of 60715 LinkedIn

Personalia BB 01-2020

De personalia-pagina’s in dit nummer zijn gevuld met wethouders die in 2019 om politieke redenen optstapten. Uit het jaarlijkse door DeCollegetafel gehouden onderzoek in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat er vorig jaar 126 ten val kwamen.

Integriteit
Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Groep de Mos/Hart voor Den Haag) worden geconfronteerd met een corruptieonderzoek vanwege mogelijke vriendendiensten en krijgen een motie van wantrouwen van de raad. Hun vertrek luidt de val in van de Haagse coalitie.

Frans Hoogendijk
(ONS Vlaardingen) krijgt ontslag als duidelijk wordt dat hij een woning verhuurt aan Roemeense arbeidsmigranten terwijl het verkiezingsprogramma van ONS Vlaardingen vindt ‘er alles aan te doen om de verdere instroom van MOE-landers tegen de gaan’.

Jorrit Nuijens (GroenLinks, Diemen) verzet zich tegen een arrestatie in Amsterdam door de politie. Hij zou hebben gespuugd en zou in het bezit zijn van drugs. De aandacht in de media is enorm en de volgende dag stapt Nuijens op als wethouder.

Marlies Dreissen (CDA, Landgraaf) houdt de eer aan zichzelf nadat een aanvraag voor een bouwvergunning voor een nieuwe woning voor haarzelf onderwerp dreigt te worden van publiek debat. ‘Je moet als wethouder de wijste zijn, vooral om discussie over mogelijke beïnvloeding te voorkomen’.

Adriaan Visser (D66, Rotterdam), verantwoordelijk voor financiën en grote projecten, treedt af nadat hij erkend een presentatie over het mislukte vastgoedproject Schiekadeblok te hebben gelekt. Daarmee moest een kritisch rapport van de Rotterdamse Rekenkamer worden geneutraliseerd.

François Babijn (Lijst Babijn, Sluis) moet opstappen als de coalitiepartijen het zat zijn als de wethouder openlijk solliciteert naar de post van Zeeuws gedeputeerde, nadat hij ook al het Statenlidmaatschap wilde combineren en als lijsttrekker van de Partij van Zeeland meer met de provincie dan met de gemeente bezig is.


Financiën
Anita van Loon (Lokaal Belang, Zevenaar) stopt vanwege een miljoenentekort in de jeugdzorg. Van Loon zegt ‘onvoldoende steun te voelen’ van coalitie en oppositie om de tekorten aan te pakken.

Ellen Mulder (VVD, Doesburg) treedt af vanwege een te groot tekort voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen: 375 duizend euro dat de komende tien jaar kan oplopen tot anderhalf miljoen euro. ‘De huidige politieke verantwoordelijkheid ligt bij mij’.

Udo Kock
(D66, Amsterdam) stapt omdat vanwege een politiek conflict in het college over de toekomst van de noodlijdende afvalcentrale. Hij wil deze privatiseren om zo te voorkomen dat de hoofdstad 50 tot 100 miljoen euro moet betalen om de zaak op orde te krijgen.

Huri Sahin (Progressief Oegstgeest) is de eerste gevallen wethouder van 2019. Sahin neemt ontslag als er een onoverbrugbaar verschil blijkt te zijn met de coalitie en dus ook haar eigen fractie over de norm voor sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten.

Kees Swagerman (SP, Oldambt) stapt uit het college nadat de coalitie onoverkomelijke meningsverschillen heeft over miljoenenbezuinigingen. Swagerman wilde aandelen Enexis verkopen maar daar voelden andere partijen niets voor. Na zijn vertrek valt de coalitie.

Linda van Dort (GroenLinks, Stichtse Vecht) stapt op na het begrotingsdebat met voor GroenLinks relatief grote bezuinigingen op duurzaamheid. Van Dort wil haar beweegreden niet toelichten vanwege gebeurtenissen in het verleden.


Botsing met fractie
Gerard Ram en Hans Krieger (beiden VVD, Zaanstad) stappen op nadat de VVD twee van de zes leden uit de fractie heeft gezet. De twee vertrokken raadsleden klagen over de linkse koers van de VVD en laken het gedrag van voormalig lijsttrekker Ram. Het luidt de val van de coalitie in.

Marja Roza-de Pijper (VVD, Westvoorne), voormalig wethouder in Hellevoetsluis, stopt vanwege een voortdurend verschil van inzicht met haar fractie over tal van onderwerpen

Wilfried de Jong (Progressief Westerveld) dient zijn ontslag in vanwege een breuk met zijn eigen fractie over het lelieteeltdossier. De breuk leidt tot de val van de coalitie.

Karin Zwinkels-de Jong (CDA, Westland) stopt vanwege een onoverkomelijk verschil van inzicht met haar fractie over uiteenlopende onderwerpen, in het bijzonder de tijdelijke arbeidsmigrantenhuisvesting bij tuinders.

Felix van Ballegooij (SP, Sittard-Geleen) stapt over naar de PvdA, samen met SP-fractievoorzitter Tom Baars. Als vervolgens het bij de coalitiepartij DNA opgestapte raadslid Angelique Fredrix bekend maakt de coalitie niet langer meer te steunen, komt de coalitie ten val.

Eus Witlox (Team Meijerijstad) stapt op omdat zijn fractie niet langer bijeenblijft en in twee delen uiteenvalt. De breuk en splitsing leidt ook tot het vertrek van Eric van den Boogaard (Team Meijerijstad) die aanvankelijk ondanks de breuk met de fractie wethouder dacht te blijven.

Roald Leemrijse (VVD, Assen) vertrekt vanwege een breuk met zijn fractie. Leemrijse zegt de verbinding met zijn fractie te hebben verloren. ‘Als het vertrouwen blijvend uit balans is, is slecht een conclusie mogelijk: stoppen.’

Ria van der Zanden (Partij Nieuw Laarbeek) treedt af omdat haar fractie tegen de verhoging van de ozb met 38 procent is en geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor het financieel plan van de eigen wethouder.

Jan Steenbergen (Gemeentebelangen, Hoogeveen) stopt na een breuk met de eigen fractie, omdat er kritiek is over zijn wijze van besturen en dat hij te laat komt met informatie over de overschrijding van budgetten.

Jan van Katwijk (Dorpsbelang, Eemnes) stapt op omdat zijn profiel en de wijze van invulling van het wethouderschap niet past bij de wensen en verwachtingen van zijn partij Dorpsbelang.

Angelique Beekhuizen (Lokale Partij Leiderdorp) stapt per direct op ‘vanwege een verschil van inzicht’ met haar eigen fractie.

Yolan Koster (GroenLinks, Bergen NH) en Jan Houtebos (VVD, Bergen NH) stappen op. Daarmee zijn alle wethouders die na de verkiezingen zijn aangetreden van het toneel verdwenen. Houtebos vertrekt vanwege een breuk met zijn fractie: Koster vertrekt ‘vanwege de krankzinnige bestuurscultuur.’

Stella van Gent (PvdA, Súdwest- Fryslân) verliest het vertrouwen van haar collega’s vanwege haar wispelturige en onbetrouwbare gedrag. Haar eigen fractie staat pal achter Van Gent en dat leidt tot het vertrek van de PvdA uit de coalitie. ‘Stella is de PvdA en de PvdA is Stella’.


Burgemeestersvacature
Heerlen
Het burgemeesterschap van Heerlen is vacant sinds 18 maart 2019. De gemeente heeft circa 86.900 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 10.062,61 bruto per maand (per 1 januari 2020). U kunt solliciteren tot 28 januari 2020. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 6 januari op www.officielebekendmakingen. nl/Staatscourant.


Bestuursstijl
Mark Sandmann
(D66, Apeldoorn) stopt vanwege het besluit om de door de inwoners gewenste herinrichting van het Marktplein, vanwege de stijgende kosten, op de lange baan te schuiven.

Jan Jaap Kolkman
(PvdA, Deventer), die onder vuur ligt vanwege het omvallen van productiebedrijf Werkmakelaar Oost, stopt omdat hij onvoldoende draagvlak ervaart in de raad om nog langer als wethouder te functioneren.

Arja ten Thije
(PvdA, Haaksbergen) dient haar ontslag in omdat de coalitie kritiek heeft op haar bestuursstijl en haar manier van communiceren, met name over het afvalbeleid.

Martine Leewis
(GroenLinks, Leiden) stopt ermee omdat ze niet uit de voeten kan met de politieke kant van het wethouderschap. ‘Een prachtige baan maar niet voor mij. De rol begon mij te beklemmen.’

Jocko Rensen
(Progressief Akkoord, Montfoort) stapt op vanwege de bestuurscultuur. ‘Gebrek aan vertrouwen en sentimenten uit het verleden bij een aantal raadsfracties maken het voor hem onmogelijk om transparant en integer zijn werk te doen’, aldus het persbericht van zijn partij.

Jan Heijman
(De Gewone Man, Oirschot) stapt op omdat hij slecht zou communiceren en vanwege een conflict met zijn fractie die vindt dat er wel een integraal kindcentrum moet en kan komen op sportpark De Klep.

Eric ter Keurs
(VVD, Smallingerland) dient zijn ontslag in, nadat hij excuses heeft gemaakt voor zijn kritiek op de ambtelijke organisatie. Ter Keurs had zijn eigen ambtenaren meermaals afgevallen door in het openbaar te twijfelen aan de kwaliteit van hun werk.

Tom van den Nieuwenhuijzen
(PvdA/GroenLinks, Son en Breugel) stapt op want hij komt ‘niet toe aan het werken aan een duurzame wereld en het strijden tegen de ‘doe maar normaal’- cultuur.’’

Rommert Dijk
(FNP, Tytsjerksteradiel) voelt zich niet thuis in het wethouderschap en stopt er mee.

Peter van der Wardt
(CDA, Oude IJsselstreek) valt over de samenwerking in sociale dienst Laborijn. De oppositie verwijt Van der Wardt ‘onvoldoende integer te hebben gehandeld, doof te zijn voor bejegeningsklachten van cliënten’ en dat hij niet heeft gezorgd voor een cultuurverandering.


Verstoorde verhoudingen
Jerzy Soetekouw (PvdA, Almere) wordt door zijn partij uit het college teruggetrokken als VVD, ChristenUnie en D66 het vertrouwen in de PvdA hebben opgezegd. De aanleiding is dat de PvdA zonder overleg met de coalitiepartners een opvolger heeft voorgedragen voor de vertrokken Loes Ypma.

Janna Booij (Stadspartij Plop, Assen) stapt op wanneer haar fractie de coalitie niet langer wil steunen. De inwoners staan niet langer centraal in het beleid van de coalitie door het extreem verhogen van de toeristenbelasting. ‘Wij misten het Asser DNA in deze coalitie’, aldus fractievoorzitter Santing.

Margriet Wartena (Lokaal Belang, Brummen) neemt per direct ontslag vanwege kritiek op haar rol rond de Stichting Sportkompas. ‘Er heeft sinds mijn aantreden een prijs op mijn hoofd gestaan. Ik wens niet meer mee te werken aan dit politieke spel’. Haar vertrek leidt later tot het opstappen van alle wethouders.

Bert Koops en Alice Kok-van der Geest (beiden Christen- Unie, Bunschoten) verdwijnen uit het college als de VVD het vertrouwen opzegt. ‘Er waren telkens moeizaam te overbruggen verschillen van inzicht op grote dossiers als de stijgende zorgkosten en financiën’, aldus de VVD. Er komt een nieuwe coalitie, voor het eerst in 70 jaar zonder de ChristenUnie.

Gerdjan Keller (Gemeentebelangen Buren) en Daan Russchen (PvdA, Buren) bieden hun ontslag vanwege een conflict met de raad. ‘De samenwerking tussen de coalitiepartijen is minimaal. Ik zie hierin geen verbetering ontstaan’, aldus Keller. Zijn partij trekt daarop de stekker uit de coalitie.

Durk Durksz En Durk Stoker (beiden FNP, De Fryske Marren) moeten het veld ruimen na een aangenomen motie van wantrouwen. Aanleiding: de FNP-fractie stemt tot ongenoegen van coalitiepartners CDA en VVD tegen zandwinning in het IJsselmeer.


Coalitiebreuk
Marja Becker (Seniorenpartij, De Ronde Venen) treedt terug omdat haar fractie uit de coalitie stapt en weer oppositie gaat voeren. ‘Bij de coalitiebesprekingen hebben wij veel punten van ons partijprogramma door kunnen voeren. Maar bij de uitwerking is de sfeer steeds slechter geworden.’

Martine de Bas (LPL Leiderdorp) is na de breuk in de coalitie de kortst zittende wethouder in de Leiderdorpse historie. LPL komt buitenspel te staan en daarmee is het einde oefening voor De Bas die in de plaats was gekomen van Angelique Beekhuizen die vanwege een breuk met haar fractie was opgestapt.

Kees Grootswagers (CDA, Loon op Zand) stapt op vanwege de oplopende tekorten en hoge kosten voor jeugdzorg. Coalitiepartner Voor Loon vindt dat de wethouder te weinig regie neemt op de financiële situatie. Het CDA wordt ingeruild voor de VVD.

Jorke van der Pol (VVD, Rijswijk) treedt af als haar partij uit de coalitie stapt vanwege meningsverschillen over het tempo van klimaatmaat regelen. In een nieuwe coalitie keert niet alleen de VVD maar ook Groen- Links niet meer terug waardoor ook Marlies Borsboom (GL, Rijswijk) definitief ten val komt.

Petra Lepolder (VVD, Steenbergen) wordt demissionair als haar partij uit de coalitie stapt vanwege een conflict over windmolens bij Dinteloord. Terwijl er een nieuwe coalitie wordt geformeerd vertrekt Lepolder naar Dongen om partijgenoot Vullings op te volgen.

Bert Krale (CDA, Staphorst) stopt als zijn partij uit de coalitie met SGP en Christen- Unie stapt omdat het vertrouwen in de coalitiepartners ontbreekt. Enkele maanden later leidden publieke uitspraken van Krale over vriendjespolitiek van SGP-wethouder Mulder tot een integriteitsonderzoek.

Kirsten Jaarsma (Stem van Krimpen), John Jansen (Leefbaar Krimpen), Anthon Timm (VVD, Krimpen) en Arjan Neeleman (D66 Krimpen) worden demissionair wegens een conflict over de bestemming van een jongerencentrum.

Arno Uijlenhoet, Lianne Smit (beiden AWB/ZW14/ GroenLinks), Alexander van Holstein (CDA) en Loek Kruip (VVD) zeggen vanwege verstoorde verhoudingen het vertrouwen in de coalitiepartijen op.

Petra Lepolder (VVD, Steenbergen) wordt demissionair als haar partij uit de coalitie stapt vanwege een conflict over windmolens bij Dinteloord. Terwijl er een nieuwe coalitie wordt geformeerd vertrekt Lepolder naar Dongen om partijgenoot Vullings op te volgen.

Wim Elferdink
en Ilse Saris (beiden CDA Winterswijk) komen ten val wanneer hun partij vanwege verstoorde verhoudingen voorstelt op zoek te gaan ‘naar een nieuwe, stabielere en werkbare coalitie’. Winterswijks Belang laat zich niet piepelen en sluit een nieuw coalitieakkoord met VVD, GroenLinks en PvdA.

Ad van Es (PRO Scherpenzeel) en Henk Vreeswijk (ChristenUnie, Scherpenzeel) zeggen het vertrouwen op in collega Henny van Dijk (GBS) omdat die vasthoudt aan de koers voor zelfstandigheid. GBS sluit daarop een nieuw coalitieakkoord met de SGP waardoor Van Es en Vreeswijk ten val komen. 
Correctie op dit bericht in BB 02-2020: 
In Binnenlands Bestuur nr.1 (10 januari 2020) stond op pag. 45 ten onrechte vermeld dat de wethouder Henk Vreeswijk het vertrouwen opzegde in collega Henny van Dijk. Vreeswijk was op dat moment echter al geen wethouder meer. Er had moeten staan dat Ad van Es (pro Scherpenzeel) en Tonnis van Dijk (ChristenUnie Scherpenzeel) het vertrouwen opzegden in collega Henny van Dijk (GBS). GBS sluit daarop een nieuw coalitieakkoord met de SGP waardoor van Es en Van Dijk ten val komen.