Waard hebben 12 kandidaten gesolliciteerd. De sollicitanten, twaalf mannen, variëren in de leeftijd van 38 tot 59 jaar. Onder hen hebben de meesten ervaring in het openbaar bestuur.

Wendy Verkleij-Eimers
Wendy Verkleij-Eimers

Wendy Verkleij-Eimers
Met ingang van 27 januari 2020 is Wendy Verkleij- Eimers benoemd tot burgemeester van Noordwijk. Verkleij (56) is lid van de VVD. Zij is momenteel burgemeester van Uitgeest. Op dit moment is Joan Hermans-Vloedbeld (VVD) waarnemend burgemeester van Noordwijk. Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd tot de nieuwe gemeente Noordwijk.

Henk Jan Bolding
Henk Jan Bolidng is benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De benoeming gaat in op 29 januari 2020. Bolding (64) is lid van het CDA. Hij is momenteel waarnemend burgemeester van Het Hogeland. De gemeente Het Hogeland is ontstaan door samenvoeging per 1 januari 2019 van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum.

Bob Vostermans
Met ingang van 28 januari 2020 is Bob Vostermans benoemd tot burgemeester van Beesel. Vostermans (38) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in Horst aan de Maas. Op dit moment is Wil Rutten (partijloos) waarnemend burgemeester. Hij werd waarnemend burgemeester nadat Petra Dassen-Housen (CDA) benoemd werd tot burgemeester in Kerkrade.

Harry Leunessen
Harry Leunessen is benoemd tot burgemeester van Vaals. De benoeming gaat in op 20 januari 2020. Leunessen (PvdA, 54) is op dit moment manager Public Affairs in Heerlen. Bestuurlijke ervaring deed hij eerder op als wethouder van Landgraaf. Op dit moment is Reg van Loo (partijloos) waarnemend burgemeester van Vaals. Van Loo was tot voor kort burgemeester van Vaals, maar wilde niet in aanmerking komen voor een derde termijn.

Gerrit Jan Kok
In Staphorst is Gerrit Jan Kok (VVD, 60) benoemd tot waarnemend burgemeester. Kok was vier jaar lang waarnemend burgemeester van Haaksbergen. Daarvoor was hij gedeputeerde in Overijssel, burgemeester van Ommen en wethouder in Enschede. In Staphorst ontstaat een burgemeestersvacature door het vertrek van burgemeester Theo Segers (ChristenUnie, 59). Hij is per 13 januari benoemd als burgemeester van Molenlanden.

Robbert Jan van Duijn
De gemeenteraad van Nieuwkoop draagt Robbert-Jan van Duijn voor als burgemeester. Van Duijn (CDA, 32) wordt daarmee de jongste burgemeester van Nederland. Hij is nu nog wethouder in Aalsmeer. In Nieuwkoop volgt hij Frans Buijserd (CDA, 67) op, die met pensioen gaat. Met deze stap wordt Van Duijn drager van de rode lantaarn. Nu is Joyce Vermue nog de jongste. Ze werd in juli burgemeester van Zundert en was toen 33 jaar. 


Komen en gaan:
Jolanda van de Ven
Met ingang van 1 januari 2020 is Jolanda van de Ven de nieuwe gemeentesecretaris van Laarbeek. Zij is de opvolger van Myriam Meertens die sinds september 2019 gemeentesecretaris is in Weert. Van de Ven is nu nog afdelingshoofd bedrijfsvoering en publiekszaken in Bergeijk.

Liesbeth Bloemen
Burgemeester Liesbeth Bloemen (CDA, 65) van Zoeterwoude heeft haar vertrek per oktober 2020 aangekondigd. Ze gaat met pensioen. Ze is dan bijna 16 jaar burgemeester van Zoeterwoude. Voor haar benoeming tot burgemeester was ze korte tijd Tweede Kamerlid voor het CDA.


Jan Karens
In Nieuwegein wordt Jan Karens de nieuwe raadsgriffier. De benoeming gaat in op 17 februari 2020. Karens is momenteel werkzaam bij de gemeente Utrecht als coördinator stafbureau griffie en raadsadviseur voor Regionale zaken en Mobiliteit. Ook is hij commissiegriffier. Karens is de opvolger van Jolien Houtman, die in september startte als raadsgriffier in Amsterdam.

Eric van der Burg
Vanaf 1 januari 2020 is Eric van der Burg de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Van der Burg is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Daarvoor was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam van 2018 tot 2019 en wethouder van 2010 tot 2018.

Ap Reinders
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft Ap Reinders voorgedragen als burgemeester. Reinders (46) is wethouder in Haarlemmermeer voor een lokale politieke partij. Hij volgt waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt op. De vacature is ontstaan door het overlijden van burgemeester Marc Witteman in 2018.

Wim van de Donk
De commissaris van de koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, legt na elf jaar zijn functie neer. Hij wordt rector magnificus van Tilburg University. Van de Donk (CDA, 57) was er eerder hoogleraar matschappelijke bestuurskunde. Daarna was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Ric de Rooij
Ric de Rooij wordt met ingang van 15 februari plaatsvervangend secretaris- generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Rooij is sinds 2014 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van 2009 tot 2014 was hij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties, onder andere bij de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en bij de provincie Zuid-Holland.

Leonard Geluk
Op 1 april start Leonard Geluk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als algemeen directeur. Geluk neemt dan afscheid van De Haagse Hogeschool, waar hij voorzitter van het College van Bestuur was. Eerder was hij gemeenteraadslid en wethouder in Rotterdam. Geluk volgt Jantine Kriens op, die met pensioen gaat. Kriens is sinds 2013 algemeen directeur bij de VNG en was daarvoor onder meer wethouder in Rotterdam.

Piet Buijtels
Met ingang van 1 januari 2020 is Piet Buijtels als associé verbonden aan Zeelenberg. Buijtels heeft in diverse gemeenten gewerkt als gemeentesecretaris, onder andere in Maastricht, Haarlemmermeer en Amersfoort.

Hanny Kemna
Hanny Kemna wordt lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2020. Kemna is meervoudig commissaris en IT auditor. Zij is onder meer President Commissaris van MN Services NV, (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen van Menzis NV en Non Executive Director voor ASA International.

Jan van Zanen
De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen is herbenoemd voor de komende zes jaar. Van Zanen is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht. Hij was eerder burgemeester van Amstelveen, voorzitter van de VVD, wethouder in Utrecht en lid van de gemeenteraad in Utrecht. Van Zanen is eveneens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Tanja Klip
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin (VVD) legt per 1 augustus 2020 haar ambt als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe neer. Klip-Martin werd op 1 maart 2013 benoemd tot dijkgraaf en is daarmee een kleine zeven en een half jaar dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe. Zij blijft tot aan het eind van haar benoemingsperiode medio 2023 lid van de Eerste Kamer. Eerder was ze raadslid en wethouder in Coevorden en gedeputeerde van Drenthe.


Burgemeesters vacature
Urk
Het burgemeesterschap van Urk is vacant sinds 19 september 2019. De gemeente heeft circa 21.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.874,98 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 12 februari 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 21 december op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.


Anneke van Dijk
Anneke van Dijk wordt directeurgeneraal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 februari 2020. Van Dijk is sinds december 2018 directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze directeur Wetgeving en Juridische Zaken en hoofd en raadadviseur sector Staatsen Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie.

Manon Leijten
Manon Leijten wordt bestuurslid bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De benoeming gaat in per 2 maart 2020. Leijten werkte de afgelopen tijd als secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Eerder was zij onder ander directeur generaal Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Z. Leijten volgt Henk Don op.

Pieter Hasekamp
Pieter Hasekamp wordt directeur van het Centraal Planbureau. De benoeming gaat in op 1 maart 2020. Hasekamp is sinds 2015 directeur- generaal Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij algemeen directeur bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van VWS. Eerder bekleedde hij diverse managementfuncties bij het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën.

Jan Scholten
Jan Scholten is benoemd tot waarnemend gemeentesecretaris van Dordrecht. Het gaat om een tijdelijke aanstelling. Scholten was tot 1 december gemeentesecretaris van Haarlem. Daarvoor was hij in die gemeente directeur Stadsbeheer en hoofd Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jan van Dijk
Gemeentesecretaris Jan van Dijk vertrekt na bijna 12 jaar werkzaam te zijn geweest per 1 februari 2020 bij de gemeente Renswoude. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de Inclusief Groep in Nunspeet. Voor hij in 2012 werd benoemd als gemeentesecretaris was hij hoofd Omgevingsbeheer in Renswoude.

Gideon van Driel
Gideon van Driel is de nieuwe raadsgriffier in Zandvoort. Hij is de opvolger van Henk van Steveninck, die na 17 jaar met vervroegd pensioen ging. Van Driel was van maart 2010 tot maart 2018 gemeenteraadslid voor het CDA in Haarlem. De afgelopen tien jaar was senior jurist vergunningen in Amsterdam. Daarvoor was hij griffier bij de rechtbank van Amsterdam.