of 59329 LinkedIn

Personalia BB 01-2019

De personalia-pagina’s in dit nummer zijn louter gevuld met wethouders die in 2018 om politieke redenen zijn opgestapt. Uit het jaarlijkse door DeCollegetafel gehouden onderzoek blijkt dat er vorig jaar 47 ten val kwamen.

Coalitiebreuken:

Michiel van den Busken (Behoorlijk Bestuur Bergen) en Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) stappen in het najaar onafhankelijk van elkaar op. Van den Busken vindt dat ‘het werken hem onmogelijk is gemaakt’. Westerkamp wordt verweten dat hij ‘met onvoldoende aandacht en zorgvuldigheid’ het 7 dorpelingendossier heeft afgehandeld, krijgt een motie van wantrouwen maar houdt de eer aan zichzelf.

Marco Kleppe
(SGP, Kapelle), Jon Herselman (VVD) en Evert Damen (CDA) komen ten val nadat de SGP de stekker uit de coalitie trekt. De mannenbroeders doen dat nadat de VVD heeft meegestemd met de oppositie om de winkels op zondag vaker open te stellen. Na een zomerlange formatie keren Herselman en Damen terug in het college, samen met Annebeth Evertz (PvdA) als opvolgster voor de SGP.

Krimpen aan den IJssel
Arjan Neeleman (D66), Bert Beening (D66), Leon de Wit (VBGK), Ria Boere (VVD) en Lavinja Sleeuwenhoek (VGBK) worden demissionair nadat het VGBK-raadslid Pannekoek uit de fractie stapt. De coalitie uit Krimpen aan den IJssel heeft zijn meerderheid verloren en de wethouders overleggen met de raad wat wel en niet politiek gevoelig is in afwachting van een oplossing. De Groningse ex-hoogleraar Douwe Jan Elzinga mag dat als informateur doen.


Correcties en aanvullingen, gepbulceerd in BB 02-2019, pagina 44:

In BB01 van 11 januari staat in de rubriek personalia abusievelijk dat de wethouders van Krimpen aan den IJssel in 2018 demissionair werden. In plaats van Krimpen aan den IJssel had er Krimpenerwaard moeten staan. Per ongeluk is in het genoemde rijtje wethouder Arjan Neeleman van Krimpen aan den IJssel terechtgekomen. Hij zit echter gewoon nog op zijn post.

Inmiddels zijn er in Krimpenerwaard door hoogleraar Douwe Jan Elzinga afspraken gemaakt voor een nieuwe coalitie met een nieuw college waarin een extra wethouder komt en vijf wethouders die demissionair zijn weer een missionaire status krijgen doordat zij zichzelf gaan opvolgen. 


Peter Pot (Ameland ’82) treedt af omdat zijn partij het vertrouwen opzegt in coalitiepartner Algemeen Belang Ameland (ABA). Aanleiding: A’82 vertrouwt het niet dat een ABA-fractielid tot aan de verkiezingen loyaal blijft aan de coalitie met ABA en pas daarna overstapt naar het CDA. Vanwege de breuk dient ook Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) zijn ontslag in. Er wordt een nieuwe coalitie geformeerd waarin IJnsen (ABA) terugkeert als wethouder en Joop Lodewijks (CDA) de nieuwe wethouder wordt.

Jan de Laat
(PrO, Oisterwijk) stopt er mee ‘vanwege verwikkelingen binnen zijn partij’: “Ik voel mij onvoldoende gesteund door mijn eigen politieke achterban”. Een voorgedragen opvolgster wordt door de andere fracties niet geaccepteerd, die samen de wethouder willen kiezen. Tegen het einde van het jaar wordt duidelijk dat het Tilburgse D66-raadslid Stefanie Vatta namens PrO, PGB, Algemeen Belang en CDA in 2019 als opvolgster kan aantreden.

Arnout Hoekstra
(SP, Vlaardingen) stapt op. Zijn fractie wil niet langer door met het gesloten raadsakkoord. Hoekstra blijkt intussen al enige tijd in gesprek met zijn partij om lijsttrekker te worden voor de Europese parlementsverkiezingen. De coalitiepartijen voelen zich bedrogen.


Burgemeesters vacature
Nederweert
Het burgemeesterschap van Nederweert is vacant per 1 augustus 2019. De gemeente heeft circa 17.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 februari 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 11 januari 2019 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.


Projectverantwoordelijkheid:

Jeroen Hatenboer
(VVD, Enschede) stopt enkele weken voor de raadsverkiezingen. Hij mist de steun van de raad voor twee van zijn grote projecten omdat een aantal partijen obstructie zouden plegen. PvdA-fractievoorzitter Laurens van der Velde noemt het besluit van Hatenboer een ‘slap onzinverhaal’.

Pex Langenberg (D66, Rotterdam) stapt op vanwege het debacle met de Hoekse Lijn, na onderzoek van een commisie uit de raad. De nieuwe metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland valt 90 miljoen euro duurder uit en is meer dan een jaar vertraagd. Langenberg realiseert zich dat hij verantwoordelijk is en legt zijn functie neer.

Marcel Adriani (D66, Soest) legt het wethouderschap neer na een melding van een klokkenluidster over misstanden binnen de uitvoeringsorganiatie voor uitkeringen BBS. Die melding heeft Adriani aanvankelijk ten onrechte afgedaan als een arbeidsconflict. Onderzoek van een raadswerkgroep maakt duidelijk dat Soest 252 duizend euro te veel heeft betaald aan BBS voor automatiseringskosten.

Robert te Beest (CDA, Velsen) stapt op omdat hij de raad onvolledig en te laat zou hebben geïnformeerd over een subsidie van anderhalf miljoen euro voor de noodlijdende stadsschouwburg Velsen.

Roos van Gelderen
De demissionaire wethouder Roos van Gelderen (SP, Leiden) stapt toch op vanwege de overschrijding van 1,2 miljoen euro voor de realisatie van 150 tijdelijke woningen voor onder andere statushouders en ex-daklozen. Na presentatie van een rapport met deze uitkomst wilde ze eerst blijven zitten omdat zij toch zou stoppen als wethouder.

Marieke Munneke Smeets (Hart voor Bussum Naarden Muiden, Gooise Meren) stapt op na een motie van wantrouwen die wordt gesteund door de coalitiepartijen D66 en VVD. Munneke Smeets wordt verweten dat ze, achter de rug van de raad om, werkte aan andere oplossingen voor de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan.

Integriteit:

Jeroen Brandes (PvdA, Amstelveen) treedt twee dagen na de raadsverkiezingen waarin hij als lijsttrekker tot raadslid is gekozen, terug als wethouder. Brandes voerde persoonlijke chatgesprekken met een 16-jarig meisje. Dat is niet verboden, maar niet acceptabel voor een wethouder, verklaart de burgemeester.

Jan van Cranenbroek (CDA, Baarle-Nassau) stapt op na een declaratiefout. Van Cranenbroek declareerde reiskosten voor enkele bezoekjes aan de gemeente Cranendonck. “Ik word geconfronteerd met mogelijke belangenverstrengeling. Maar ik heb open en eerlijk mijn fout toegegeven en het gedeclareerde geld teruggestort.”

Willem Starreveld (Kern ’75, Gilze-Rijen) stelt zichzelf vlak voor de laatste raadsvergadering, vijf dagen na de raadsverkiezingen, op non-actief maar de raad ontslaat hem per direct. Starreveld heeft op Facebook en in de krant uit de school geklapt over beraadslagingen en stemverhoudingen over de afronding van het Centrumplan Gilze.

Martin Honders (PvdA, Korendijk) stopt nadat de raadsvergadering besluit om het college opdracht te geven tot het overmaken van een geldbedrag aan de scouting. Honders wil geen verantwoordelijkheid in een gemeente waar de subsidieverordening naar willekeur wordt ingezet.

Pieter de Groene (D66, Stichtse Vecht) stapt op na een kritisch rapport over belangenverstrengeling. Ondanks waarschuwingen zou hij bij de raad blijven aandringen op een snel besluit over een gemeentelijke bijdrage van 2 ton voor een bouwplan van een kinderopvangorganisatie waardoor zijn partner financieel voordeel zou hebben.

Tjeerd Herrema (PvdA, Almere) stapt op na betichting van seksuele intimidatie. De wethouder zou een redacteur van een huis-aan-huiskrant hebben lastig gevallen met een seksueel getint bericht en telefoontje.

Anastasia van der Lugt (VVD, IJsselstein) treedt terug vanwege mogelijke belangenverstrengeling en beschuldigingen van intimidatie. Ouders en werknemers van een kinderdagverblijf waar Van der Lugt directeur was, verwijten de wethouder onbehoorlijk bestuur, de aanstelling van een onbekwam interimdirecteur en de sluiting van de kinderopvang.

Jeff Gardeniers (CDA, Leiderdorp) dient zijn ontslag in nadat hij een ’inschattingsfout’ zou hebben gemaakt door een vertrouwelijke e-mail door te sturen naar fractieleden van het CDA en mensen daarbuiten.

Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal, Stichtse Vecht) neemt ontslag na een aangenomen motie van wantrouwen. Van Liempdt zou zich bemoeid hebben met de verhuur van de brugwachterswoning in Maarssen en daarmee heeft hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Demissionaire wethouder Jaap Melse (SGP/ChristenUnie, Veere) treedt af na beschuldigingen van belangenverstrengeling. Melse zou appartementen hebben gekocht in het nieuwe Duinhotel Tien Torens en daarbij waren de verbouwing van een schuur op zijn erf en zijn aandeelhouderschap bij Melse Majaars BV ook in het geding.

Demissionaire wethouder Gé Wagenmakers (VVD, Oss) stapt omdat hij te veel zou drinken en vanwege zijn ‘bourgondische houding’. Zijn partij breekt met zijn lijsttrekker en kandidaat- wethouder.

Demissionaire valpartijen:

Peter Luijendijk
De demissionaire wethouders Dirk Vermaat en Lennart van der Linden (Echt voor Barendrecht) zeggen het vertrouwen op in collega Peter Luijendijk (CDA) omdat de CDA’er informatie zo hebben achtergehouden over het binnenklimaat van basisscholen. Het oude college komt twee dagen voor de installatie van het nieuwe ten val.

Hans Haring (D66, Woerden) stopt als hij geen wethouder mag zijn omdat hij door het vertrek van zijn collega’s Ivo ten Hagen en Yolan Koster, die wethouder worden in respectievelijk Montfoort en Bergen, als enige overblijft. Een gemeente mag niet worden bestuurd door één wethouder.

Weststellingwerf
De demissionaire wethouders Gosse Hiemstra (CDA, Raalte), Cor Trompetter (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf) en Frans Kloosterman (CDA, Weststellingwerf) stappen om politieke redenen voortijdig op, respectievelijk een verstoorde werkrelatie, een botsing over het achterhouden van informatie en het buitenspel zetten tijdens de formatie.

Verstoorde verhoudingen:

Barbara de Jonk-de Lange (Beemster Polder Partij) stapt op omdat zij onvoldoende draagvlak voor haar entree in het college ervaart, na haar ziek zijn, en ook ontbreekt het aan effectieve collegiale samenwerking.

Josien van Capelle (D66, Capelle aan den IJssel) stapt uit de coalitie wegens een meningsverschil met het college. Van Capelle is het oneens over de aanpak van het conflict van de gemeente met onderwijsstichting Blick.

Lolke Kuipers (D66, Den Helder) stapt op nadat ruim een week voor de verkiezingen een persoonlijk mail aan de overige collegeleden over het verplaatsen van een coffeeshop is uitgelekt.

Desiree Cortenraede (VVD, Meerssen) keert terug van ziekteverlof en stapt op omdat het niet zou boteren in het college. Ze zou het wethouderschap ervaren als een grote aanslag op háár manier van werken.

Angelika Pelsink (Hart voor Hilversum) stapt op. De nieuwe wethouder voor welzijn, zorg, buurten en wijken komt niet goed uit de verf, geeft weifelende antwoorden en probeert alles af te doen met een wethoudersbrief. Pelsink laat weten dat het functioneren als wethouder haar ’in relatie tot de complexiteit van de haar toegewezen portefeuilles, de voorbije periode te zwaar zijn gevallen’

Demissionaire wethouder Hendrik Stoker (VVD, Opmeer) wordt met ontslag gestuurd. Stoker voelde zich in steek gelaten door zijn fractie in een kwestie over een lap grond en was daarop opgestapt. Omdat onduidelijk was of hij en zijn collega’s nog in functie waren besloot een raadsmeerderheid een motie van wantrouwen in te dienen tegen Stoker.

Demissionaire wethouder Guido Houben (Lokaal DNA, Meerssen) dient per direct zijn ontslag in nadat blijkt dat er ambtelijke blunders zijn begaan bij de restauratie van de Proosdijschuur.

Gerard Kuipers (D66, Zandvoort) dient zijn ontslag tijd in na een debat over de Watertoren in de badplaats. Zijn fractie steunde een motie van wantrouwen tegen wethouder Joop Berentsen en stapte vervolgens uit de coalitie. Kuipers die niet bij het debat was vanwege de zomervakantie diende daarop zijn ontslag in.

Eveline Tijmstra (CDA, Purmerend) stopt per direct want zij geen basis ziet om aan te blijven na een tumultueuze commissievergadering waarin VVD, AOV en Stadspartij de samenwerking met coalitiegenoot CDA opzegden. Aanleiding: de actie van het CDA om pas na de raadsverkiezingen te praten over de bebouwing van de PostNL-locatie.

Arend-Jan van der Vlugt (CDA, Goeree- Overflakkee) stopt omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Hij laat weten dat hij is geraakt door de berichten over suggesties dat hij zich aan belangenverstrengeling schuldig heeft gemaakt in een erfpachtkwestie bij het Essenbos in Ouddorp, waar Van der Vlugt landbouwgrond heeft.

Cathalijne de Groot (AOV, Schiedam) treedt af om privéredenen. De aanleiding: de nasleep van ambtelijke fouten die zij als consulent schuldhulpverlening zou hebben gemaakt bij de gemeente Delft, voor haar aantreden als wethouder.