of 59250 LinkedIn

Personalia 25-2015

In Uitgeest zijn drie nieuwe wethouders geïnstalleerd: Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal), Jack Zwarthoed (CDA) en Karel Mens (VVD). Antoine Tromp (D66) bleef zitten als wethouder. Eerder was het CDA uit het college gestapt.

Christine van Basten-Boddin
Christine van Basten-Boddin

Christine van Basten-Boddin
Met ingang van 16 februari 2016 is Christine van Basten-Boddin benoemd tot burgemeester van Beek. Van Basten-Boddin (43) is lid van D66. Sinds 2005 werkt ze voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Ze volgt Ralf Krewinkel (PvdA) op, die per 31 augustus 2015 is benoemd tot burgemeester van Heerlen. Vanaf 7 september 2015 is Frans Weekers (VVD) waarnemend burgemeester van Beek.

Wim Gorissen en Rutger Hageraats
Per 1 december 2015 zijn Wim Gorissen en Rutger Hageraats bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gestart als programmadirecteur. Samen met Kees Bakker (bestuurder) en Silvie Janssen (operationeel directeur), vormen zij het directieteam van het instituut. Gorissen was hiervoor directeur Zorg bij de Bascule. Hageraats werkte bij de gemeente Amsterdam als programmamanager van ‘Zorg voor Jeugd’.

Ed Rentenaar
De Lelystadse wethouder Ed Rentenaar is de nieuwe voorzitter van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Flevoland. Hij is de opvolger van Aat de Jonge, burgemeester van Dronten, die het voorzitterschap acht jaar heeft vervuld. Zijn benoeming gaat in op 1 december.

Ellen Walda
Gemeentesecretaris Marijke Wilms van Veghel is beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Meierijstad. Het college van Veghel heeft besloten om Ellen Walda tot aan de fusiedatum van 1 januari 2017 te benoemen als waarnemend algemeen directeur. Walda gaat deze functie combineren met haar huidige functie van manager KlantContactCentrum in Veghel.

Charles van der Voort
Per 1 januari 2016 is Charles van der Voort benoemd tot hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant. Hij neemt al sinds november 2014 de functie van hoofdofficier op dit parket waar. Van der Voort volgt Jet Hoogendijk op die per 1 januari 2016 aan de slag gaat als hoofdofficier van het arrondissementsparket Midden-Nederland.

André Bonthuis
In Zederik is André Bonthuis benoemd tot waarnemend burgemeester. Bonthuis is 66 jaar en lid van de PvdA. De burgemeester van Zederik, Coert van Ee, is wegens een ongeval voorlopig afwezig. Bonthuis was eerder burgemeester in Moordrecht en in Nieuwekerk aan den IJssel en waarnemend burgemeester in Zuidplas en Schoonhoven.

Michiel Uitdehaag
Op Texel is Michiel Uitdehaag benoemd tot burgemeester. Hij is lid van D66 en wethouder van Wageningen. Uitdehaag volgt Francine Giskes (D66) op, die is toegetreden tot het college van de Algemene Rekenkamer. Rinske Kruisinga (CDA) waarnemend burgemeester van Texel.

Eugène Glimmerveen
VVD-wethouder Eugène Glimmerveen uit Meerssen neemt ontslag. Persoonlijke afwegingen hebben geleid tot het nemen van dat besluit, zo luidt zijn verklaring. Glimmerveen was nog maar korte tijd wethouder. Hij werd juni 2015 aangesteld als wethouder in Meerssen.

Dennis Gudden
De fractie van D66 Wageningen beveelt Dennis Gudden aan als de nieuwe wethouder. Hij zal wethouder Michiel Uitdehaag opvolgen, die benoemd is tot burgemeester van Texel. Gudden heeft voor verschillende adviesbureaus gewerkt. Op dit moment is hij werkzaam als adviseur en projectmanager bij Over Morgen.

Petra van Hartskamp-de Jong
De nieuwe burgemeester van Montfoort is Petra van Hartskamp-de Jonge. De benoeming gaat in op 6 januari 2016. Hartskamp-de Jong (53) is lid van de VVD. Zij is voormalig wethouder van Huizen. Op dit moment is zij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en gemeenteraadslid in Huizen. Ze volgt Bert Jansen (D66) op. Vanaf 17 februari 2015 is Theo van Eijk (CDA) waarnemend burgemeester van Montfoort.

Harry van Berkel
Per 1 januari 2016 wordt Harry van Berkel de nieuwe gemeentesecretaris van Boxtel. Hij volgt Jan Fraanje op die eind dit jaar afscheid neemt. Boxtel staat aan de vooravond van een ambtelijke fusie met de gemeente Sint-Michielsgestel. Harry van Berkel is al werkzaam bij de gemeente Boxtel als afdelingshoofd Concern en Dienstverlening en kent beide organisaties goed.

Cokky Hilhorst
Bij het Bureau ICT-toetsing (BIT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt Cokky Hilhorst bureaumanager. Zij komt van de Universiteit Utrecht, waar ze hoofd onderzoeksystemen en datamanagement bij de directie Information and Technology Services is. Daarvoor werkte ze bij PwC Advisory als director consulting technology. Het BIT is in september opgericht om problemen rond ict-projecten binnen de rijksoverheid te voorkomen.

Marloes Tolsma
Bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is Marloes Tolsma benoemd tot directeur. Ze heeft de afgelopen drie jaar de functie van adjunct-directeur vervuld, naast de scheidende algemeen directeur Hendrik Noppen.

Peter Glas
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen is Peter Glas benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Glas was 6 jaar voorzitter van de Unie van Waterschappen. Zijn ambtstermijn zit erop. Per 1 januari 2016 wordt hij opgevolgd door Hans Oosters. Glas blijft als watergraaf van waterschap Dommel actief.

Kees Diepeveen
Vanaf 10 december is Kees Diepeveen wethouder van de gemeente Utrecht. Diepeveen werkte de afgelopen jaren als zelfstandig adviseur en was daarvoor stadsdeelwethouder in Amsterdam-Noord (2003 – 2014). Hij volgt wethouder Margriet Jongerius (GroenLinks) op, die tussentijds aftrad.

Peter Oskam
Met ingang van 4 januari 2016 wordt Peter Oskam benoemd tot burgemeester van Capelle aan den IJssel. Oskam (55) is lid van het CDA. Hij is vanaf 2012 lid van de Tweede Kamer. Hij volgt Frank Koen (CDA) op, die met ingang van 2 januari 2016 ontslag heeft genomen.

Eduard van Zuijlen
Met ingang van 1 december is Eduard van Zuijlen (GroenLinks, 53) benoemd tot waarnemend burgemeester van Franekeradeel. Van Zuijlen was eerder burgemeester van Menterwolde. Er is afgesproken dat Van Zuijlen burgemeester blijft tot de gemeente fuseert met Het Bildt, Menameradiel en een gedeelte van Littenseradiel. Als alles volgens planning verloopt, gebeurt dit op 1 januari 2018. Van Zuijlen volgt Fred Veenstra op, die burgemeester van De Fryske Marren is geworden.

Hans van der Sluijs
De burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Hans van der Sluijs, treedt per 1 september 2016. Van der Sluijs (63) heeft besloten zijn ambt eerder dan gepland neer te leggen. Hij werd in januari 1984 benoemd tot burgemeester van Hazerswoude, nu onderdeel van Alphen aan den Rijn. Daarna volgden Noordwijk, Maarssen en vanaf 207 Leidschendam-Voorburg.

Rob van Gijzel
In Eindhoven heeft burgemeester Rob van Gijzel zijn vertrek aangekondigd. Zijn streven is om aan te blijven totdat zijn opvolger is geïnstalleerd, naar verwachting rond 1 september 2016. Van Gijzel is nu bijna acht jaar burgemeester van Eindhoven. Bij de herbenoeming, april vorig jaar, heeft hij aangegeven zijn tweede termijn niet volledig vol te maken.

Tanja Mlaker
In Eindhoven is Tanja Mlaker benoemd tot directeur van Cultuur Eindhoven. Zij neemt op 1 februari 2016 het stokje over van kwartiermaker en interim-directeur Thomas van Dalen. Mlaker is werkzaam als zakelijk manager van De Nationale Opera en is vicevoorzitter van Federatie Cultuur.

Henny van Soest
De gemeenteraad van Maasgouw heeft Henny van Soest benoemd tot raadsgriffier. Van Soest volgt Stan Backus op die in Maasgouw een andere functie heeft aanvaard. Van Soest vervulde vanaf 2007 de functie van raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. Suzanne Sniekers is benoemd tot plaatsvervangend griffier.

BNG Bank:
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft Johan Conijn en Jan van Rutte benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hiermee worden de vacatures die in de Raad zijn ontstaan na het aftreden van Sybilla Dekker en Onno Ruding ingevuld. Marianne Sint, lid van de RvC sinds 2012, volgt Ruding op als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Conijn is sinds 1 juli 2006 bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1 januari 2010 directeur Real Estate Management bij Ortec Finance. Van Rutte is in 2013 gepensioneerd en vervult thans geen hoofdfunctie meer. Hij was van 2001 tot en met juni 2010 bestuurder bij Fortis Bank Nederland en van juli 2010 tot en met juni 2013 bestuurder bij ABN AMRO Groep N.V.

Evelina Anthony :
Per 1 december 2015 is Evelina Anthony benoemd tot waarnemend gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire, voor de periode van 1 jaar.

Overleden
Burgemeester Marleen de Pater-van der Meer is op 65-jarige leeftijd overleden. Ze was al langere tijd ziek. De Pater-van der Meer (CDA) werd in 2010 benoemd tot waarnemend burgemeester in Muiden. Ze was lid van de Tweede Kamer van 2001 tot 2010. Daarvoor was ze wethouder in Zutphen.

Burgemeestersvacature
Delft
Het burgemeesterschap van Delft is vacant per 15 juli 2016. De gemeente heeft circa 101.000 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 9.818,34 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 15 januari 2016. Zie voor alle relevante informatie de Staatscourant van 18 december 2015 op www.overheid.nl/ overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: leeftijd burgemeesters
In 2015 is de jongst benoemde burgemeester Michiel Uitdehaag: 36. De oudst benoemde burgemeester is Mirjam Salet: 63. De gemiddelde leeftijd van de benoemde burgemeesters is 50 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.