of 62812 LinkedIn

Personalia BB 01-2021

In 2020 zijn 231 wethouders tijdelijk of definitief uit het college van B&W vertrokken of ten val gekomen, het grootste deel (109) door een politieke vertrouwensbreuk. Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Zakencolleges


Annette Stinenbosch (CDA, Bergen op Zoom) neemt ontslag uit verantwoordelijkheid voor de aanpak van het dossier zwembad De Schelp. Het vinden van een nieuwe meerderheidscoalitie blijkt door tegenstellingen tussen GBWP en VVD, de enorme schuldenlast en de stijgende uitgaven in het sociaal domein onmogelijk. Er komt een zakencollege met vijf wethouders met een band met de stad.

John van Vugt (Keerpunt ’74, Geertruidenberg) laat zich kritisch uit over het naleven van de coronaregels, er dreigt een motie van wantrouwen tegen hem met als gevolg dat zijn partij en het CDA uit de coalitie stappen. Een nieuwe meerderheidscoalitie blijkt onmogelijk; er wordt een zakencollege geformeerd met de drie overige wethouders die per onderwerp draagvlak moeten zoeken.

Jacob van der Heide (Gemeentebelangen, Hoogeveen) stapt op omdat het CDA geen vertrouwen heeft dat het college de financiële problemen kan oplossen. De partijen weten zich geen raad met de noodzaak tot bezuinigen, een nieuwe coalitie blijkt onmogelijk en er wordt daarom gekozen voor de vorming van een zakencollege met vier wethouders van buiten die de financiën weer op orde moeten krijgen.

Jan Gulikers (Brug-M, Meerssen), Paul Sanders (Kijk!) en Marly Heusschen (CDA) stappen op als de gemeenteraad een motie van wantrouwen heeft ingediend. Zij vinden een herindeling, waartegen de raad zich verzet, gezien de financiële situatie van de gemeente onvermijdelijk. De verhoudingen zijn zo verstoord dat uiteindelijk een zakencollege met twee bestuurders van buiten de rust moet herstellen.

Cor Trompetter (PvdA, Smallingerland) treedt af nadat de PvdA de samenwerking met lokale partij ELP heeft opgezegd na een conflict over het verstrekken van geld aan theater De Lawei. De verhoudingen tussen beide coalitiepartijen zijn zo verstoord dat de vorming van een zakencollege de enige oplossing blijkt. De raad kiest vlak voor de zomer uit 81 sollicitanten vier nieuwe wethouders-van-buiten.

Loek Kruip (VVD, Waalre), Alexander van Holstein (CDA, Waalre), Lianne Smit-Volkers (AWB, ZW14 en GroenLinks) en Arno Uijlenhoet (AWB, ZW14 en GroenLinks) zeggen het vertrouwen op in burgemeester Brenninkmeijer. Dat leidt eerst tot het vertrek van de burgemeester en later tot het vervangen van alle wethouders door een zakencollege waarbij de raad uit 48 sollicitanten drie wethouders-van-buiten kiest.  


Coalitiebreuken

Jaap Vlaming (GroenLinks, Texel)
treedt toch af als blijkt dat Texels Belang en VVD een nieuwe coalitie hebben gevormd met de PvdA. Zijn eigen fractie had zich eerder al teruggetrokken vanwege het ontbreken van saamhorigheid in de coalitie.

Marcel Steketee (Dorpsbelangen & Toerisme Veere) keert evenals Arie Schot (SGP/ChristenUnie) en Bert van Halderen (VVD) niet terug nadat DTV de stekker uit de coalitie trok. Volgens DTV-fractievoorzitter Adrie Roelse ontbreekt het aan harmonie in de raad en de ‘politieke antenne om werkelijk iets te bereiken.’

De 75-jarige Martin Kraaijestein (PvdA/GroenLinks, Waddinxveen) stapt op na ‘voortdurende grote meningsverschillen’ met de liberale collega. PvdA/GroenLinks zegt het vertrouwen op in de coalitie waarna Gezina Atzema (VVD), Hannie van der Wal-Hortenius (D66) en Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) ook hun ontslag indienen.

Jacoline Hartman (Lokaal Belang West Betuwe)
komt samen met de collega’s Ed Goossens (Dorpsbelangen), Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen), Ton van Maanen (SGP) en Govert van Bezooijen (ChristenUnie) ten val als de coalitiepartijen geen vertrouwen meer hebben in haar partij. Hartman is de enige die na de vorming van een nieuwe coalitie niet meer terugkeert.

Joop Berendsen (OPZ, Zandvoort), Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) verklaren zich demissionair als de raad een volgens het college onuitvoerbaar amendement aanneemt voor een extra toegangsweg naar het circuit. De confrontatie legt de breuk tussen VVD en OPZ bloot en kost uiteindelijk alleen Berendsen definitief het wethouderschap.

Albert Coster (Buitengewoon Zwartewaterland) verliest het vertrouwen van zijn collega’s Gerrit Knol (ChristenUnie) en Maarten Slingerland (SGP) vanwege belangenverstrengeling rondom het dossier Molenwaard en de partij Buitengewoon Zwartewaterland. Coster verdwijnt onder druk van een motie van wantrouwen definitief als wethouder en zijn partij gaat naar de oppositie.


Bestuurlijke stijl en integriteit

Geert Post (SGP, Urk) legt zijn taken neer, nadat zijn zoon (32) verdachte is in een groot drugsonderzoek. Reden is dat Post verzweeg dat hij naast wethouder ook ‘formeel betrokken’ is bij het transportbedrijf van zijn zoon.

Richard Quakernaat (VVD, Landsmeer)
stapt op na een unaniem aangenomen motie van treurnis. Volgens de raad voerde de wethouder slecht uit wat hem werd opgedragen. Quakernaat beloofde beterschap maar besluit een maand later toch de handdoek te gooien.

Mara de Graaf (SP, Maastricht) dient haar ontslag in en haar partij stapt uit de coalitie omdat het stadsbestuur te veel bezuinigt op de zorg. De bezuinigingsvoorstellen zijn voor De Graaf onacceptabel.

Evert Damen (CDA, Kapelle) stapt op. ‘Het zou meer moeten gaan om inhoud en gezamenlijke inzet en minder om het politieke spel’.


Jan Kastje (GroenLinks, Hilversum) voelt na tien jaar wethouderschap afnemende steun en stopt. Aanleiding: het gebrek aan medewerking voor zijn voorstel voor een klimaatneutraal raadshuis. Zelfs zijn eigen partij steunde de VVD waardoor het plaatsen van een warmtepomp op de lange baan werd geschoven.

Monique Lamers (GroenLinks, Voorschoten) treedt af vanwege een gebrek aan steun van haar eigen fractie, bijvoorbeeld voor het voorstel om de toekomst van de reinigingsdienst te onderzoeken door deze onder te brengen in de Leidse regio.

Peter Smit (Algemeen Belang, Oisterwijk) wordt weggestuurd omdat hij kandidaat is om Brabants gedeputeerde te worden voor Forum voor Democratie. Algemeen Belang zegt verrast te zijn door zijn mogelijke kandidatuur en wil niet worden geassocieerd met het gedachtegoed van Forum voor Democratie.

Karin van Hunnik (Larens Behoud), wethouder sociaal domein, stopt per direct. In haar ontslagbrief schrijft zij: ‘Het voor mij nogmaals duidelijk werd dat er sinds mijn benoeming tot wethouder niet alleen zaken waren gerealiseerd, mijn ervaring in de te vervullen rol is gegroeid, maar zich tevens scherp heeft afgetekend wat in de huidige setting haalbaar is.’

Paula Stoker (TOP/Gemeentebelangen, Terneuzen) is opgestapt na een verschil van mening over het salaris van de directeur van welzijnsorganisatie Aan-z. In een reactie laat Stoker weten dat haar voorzitterschap bij Aan-z er onverwachts toe heeft geleid dat 'er geen draagvlak is binnen het college om mijn functie als wethouder voort te zetten'.

Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief, Pijnacker-Nootdorp) is afgetreden nadat zij in een casus waarin om haar hulp werd gevraagd niet gehandeld heeft zoals een bestuurder dat hoort te doen. Zij vindt het onnodig schadelijk wanneer informatie over de zorgelijke situatie van een gezin in de media komt en kiest daarom voor haar vertrek.


Eigen fractie

Een breuk met de eigen fractie kost Robèrt Smits (GroenLinks, Bodegraven-Reeuwijk), Henri de Jong (CDA, Noordwijk) en Willem Joustra (VVD, Wijk bij Duurstede) de politieke kop. Smits is er niet in geslaagd de uitgaven voor de jeugdzorg te beperken. De Jong, afkomstig uit Noordwijkerhout, mist het vertrouwen van de Noordwijkse achterban. Joustra verschilt over de te volgen koers en stijl van communiceren.

Voor Fred Dellemijn (Heiloo 2000) eindigt het wethouderschap als zijn partij uit de coalitie stapt omdat oud-Heiloo2000-fractievoorzitter Konijn is overgestapt naar oppositiepartij Heiloo Lokaal. De 65-jarige Jan Harmsen (ChristenUnie, Tholen) stopt er mee vanwege een gemaakte politieke afspraak om halverwege de rit het stokje over te geven aan een 31-jarige partijgenoot Corniel van Leeuwen.


Falende project- en financiële verantwoordelijkheid

Simon Buwalda (CDA, Culemborg)
neemt ontslag vanwege nieuwe tekorten op de (jeugd)zorg. ‘Ik zie geen andere keuze dan mijn ontslag in te dienen.’ De raad kiest een vakbekwame opvolger; lidmaatschap van een politieke partij is geen vereiste.

Marieke van Dijk (D66, Heemskerk) stapt in een Zoom-raadsvergadering op omdat de raad tegen de verhoging van de ozb heeft gestemd. ‘U trekt het werk van het college en de ambtenaren in twijfel. Ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veranderde begroting.’’

Harmannus Blok (ChristenUnie, Het Hogeland) treedt af vanwege een miljoenentegenvaller (een tekort van 9,3 miljoen) voor de bouw van de multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum. Ook voelde de raad zich niet goed bij het proces betrokken.

Jana Smith (ChristenUnie, Houten), verantwoordelijk voor gezondheid, zorg en welzijn, jeugd en kunst en cultuur neemt per direct ontslag nadat de raad haar opdraagt haar huiswerk voor de nota Sociale Koers over te doen met beter omlijnde kaders, doelstellingen en financiële keuzes.

Harwil van Gelder (PAL/GroenLinks, Leeuwarden) neemt ontslag omdat hij te weinig steun ervaart voor zijn plannen tot omvorming van de Wmo. De maat is vol als collegepartijen CDA en D66 twijfelen of zij een motie van wantrouwen zouden steunen. ‘Er is onvoldoende draagvlak om effectief als bestuurder te kunnen opereren.’

Anique Snijders (VVD, Midden-Drenthe) neemt ontslag vanwege fouten die zijn gemaakt rondom de aanleg van de rotonde langs de A28 en bij de geluidsmuur in Spier. Excuses voor het onvoldoende betrekken van de raad in dat proces zijn niet genoeg om verder te gaan.

Gerbert Priem (ChristenUnie, Putten) stopt er mee want hij realiseert onvoldoende resultaten door de omvang van zijn takenpakket, de stapeling van veranderingen in het sociaal domein en de ambities voor duurzaamheid. ‘De Puttenaren hebben recht op een bestuurder die vol in zijn kracht staat’.

Lian Veenstra (SP, Stadskanaal) neemt ontslag en als gevolg daarvan stapt de SP uit de coalitie. Veenstra voorziet als gevolg van het Rijksbeleid ‘draconische bezuinigingen’. ‘Ik pas ervoor om de kaalslag in Stadskanaal door te voeren.’

Bas ten Have (D66, Waterland) stopt per direct als wethouder omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de begroting die weliswaar meerjarig sluit maar waar nog veel op aan te merken is. Bovendien kost de keuze voor zelfstandigheid een miljoen euro per jaar extra.

Theo Kampschreur (CDA, Westervoort) neemt bestuurlijk verantwoordelijkheid voor de oplopende financiële tekorten op jeugdhulp en huishoudelijke hulp die in 2020 ongeveer drie miljoen euro bedragen. Kampschreur maakt geen gebruik van de wachtgeldregeling.


Bestuursstijl

Willemien Vreugdenhil (CDA, Ede) heeft zich als wethouder bemoeid met de baan van de ambtenaar met wie ze sinds enige maanden een relatie heeft. ‘Dat had ze niet mogen doen. Een bestuurder moet te allen tijde boven iedere twijfel verheven zijn’, aldus Elze Bent, CDA-voorzitter Ede.

Bas Boender (Leefbaar, Albrandswaard) neemt ontslag. Hij stopt als wethouder omdat hij zich minder thuis voelt bij het politieke debat dan hij vooraf had ingeschat.

Wimar Jaeger (D66, Hilversum) kiest voor een nieuwe horizon, het wethouderschap heeft een te zware wissel getrokken op zijn privéleven, onder meer door de telefonische bedreigingen, scheldkanonnades op social media, ook aan zijn familieleden. Jaeger lag onder vuur vanwege een integriteitsonderzoek naar zijn nevenfuncties.

Theo Stroo (D66, Baarn), verantwoordelijk voor het heikele punt van de verbouwing of verhuizing van theater De Speeldoos, stopt omdat hij naar eigen zeggen niet de invulling aan zijn werk als wethouder kan geven zoals hij dat zou willen.

Erika Spil (P21, Bunnik) vertrekt met onmiddellijke ingang omdat zij onvoldoende resultaat bereikt in het samenspel tussen Raad, griffie en college. Een dag later wordt bekend dat Spil de nieuwe GroenLinks wethouder wordt in Voorschoten.

Lex Hoefsloot (GroenLinks, Ede) komt samen met zijn fractie tot de conclusie dat zijn stijl en werkwijze niet voldoende aansluiten op die van de fractie en die van de Edese raad. Volgens de fractie is ‘politieke effectiviteit om de doelen te bereiken daardoor niet voldoende gewaarborgd’.


Coalitiebreuken

Ellen Bruins Slot (PvdA, Ameland)
en Theo Faber (Ameland Eén) stappen op door de reuring die ontstaat als de coalitie de meerderheid verliest door een afsplitsing in de PvdA. Er komt een nieuwe coalitie met Algemeen Belang in plaats van de PvdA.

Henk Plaizier (VVD, Beuningen) en Pim van Teffelen (CDA, Beuningen) verdwijnen van het toneel nadat Beuningen Nu & Morgen de samenwerking met beide coalitiepartijen opzegt omdat de coalitie wilskracht noch vertrouwen uitstraalt. VVD en CDA worden vervangen door GroenLinks, D66 en PvdA.

Ben Peters (CDA, Grave) moet vertrekken als gevolg van een conflict tussen LPG en CDA over de herindeling, omdat het CDA niet mee wil werken aan een zelfstandig Grave. Er komt een nieuwe coalitie van LPG met VVD, gesteund door Keerpunt 2010.

Het wethouderschap van Marion van der Kleij en Guido Houben (beiden PRO, Gulpen-Wittem) eindigt omdat de coalitie met Balans ten val komt door een eerdere afsplitsing in PRO. Aanleiding: PRO gaat volgens Balans zonder hun medeweten op zoek naar een nieuwe partner.

Leo Bosland (GroenLinks, Heumen) wordt weggestuurd nadat CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf het vertrouwen in coalitiepartner GroenLinks en Bosland opzegt. Er is geen vertrouwen in een inhoudelijke samenwerking. CDA, VVD en D66 kiezen de PvdA als nieuwe partner.

Elly van Wageningen (ChristenUnie, Lelystad) dreigt ten val te komen wegens het niet-informeren van de raad over de uitbreiding van de afvalstort als de Inwonerspartij uit de coalitie stapt. De coalitie komt ten val en door de versplintering in de raad is er pas in de zomer een nieuw college.

Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) biedt zijn ontslag aan omdat het voorstel over wonen op het landgoed Endegeest is verworpen. De VVD was tegen, de coalitie komt ten val, maar de VVD kan geen nieuwe coalitie formeren waarna voormalig PvdA-senator Ruud Koole de terugkeer van de oude coalitie mogelijk maakt. 

Bram Beemster en Robert Tesselaar (beiden CDA, Opmeer) stellen hun portefeuilles ter beschikking omdat zij het oneens zijn met Alex Kalthoff (DSV) over het te voeren financieel beleid waarna coalitie met VVD en DSV ten val komt. Het CDA sluit een nieuwe coalitie met Gemeentebelangen en PvdA.

De verhoudingen in Renkum blijken verstoord wanneer D66 tevergeefs een vervanger voor Jasper Verstand (D66, Renkum) wil voorstellen. Leonie Rolink (VVD, Renkum) doet een stap terug, de VVD dreigt uit de minderheidscoalitie te stappen en oud-burgemeester Toon van Asseldonk krijgt de opdracht de bestuurlijke impasse op te lossen.

Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht), die weigert te vertrekken, wordt weggestuurd met een motie van wantrouwen nadat SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA de samenwerking met PRO hebben opgezegd, omdat het ontbreekt aan stabiliteit en betrouwbaarheid.


Burgemeesters vacature
Opmeer

Het burgemeesterschap van Opmeer is vacant per 1 juli 2021. De gemeente heeft circa 11.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.273,22 bruto per maand. U kunt solliciteren tot 2 februari 2021. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 11 januari op www.officielebekendmakingen.nl/ Staatscourant.