of 59329 LinkedIn

Personalia 24-2018

Aat de Jonge wordt lid van de Kiesraad. Hij volgt Remco Nehmelman op. Nehmelman heeft afscheid genomen als lid van de Kiesraad vanwege zijn benoeming tot griffier van de Eerste Kamer. De Jonge was tot voor kort burgemeester van Dronten.

John Berends
John Berends

John Berends
Provinciale Staten van Gelderland hebben John Berends (CDA, 61) aanbevolen als nieuwe commissaris van de koning in Gelderland. Hij volgt Clemens Cornielje (VVD, 60) op. Berends is sinds 2012 burgemeester van Apeldoorn. Daarvoor bekleedde hij die functie in Harderwijk. Cornielje is de langstzittende commissaris van de Koning in Nederland. Hij trad in 2005 aan. In april maakte hij bekend dat hij per 1 februari 2019 stopt als commissaris.

Ester Weststeijn
Met ingang van 14 februari 2019 is Ester Weststeijn-Vermaat benoemd tot burgemeester van Rozendaal. Weststeijn- Vermaat (41) is geen lid van een politieke partij. Zij is nu nog concerncontroller bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op dit moment is Jan Hendrik Klein Molekamp (VVD, 69) nog burgemeester van Rozendaal.

Gert-Jan Kats
In Veenendaal is Gert-Jan Kats benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 10 januari 2019. Kats (47) is lid van de SGP en op dit moment burgemeester van Zuidplas. Daarvoor was hij burgemeester van Liesveld. Kats volgt Wouter Kolff (VVD, 41) op, die burgemeester werd van Dordrecht. Piet Zoon (VVD, 68) is waarnemend burgemeester in Veenendaal.

Hans Ubachs
Met ingang van 11 december is Hans Ubachs benoemd tot burgemeester van Best. Ubachs (57) is lid van D66. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van Best. Hij volgt Anton van Aert (PvdA) op. Ubachs was eerder waarnemend burgemeester in Gulpen- Wittem en burgemeester in Laarbeek.

Jaap Velema
In Westerwolde is Jaap Velema (D66, 55) met ingang van 19 december 2018 benoemd tot burgemeester. Hij is op dit moment wethouder in Veendam. Hij volgt waarnemend burgemeester Leendert Klaassen (CDA) op. De gemeente Westerwolde is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Oebele Brouwer
De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft Oebele Brouwer voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Brouwer is 58 en geen lid van een politieke partij. Brouwer is momenteel docent aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie en als officier van justitie werkzaam als recherche- officier bij het Landelijk Parket te Rotterdam. Brouwer volgt Gerben Gerbrandy (FNP, 66) op.

Komen en gaan
Rian van Dam
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft Rian van Dam (PvdA, 57) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. Van Dam is momenteel Programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord. Eerder was zij wethouder in Alkmaar en Enkhuizen.

Roel Haverkort
Wethouder Roel Haverkort van Smallingerland legt vanwege persoonlijke omstandigheden zijn functie neer. De persoonlijke omstandigheden wil hij niet verder toelichten. Haverkort was wethouder vanaf november 2016 en lijsttrekker bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Rogier van der Sande
Met ingang van 1 januari 2019 is Rogier van der Sande de nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen. Hij volgt Hans Oosters op, die benoemd is tot commissaris van de koning in Utrecht. Van der Sande is sinds 2017 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarvoor was hij gedeputeerde van Zuid-Holland.

Dirk van der Borg
Met ingang van 1 januari 2019 is Dirk van der Borg (CDA, 63) benoemd tot waarnemend burgemeester van Molenlanden. Van der Borg is sinds september 2013 burgemeester van Molenwaard.

Anneke van Dijk
Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid is Anneke van Dijk directeur- generaal Migratie geworden. Van Dijk is sinds oktober 2013 directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze hoofd en raadadviseur sector Staatsen Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bas Verkerk
In de nieuwe gemeente Beekdaelen is Bas Verkerk (VVD, 60) benoemd tot waarnemend burgemeester. Verkerk was van 2004 tot 2016 burgemeester van Delft. Daarna was hij waarnemer in De Bilt en Ommen.

Co Verdaas
Het waterschap Rivierenland heeft besloten om Co Verdaas aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt Roelof Bleker op. Verdaas (52) werkte eerder voor Zwolle, was lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van Gelderland en korte tijd staatsecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Op dit moment is hij adviseur bij Over Morgen, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur en voorzitter van de Mijnraad.

Burgemeestersvacature
Albrandswaard
Het burgemeesterschap van Albrandswaard is vacant per 17 juni 2019. De gemeente heeft circa 25.200 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 8.228,14 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 12 januari 2019. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 14 december 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Zundert
Het burgemeesterschap van Zundert is vacant per 1 maart 2019. De gemeente heeft circa 21.600 inwoners. De bezoldiging bedraagt € 7.569,19 bruto per maand. U kunt solliciteren op deze burgemeestersvacature tot 15 januari 2019. 2018. Zie voor alle informatie de Staatscourant van 17 december 2018 op www.overheid.nl/overheidsinformatie, officiële bekendmakingen, Staatscourant.

Barometer: geestelijke vermoeidheid
Moe door werk
Ruim 1 op de 7 werknemers in het openbaar bestuur (15 procent) had in 2017 enkele keren per maand of vaker last van geestelijke vermoeidheid die te maken had met het werk. Bron: CBS en TNO

Peter van der Velden
In de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is Peter van der Velden (PvdA, 64) benoemd tot waarnemend burgemeester. Van der Velden was eerder waarnemend burgemeester in Dordrecht en burgemeester van Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom en Breda.

Jan Pieter Lokker
Met ingang van 1 januari 2019 is Jan Pieter Lokker (CDA, 69) benoemd tot waarnemend burgemeester van Vijfheerenlanden. Lokker was waarnemend burgemeester in Lopik, Albrandswaard, Goeree- Overflakkee, Noordwijk en Bodegraven. Eerder was hij gedeputeerde in de provincie Utrecht.

Henk Jan Bolding
In Het Hogeland is Henk Jan Bolding (63) benoemd tot waarnemend burgemeester. Bolding was vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen. Daarvoor was hij vanaf 1992 gemeentesecretaris van Lelystad.

Guido Rink
In Emmen is Guido Rink (PvdA, 37) voorgedragen als wethouder. Hij is de opvolger van Bouke Arends, die burgemeester in Westland wordt. Rink is op dit moment raadslid in Emmen.

Aletta Barink
In Houten is Aletta Barink benoemd tot gemeentesecretaris. Ze volgt Henny den Bieman op. Ze is sinds 2015 directeur Strategie en Ontwikkeling in Houten. Daarvoor heeft zij ruim 12 jaar managementervaring opgedaan als afdelingshoofd in Houten en Nieuwegein. Ze begint per 1 april 2019.

Piet Wanrooij
In Elburg wordt Piet Wanrooij de nieuwe gemeentesecretaris. Wanrooij is nu nog gemeentesecretaris in Sint Anthonis. De functie van gemeentesecretaris komt vacant omdat de zittende secretaris, Johan van der Jagt, met pensioen gaat.

Jon Hermans
Met ingang van 1 januari 2019 is Jon Hermans-Vloedbeld (VVD, 64) benoemd tot waarnemend burgemeester van Noordwijk. De burgemeestersvacature in Noordwijk is ontstaan vanwege de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Hermans is sinds september 2016 waarnemend burgemeester in Oud- Beijerland. Daarvoor is ze onder meer burgemeester geweest van Ouderkerk, Almelo en Ridderkerk.

Yolande van ver Meulen
Met ingang van 1 februari is Yolande van der Meulen de nieuwe directeur bij Waterschap Rivierenland. Zij volgt Eric Jongmans op die benoemd is als programmadirecteur HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en het project A5H (Alblasserwaard- Vijfheerenlanden). Van der Meulen is eerder werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Tot voor kort was ze gemeentesecretaris in Apeldoorn.

Ellen Bien
Bij het ministerie van Defensie is Ellen Bien benoemd tot hoofddirecteur Financiën en Control. Bien is sinds september 2017 directeur Financieel- Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor werkte ze als consultant bij de Global Financing Facility in support of Every Woman Every Child (GFF), een trustfund bij de Wereldbank.

Arthur Meuleman
Bij het waterschap Brabantse Delta is Arthur Meuleman benoemd tot secretaris- directeur. Meuleman is sinds 2007 werkzaam bij het waterschap. Eerst als Sectorhoofd Strategisch Beleid en Onderzoek. Vanaf 2009 als directielid Watersystemen en Waterveiligheid.

Gert-Jan Fokkema
In Smallingerland wordt Gert-Jan Fokkema de nieuwe griffier. Zijn benoeming gaat op 1 januari 2019 in. Fokkema is nu nog raadsgriffier in Meppel, daarvoor was hij onder meer raadsadviseur in Almere en adviseur van de Politie Flevoland.

Wieger Stoel
Met ingang van 1 februari 2019 gaat Wieger Stoel aan de slag als afdelingsmanager Bestuur en Communicatie in Haarlem. Stoel werkt sinds 2008 in Amsterdam, eerst bij de directie Concern Financiën en sinds 2014 als hoofd Externe Betrekkingen.

Kandidaten burgemeestersvacature
Haaksbergen

Naar de vacature van burgemeester in Haaksbegen hebben 29 mensen gesolliciteerd, onder wie zes vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 39 en 62 jaar. Dertien kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 16 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Zes kandidaten zijn lid van het CDA, 1 van de CU, 5 van D66, 1 van een lokale partij, 2 van de PvdA, 1 van 50Plus en 9 van de VVD. Van 4 kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Eersel
In totaal hebben negenentwintig mensen gereageerd op de vacature van burgemeester voor de gemeente Eersel, onder wie negen vrouwen. Tweeëntwintig van de sollicitanten zijn (oud-)wethouders of burgemeesters of hebben eerder een andere politieke functie uitgeoefend. De overige zeven kandidaten komen uit zogenoemde vrije beroepen of de particuliere sector. Zij hebben in die functies al wel politiek-bestuurlijke nevenfuncties gehad.

Lourens Loeven
Met ingang van 1 maart 2019 wordt Lourens Loeven de nieuwe algemeen secretaris/directeur Nederland van de Commissie m.e.r. Hij volgt Veronica ten Holder op die per 1 april 2019 met pensioen gaat. Loeven werkt sinds 1992 bij de gemeente Amsterdam, eerst bij de Milieudienst en daarna in verschillende functies bij het Projectmanagementbureau (PMB), waar hij sinds 2014 directeur is.

Jacqueline Koops
De gemeenteraad van Heerde heeft Jacqueline Koops- Scheele (Christen- Unie, 48) voorgedragen als burgemeester. Koops-Scheele was tussen 2010 en 2014 wethouder in Amstelveen. De afgelopen drie jaar was ze wethouder in Stichtse Vecht. Daarnaast is ze vijf jaar gemeenteraadslid geweest in Amstelveen. In Heerde volgt ze waarnemend burgemeester Fred de Graaf (VVD) op, die vorig jaar oktober aantrad na het vertrek van Inez Pijnenburg (VVD).

Servaas Stoop
In Zuidplas is Servaas Stoop (SGP, 56) benoemd tot waarnemend burgemeester. De burgemeestersvacature in Zuidplas ontstaat door het vertrek van burgemeester Gert-Jan Kats, hij wordt burgemeester in Veenendaal. Stoop is sinds februari 2016 waarnemend burgemeester in Korendijk, een gemeente die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarvoor is hij ruim tien jaar burgemeester geweest van de toenmalige gemeente Dirksland. Stoop is daarnaast sinds 1992 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Harry Keereweer
In de nieuwe gemeente West-Betuwe is Harry Keereweer (PvdA, 69) benoemd tot waarnemend burgemeester. De gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Keereweer was eerder gedeputeerde van Gelderland en waarnemend burgemeester in Groesbeek en Millingen aan de Rijn.

Daphne Bergman
Met ingang van 11 januari 2019 is Daphne Bergman benoemd tot burgemeester van Beuningen. Bergman (55) is lid van D66 en is reeds sinds 15 januari 2018 waarnemend burgemeester van Beuningen. Ze volgt Carol van Eert (PvdA, 56) op, die begin 2018 burgemeester van Rheden werd.

Remco Bosma
In Bladel is Remco Bosma benoemd tot burgemeester. De benoeming gaat in op 16 januari 2019. Bosma (47) is lid van de VVD. Hij is voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eerder was hij lid van de gemeenteraad van Noodoostpolder en lid van provinciale staten van Flevoland. Hij volgt Boy Swachten (VVD) op die in augustus 2017 overleed. Peter Maas (CDA) is sinds die tijd waarnemend burgemeester van Bladel.