of 59250 LinkedIn

Personalia 45-2011

Met ingang van 1 november 2011 is Geert-Jan ten Brink (PvdA, 50) benoemd tot burgemeester van Slochteren. Hij is de opvolger van Cees Verstegen (VVD) die per 1 oktober 2011 met pensioen gaat. Ten Brink was eerder wethouder in Aa en Hunze.

Geert-Jan ten Brink
Geert-Jan ten Brink

BENOEMING

In Amersfoort is Pim van den Berg (D66) benoemd tot wethouder. Hij volgt Mirjam Barendregt (D66) op. Barendregt vertrok nadat de kosten van de bouw van cultuurcentrum Eemhuis veel hoger uitvielen dan gepland. Van der Berg is sinds 2006 in de lokale politiek actief. Voor zijn benoeming tot wethouder was hij fractievoorzitter van D66.

Wouter Bollen (VVD) is benoemd tot wethouder in Sint Anthonis. Bollen volgt wethouder Willy van Erp (Sint Anthonis Nu) op. Aanleiding voor het vertrek van Van Erp was het gebrek aan vertrouwen van de coalitiepartner CDA.

Henk van Hooft (CDA, 64) is benoemd tot wethouder van Midden-Drenthe. Hij volgt de plotseling vertrokken wethouder Gerrit van den Bosch (CDA) op. Van den Bosch stapte om persoonlijke redenen op. Van Hooft was hiervoor 8 jaar wethouder in Assen.

André Rouvoet is benoemd tot voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De benoeming gaat in per 1 februari 2012 en geldt voor vier jaar. Rouvoet is de opvolger van Hans Wiegel, die sinds de oprichting van ZN in 1995 voorzitter is van de brancheorganisatie van de Nederlandse zorgverzekeraars.

In Hof van Twente is Gerrit Stam benoemd tot gemeentesecretaris. Stam volgt Gerrit van Hofwegen op, die sinds eind maart als interimgemeentesecretaris is aangesteld. Stam is op dit moment directeur bedrijfsvoering van de rechtbank Arnhem. Daarvoor vervulde hij jarenlang de functie van gemeentesecretaris bij de gemeenten Zuidlaren, Drimmelen en Lingewaard.

Marieke Frank is benoemd tot manager Plattelandshuis Achterhoek en Liemers. Frank is procesmanager bij de Tafel van Groenlo van de regio Achterhoek en oud-wethouder van Oost-Gelre. Stichting Plattelandshuis Achterhoek en Liemers zet zich in om plattelandsprojecten van de grond te tillen.

Regionaal brandweercommandant van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond Elie van Strien gaat per 1 januari aan de slag als commandant brandweer Amsterdam- Amstelland. Van Strien blijft 3 jaar in Amsterdam.

In Stadskanaal is Albert- Harm Grooten benoemd tot manager van het team Middelen. Grooten werkte hiervoor in diverse managementfuncties bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, laatstelijk als transitiemanager bij het Klanten Contact Centrum.

Antje Dekker is per 1 februari benoemd tot concerndirecteur organisatie in Emmen. Dekker is nu nog gemeentesecretaris in Berkelland.

VOORDRACHT

De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft besloten Sjon Stellinga (53) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. Stellinga was eerder wethouder van Achtkarspelen. Hij is de opvolger van Bert Swart, die begin dit jaar burgemeester van Zuidhorn werd.

Hans Beenakker (45) is door de gemeenteraad van Tiel voorgedragen als burgemeester. Beenakker is vanaf 2004 burgemeester van Asten. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Voorburg en na de gemeentelijke herindeling van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bert Middel is voorgedragen als dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Middel zal dijkgraaf Henk van ’t Land opvolgen. Van ’t Land gaat met pensioen. Middel is sinds 2005 burgemeester van Smallingerland. Hij was voor de PvdA 13 jaar lid van de Tweede Kamer en 4 jaar van de Eerste Kamer.

Albertine van Vliet- Kuiper is voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf van waterschap Velt en Vecht. Van Vliet- Kuiper is op dit moment waarnemend burgemeester van De Ronde Venen. Van 2000 tot 2010 was zij burgemeester van Amersfoort en daarvoor onder meer dijkgraaf van waterschap Veluwe.

In Bronckhorst is Arno Spekschoor (CDA) voorgedragen als wethouder. Hij volgt André Baars op. Baars wordt burgemeester in Ermelo. Spekschoor was voorheen raadslid voor het CDA in de gemeente Vorden en Bronckhorst.

Gemeentebelangen Ede heeft Gerrie Ligtelijn-Bruins voorgedragen als wethouder. Zij is bereid gevonden de door het vertrek van Hélène Hullegie vacant gekomen wethouderspost te aanvaarden. Eerder was Mariette Kroes voorgedragen, maar zij heeft besloten haar kandidatuur in te trekken.

VERTREK

Burgemeester Wim Cornelis van Gouda treedt per 1 juli 2012 af. Cornelis gaat met vervroegd pensioen. De burgemeester raakte de afgelopen maanden in opspraak door mogelijke onrechtmatigheden bij de bouw van een huis in Ghana en de dienstreizen naar dat land.

Burgemeester Marianne Ruigrok-Verreijt van Oudewater gaat met pensioen. Zij heeft per 1 juni 2012 eervol ontslag aangevraagd. Ze was vanaf 1995 burgemeester van Oudewater. Daarvoor zat zij namens de PvdA in de Tweede Kamer.

Wethouder Cobi de Blécourt-Maas heeft haar ontslag ingediend als wethouder van Hilvarenbeek. Het ontslag komt enkele weken nadat De Blécourt zich vanwege fysieke omstandigheden genoodzaakt voelde om zich ziek te melden. Nu maakt ze bekend dat ze heeft besloten haar functie definitief neer te leggen.

Wethouder Marianne Hofs (Dantumadeel 82) heeft besloten om wegens gezondheidsredenen terug te treden als wethouder van Dantumadiel. Haar portefeuille werd al sinds juni waargenomen door de overige collegeleden.

De Roosendaalse wethouder Wil Vissers (GroenLinks) heeft haar ontslag ingediend. Vissers begon kort voor de zomer als wethouder in Roosendaal. Daarvoor was ze wethouder in Schiedam. Het college waar ze toen deel van uitmaakte, was onderwerp van onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

OVERLIJDEN

Oud-burgemeester Karel Staab van Wassenaar is op 91-jarige leeftijd overleden. Staab volgde in 1971 Molly Geertsema op als burgemeester van Wassenaar. Daar bleef hij burgemeester tot zijn pensionering in 1985.

BURGEMEESTERS

Op de vacature van burgemeester van Ommen hebben 42 mensen gesolliciteerd. Onder de sollicitanten bevinden zich negen vrouwen. 36 personen hebben of hadden een functie in het openbaar bestuur. De vacature ontstond met de benoeming van toenmalig burgemeester Gerrit Jan Kok tot gedeputeerde van de provincie Overijssel. De functie wordt momenteel waargenomen door Marriët Mittendorff.

Zeventien mannen en zes vrouwen hebben gesolliciteerd op het ambt van burgemeester van Heusden. Er zijn acht (oud)wethouders en elf (oud)burgemeesters onder de sollicitanten. Vier mensen vervullen andere functies bij de overheid of in de politiek.

Tweeëndertig mensen hebben gereageerd op de vacature van burgemeester van Woudenberg. Onder de kandidaten zijn eenentwintig mannen en elf vrouwen. Onder de sollicitanten bevinden zich twee zittende burgemeesters; zeventien kandidaten hebben een andere bestuurlijke achtergrond.

VACATURE BURGEMEESTERS

Het burgemeesterschap van Apeldoorn is vacant per 1 oktober 2011. De gemeente heeft circa 155.700 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.691,95 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 2 december 2011. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 11 november 2011 op www. overheid.nl/overheidsinformatie, officiele bekendmakingen, Staatscourant.